Page:
Plebiscites 1920-1922
Poz# Features Catalog Description Actual price
2293
Fi.1-10I

1920 Śląsk Cieszyński, seria przedrukowa (nadruk typu I) skasowana na kopercie 12.IV, a więc na kilka dni przed ich oficjalnym wprowadzeniem do obiegu (!) w urzędzie Cieszyn 2.

200 PLN
2294

Fi.1-10I; Cp25, Cp31

1920 Śląsk Cieszyński, seria przedrukowa (nadruk typu I), znaczki naklejone na karty wydania definitywnego, skasowane w Bielsku; bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN
2295
Fi.1-14

1920 Kwidzyń - I wydanie mediolańskie, seria kasowana na wycinkach.

220 PLN
2296
Fi.1-14a, b, c

1920 znaczki niemieckie z nadrukiem dla plebiscytu w Olsztynie, seria z odmianami, najdroższy znaczek 4b z gwarancją Schmutz.

800 PLN
2297
Fi.1-14y

1920 seria podstawowa znaczków dla plebiscytu w Kwidzynie.

150 PLN
SOLD
2298
Fi.1-9, 10-12

1920 Górny Śląsk, znaczki I i II wydania (serie), w tym najrzadsza wartość 50/5 Mk, skasowane na kopercie listu poleconego wysłanego 21.III z Opola do Kłodzka, kasownik odbiorczy na odwrocie; gwarancja Krawczyk.

400 PLN
2299
Fi.1a-9b

1920 wydanie Komisji Rządzącej Górnego Śląska, kompletna seria z odmianami.

150 PLN
SOLD
2300
Fi.3

1920 wydanie dla Sląska Cieszyńskiego kartka austriacka z dodatkowym znaczkiem za 15 fen. nadana z Cieszyna 17.IV.20 do Austrii, opłata za taka kartkę wynosiła 20 fen., a do opłaty zaliczono częściowo austriacką kartkę bez unaradawiającego nadruku nie mającą już mocy obiegowej użyta, jeden z pierwszych dni uzycia znaczków z nadrukiem "S.O. 1920" - wprowadzono do obiegu 15.IV.

300 PLN
2301
Fi.4bI

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, znaczek "zwycięstwa" za 15 Pf. - nadruk ALLENSTEIN nie zakrywa DEUTSCHES REICH - nakład z lipca po wygraniu przez Niemcy plebiscytu (Fi.400.-), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

300 PLN
2302
Fi.5

1920 Śląsk Cieszyński, najwcześniejsze znane użycie znaczków plebiscytowych !!! list polecony wysłany 14.IV z urzędu pocztowego Cieszyn 1 do Bazylei, opłacony znaczkami za 50 f. z nadrukiem typu I, wydanie przedrukowe wprowadzono oficjalnie do obiegu 15.IV, ale znaczki z pewnością zostały do urzędów, a przynajmniej głównego, dostarczone już wcześniej, kasownik odbiorczy na odwrocie; unikalna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

1 600 PLN
2303
Fi.10-12

1920 wydanie przedrukowe, podstawowa seria, znaczek 50/5 gwarancja Schmutz.

70 PLN
SOLD
2304
Fi.11 B

1920 II wydanie plebiscytowe dla Górnego Śląska, nadruk 10/20 f. na znaczku z błędem "H nad COMMISSION", na szarym papierze, gwarancja Korszeń.

30 PLN
2305
Fi.12

1920 parka znaczków urzędowych z numerem nakładu HAN na marginesie.

10 PLN
SOLD
2306
Fi.12b

1920 wydanie przedrukowe, gwarancja Schmutz.

300 PLN
2307
Fi.12ba
Mi.12b 

1920 II wydanie plebiscytowe dla Górnego Śląska, znaczek za 50 fen./5 mk. - Mi.typ Ia - w kolorze czerwonopomarańczowym z nakładu berneńskiego z matowym nadrukiem (Fi.320.-), gwarancja Krawczyk.

300 PLN
2308
Fi.13-29

1920 seria znaczków dla plebiscytu na Górnym Śląsku na wycinkach.

50 PLN
2309
Fi.13, 41, 43

1920 Kwidzyn, I i II wydanie mediolańskie, frankatura mieszana, 3 mk + 2 mk + 5 mk (odmiana w niezwykle ciemnym kolorze) - trzy najwyższe wartości tych wydań na liście poleconym (opłata niezgodna z taryfą), wysłanym 29.VII z Kwidzyna (Marienwerder) do Berlina, na odwrocie kasownik odbiorczy 30.VII; atrakcyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

400 PLN
2310
Fi.16

1920 znaczek z nadrukiem dla plebiscytu w Kwidzynie.

20 PLN
2311
Fi.16, 20

1920 Górny Śląsk, 1920 wydanie definitywne Komisji Rządzącej, 10f + 30f - frankatura dwukolorowa, list w kopercie firmowej wysłany 18.I.1922 z Gliwic do Gorlic.

80 PLN
2312
Fi.18

1920 znaczek z nadrukiem dla plebiscytu w Kwidzynie.

10 PLN
2313
Fi.18b

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf. w kolorze karminowobrązowym, cena katalogowa wykazuje silną tendencję wzrostową (Fi.1000.-),gwarancja i opis Mikulski.

750 PLN
2314
Fi.18b

1920 wydanie przedrukowe dla plebiscytu w Olsztynie, znaczek za 15 fen. w kolorze karminowobrązowym, gwarancja Schmutz.

900 PLN
2315
Fi.18, Cp3

1920 kartka z Chorzowa 28.9.20 do Niemiec.

60 PLN
2316
Fi.20

1920 parka znaczków urzędowych z numerem nakładu HAN na marginesie.

20 PLN
SOLD
2317
Fi.24b

1920 wydanie definitywne Komisji Rządzącej Górnego Śląska, stemplowany znaczek w kolorze ciemnozielonym, gwarancja i opis Schmutz.

900 PLN
2318
Fi.25

1920 KONIGSHUTTE - rzadkie kasowniki prowizoryczne Górnego Śląska, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, znaczek za 80 Pf. z kasownikiem prowizorycznym z Huty Królewskiej.

60 PLN
2319
Fi.25

1920 znaczek z nadrukiem dla plebiscytu w Kwidzynie, gwarancja Schmutz.

20 PLN
2320

Fi.26-29a,b

1920 wydanie przedrukowe dla plebiscytu w Kwidzynie, kompletna seria, najdroższa odmiana 29b gwarancja Schmutz.

300 PLN
2321
Fi.26-9

1920 seria znaczków dla plebiscytu w Kwidzynie na wycinkach, gwarancja Sztaba.

80 PLN
2322
Fi.41a-43b

1920 wydanie przedrukowe, stemplowana seria z odmianami.

70 PLN
2323

Mi.10F 

1920 II wydanie plebiscytowe dla Górnego Śląska, nadruk 5/15 f. - typu Ia, na znaczku fioletowym zamiast niebieskim (Mi.550 euro), piękny stan, gwarancja Krawczyk.

990 PLN
2324

1920 wydanie plebiscytowe dla Górnego Śląska, niemieckie dywersyjne fałszerstwo propagandowe, znaczek z "abklatchem".

150 PLN
2325

Mi.21UI 

1920 wydanie definitywne Komisji Rządzącej, znaczek za 40 Pf. nieząbkowany z lewej, z pełnym marginesem, z oryginalną gumą bez śladu podlepki, w bardzo ładnym stanie, rzadki wysoko wyceniany błąd (Mi.300 euro).

600 PLN
2326

1920 Górny Śląsk, niemieckie dywersyjne fałszerstwo propagandowe - znaczki na karcie ostemplowane w dniu plebiscytu - 20.III w Lublińcu, która to miejscowość w wyniku plebiscytu przyznana została stronie polskiej; w czasie trwania plebiscytu, Niemcy sporządzili fałszerstwo polskich znaczków obiegowych i dodatkowo opatrzyli je nadrukiem zachęcającym do głosowania za Niemcami, znaczki te oryginalnie kasowane są prawdziwymi unikatami.

800 PLN
2327

1920 kartka niemieckiego wydawnictwa z Katowic z okresu plebiscytów.

28 PLN
2328

1920 niemieckie wydanie dywersyjne z nadrukiem propagandowym na fałszerstwach polskich znaczków obiegowych.

70 PLN
2329
Fi.Cp3

1920 całostka wydania dla Górnego Sląska.

20 PLN
2330
Fi.Cp3+18

1920 kartka z Zabrza (Hindenburg) 23.12.20.Oryginalny obieg.

45 PLN
2331
Fi.IIIx1

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu marginesowy znaczek opłaty za 10 hal.

90 PLN
2332
Fi.IIIx1

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu marginesowy znaczek opłaty za 10 hal.

70 PLN
SOLD