The auction will start on 14.04.2023

Auction 47. Plebiscites 1920-1922

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2293

1920 Śląsk Cieszyński, seria przedrukowa (nadruk typu I) skasowana na kopercie 12.IV, a więc na kilka dni przed ich oficjalnym wprowadzeniem do obiegu (!) w urzędzie Cieszyn 2.

Fi.1-10I
200 PLN
2294

1920 Śląsk Cieszyński, seria przedrukowa (nadruk typu I), znaczki naklejone na karty wydania definitywnego, skasowane w Bielsku; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-10I; Cp25, Cp31
150 PLN
2295

1920 Kwidzyń - I wydanie mediolańskie, seria kasowana na wycinkach.

Fi.1-14
220 PLN
2296

1920 znaczki niemieckie z nadrukiem dla plebiscytu w Olsztynie, seria z odmianami, najdroższy znaczek 4b z gwarancją Schmutz.

Fi.1-14a, b, c
800 PLN
2297

1920 seria podstawowa znaczków dla plebiscytu w Kwidzynie.

Fi.1-14y
150 PLN
SOLD
2298

1920 Górny Śląsk, znaczki I i II wydania (serie), w tym najrzadsza wartość 50/5 Mk, skasowane na kopercie listu poleconego wysłanego 21.III z Opola do Kłodzka, kasownik odbiorczy na odwrocie; gwarancja Krawczyk.

Fi.1-9, 10-12
400 PLN
2299

1920 wydanie Komisji Rządzącej Górnego Śląska, kompletna seria z odmianami.

Fi.1a-9b
150 PLN
SOLD
2300

1920 wydanie dla Sląska Cieszyńskiego kartka austriacka z dodatkowym znaczkiem za 15 fen. nadana z Cieszyna 17.IV.20 do Austrii, opłata za taka kartkę wynosiła 20 fen., a do opłaty zaliczono częściowo austriacką kartkę bez unaradawiającego nadruku nie mającą już mocy obiegowej użyta, jeden z pierwszych dni uzycia znaczków z nadrukiem "S.O. 1920" - wprowadzono do obiegu 15.IV.

Fi.3
300 PLN
2301

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, znaczek "zwycięstwa" za 15 Pf. - nadruk ALLENSTEIN nie zakrywa DEUTSCHES REICH - nakład z lipca po wygraniu przez Niemcy plebiscytu (Fi.400.-), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.4bI
300 PLN
2302

1920 Śląsk Cieszyński, najwcześniejsze znane użycie znaczków plebiscytowych !!! list polecony wysłany 14.IV z urzędu pocztowego Cieszyn 1 do Bazylei, opłacony znaczkami za 50 f. z nadrukiem typu I, wydanie przedrukowe wprowadzono oficjalnie do obiegu 15.IV, ale znaczki z pewnością zostały do urzędów, a przynajmniej głównego, dostarczone już wcześniej, kasownik odbiorczy na odwrocie; unikalna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.5
1 600 PLN
2303

1920 wydanie przedrukowe, podstawowa seria, znaczek 50/5 gwarancja Schmutz.

Fi.10-12
70 PLN
SOLD
2304

1920 II wydanie plebiscytowe dla Górnego Śląska, nadruk 10/20 f. na znaczku z błędem "H nad COMMISSION", na szarym papierze, gwarancja.

Fi.11 B
30 PLN
2305

1920 parka znaczków urzędowych z numerem nakładu HAN na marginesie.

Fi.12
10 PLN
SOLD
2306

1920 wydanie przedrukowe, gwarancja Schmutz.

Fi.12b
300 PLN
2307

1920 II wydanie plebiscytowe dla Górnego Śląska, znaczek za 50 fen./5 mk. - Mi.typ Ia - w kolorze czerwonopomarańczowym z nakładu berneńskiego z matowym nadrukiem (Fi.320.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.12ba
Mi.12b 
300 PLN
2308

1920 seria znaczków dla plebiscytu na Górnym Śląsku na wycinkach.

Fi.13-29
50 PLN
2309

1920 Kwidzyn, I i II wydanie mediolańskie, frankatura mieszana, 3 mk + 2 mk + 5 mk (odmiana w niezwykle ciemnym kolorze) - trzy najwyższe wartości tych wydań na liście poleconym (opłata niezgodna z taryfą), wysłanym 29.VII z Kwidzyna (Marienwerder) do Berlina, na odwrocie kasownik odbiorczy 30.VII; atrakcyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.13, 41, 43
400 PLN
2310

1920 znaczek z nadrukiem dla plebiscytu w Kwidzynie.

Fi.16
20 PLN
2311

1920 Górny Śląsk, 1920 wydanie definitywne Komisji Rządzącej, 10f + 30f - frankatura dwukolorowa, list w kopercie firmowej wysłany 18.I.1922 z Gliwic do Gorlic.

Fi.16, 20
80 PLN
2312

1920 znaczek z nadrukiem dla plebiscytu w Kwidzynie.

Fi.18
10 PLN
2313

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf. w kolorze karminowobrązowym, cena katalogowa wykazuje silną tendencję wzrostową (Fi.1000.-),gwarancja i opis Mikulski.

Fi.18b
750 PLN
2314

1920 wydanie przedrukowe dla plebiscytu w Olsztynie, znaczek za 15 fen. w kolorze karminowobrązowym, gwarancja Schmutz.

Fi.18b
900 PLN
2315

1920 kartka z Chorzowa 28.9.20 do Niemiec.

Fi.18, Cp3
60 PLN
2316

1920 parka znaczków urzędowych z numerem nakładu HAN na marginesie.

Fi.20
20 PLN
SOLD
2317

1920 wydanie definitywne Komisji Rządzącej Górnego Śląska, stemplowany znaczek w kolorze ciemnozielonym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.24b
900 PLN
2318

1920 KONIGSHUTTE - rzadkie kasowniki prowizoryczne Górnego Śląska, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, znaczek za 80 Pf. z kasownikiem prowizorycznym z Huty Królewskiej.

Fi.25
60 PLN
2319

1920 znaczek z nadrukiem dla plebiscytu w Kwidzynie, gwarancja Schmutz.

Fi.25
20 PLN
2320

1920 wydanie przedrukowe dla plebiscytu w Kwidzynie, kompletna seria, najdroższa odmiana 29b gwarancja Schmutz.

Fi.26-29a,b
300 PLN
2321

1920 seria znaczków dla plebiscytu w Kwidzynie na wycinkach, gwarancja Sztaba.

Fi.26-9
80 PLN
2322

1920 wydanie przedrukowe, stemplowana seria z odmianami.

Fi.41a-43b
70 PLN
2323

1920 II wydanie plebiscytowe dla Górnego Śląska, nadruk 5/15 f. - typu Ia, na znaczku fioletowym zamiast niebieskim (Mi.550 euro), piękny stan, gwarancja Krawczyk.


Mi.10F 
990 PLN
2324

1920 wydanie plebiscytowe dla Górnego Śląska, niemieckie dywersyjne fałszerstwo propagandowe, znaczek z "abklatchem".


150 PLN
2325

1920 wydanie definitywne Komisji Rządzącej, znaczek za 40 Pf. nieząbkowany z lewej, z pełnym marginesem, z oryginalną gumą bez śladu podlepki, w bardzo ładnym stanie, rzadki wysoko wyceniany błąd (Mi.300 euro).


Mi.21UI 
600 PLN
2326

1920 Górny Śląsk, niemieckie dywersyjne fałszerstwo propagandowe - znaczki na karcie ostemplowane w dniu plebiscytu - 20.III w Lublińcu, która to miejscowość w wyniku plebiscytu przyznana została stronie polskiej; w czasie trwania plebiscytu, Niemcy sporządzili fałszerstwo polskich znaczków obiegowych i dodatkowo opatrzyli je nadrukiem zachęcającym do głosowania za Niemcami, znaczki te oryginalnie kasowane są prawdziwymi unikatami.


800 PLN
2327

1920 kartka niemieckiego wydawnictwa z Katowic z okresu plebiscytów.


28 PLN
2328

1920 niemieckie wydanie dywersyjne z nadrukiem propagandowym na fałszerstwach polskich znaczków obiegowych.


70 PLN
2329

1920 całostka wydania dla Górnego Sląska.

Fi.Cp3
20 PLN
2330

1920 kartka z Zabrza (Hindenburg) 23.12.20.Oryginalny obieg.

Fi.Cp3+18
45 PLN
2331

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu marginesowy znaczek opłaty za 10 hal.

Fi.IIIx1
90 PLN
2332

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu marginesowy znaczek opłaty za 10 hal.

Fi.IIIx1
70 PLN
SOLD