Page:
Post offices abroad 1919-1939
Poz# Features Catalog Description Actual price
2228
Fi.1-12

1919 Konstantynopol - wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria kasowana, wysoko wyceniana (Fi.3800.-), gwarancja Schmutz..

2 400 PLN
2229
Fi.1-12

1919 Konstantynopol - wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, wysoko wyceniana seria z nikłymi śladami po podlepkach, niektóre z prawie niewidocznymi; bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz, Gryżewski, Mikulski, Kalinowski, wszystkie wyższe wartości po trzy gwarancje.

3 000 PLN
2230
Fi.1-12ND

1919 Konstantynopol, seria nowodruków.

50 PLN
2231Fi.1-12 ND

1919 Konstantynopol - wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria nowodruków, nieoryginalna guma bez podlepek, gwarancja bez (G) Falkowski.

50 PLN
2232
Fi.1-5a

1919 Odessa, seria podstawowych znaczków z czarnymi nadrukami, bardzo ładny stan zachowania - niewielkie podlepki, gwarancja Schmutz, Kronenberg.

11 000 PLN
2233
Fi.1a

1919 Odessa, znaczek za 10 fen. z czarnym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

800 PLN
2234
Fi.1a

1919 Odessa, znaczek za 10 fen. z czarnym nadrukiem, gwarancja Danowkski, Rachmanow, Schmutz.

800 PLN
2235
Fi.1ax

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczek czysty za 10 f. w bardzo ładnym stanie, ze zbiorów i z sygnaturą Rachmanowa, gwarancja Gryżewski.

1 200 PLN
2236
Fi.2ay

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczek czysty 20 f. na papierze żeberkowanym poziomo, sygnatura firmowa Reval, gwarancja Gryżewski, Krawczyk.

1 500 PLN
2237
Fi.2ay

1919 Odessa, znaczek za 20 fen. z czarnym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

800 PLN
2238
Fi.5(e)x

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczek 1 mk. w rzadkim kolorze szarym, ładny stan, sygnowany - I w owalu, ze zbiorów i z sygnaturą Rachmanowa, gwarancja Ćwiertnia, Gryżewski.

3 000 PLN
2239
Fi.6y

1919 znaczek wydania dla polskiego konsulatu w Konstantynopolu, gwarancja Schmutz.

400 PLN
2240
Fi.26-32

1921 seria znaczków dla polskiej poczty w Konstantynopolu nie wprowadzona do obiegu z odmianami.

30 PLN
2241

Fi.26-32

1921 Konstantynopol, seria nie wprowadzona do obiegu.

120 PLN
2242
Fi.1-11

1925 Port Gdańsk, podstawowa seria, gwarancja Korszeń.

480 PLN
2243
Fi.1, 2, 3

1925 Port Gdańsk, nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" z przedrukiem, trzy najniższe wartości na karcie ostemplowane 28.IV.1933 w urzędzie Gdańsk 1, kasownikiem "POLSKI URZĄD POCZT-TEL" z wyróżnikiem "c" na kilka dni przed wycofaniem ich z obiegu.

30 PLN
SOLD
2244
Fi.2, 21
Mi.2, 24 

1925 Port Gdańsk, nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" z przedrukiem, 2 gr pasek pięciu znaczków na liście wysłanym 13.XII.1932 z Polskiego Urzędu Gdańsk 2 do Warszawy; znaczki unieważnione kasownikiem "POLSKI URZĄD POCZTOWY"; jako kasownik odbiorczy wykorzystano stempel "PACZKI ŻYWNOŚCIOWE" (Myślicki 32 121); dobry stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

300 PLN
2245
Fi.4, 6, 9

1925 Port Gdańsk, nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" z przedrukiem, 5 gr + 15 gr + 30 gr - frankatura trójkolorowa, list polecony wysłany 23.III.1926 z Polskiego Urzędu Gdańsk 3 do Poznania; znaczki unieważnione rzadkim kasownikiem "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.3" pod mostkiem; czerwony stempelek polecenia z wyróżnikiem "b"; koperta firmowa "Bank Związku Spółek Zarobkowych Oddział Gdański", na odwrocie zalepka nadawcy i kasownik odbiorczy; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

800 PLN
2246

1925 kartka z grzecznościowo stemplowanymi znaczkami (nie wypisana).

40 PLN
2247
Fi.12a-14a
Mi.12-14 

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (Mi.140 euro), gwarancja Krawczyk.

240 PLN
2248
Fi.12a-14a
Mi.12-14 

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna bardzo poszukiwana i drożejąca ostatnio seria (Mi.400 euro), ładny stan, gwarancja Krawczyk.

800 PLN
2249
Fi.12axI

1926 wydanie przedrukowe dla Portu Gdańsk, gwarancja Schmutz.

100 PLN
2250
Fi.12Ix

1926 Port Gdańsk, znaczek z nadrukiem typ I, charakterystycznie nierównomiernie nałożona guma, gwarancja Danowski, Korszeń.

180 PLN
2251
Fi.13, 14
Mi.16, 17 

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 10 gr + 15 gr - frankatura dwukolorowa, list wysłany 29.IV.1929 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do biura Wysokiego Komisarza do spraw Uchodźców w Warszawie; znaczki unieważniono kasownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL."; jako kasownik odbiorczy wykorzystano stempel "POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA POZNAŃ 16.V-30.IX.1929" (Myślicki 29 104); atrakcyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

400 PLN
2252
Fi.13aI

1926 wydanie przedrukowe dla Portu Gdańsk, gwarancja Schmutz.

40 PLN
2253
Fi.13aIx

1926 Port Gdańsk, znaczek z nadrukiem typ I, gwarancja Danowski, Korszeń.

80 PLN
2254
Fi.14

1926 kartka z Gdańska 1.9.26 do Warszawy.

200 PLN
2255
Fi.14aIIx

1926 Port Gdańsk, znaczek z nadrukiem z formy II, naturalna niewielka smuga bez gumy, gwarancja Danowski, Korszeń.

200 PLN
2256
Fi.14xP1

1926 cięta próba kreślona czerwonym tuszem, gwarancja Gryżewski, Łaszkiewicz, Wiatrowski.

500 PLN
2257
Fi.13a

1927 kartka z Gdańska 22.3.27 do Krakowa.

150 PLN
2258
Fi.16b

1928 znaczek z podobizna marszałka Piłsudskiego w bardzo rzadkim kolorze jasno żółtobrązowym, gwarancja Schmutz.

1 200 PLN
2259

1928 Port Gdańsk, pocztowy dowód doręczenia listu (duży wycinek) wysłany z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Sądu Powiatowego w Nowem, kasownik nadawczy z 15.X "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.1" pod mostkiem; rzadko spotykany walor w dobrym stanie zachowania.

80 PLN
2260
Fi.17-19
Mi.20-22 

1929 Port Gdańsk - Godło państwa, seria kasowana, różne kolory, gwarancja Krawczyk, Korszeń, Schmutz.

50 PLN
SOLD
2261

Fi.20v
Mi.23I 

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK w czworobloku, piękny stan, gwarancja Schmutz.

320 PLN
2262
Fi.20v
Mi.23I 

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK, gwarancja Korszeń.

80 PLN
2263
Fi.20v

1929 wydanie z podobizną Ignacego Mościckiego.

80 PLN
2264
Fi.20v

1929 Port Gdańsk, gwarancja Krawczyk.

85 PLN
2265
Fi.17

1931kartka formularz firmowy z Gdańska 2.VI.31 do Krakowa, taryfa za druki.

150 PLN
2266
Fi.18, 19

1931 firmowy list polecony z Gdańska 11.II.31 do czerska, na odwrocie stempel odbiorczy.

150 PLN
2267
Fi.1, 2, 3

1933 kartka firmowa z Gdańska 25.IV.33 do Krakowa, gwarancja Korszeń.

100 PLN