The new auction will start soon

Auction 45. Air mail

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
23050

1870 poczta balonowa "Par Ballon-Monte" z oblężonego Paryża w czasie wojny francusko-pruskiej, czysty formularz - koperta, przeznaczony do wysyłania wiadomości drogą powietrzną, w okresie oblężenia miasta 23.IX.1870-22.I.1871 wysłano 65 wolnych, niekierowanych balonów z korespondencją, zaledwie 2 z nich wpadły w ręce Niemców, korespondencja z pozostałych dotarła do adresatów.


250 PLN
23051

1870 poczta balonowa "Par Ballon-Monte" z oblężonego Paryża w czasie wojny francusko-pruskiej, czysty formularz - listownik, przeznaczony do wysyłania wiadomości drogą powietrzną, w okresie oblężenia miasta 23.IX.1870-22.I.1871 wysłano 65 wolnych, niekierowanych balonów z korespondencją, zaledwie 2 z nich wpadły w ręce Niemców, korespondencja z pozostałych dotarła do adresatów.


250 PLN
23052

1918 Poczta cywilna Wiedeń - Kraków, list wysłany 13.IV, ofrankowany znaczkami z przedrukiem FLUGPOST, przygotowanymi specjalnie do opłacania korespondencji na tej trasie, na odwrocie kasownik odbiorczy; dobry stan zachowania.

Fi.21b
150 PLN
23053

1918 Poczta cywilna Kraków - Wiedeń, list wysłany 19.V, ofrankowany znaczkami z przedrukiem FLUGPOST, przygotowanymi specjalnie do opłacania korespondencji na tej trasie, na odwrocie kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.26b
150 PLN
23054

1918 list poczty lotniczej na trasie Lwów - Wiedeń nadany 18.IV.18, na odwrocie stempel odbiorczy.


200 PLN
23055

1926 list poczty lotnicze z okazji Wystawy Radiowej w Warszawie.

Fi.43
100 PLN
SOLD
23056

1926 list z lotu na trasie Warszawa - Praga - Wiedeń, brak jednego znaczka.


90 PLN
23057

1927 list lotniczy na trasie Warszawa - Wiedeń.


150 PLN
23058

1927 list z lotu Warszawa - Paryż - Casablanka - Dakar opłacony znaczkami polskimi i francuskimi, podniszczona koperta.


700 PLN
23059

1928 LZ 127 Graf Zeppelin - 1 lot do Ameryki Północnej, prawie kompletna okolicznościowa widokówka, ofrankowana znaczkiem poczty zeppelinowej za 2RM, przesłana 10.10 sterowcem do Nowego Jorku; kasownik odbiorczy; dobry stan zachowania (Sieger 21A).


Mi.423Y 
250 PLN
23060

1929 list polecony z Łodzi przez Warszawę pocztą lotniczą do Niemiec, tranzytowy niemiecki stempel lotniczy z Gdańska.


270 PLN
23061

1930 list lotniczy z Warszawy do Paryża.


75 PLN
23062

1932 list lotniczy z Warszawy do Paryża.


80 PLN
23063

1934 list z zawodów balonowych Gordon - Bennetta z okolicznościowymi znaczkami i nalepką, balon Legionowo.

Fi.7a
100 PLN
23064

1934 XXII Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Bennetta, list do Krakowa przewieziony balonem "Syrena", na końcach ząbków znaczka niewielkie przebarwienia.

Fi.7b
60 PLN
23065

1934 list z lotu inauguracyjnego na trasie Warszawa - Poznań - Berlin, wysłany z Warszawy do Holandii.

Fi.118a
170 PLN
23066

1934 kartka lotnicza z Gdańska 1.9.34 do Warszawy, stempel "Nadeszło pocztą lotniczą" i odbiorczy kasownik okolicznościowy z okazji turnieju lotniczego Challenge.


190 PLN
23067

1935 kartka z samochodowego pościgu za balonem wolnym w Mościcach.


80 PLN
23068

1935 list poczty szybowcowej w zawodów w Ustjanowej 12.II.1935.


100 PLN
23069

1935 kartka z samochodowego pościgu za balonem wolnym w Mościcach.


60 PLN
23070

1935 list poczty balonowej z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych im. Gordon Bennetta.


80 PLN
23071

1935 list poczty balonowej z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych im. Gordon Bennetta.


80 PLN
23072

1935 list poczty balonowej z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych im. Gordon Bennetta.


80 PLN
23073

1935 list poczty balonowej z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych im. Gordon Bennetta.


80 PLN
23074

1935 kartka poczty balonowej z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych im. Gordon Bennetta.


60 PLN
23075

1936 poczta balonowa Aeroklubu Lwowskiego.

Fi.15
70 PLN
23076

1936 list poczty balonowej z okazji Zjazdu Górskiego w Sanoku.

Fi.19a
80 PLN
23077

1936 list z lotu inauguracyjnego na trasie Warszawa -Lwów - Hajfa, list wysłany z warszawy do Jerozolimy.

Fi.128a
80 PLN
23078

1936 Warszawa - Lwów - Hajfa, list adresowany do odbiorcy w Warszawie, wysłany 27.X lotem z Warszawy do Hajfy (na odwrocie kasownik odbiorczy Haifa 29.X) i z powrotem.

Fi.128a+d
250 PLN
23079

1936 list z Brukseli do Warszawy ze stemplem poczty balonowej zawodów im. Gordon Bennetta.


150 PLN
23080

1936 list z samochodowego pościgu za balonem wolnym w Mościcach.


80 PLN
23081

1936 list lotniczy przewieziony samolotem, a następnie sterowcem Hindenburg z Siemianowic Śląskich do Urugwaju, stemple tranzytowe i odbiorcze, bardzo dobry stan zachowania.


190 PLN
23082

1938 list przewieziony balonem Sanok w czasie XI Krajowych Zawodów Balonowych o Puchar Przechodni im. A. Wańkowicza w Mościcach, stempel w kolorze fioletowym.

Fi.25c
140 PLN
SOLD
23083

1938 list lotniczy z pierwszego lotu na trasie Warszawa - Budapeszt.

Fi.137a
140 PLN
23084

1938 kartka z lotu cepelinem "Graf Zeppelin" z Frankfurtu do Rumburga.


150 PLN
23085

1939 list z Krajowych Zawodów Balonowych o Puchar Przechodni im. A. Wańkowicza w Mościcach przewieziony balonem Mościce I, przesyłka z rzadką nalepka balonową.

Fi.29h
400 PLN
23086

1939 list przewieziony balonem Mestwin w czasie XI Krajowych Zawodów Balonowych o Puchar Przechodni im. A. Wańkowicza w Mościcach.

Fi.29k
60 PLN
23087

1939 list z lotu inauguracyjnego na trasie Warszawa - Bejrut.

Fi.141a
160 PLN
23088

1939 kartka z pierwszego lotu na trasie Warszawa - Londyn.

Fi.142a
50 PLN
SOLD
23089

1939 list z lotu inauguracyjnego na trasie Warszawa - Londyn.

Fi.142a
140 PLN