The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 45. Postage dues

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
22287

1919 miejscowy list sądowy z Lwowa 20.VI.19 opłacony przez odbiorcę znaczkiem opłaty z miejscowym nadrukiem PORTO.

Fi.78B
40 PLN
22288

1919 miejscowy list sądowy z Lwowa 8.IX.19 opłacony przez odbiorcę znaczkiem opłaty z miejscowym nadrukiem PORTO.

Fi.78B
80 PLN
22289

1919 list sądowy z Lwowa 15.XI.19 do Krakowa, w Krakowie umieszczono znaczek opłaty z miejscowym nadrukiem PORTO lecz ze względu na nie doręczenie list zwrócono do Lwowa.

Fi.79B
90 PLN
22290

1919 miejscowy list z Krakowa 16.VI.19 niedopłacony o 10 hal., dopłatę pobrano w podwójnej wysokości znaczkami dopłaty z lokalnym nadrukiem.


80 PLN
22291

1919 kartka z sądu we Lwowie 8.9.19 do Przemyśla, tam umieszczono znaczki dopłaty z lokalnym nadrukiem PORTO celem pobrania należności za przesyłke od odbiorczy, odbiorca odmówił przyjecia i kartke zwrócono do nadawcy.


160 PLN
22292

1919 miejscowy list ze znaczkami z lokalnym nadrukiem PORTO.


80 PLN
22293

1919 wydanie krakowskie, znaczki z nadrukiem formy IIA z poz. 27, 28, 38, dolny znaczek prześwitka, gwarancja.

Fi.D1
100 PLN
22294

1919 wydanie krakowskie, czworoblok znaczków z nadrukiem formy IIA z poz. 7/18.

Fi.D1
180 PLN
SOLD
22295

1919 wydanie krakowskie, pasek znaczków z nadrukiem formy IIA z poz. 68-70 na wycinku z Tarnowa.

Fi.D1
180 PLN
SOLD
22296

1919 wydanie krakowskie, znaczki z nadrukiem formy IIA z poz. 56/88 na wycinku z ksiąg rozrachunkowych z Krakowa, dużo ciekawych usterek nadruku, na znaczku z poz. 66 brak górnej części litery O w POLSKA.

Fi.D1
700 PLN
22297

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 49, gwarancja Kronenberg.

Fi.D1
40 PLN
22298

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 67, gwarancja Mikstein.

Fi.D1
50 PLN
22299

1919 wydanie krakowskie, parka znaczków z nadrukiem formy IIA z poz. 64-65 na wycinku.

Fi.D1
159 PLN
SOLD
22300

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 99, gwarancja Danowski,.

Fi.D1
80 PLN
SOLD
22301

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 50, gwarancja Schmutz.

Fi.D1
80 PLN
SOLD
22302

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 5 h. z nadrukiem formą IIA z błędem na poz.74 "odłamana ukośna część litery K", gwarancja z opisem pozycji Skarbiński.

Fi.D1 B
90 PLN
SOLD
22303

1919 rogi obfitości, znaczek nieząbkowany.

Fi.D22nz
35 PLN
SOLD
22304

1919 rogi obfitości, czworoblok bez perforacji poziomej, zagięty w połowie.

Fi.D26
150 PLN
22305

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 15, gwarancja Jungjohann.

Fi.D3
30 PLN
22306

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 19, gwarancja Jungjohann.

Fi.D3
30 PLN
22307

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 20, gwarancja Jungjohann.

Fi.D3
30 PLN
22308

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 24, gwarancja Kronenberg.

Fi.D3
30 PLN
22309

1919 wydanie krakowskie, dziewięcioblok znaczków z nadrukiem formy IID z poz. 16/38, gwarancja Danowski.

Fi.D3
400 PLN
SOLD
22310

1919 wydanie krakowskie, parka znaczków z nadrukiem formy IID z poz. 18-19, gwarancja Schmutz.

Fi.D3
81 PLN
SOLD
22311

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 34, gwarancja.

Fi.D3
25 PLN
22312

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 19, gwarancja Schmutz.

Fi.D3
50 PLN
SOLD
22313

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 40, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.D3
35 PLN
22314

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 42 z usterką "przerwana poprzeczka litery A w POCZTA", gwarancja Jendroszek.

Fi.D3
40 PLN
22315

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID z błędem na poz.33(83) "odłamany lewy koniec poprzeczki litery T", gwarancja i opis pozycji Schmutz.

Fi.D3 B
108 PLN
SOLD
22316

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID z błędem na poz.41(91) "uszkodzona litera P w POLSKA", gwarancja i opis pozycji Schmutz.

Fi.D3 B
50 PLN
SOLD
22317

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID z błędami na poz.34(84) "odłamana końcówka litery S" i występującym tylko w odmianach drugiej formy D i E "brak poprzeczki w A", gwarancja Mikstein, z opisem pozycji Schmutz.

Fi.D3 B
120 PLN
22318

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 37 z błędem "ścięte C", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.D3 B5
180 PLN
SOLD
22319

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15/36 h. z nadrukiem formą IIB poz.32 w pięknym stanie, sygnatura SM, gwarancja i opis Mikstein, gwarancja firmowa KOHLER.

Fi.D4I
Mi.P11 
3 500 PLN
22320

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15/36 h. z nadrukiem formą IIB z błędem na poz.90 "zaokrąglona górna końcówka S", gwarancja Bruba, sygnatura sprawdzająca SM gwarancja i opis Mikstein.

Fi.D4I B
Mi.P11 
1 800 PLN
22321

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 20 h. z nadrukiem formą IIA poz.48 (nakład 450 szt.), gwarancja Mikstein, z opisem Schmutz.

Fi.D5
Mi.P4 
2 600 PLN
22322

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 25 h. z nadrukiem formą IIA z błędem na poz.20 "odłamana ukośna część litery K" i "słabo odbite litery ZTA w POCZTA", gwarancja z opisem pozycji Schmutz.

Fi.D6 B
Mi.P5 
300 PLN
22323

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 25 h. z nadrukiem formą IIA z błędem na poz.28 "uszkodzony romb", gwarancja Mikstein z opisem Ryblewski.

Fi.D6 B
Mi.P5 
220 PLN
22324

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 30 h. z nadrukiem formą IIA poz.7, piękny stan; gwarancja Rachmanow, z sygnaturą SM i opisem Mikstein, Koopman.

Fi.D7
Mi.P6 
6 000 PLN
22325

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 40 h. z nadrukiem formą IIA z błedem na poz.54 "pęknięte litery T i K", lekki ślad po podlepce, ładne stare sygnatury, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.D8
Mi.P7 
1 800 PLN
22326

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 32, gwarancja Jungjohann.

Fi.D8
700 PLN