The new auction will start soon

Auction 45. Plebiscites 1920-1922

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
19822

1920 seria bez znaczka za znaczka za 5 mk. na liście ekspresowym z Markushof (Markusy) 11.7.20 do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.1-13
90 PLN
19823

1920 Kwidzyń - I wydanie mediolańskie, seria kasowana na wycinkach.

Fi.1-14
180 PLN
19824

1920 znaczki niemieckie z nadrukiem dla plebiscytu w Olsztynie, seria z odmianami, najdroższy znaczek 4b z gwarancją Schmutz.

Fi.1-14a, b, c
1 000 PLN
19825

1920 znaczki niemieckie z nadrukiem dla plebiscytu w Olsztynie, seria z odmianami, najdroższy znaczek 4b z gwarancją Schmutz.

Fi.1-14a, b, c
1 320 PLN
SOLD
19826

1920 seria podstawowa znaczków dla plebiscytu w Kwidzynie.

Fi.1-14y
200 PLN
19827

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, sześć parek poziomych znaczków rozdzielonych międzypolem.

Fi.1-6
Mi.1-6 ZW 
120 PLN
SOLD
19828

1920 wydanie Komisji Rządzącej Górnego Śląska, kompletna seria z odmianami.

Fi.1a-9b
200 PLN
19829

1920 kartka z Bytomia 21.2.20.

Fi.3, 4
30 PLN
19830

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, parka znaczków za 15 Pf. bez peforacji poziomej (Fi.500.-), bez gumy.

Fi.3t
150 PLN
19831

1920 znaczek wydania przedrukowego dla obszaru plebiscytowego Kwidzyna, gwarancja Schmutz.

Fi.4
120 PLN
19832

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, znaczek "zwycięstwa" za 15 Pf. - nadruk ALLENSTEIN nie zakrywa DEUTSCHES REICH - nakład z lipca po wygraniu przez Niemcy plebiscytu (Fi.400.-), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.4bI
300 PLN
19833

1920 list z Świętochłowic 11.5.20 do Będzina.

Fi.5
70 PLN
19834

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z silnym abklaczem, rzadkie na tym wydaniu.

Fi.6
90 PLN
19835

1920 wydanie przedrukowe, podstawowa seria, znaczek 50/5 gwarancja Schmutz.

Fi.10-12
80 PLN
19836

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 10/20 f. na białym papierze z abklatschem nadruku.

Fi.11
10 PLN
19837

1920 parka znaczków urzędowych z numerem nakładu HAN na marginesie.

Fi.12
10 PLN
19838

1920 parka znaczków urzędowych z numerem nakładu HAN na marginesie.

Fi.12
10 PLN
19839

1920 wydanie przedrukowe, gwarancja Schmutz.

Fi.12b
350 PLN
19840

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, pionowa parka znaczków za 3 Pf. w kolorze szaroczarnym rozdzielona międzypolem (Mi.14 euro), górny znaczek z uszkodzoną gumą.

Fi.13b
Mi.13c ZS 
10 PLN
19841

1920 parka znaczków urzędowych z numerem nakładu HAN na marginesie.

Fi.15
10 PLN
19842

1920 Kwidzyń, I wydanie przedrukowe, seria kasowana (Mi.1400 euro), gwarancja i opis pozycji w arkuszu Krawczyk.

Fi.15-20
2 800 PLN
19843

1920 znaczek z nadrukiem dla plebiscytu w Kwidzynie.

Fi.16
20 PLN
19844

1920 list z Opola 23.8.20 do Wrocławia.

Fi.16
40 PLN
19845

1920 firmowy list polecony z Lublińca 21.7.20 do Wrocławia, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.16, 22
100 PLN
19846

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, znaczek za 20 Pf. z pustopolem.

Fi.18
10 PLN
SOLD
19847

1920 znaczek z nadrukiem dla plebiscytu w Kwidzynie.

Fi.18
10 PLN
19848

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf. w kolorze karminowobrązowym, cena katalogowa wykazuje silną tendencję wzrostową (Fi.1000.-),gwarancja i opis Mikulski.

Fi.18b
600 PLN
19849

1920 kartka z Chorzowa 28.9.20 do Niemiec.

Fi.18, Cp3
60 PLN
19850

1920 kartka z Bismarckhütte (Hajduki Wielkie) 4.7.20, widokówka malarstwo.

Fi.20
20 PLN
19851

1920 parka znaczków urzędowych z numerem nakładu HAN na marginesie.

Fi.20
20 PLN
19852

1920 Kwidzyn, wydanie przedrukowe, nadruk pismem blokowym COMMISSION INTERALLIEE MARIENWERDER na znaczku za 1 Mk. w kolorze oksydowanej czerwieni, jeden z najrzadszych znaczków plebiscytowych, bez podlepki nie wyceniany, nakład 20 szt., gwarancja Richter, Gryżewski.

Fi.21I
9 000 PLN
19853

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, 75 Pf + 1,25 Mk - ekspresowy list polecony wysłany 23.6 z Nidzicy (Neidenburg) do Hanoweru, kasownik odbiorczy 27.6 na odwrocie; opłata niezgodna z taryfą, dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.23a, 25a
200 PLN
19854

1920 wydanie definitywne Komisji Rządzącej Górnego Śląska, stemplowany znaczek w kolorze ciemnozielonym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.24b
900 PLN
19855

1920 znaczek z nadrukiem dla plebiscytu w Kwidzynie, gwarancja Schmutz.

Fi.25
20 PLN
19856

1920 Kwidzyń - wydanie przedrukowe, seria kasowana na wycinkach.

Fi.26-29
180 PLN
19857

1920 wydanie przedrukowe dla plebiscytu w Kwidzynie, kompletna seria, najdroższa odmiana 29b gwarancja Schmutz.

Fi.26-29a,b
350 PLN
19858

1920 Kwidzyn, II wydanie mediolańskie, znaczek za 30 pf., z przesuniętym ząbkowaniem.

Fi.35
10 PLN
19859

1920 wydanie przedrukowe, stemplowana seria z odmianami.

Fi.41a-43b
80 PLN
19860

1920 kartka niemieckiego wydawnictwa z Katowic z okresu plebiscytów.


29 PLN
19861

1920 niemieckie wydanie dywersyjne z nadrukiem propagandowym na fałszerstwach polskich znaczków obiegowych.


80 PLN