The new auction will start soon

Auction 45. Post offices abroad 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
19754

1919 Konstantynopol - wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria kasowana, wysoko wyceniana (Fi.3800.-), gwarancja Schmutz..

Fi.1-12
2 400 PLN
19755

1919 Konstantynopol - wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, wysoko wyceniana seria czysta (Fi.5000.-), seria z niewielkimi śladami po podlepkach w bardzo ładnym stanie, gwarancja Schmutz, Gryżewski, Mikulski, Kalinowski, wszystkie wyższe wartości po trzy gwarancje.

Fi.1-12
3 000 PLN
19756

1919 Konstantynopol - wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT w charakterystycznym wiśniowoczerwonym kolorze, bardzo poszukiwana seria czysta bez podlepek, każdy znaczek sygnowany ołówkiem przez Kronenberga, wszystkie razem fotoatest Kronenberg.

Fi.1-12
5 000 PLN
SOLD
19757

1919 Konstantynopol - wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria nowodruków, nieoryginalna guma bez podlepek, gwarancja bez (G) Falkowski.

Fi.1-12 ND
50 PLN
19758

1919 Odessa, znaczek za 10 fen. z czarnym nadrukiem, gwarancja Danowkski, Rachmanow, Schmutz.

Fi.1a
800 PLN
19759

1919 Odessa, znaczek za 10 fen. z czarnym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.1a
800 PLN
19760

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczek czysty za 10 f. w bardzo ładnym stanie (Fi.1500.-), ze zbiorów i z sygnaturą Rachmanowa, gwarancja Gryżewski, Falkowski.

Fi.1ax
1 200 PLN
19761

1919 Odessa, znaczek za 20 fen. z czarnym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.2ay
800 PLN
19762

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczek 1 mk., w bardzo ładnym stanie, ze zbiorów i z sygnaturą Rachmanowa, gwarancja Schmutz.

Fi.5ax
1 200 PLN
19763

1919 Konstantynopol, parka znaczków z nadrukiem LEVANT w kolorze wiśniowoczerwonym unieważnione kasownikiem polskiej placówki w Konstantynopolu z datą 19.III.20, najprawdopodobniej znaczki odklejono z obiegowej koperty, fotoatest Schmutz.

Fi.7x
800 PLN
19764

1919 Konstantynopol - wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, nowodruk znaczka za 1 mk. w rzadkim - niebieskoszarym odcieniu, gwarancja Falkowski.

Fi.8 ND
30 PLN
19765

1920 nowodruki znaczków dla polskiej poczty w Konstantynopolu stemplowane kasownikiem "POCZTA POLKA KONSTANTYNOPOL / 6.XI.1920", stempel polecenia i na odwrocie stempel urzędu.

Fi.1-4, 6, 7 ND
400 PLN
19766

1921 Konstantynopol - wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", nie wprowadzone do obiegu seria na lekkich podlepkach, gwarancja Falkowski.

Fi.26-31
Mi.I-VIII 
100 PLN
SOLD
19767

1921 Konstantynopol - wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", nie wprowadzone do obiegu seria na lekkich podlepkach, gwarancja.

Fi.26-32
Mi.I-VII 
50 PLN
19768

1921 Konstantynopol, seria nie wprowadzona do obiegu.

Fi.26-32
140 PLN
19769

1925 Port Gdańsk, podstawowa seria, gwarancja.

Fi.1-11
480 PLN
19770

1925 kartka z Gdańska 20.7.25 do Warszawy.

Fi.5
90 PLN
19771

1925 Port Gdańsk, nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" z przedrukiem, 10 gr. - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 10.I z Polskiego Urzędu Gdańsk 3 do Pułtuska; znaczek unieważniony nietypowym kasownikiem "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.3" nad mostkiem, wyróżnik "c", kasownik odbiorczy 12.VIII; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.5
300 PLN
19772

1925 kartka z grzecznościowo stemplowanymi znaczkami (nie wypisana).


40 PLN
19773

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem 5 gr. - frankatura pojedyncza, dekoracyjne druki wysłane 9.II.1927 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Warszawy; znaczki unieważniono kasownikiem "POLSKI URZ. P.-T. No.1" z mostkiem wyszczerbionym u dołu po prawej stronie; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.12
Mi.15 
500 PLN
19774

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, seria kasowana, gwarancja Krawczyk, Schmutz.

Fi.12-15
Mi.15-18 
30 PLN
SOLD
19775

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, seria czysta w ładnym stanie, gwarancja Kalinowski.

Fi.12-15
Mi.15-18 
100 PLN
SOLD
19776

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (Mi.110 euro), lekkie ślady po podlepkach, gwarancja.

Fi.12a-14a
Mi.12-14 
200 PLN
19777

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (Mi.140 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.12a-14a
Mi.12-14 
240 PLN
19778

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, znaczki przedrukowe formy I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I; Fi.260.-), w Niemczech oddzielna i poszukiwana seria, gwarancja Krawczyk.

Fi.12aI-14aII
Mi.12-14 
240 PLN
19779

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z "cienkim" przedrukiem 5 gr. - frankatura mieszana, dekoracyjnie frankowany list m.in. znaczkiem polskim bez przedruku, wysłany 2.V.1927 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Poznania; znaczki unieważnione kasownikiem "POLSKI URZ. P.-T. No1"; wysoka wycena katalogowa (Mi.200 euro); całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.12aI, 2, 3, 4, 12
Mi.12, 2, 3, 4, 15&n
450 PLN
SOLD
19780

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, znaczek za 5 gr. z nadrukiem formą III, z błędem "cienkie K", gwarancja.

Fi.12bs
Mi.15I 
80 PLN
19781

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, znaczek za 5 gr. z nadrukiem formą III, z błędem "cienkie K", gwarancja.

Fi.12bs
Mi.15I 
200 PLN
19782

1926 Port Gdańsk, znaczek z nadrukiem typ I, charakterystycznie nierównomiernie nałożona guma, gwarancja Danowski,.

Fi.12Ix
180 PLN
19783

1926 Port Gdańsk, znaczek z nadrukiem typ I, gwarancja Danowski,.

Fi.13aIx
80 PLN
19784

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe "kolumna Zygmunta", nadruk III formą na znaczku za 10 gr., odmiana bez kreseczek wewnątrz 0 nominału, gwarancja Schmutz.

Fi.13bIIIv
Mi.16 
60 PLN
19785

1926 Port Gdańsk, znaczek z nadrukiem z formy II, naturalna niewielka smuga bez gumy, gwarancja Danowski,.

Fi.14aIIx
200 PLN
19786

1926 list firmowy z Gdańska do Poznania.

Fi.15
150 PLN
19787

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe "Żaglowiec", nadruk III formą na znaczku za 15 gr. z pierwszego nakładu polskiego, gwarancja Schmutz.

Fi.15aIIIv
Mi.18I 
100 PLN
19788

1929 firmowy list polecony z Gdańska 8.X.29 do Radomia, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.9, 19
110 PLN
19789

1929 Port Gdańsk - Godło państwa, seria kasowana, różne kolory, gwarancja Krawczyk, Schmutz.

Fi.17-19
Mi.20-22 
50 PLN
19790

1929 Port Gdańsk, godło państwa, seria czysta na podlepkach, gwarancja Krawczyk.

Fi.17-19
Mi.20-22 
15 PLN
19791

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego szaroczarna i czarna z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK, gwarancja Gryżewski, Schmutz.

Fi.20v
Mi.23I 
120 PLN
19792

1929 Port Gdańsk, gwarancja Krawczyk.

Fi.20v
85 PLN
19793

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek czysty na podlepce, gwarancja Krawczyk.

Fi.20v
Mi.23x 
50 PLN