The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 45. Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
17594

1596 kompletny list Sigismunda Forgacza (pochodzącego z Węgier) kapitana załogi Lubowelskiej, napisany dnia 21 października 1596 roku, do Sebastiana Lubomirskiego kasztelana małogoskiego, uważanego za twórcę potęgi i znaczenia rodu Lubomirskich; w 1591 r. na ponad 150 lat zamek w Lubowli na Spiszu przejęli właśnie Lubomirscy i dalej go rozbudowywali - powstał pałac barokowy, kaplica, rozrosły się mury obronne; w czasie wojen ze Szwecją właśnie tu hetman Jerzy Lubomirski ukrył polskie insygnia koronne; Król Jan Kazimierz złożył wówczas w Lubowli wizytę, a jego podróż w te strony opisuje w "Potopie" Henryk Sienkiewicz; to na drodze do zamku nad Popradem Kmicic z Kiemliczami, a później górale ratowali monarchę; bywał tu jeszcze Jan Olbracht, a w drodze spod Wiednia odwiedził warownię Jan III Sobieski; papier posiada herb w postaci znaku wodnego, czytelny odcisk suchej pieczęci zapinki; list pochodzi z parcelowanego na zachodzie archiwum Potockich; sygnowany, posiada fiszkę archiwalną; wspaniały ponad 400 letni dokument historyczny zachowany w świetnym stanie !!!


1 200 PLN
17595

1787-93 Poczta Królewska Rzeczypospolitej, koszulka listu z Warszawy do Krakowa nadanego w Nadwornym J.K.M-ci Pocztamtcie Warszawskim; list oznaczono pieczęcią nadawczą II typu inicjałowego (francuskiego) - z Warszawy znane są trzy różne wzory, przy czym jest to jedyna taka pieczęć z ziem polskich bez obwódki; opłacony został "jako do Galicyi" 24 grosze polskie - odręczna adnotacja 24 czerwonym atramentem na froncie, obok inne adnotacje, na odwrocie pieczęć lakowa; korespondencja z obszaru Polski z XVIII wieku jest bardzo rzadko oferowana na rynku filatelistycznym; z kolekcji S.Rosińskiego.


6 000 PLN
17596

1794 Insurekcja Kościuszkowska, BILET SKARBOWY Na Cztery Złote Polskie, na odwrocie podpis "F.Malinowski"; stan bardzo dobry.


250 PLN
SOLD
17597

1817 i 1820 GAZETA LWOWSKA dwa egzemplarze z idealnie odbitymi sygnetami gazetowymi Lwowskiej Dyrekcji Pocztowej o nominale 1 Kreuzera z 1817 i 1820 roku; sygnety, czyli pocztowe stemple gazetowe zostały wprowadzone w Galicji w 1802 roku, ustanowiono wtedy opłaty tzw. stemplowo-gazetowe m.in. od gazet, uiszczenie opłaty potwierdzano poprzez ostemplowanie gotowego wydawnictwa sygnetą; stemple te są prekursorami znaczków gazetowych; doskonały stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


600 PLN
17598

1819 BRODY idealnie odciśnięty stempel ramkowy - jeden z najrzadszych XIX wiecznych z terenu Galicji - na liście z pełną treścią, wysłanym 28.X z Odessy do Francomont w Niderlandach, dosłanym do austriackiego urzędu w Brodach przez prywatnych posłańców, a stąd już normalną pocztą na zachód, przez Akwizgran i miejscowość Henri Chapelle do adresata; niderlandzki stempelek graniczny "Duitsch Grensk te Henri Chapelle" w ramce; adnotacje dotyczące opłat na poszczególnych etapach podróży: "13", "5"; dekoracyjny walor o ciekawej, skomplikowanej drodze pocztowej, w bardzo dobrym stanie zachowania.


4 000 PLN
17599

1819 PORTO ZAGRANICZNE, częściowo opłacony przez nadawcę list do Kalisza, wysłany z Paryża, stempelek nadawczy "P.PAYE PARIS", przesyłka przez Wrocław (adnotacja p.Breslau) i Kępno (pruski stempel tranzytowy "KEMPEN/ 20.APR."), dotarła do Polski; pobranie opłaty Gr:19 udokumentowano nieznanym dotąd wzorem stempelka "Porto Zagraniczne"; z największym prawdopodobieństwem jest to stempelek urzędu pogranicznego w Wieruszowie (od 1817 współpracującego z urzędem w Kępnie), ale możliwe też, że z Kalisza; po utworzeniu Królestwa Polskiego, Dyrekcja Generalna Poczt w 1817 roku wprowadziła obowiązek oznaczania stemplem "Porto Zagraniczne", wszystkich przesyłek nadchodzących z Prus i nieopłaconych w całości przez nadawcę, nakazując jednocześnie, oddzielnie wytaksować należności za przewóz przesyłki w kraju i za granicą; liczne adnotacje o opłatach z poszczególnych etapów drogi listu; adresatem listu był Wincenty Niemojowski przywódca opozycji sejmowej tzw. "kaliszan", w czasie Powstania Listopadowego wiceprezes Rządu Narodowego i jednocześnie szef Wydziału Administracji i Policji, po upadku powstania skazany na karę śmierci, zamienioną na katorgę; zmarł w 1834 roku w drodze na Syberię; ładna całość w dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 800 PLN
17600

1819 list rekomendowany (koperta) adresowany do Teresy księżnej Druckiej Lubeckiej z hrabiów Scipio del Campo, wysłany 23.I z Warszawy do miejscowości Pieski (Piaski) na Litwie, doskonałej jakości odbitka stempla nadawczego typu IB (398b), dokładnie ten sam stempel (również identyczna data) jest reprodukowany w Polskich Znakach Pocztowych; szczegółowo określona przez nadawcę droga pocztowa "p. Brześć, Słonim", wpisana czerwoną kredką liczba "45" - wysokość opłaty za zagraniczny (do Rosji) list jednołutowy; bardzo dobry stan zachowania;

1826 list wysłany 29.VII z Warszawy do Kielc, stempel nadawczy typu IB (398c); stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Służba Cywil. Rząd. Od Kom: Woie. Mazow." (Czernik typ IVB); na odwrocie ładnie odciśnięta pieczęć nadawcy z orłem; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 200 PLN
17601

1824 około, list wysłany 25.VII z Piotrkowa do miejscowości Brzóstowy z dokładnym podaniem trasy p(rzez) Radom Opatów, stempel nadawczy typu IB (262a), niebieskim atramentem wpisana wysokość opłaty pocztowej 30; gwarancja Gryżewski; z kolekcji S.Rosińskiego.


150 PLN
17602

1824 list wysłany 15.VII z miejscowości Sieraków (Zirke) do Gniezna, dwuwierszowy stempel nadawczy, na odwrocie stempelek nadejścia; z kolekcji S.Rosińskiego.


40 PLN
17603

1825 obwoluta listu z Konitz (Chojnic).


50 PLN
17604

1825 kompletny list wysłany 24.II z Sandomierza do Krakowa, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA (317a) o wymiarach 44x6 mm, stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ.IIIA), na odwrocie pieczęć nadawcy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania


150 PLN
17605

1826 list z Polzin (Połczyn Zdrój) do Tühow (Tychowo.Stempel nadawczy Typ 1 wg. Feusera.


38 PLN
17606

1827 list wysłany 10.V z miejscowości Wschowa (Fraustadt) do Gostynia, ładnie odciśnięty dwuwierszowy stempel nadawczy; bardzo dobry stan zachowania.


40 PLN
17607

1828 list wysłany 23.I z Warszawy do Wolnego Miasta Krakowa, na ręce Józefa Nikorowicza, który w grudniu 1827 w dramatycznych okolicznościach został wybrany prezesem Senatu Wolnego Miasta Krakowa, czyli osobą posiadającą faktycznie największą władzę w Rzeczpospolitej Krakowskiej; w wyniku zdecydowanej ingerencji mocarstw zaborczych musiał ustąpić ze stanowiska; stempel nadawczy typu IB (389d), w lewym górnym rog listu podkreślony dopisek "Varsovie"; adnotacje dotyczące wysokości opłat pocztowych "30" i "38"; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


350 PLN
SOLD
17608

1829 obwoluta listu z Łęczycy do Warszawy, kasownik odbiorczy na froncie i stempel "Interes Rządowy".


100 PLN
SOLD
17609

1829 koszulka listu wysłanego ze Lwowa do księcia Adama Czartoryskiego w Warszawie, ozdobny stempel nadawczy Lwów (Adamczyk/Bartke 1), stempelek urzędu pogranicznego Królestwa Polskiego w Zamościu typu IB (437a), wpisana niebieskim atramentem wysokość opłaty 35; Lwów i Warszawa należały do urzędów pocztowych współpracujących ze sobą, wymiana poczty między nimi odbywała się bezpośrednio; list po stronie austriackiej został przesłany ze Lwowa Traktem Zamojskim, a po stronie polskiej Traktem Głównym Warszawa-Zamość; zgrabna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Mikstein.


800 PLN
17610

1834 Pruska Poczta w Wolnym Mieście Krakowie, list do Paryża wysłany 15.V za pośrednictwem pruskiego urzędu pocztowego, dwuwierszowy stempel nadawczy "KRAKAU/15.MAI." (Feuser 250,- euro); niemiecki stempelek tranzytowy określające miejsce nadania listu "C.P.R.5." i francuski "PRUSSE PAR FORBACH", dodatkowo adnotacja "90" dotycząca wysokości porta, na odwrocie niebieski okrągły stempelek nadejścia odbiorczy "27/MAI/1834"; dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 200 PLN
17611

1836 kompletny list wysłany 18.VI z Gostynia do Poznania, dwuwierszowy stempel nadawczy, w lewym górnym rogu adnotacja dotycząca wagi przesyłki; na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy i stempelek nadejścia; dobry stan zachowania.


40 PLN
17612

1836 koperta listu z Warszawy do Paryża, okrągły stempel Warszawa o średnicy 18 mm typ B (zbliżone litery SZ), pobrano opłatę 2,08 srebrnych groszy (adnotacja), stempel tranzytowy z Aachen "PP", stempel punktu wymiany poczty "PRUSSE PAR GIVET", stemple odbiorczy na odwrocie plus stempel "AED" (Affranchi Etranger Destination - opłacony z zagranicy do adresata), zaplamienie jak na ilustracji.


400 PLN
17613

1837 (?) Zagraniczny Urząd Pocztowy Królestwa Polskiego w Krakowie, list (koperta) wysłany 7.XI do miejscowości Wielka Wola, krakowski dwuobrączkowy stempel nadawczy typu IV (147b), użyty jako kasownik nadawczy, na kopercie różne adnotacje: "a 7.Novembr", "p.Radom/Opoczno", "38" i "10" (na odwrocie); list był zamknięty pieczęcią lakową z herbem Jelita; koperta rozcięta na bokach; według Bojanowicza: "... niewiele korespondencji przechodziło przez niego [urząd polski w Krakowie], dlatego dysponujemy bardzo ubogim materiałem z tego źródła"; doskonały stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 200 PLN
17614

1840 kompletny list z Dźwiniaczki do Czernowic.


80 PLN
17615

1840 po, obwoluta listu z Kowala do Włocławka, kasownik typ IIIA i stempel "INTERES RZĄDOWY".


30 PLN
SOLD
17616

1840 kompletny list wysłany 9.I z miejscowości Mikołajów do Przemyśla, ozdobny stempel nadawczy z trąbką pocztową "MIKOLAIOW" (Adamczyk/Bartke 150,- euro), kasownik odbiorczy; dobry stan zachowania; ozdobne ostemplowania oprócz wysokiej ceny rynkowej, należą do najbardziej poszukiwanych i najchętniej zbieranych; z kolekcji S.Rosińskiego.


250 PLN
17617

1841 PORTO, list na koszt adresata oznaczony "Porto", wysłany 20.XI z Warszawy do Włocławka, wysokość należności do pobrania od odbiorcy - 33 wpisano wielkimi cyframi niebieskim atramentem, urząd pocztowy przystawił pieczątkę PORTO, te wyjątkowo rzadko spotykane stemple, używane były przede wszystkim przez Pocztamt Warszawski, stempel nadawczy z ozdobnikiem typu IIID (398l); unikalna całość w doskonałym stanie zachowania.


1 000 PLN
17618

1842 obwoluta listu służbowego (adnotacja IR - interes rządowy) z Grójca (Groyec) do Łodzi, stempel 28x6,5 mm.


70 PLN
SOLD
17619

1843 kompletny list wysłany 21.X z Tarnowa do Dębicy, odnotowana waga przesyłki "1/2 Loth"; na odwrocie bardzo ładnie odciśnięty dwuwierszowy stempel odbiorczy; dobry stan zachowania.


60 PLN
17620

1843 Królestwo Polskie, kompletny list zagraniczny z Międzyrzeca do Londynu wysłany 14.10, czerwony stempel nadawczy "MIEDZYRZEC" typu IIB (206c) z dopisaną w formie ułamka datą, przy dopisku "franco" adnotacja "do Granicy 18 1/2", dużymi cyframi wpisana liczba "18"; przesyłka przez Hamburg, gdzie odciśnięto datownik i przystawiono czerwony owalny stempelek z literą "T" i datą "20 OCT", została dosłana do Anglii, a do Londynu dotarła 24.10 - datownik odbiorczy na odwrocie; nietypowy, stosunkowo rzadki kierunek wysyłki; list o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym, w bardzo dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
17621

1845 kompletny list wysłany 28.V z miejscowości Lądek (Landeck) do Nowej Rudy (Neurode), na odwrocie efektowna pieczęć lakowa w doskonałym stanie zachowania i stempel nadejścia; całość w idealnym stanie zachowania.


50 PLN
SOLD
17622

1847 list wysłany 10.II z Jarosławia do Przeworska, dwuwierszowy stempel nadawczy, na odwrocie kasownik odbiorczy; słabszy stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


35 PLN
17623

1847 około, OZORKÓW - jedyny stempel nadawczy typu IIIE !!! kompletna koszulka listu wysłanego 5.11 do Warszawy, bardzo wyraźnie odciśnięty stempel nadawczy "OZORKOW d.m. KARTY No" (252e), z dopisaną w formie ułamka datą wysyłki i numerem przesyłki rejestrowanej, czerwony stempelek FRANCO z dopisaną należnością "16 1/2", na odwrocie obliczenia dotyczące opłaty za przesyłkę; datownik przejściowy "ŁĘCZYCA" z 5.11 (181d) i dwa stemple odbiorcze "WARSZAWA" z 6.11 (398f); dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


800 PLN
17624

1848 list z miejscowości Białozurka, wysłany 4/18 marca z Dubna, adresowany na ręce hrabiny Anieli Krasickiej w miejscowości Bachurze (Bachórz), okrągły stempel nadawczy grażdanką DUBNO (), dokładnie określona przez nadawcę droga pocztowa "par Brody, Leopol, Przemisl, Dubiecko", różne adnotacje pocztowe "2/5", "14"; rzadko spotykany austriacki stempelek kraju pochodzenia RUS; dobry stan zachowania;

1840 list z miejscowości Białozurka, wysłany 17.IX z Krzemieńca, przez Edmunda hrabiego Krasickiego do matki Julii hrabiny z Mniszchów Krasickiej we Wiedniu, jednowierszowy stempel nadawczy grażdanką KREMIENIEC (), z dopisaną dokładną datą; szczegółowo określona przez nadawcę droga pocztowa "par Radziwiłłów, Brody, Léopol", dopisek pocztowy "3"; stempel odbiorczy "WIEN 11 OCT."; list miejscowo podklejony taśmą samoprzylepną; dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 000 PLN
17625

1849 kompletny list wysłany 4.IV z Pilzna do Tarnowa, dwuwierszowy stempel nadawczy; słabszy stan zachowania.


15 PLN
17626

1849 kompletny list wysłany 20.I z Bystrzycy Kłodzkiej (Habelschwerdt) do Nowej Rudy (Neurode); na odwrocie pieczęć lakowa odbiorcy i stempelek nadejścia; bardzo dobry stan zachowania.


40 PLN
17627

1850 obwoluta listu z Konina 26.1. do Warszawy, czerwony stempel "FRANCO" i stempel odbiorczy na odwrocie, gwarancja Bojanowicz.


100 PLN
SOLD
17628

1850 obwoluta listu z Brzezin do Warszawy adresowana do Rządu Gubernialnego, gwarancja Mikulski.


100 PLN
SOLD
17629

1850 list z Żółkwi.


30 PLN
17630

1855 około, listy wysłany z Kalwarii do Warszawy, stempel nadawczy KALWARYA typu IIIA bez daty (119c), stempelek "Interes Rządowy" (Czernik typ.IIIA), zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; ze zbiorów M.Bojanowicza.


100 PLN
SOLD
17631

1856 około, SZCZERCÓW - jedyny stempel nadawczy typu X !!! kompletna koszulka listu wysłanego 2.10 do Piotrkowa, idealnie odciśnięty rosyjsko-polski stempel nadawczy w ośmiokątnej ramce - (reprodukowany w Polskich Znakach Pocztowych i Katalogu Specjalizowanym jako jedyny z tej grupy), obok data dopisana w formie ułamka "2/10"; w prawym dolnym rogu adnotacja InteresRzą - Interes Rządowy; na odwrocie pieczęć nadawcy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania


500 PLN
17632

1857 około, koszulka listu wysłanego 5.6 z Mińska do Łodzi, z dopiskiem "b.pilno", dwuwierszowy rosyjsko-polski stempel nadawczy typu VIIIA (209c) z dopisaną ręcznie datą; dopisek "I(nteres).R(ządowy)." zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej na odwrocie urzędowa pieczęć lakowa z godłem


100 PLN
17633

1858 zwrotne potwierdzenie nadania (recepis) listu wartościowego, wysłanego 3.III z Nowego Sącza; okrągły stempel nadawczy "NEU SANDEC", z boku fragment urzędowej pieczęci lakowej, którą recepis był przytwierdzony do przesyłki; z kolekcji S.Rosińskiego.


60 PLN