Page:
Polish Republic - 1989
Poz# Features Catalog Description Actual price
16492
Fi.3105
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

200 PLN
16493

Fi.3105+3015
Mi.3253+3168 

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, marginesowy czworoblok - dwa g górne znaczki z przesuniętym na skos nadrukiem 350 zł./15 zł.; jeden dolny całkowicie bez nadruku, a drugi z fragmentem nasuniętych z boku kreseczek - wspaniały dowód dlaczego parki - znaczek z nadrukiem i bez nadruku są tak rzadkie; gwarancja i opis (Mk) Schmutz.

1 000 PLN
16496
Fi.3119 B2
Mi.3267 

1990 50 rocznica bitwy o Narwik, znaczek z błędem "brak obrysu jeziora nad K w POLSKA" na kopercie FDC; gwarancja Korszeń.

30 PLN
16497

Fi.3121
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. ze znacznie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Falkowski.

120 PLN
16498

Fi.3121
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczka.

30 PLN
16500


Fi.3121 Np
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

240 PLN
16501

1990 rocznik kopert FDC.

42 PLN
16502
Fi.XIX
Mi.VIII 

1990 Poczet królów i książąt polskich, marginesowy znaczek za 50 zł., niedopuszczony do obiegu.

200 PLN
16505
Fi.3195-3200
Mi.3343-3348 

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

30 PLN
16506
Fi.3229-3230
Mi.3377-3378 

1991 Europa CEPT (III) - 500-lecie odkrycia Ameryki, arkusz czysty, lewy dolny narożnik arkusza nadłamany.

50 PLN
16507

1991 rocznik kopert FDC.

67 PLN
16509
Fi.3229-30
Mi.3377-8 

1992 500-lecie odkrycia Ameryki - Europa CEPT, arkusz sprzedażny.

30 PLN
SOLD
16510
Fi.3240
Mi.3388 

1992 Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie, parka z silnie przesuniętym ząbkowaniem.

100 PLN
16511

1992 rocznik kopert FDC (bez Bl.104A, Bl.106I).

90 PLN
16512
Fi.bl.106I
Mi.Bl.120II 

1992 rok historii Armii Krajowej, blok z małym numerem na odwrocie.

350 PLN
16518

1993 rocznik kopert FDC.

100 PLN
16519
Fi.Bl.107 B1
Mi.Bl.121III 

1993 Szlak bursztynowy, blok z błędem "kółko poniżej POLSKA" - bardzo rzadki, istnieje 99 sztuk - wyłącznie na blokach od 946901 do 946999.

600 PLN
16521
Fi.Bl.107t
Mi.Bl.121III 

1993 Szlak bursztynowy, blok z błędem "perforacja poza znaczkiem" - znaczek z bloku pozostaje z trzech stron cięty, rzadki, w katalogu Fischera cena trudna do ustalenia.

800 PLN
16522
Fi.bl. 107u
Mi.Bl.121III 

1993 szlak bursztynowy, blok z błędem "kółko poniżej POLSKA".

400 PLN
SOLD
16523
Fi.bl. 108A
Mi.Bl. 122B 

1993 wystawa filatelistyczna Poznań '93, cięty blok.

20 PLN
16528
Fi.3317-3318
Mi.3465-3466 

1994 Sanktuaria Maryjne I i II - Leśna Podlaska i Święta Lipka, arkusze czyste.

100 PLN
16529
Fi.3330-1 ark.
Mi.3478-9 

1994 zimowe Igrzyska Olimpijskie w Lillehamer, seria w arkuszach sprzedażnych.

120 PLN
16530
Fi.3341
Mi.3489 

1994 Sanktuaria Maryjne III - Kalwaria Zebrzydowska, arkusz czysty.

70 PLN
16531
Fi.3352
Mi.3500 

1994 50 rocznica Powstania Warszawskiego, arkusz czysty.

50 PLN
16532
Fi.3353
Mi.3501 

1994 Światowa Wystawa Filatelistyczna "Philakorea'94" w Seulu, arkusz czysty.

50 PLN
16533
Fi.3354
Mi.3502 

1994 Bazylika św.Brygidy w Gdańsku, arkusz czysty.

120 PLN
16534
Fi.3355
Mi.3503 

1994 Rok sportu i ideału olimpijskiego, arkusz czysty.

40 PLN
SOLD
16535
Fi.3356
Mi.3504 

1994 Polscy muzycy jazzowi (I) - Krzysztof Komeda, arkusz.

200 PLN
16536
Fi.3357-3360
Mi.3505-3508 

1994 Ryby akwariowe, arkusz czysty.

36 PLN
SOLD
16537
Fi.3363-3366
Mi.3511-3514 

1994 Gołębie hodowlane, arkusz czysty.

36 PLN
SOLD
16538

1994 pamiątkowa pozapocztowo wydana koperta z okazji 59 rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego.

15 PLN
16539

1994 rocznik kopert FDC.

130 PLN
16540

1994 pamiątkowa pozapocztowo wydana koperta z okazji 200 rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej.

15 PLN
SOLD
16542
Fi.3378-3381
Mi.3526-3529 

1995 Pisanki polskie, arkusze czyste.

180 PLN
16543
Fi.3385-3386
Mi.3533-3534 

1995 Europa (VI) - Pokój i Wolność, 2 arkusze.

108 PLN
SOLD
16544
Fi.3389-3392
Mi.3537-3540 

1995 "Groteska" - Teatr Baśni 1945-1995, arkusz czysty.

60 PLN
16546
Fi.3397s
Mi.3545 

1995 50 lat ONZ, parka znaczków z powtarzalnym błędem na lewym z poz. 19 w postaci zielonego kółka w lewej dolnej części znaczka.

20 PLN
16549

1995 rocznik kopert FDC.

100 PLN
16552
Fi.3429-3423
Mi.3577-3580 

1996 Polskie jachty pełnomorskie, arkusz czysty.

60 PLN
16557
Fi.3465
Mi.3613 

1996 Sanktuaria Maryjne (V) - Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Przeczycy, arkusz czysty.

60 PLN