The auction will start on 19.04.2024

Auction 43. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
6771

1918 seria pomnikowa, znaczek uszkodzona prawą ramką, gwarancja i opis Weźranowski.

Fi.2
Mi.2 
30 PLN
6772

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5 fen./2 gr. ze znacznie przesuniętym w pionie nadrukiem, gwarancja.

Fi.2
120 PLN
6773

1918 seria pomnikowa, znaczek z poz. 36 z słabo odbitą prawą ramką, gwarancja i opis usterki znaczka podstawowego Schmutz.

Fi.2
Mi.2 
40 PLN
6774

1918 seria pomnikowa.

Fi.2-5
Mi.2-5 
80 PLN
SOLD
6775

1918 seria pomnikowa.

Fi.2-5
Mi.2-5 
15 PLN
6776

1918 seria pomnikowa, seria znaczków z nadrukami z poz. 22 z błędem "o i l połączone", znaczek za 50 fen. ślad po podlepce, wszystkie znaczki gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2-5 B8
Mi.2-5  
200 PLN
6777

1918 seria pomnikowa, marginesowa parka znaczków za 5 fen./2 gr. z niekatalogowanym błędem na poz.52 "uszkodzone k", gwarancja Krawczyk.

Fi.2 B
70 PLN
6778

1918 seria pomnikowa, prawe znaczki z poz. 36, 45 z uszkodzoną ramką na wskutek zużycia matrycy, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B
Mi.2 
120 PLN
6779

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "przerwane prawe 5", rzadka usterka występująca tylko w części nakładu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B
Mi.2 
120 PLN
6780

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterką uszkodzony prawy brzeg znaczka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B
Mi.2 
60 PLN
6781

1918 seria pomnikowa, lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja Mikstein.

Fi.2B1
Mi.2 
80 PLN
6782

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B1
Mi.2 
25 PLN
6783

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka w k", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B3
Mi.2 
60 PLN
6784

1918 seria pomnikowa, znaczki z nadrukiem z poz. 19-20/28-29, prawy górny znaczek z błędem występującym "uszkodzone kropka pomiędzy nóżkami k".

Fi.2 B3
Mi.2 
45 PLN
6785

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "plama przy l".

Fi.2B6
Mi.2 
40 PLN
6786

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem występującym w części nakładu "plamka przy l", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B8
Mi.2 
100 PLN
6787

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędnym nadrukiem formą z nominałem 25 zamiast 5 fen., rzadkie znane z kilku arkuszy.

Fi.2 P1
Mi.2 
1 800 PLN
6788

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Falkowski.

Fi.3
Mi.3 
55 PLN
6789

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
30 PLN
6790

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym w poziomie w lewo nadrukiem.

Fi.3
Mi.3 
45 PLN
6791

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
6792

1918 seria pomnikowa, parka z silnie przesuniętym nadrukiem w poziomie w lewo.

Fi.3
Mi.3 
50 PLN
6793

1918 seria pomnikowa, parka z przesuniętym nadrukiem w poziomie w prawo.

Fi.3
Mi.3 
50 PLN
6794

1918 seria pomnikowa, miejscowy list polecony z Warszawy 21.2.19, piękna frankatura wielokrotna, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.3
Mi.3 
1 000 PLN
6795

1918 seria pomnikowa, znaczek z poz. 18 z uszkodzonym prawym brzegiem znaczka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
6796

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z poz. 38 z błędem "uszkodzona 1 w prawej 10", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
6797

1918 seria pomnikowa, prawy dolny znaczek z poz. 17 z błędem "uszkodzone N", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
6798

1918 seria pomnikowa, czworoblok z poz. 37/47, prawy górny znaczek z błędem "brak noska w prawej jedynce", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
6799

1918 frankatura mieszana - seria pomnikowa - 10 fen./6 gr., wydanie PP/GGW - 20 fen. z nadrukiem drugą formą i wydanie markowe - 5 i 15 fen. cięte, ładnie frankowany list polecony, wysłany 29.I.1919r. - w trzecim dniu obiegu znaczków wydania markowego, z Będzina do Sławkowa, kasownik odbiorczy na odwrocie; gwarancja Krawczyk.

Fi.3, 10II, 86A, 88A
Mi.3, 10II, 90, 92&n
500 PLN
6800

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z niekatalogowanym błędem "uszkodzone a", gwarancja.

Fi.3 B
40 PLN
6801

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z poz. 3 z błędem "l zamiast 1", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B
Mi.3 
60 PLN
6802

1918 seria pomnikowa, dolny środkowy znaczek z poz. 38 z błędem "prawa 1 bez noska", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B
Mi.3 
80 PLN
6803

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B1
Mi.3 
25 PLN
6804

1918 seria pomnikowa, czworoblok z poz. 3/13, lewy dolny znaczek z błędem "poezta", dolne znaczki zagięte przed nadrukiem, podniesiona gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B1
Mi.3 
40 PLN
6805

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen. z błędem "Poezta", gwarancja.

Fi.3 B1
Mi.3 
25 PLN
6806

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B1
Mi.3 
30 PLN
6807

1918 seria pomnikowa, narożny czworoblok, dolny lewy znaczek z błędem "wyszczerbiona prawa górna część litery N".

Fi.3B2
Mi.3 
40 PLN
6808

1918 seria pomnikowa, lewy znaczek z błędem "uszkodzona prawa górna część litery N", prawy znaczek spacja przy prawej jedynce, oba błędy występują w niewielkiej części nakładu.

Fi.3 B2
Mi.3 
150 PLN
6809

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka w k", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B3
Mi.3 
40 PLN
6810

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione P", brzydkie podlepki, gwarancja Schmutz.

Fi.3B4
Mi.3 
15 PLN