The new auction will start soon

Auction 43. Jewish Ghetto, judaica

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9232

1933 Judaica - list wysłany 29.I z miejscowości Wołożyn (wileńszczyzna) do Filadelfii przez rabina J.Szapiro, dwa różne stempelki rabinackie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji G.Hahne.

Fi.256
Mi.277 
200 PLN
SOLD
9233

1933 Judaica - ilustrowana karta pocztowa pisana po hebrajsku !!! wysłana 12.XII z ZSRR do Krakowa, stempel tranzytowy Stołpce 20.XII.


Mi.P129I 
100 PLN
9234

1940 Getto w Łodzi, banknot 50 fenigów, idealny stan zachowania.


200 PLN
9235

1940 Getto w Łodzi, banknot 1 marka, idealny stan zachowania.


200 PLN
SOLD
9236

1941 Getto warszawskie, paczkowy adres pomocniczy, wysłany 20.V z Częstochowy, adresowany na ulicę Zamenhofa, na odwrocie stempel odbiorczy getta POSTABLAGESTELLE/ IM JUDISCHEN WOHNBEZIRK/ WARSCHAU oraz mały stempelek z datą 30.V.


800 PLN
9237

1941 Getto warszawskie, zagraniczny list ekspresowy, wysłany 22.VII z terenu getta (ulica Dzielna) do Beverly Hills w Kalifornii!!! zalepka cenzury niemieckiej; kasownik tranzytowy Nowy Jork 25.VIII; niezwykła całość w dobrym stanie zachowania.


350 PLN
9238

1941 Getto w Annopolu, karta pocztowa napisana 2.VI i wysłana z miejscowości Horodziej (polskie ziemie zajęte w wyniku agresji 17.IX), poprzez Mińsk dostarczona do getta w Annopolu Lubelskim; cenzura Wehrmachtu. Przed wojną mieszkało tu około 1200 Żydów.


600 PLN
9239

1941 znaczek rozrachunkowy Rady Starszych Getta w Częstochowie za 50 gr, bardzo rzadki walor - jedyne wydanie stosowane do pobierania opłat wewnętrznych w gettach - w Łodzi przygotowano znaczki, ale nie wprowadzono ich do obiegu - w niektórych gettach stosowano stempelki taryfowe, taki sam znaczek sprzedano w maju 2000 na aukcji w Nowym Jorku za ponad 1000$, ten z pełną oryginalną gumą bez podlepki.


2 400 PLN
9240

1942 Judaica - pozwolenie dla Żyda na odbycie podróży koleją z Siedlec do Białej Podlaskiej i z powrotem.


200 PLN
9241

1943 Theresienstadt (Terezin), banknoty dla getta utworzonego przez nazistów na terenie miejscowości Terezin na terenie Protektoratu Czech i Moraw wydane przez "samorząd" żydowski, stan banknotów bardzo dobry.


600 PLN
9242

1944 wydanie nie dopuszczone do obiegu, seria czysta, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane, piękny stan, gwarancja.

Fi.1-3A
900 PLN
SOLD
9243

1944 getto w Łodzi, próba znaczka nie wprowadzonego do obiegu, gwarancja Kalinowski, Danowski (z atestem).

Fi.PIVb
1 115 PLN
SOLD
9244

1944 poczta w Getcie Łódzkim, próba arkuszowa niezrealizowanego wydania wykonana metodą fotograficzną, słaby stan zachowania, gwarancja Gryżewski.

Fi.PIXax
300 PLN
9245

1944 poczta w Getcie Łódzkim, próba arkuszowa niezrealizowanego wydania wykonana metodą fotograficzną, słaby stan zachowania, gwarancja Gryżewski.

Fi.PIXbx
300 PLN
SOLD
9246

1944 poczta w Getcie Łódzkim, próba arkuszowa niezrealizowanego wydania wykonana metodą fotograficzną, gwarancja Krawczyk.

Fi.PVIIIx
700 PLN
9247

1947 Judaica - komplet dwóch kart, wydanych dla uczczenia ofiar hitleryzmu pomordowanych w Oświęcimiu, ostemplowanych okolicznościowo 14.VI w pierwszym dniu obiegu.

Fi.Cp97-98
80 PLN
9248

1948 Judaica - "5 rocznica powstania w getcie warszawskim", znaczek na karcie ostemplowany okolicznościowo w pierwszym dniu obiegu.

Fi.454
Mi.485 
50 PLN
9249

1993 Getto w Warszawie, wydanie wspólne z pocztą Izraela - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim, arkusz czysty z przywieszkami na dole (tabs).

Fi.3296
Mi.3444 
60 PLN