The new auction will start soon

Auction 43. Warsaw Uprising 1944

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9216

1944 POCZTA HARCERSKA - list składany, wysłany 12.VIII z ulicy Żurawiej (Śródmieście Południe) na ulicę Szpitalną (Śródmieście Północ); stempel nadawczy z lilijką "POCZTA HARCERSKA" - Gryżewski typ 3 (Fi.4000.-), stempelek cenzury harcerskiej - typ 1; nadawcą jest żołnierz, treść listu typowa, pytania o stan zdrowia bliskich i z przyczyn oczywistych skąpe informacje o nadawcy; typowy stan zachowania dla przesyłek powstańczych z oryginalnego obiegu (całość w kilku miejscach podklejana), wyjątkowo czytelne odbitki obu stempli; gwarancja.

Fi.3
1 600 PLN
9217

1944 POCZTA HARCERSKA - składany list nadany 11 sierpnia z Chmielnej (Śródmieście Płn.) na Chełmską (Mokotów); drugi dzień użycia bardzo rzadkiego stempla nadawczego "POCZTA HARCERSKA" z lilijką w podwójnej obrączce - Gryżewski typ 4, dodatkowo stempelek 11.SRP.1944 - typ 28; treść: "Ja żyję ale brak mi żywności...", list przetarty na brzegach i sklejany od środka, ale należy pamiętać, że to bardzo rzadki kierunek wysyłki bo komunikacja z dolnym Mokotowem była szalenie trudna i odbywała się kanałami, Niemcy wrzucali do studzienek granaty i wlewali chemikalia; treść i stemple czytelne, gwarancja i opis Walisch.

Fi.4
3 200 PLN
9218

1944 POCZTA HARCERSKA - list wysłany 12.VIII ze Śródmieścia Płd., to pierwszy dzień użycia stempli nadawczego z lilijką "POCZTA POLOWA WARSZAWA PŁD" - Gryżewski typ 7 (Fi.3000.-) i dodatkowego "OPŁATA UISZCZONA" - typ 32; obok stempelek "CENZURA HARCERSKA" - typ 1; list "utknął" na Mokotowie (adnotacja "niema dojścia"), należy on do partii poczty niedoręczonej, która do stycznia 1945 przeleżała w gruzach przy Rakowieckiej, w latach 60-tych Polskie Radio podjęło próbę ich doręczenia, historię tę szczegółowo opisuje książka Jerzego Kasprzaka "Tropami powstańczej przesyłki", gwarancja.

Fi.7
2 800 PLN
9219

1944 BOHATERSKIE WALKI STOLICY - rzadki kasownik propagandowy urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej, znaczek GG z kasownikiem typu 11 (Gryżewski), z 07.8. t.j. z dnia jego wprowadzenia (w użyciu do 14.8.), bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.6000.-), gwarancja Krawczyk, Petriuk BPP.

Fi.11
1 200 PLN
9220

1944 POCZTA POLOWA AK - świetnie zachowany list z Rejonu VI na Mokotowie do Śródmieścia Płd., nadany w ekspozyturze Poczty Polowej AK w dniu 19.8.1944 - o jeden dzień wcześniej niż dotąd znane; to jeden z najmniejszych listów; na froncie adres, na odwrocie kasownik nadawczy "A.K. NA BARYKADACH" z wyróżnikiem "m" - Gryżewski typ 15 (Fi.3500.-) i stempelek cenzury "SPRAWDZONO" - typ 4, typowa treść; Poczta Polowa AK była organizowana jako ogólnopolska - zawczasu przygotowano stemple i druki pocztowe, ale wobec upadku akcji "Burza" i wybuchu powstania tylko w Warszawie, wykazywała słabą aktywność; w ramach Poczty Polowej AK uruchomiono zaledwie oddział na Szpitalnej i ekspozyturę na Mokotowie; sprawnie za to działała spontanicznie zorganizowana Poczta Harcerska; w dniu 20.VIII połączono obie poczty w Pocztę Polową; ze względu na powyższe, przesyłki z Poczty Polowej AK należą do prawdziwych rzadkości; łączność ze Śródmieściem była trudna, utrzymywano ją dostarczając listy kanałami, gdzie Niemcy - w tym okresie już bardzo często, wrzucali granaty i wlewali chemikalia; gwarancja i fotoatest Petriuk.

Fi.15
3 600 PLN
9221

1944 POCZTA POLOWA - duży wycinek z przedwojennej całostki z grzecznościowo odbitymi stemplami: nadawczym z urzędu Śródmieście Płd."POCZTA POLOWA WARSZAWA" - Gryżewski typ 20 (Fi.4500.-) i odbiorczym z urzędu Śródmieście Płn. Gryżewski typ 16b (Fi.1000.-), który wcześniej był stosowany urzędzie POCZTY POLOWEJ AK na Szpitalnej, gwarancja Gryżewski.

Fi.16b,20
520 PLN
SOLD
9222

1944 I wydanie definitywne, seria czysta w ładnym stanie bez gumy, gwarancja Gryżewski.

Fi.113-17
1 800 PLN
SOLD
9223

1944 znaczek wydania definitywnego w kolorze zielonym praktycznie bez gumy, gwarancja i oznaczenie typ 2 Krawczyk.

Fi.115
300 PLN
9224

1944 POCZTA POLOWA - paryska karta pocztowa z niebieskim znaczkiem typu 1 z błędem na poz.39 "biała rysa przechodząca przez cyfrę 1 w dacie 1944", wysłana 6.9. na Żurawią, ze stemplem nadawczym "POCZTA POLOWA WARSZAWA" - Gryżewski typ 20 (Fi.4500.-) i stempelkiem CENZUROWANE No 14 typu 5; stempelek ten był używany do dnia 6.9 w urzędzie Śródmieście Płn. a od 7.9 w urzędzie Śródmieście Płd.; karta ta przyszła więc wraz ze stempelkiem cenzury z północnej części walczącego miasta, albo datę ewakuacji części cenzorów należy przesunąć o jeden dzień; przesyłki ze znaczkami powstania mającymi charakter nalepek kierunkowych należą do wielkich rzadkości; karta jest złamana co zdarzało się często jeśli doręczano je czołgając się pod osłoną barykady, ale znaczek zachował się w bardzo dobrym stanie, gwarancja Falkowski.

Fi.116t
3 600 PLN
9225

1944 II wydanie definitywne - ciekawe fałszerstwo próby nie wprowadzonego do obiegu znaczka, na tej pozycji w arkuszu winien to być typ 3 i taką właśnie cechę "grubiejącą kreskę od 4 do ramki" posiada to fałszerstwo.

Fi.118 P FFi
300 PLN
9226

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, unikalny, zestawiony z trzech kawałków, sześcioblok rzadkich prób w kolorze jasnobrązowym; każda w innym typie - od 1-ego do 6-ego, z wyraźnie widocznymi różniącymi je cechami; lekko pozginane podczas wynoszenia z Powstania; niezmiernie trudne do skompletowania, gwarancja.

Fi.118 P t.1-6
6 000 PLN
9227

1944 Powstanie Warszawskie, list w sprawie pomocy w odnalezieniu bliskich - sądząc po dacie urodzenia, żołnierzy AK zaginionych w czasie powstania, w treści podano ostatnie znane miejsca ich pobytu - wysłany 30.XII z Płońska do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie.


200 PLN
9228

1944 korespondencja z prośbą o pomoc w odnalezieniu bliskich osób, zaginionych w czasie Powstania, karta pocztowa wysłana 29.XII z miejscowości Barcinek (Berthelsdorf) do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie.


120 PLN
9229

1944 list polecony z Neumünster, wysłany 29.VII do Rembertowa pod Warszawą (miejscowość na prawym brzegu Wisły), przesyłka - ze względu na trwające w lewobrzeżnej części miasta Powstanie - niemożliwa do doręczenia, stempelek poczty niemieckiej "Zurück zur Zeit nicht zustellbar" (zwrot przesyłka czasowo niedoręczalna), na odwrocie kasownik odbiorczy Neumünster; nadawca użył uszkodzonego znaczka za 12 fen; całość w dobrym stanie zachowania, ciekawie uzupełniająca zbiór Powstania Warszawskiego.


120 PLN
9230

1944 Poczta Powstańcza, wydanie przedrukowe nie wprowadzone do obiegu tzw.Embicza, nadruk POCZTA POLOWA / 1-VIII-1944 / WARSZAWA na znaczkach GG, seria czysta, poza jednym znaczkiem marginesowa, w pięknym stanie (Mi.2500 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.I-X
4 800 PLN
9231

1969 poczta harcerska zorganizowana z okazji 25 rocznicy Powstania Warszawskiego; naśladownictwo słynnego stempla - "kartofel".


25 PLN
SOLD