The auction will start on 14.04.2023

Auction 43. Concentration camps WW2

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8773

1939 Camp de Gurs - obóz koncentracyjny we Francji, list z obozu od Polaka, wysłany 29.IV do Paryża, w adresie nadawcy Camp de Gurs, Ilot G (L.polonais) obóz utworzono na początku 1939 roku, przeznaczony był on początkowo dla kombatantów hiszpańskiej armii republikańskiej, członków Brygad Międzynarodowych (w tym Polaków) i uchodźców z Hiszpanii (głównie komunistów) obawiających się represji ze strony gen.Franco, teren obozu podzielono na 13 części nazwanych Ilots, pierwszy transport do niedokończonego jeszcze obozu przybył 4.IV.,1939; po wybuchu wojny osadzano w obozie: pospolitych kryminalistów, obcokrajowców z wrogich państw (w tym wielu niemieckich Żydów), komunistów, ale także obywateli krajów wcielonych lub podbitych przez Niemców (Polaków, Austriaków, Czechów); od 1940 do obozu kierowano wszystkich "niebezpiecznych" cudzoziemców, w październiku 1940 przewieziono do obozu 7.500 Żydów z Niemiec!!! od sierpnia 1942 zaczęto wysyłać Żydów z obozu, głównie do Oświęcimia; po rozpoczęciu inwazji w czerwcu 1944 w obozie zaczęto osadzać kolaborantów, obóz zlikwidowano w 1946 roku; przez obóz przeszło około 64.000 ludzi z wielu krajów, w tym wiele kobiet i dzieci; mroczna karta francuskiej historii z polskim akcentem; bardzo rzadki walor (Polaków w obozie było niezbyt wielu) w dobrym stanie zachowania; z kolekcji J.Falkowskiego.


1 000 PLN
8774

1940 korespondencja Polaków wywiezionych na Syberię przez NKWD w ramach II lub III deportacji, karta pocztowa wysłana 28.XI z miejscowości Uwarisz do Andrychowa, cenzura Wehrmachtu; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


250 PLN
8775

1941 Pawiak, karta pocztowa od członka załogi więzienia, wysłana 22.XI z urzędu Warszawa C1 do Hamburga, w adresie zwrotnym podano tylko nazwisko i numer skrytki pocztowej 54 - przeznaczonej do wymiany korespondencji załogi z rodzinami, pieczęć formacyjna (napisy nieczytelne); rzadko spotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


250 PLN
8776

1941 Sachsenhausen, rzadka karta - formularz, wysłana 21.III z obozu do Bydgoszczy, stempelek cenzora z literą "D"; niewielkie rozdarcie (sklejone).


200 PLN
8777

1941 korespondencja Polaków wywiezionych na Syberię przez NKWD w ramach deportacji, karta pocztowa wysłana 28.III ze Lwowa do zakładów odzieżowych w rejonie Joszkar-Oła w Marijskiej ASRR zatrudniających m.in. młodocianych, kasownik odbiorczy Jurino Marijsk.


200 PLN
8778

1941 Pawiak, karta pocztowa wysłana 8.IV z więzienia do rodziny przez Ludomira Kucharskiego, zatrzymanego 9.XI.1940 roku, wywiezionego do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu - 4.IV.1941 - w dniu, w którym powyższa karta została przez niego napisana (data na odwrocie) !!! parafka cenzora pod tekstem; karta pionowo zgięta, ale na tle "zwykłych" przesyłek z Pawiaka prezentuje się bardzo dobrze; wzruszający, a zarazem dramatyczny dokument naszej historii; gwarancja Schmutz.


600 PLN
8779

1942 (?) Mauthausen-Gusen, bardzo rzadka koperta wysłana 5.VIII z obozu do Krakowa, znaczki unieważnione kasownikiem Sankt Georg, dwuwierszowy stempelek cenzury; całość w dobrym stanie zachowania (koperta klejona z prawej strony u dołu); wysoka wycena katalogowa - atrakcyjna cena wywoławcza!!!


400 PLN
8780

1942 Sachsenhausen, formularz - sekretnik wysłany 21.VIII z obozu do Bydgoszczy, stempelek cenzora z literą "F"; bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
8781

1942 kompleks obozowy "Tiemłag", list wysłany 28.XI z Joszkar-Oła do Cibiknur na poste-restante, tak na ogół adresowano korespondencję do zesłańców; cenzura nr.512, kasownik odbiorczy; znaczną część więźniów tego zespołu obozowego stanowiły kobiety zatrudnione w przemyśle konfekcyjnym.


200 PLN
8782

1943 więzienie karne w Rzeszowie, karta pocztowa wysłana 16.I z Warszawy do więzienia, ponieważ jednak więźnia przeniesiono do ciężkiego więzienia w Nowym Wiśniczu, kartę ostemplowano 20.I w Rzeszowie i przesłano do Nowego Wiśnicza, stempelek cenzury z dopisaną datą 22.I.1941; przesyłki do więzień wskutek obostrzeń dotyczących przechowywania otrzymywanej korespondencji, należą do prawdziwych rzadkości; karta złożona.


200 PLN
8783

1943 Sachsenhausen, formularz - sekretnik z sygnaturą (KL/75/4.43 5.000.000) wysłany 22.X z obozu do Włodawy, stempelek cenzora z literką "F"; bardzo dobry stan zachowania.


250 PLN
8784

1943 więzienie we Wronkach, list do więzienia wysłany 8.II z Poznania, w związku z zaostrzeniem rygoru dotyczącego otrzymywanej korespondencji, przesyłkę po opatrzeniu stosowną adnotacją (wpisaną u dołu ołówkiem) - dotyczącą częstotliwości wysyłania przesyłek - zwrócono do nadawcy; wśród więźniów Wronek było dużo nieletnich (do lat 18), wysyłano stamtąd transporty do obozów koncentracyjnych, głównie: Mauthausen, Gross-Rosen, Auschwitz i Ravensbruck.


250 PLN
8785

1943 przymusowe roboty w niemieckich firmach, Porz am Reihm - mieściły się tam m.in. zakłady Aero-Stahl Werke, które produkowały ważne podzespoły dla niemieckich samolotów myśliwskich; list wysłany 8.V z Porz do miejscowości Hyżne; gwarancja Falkowski.


120 PLN
8786

1943 Pawiak, Serbia - oddział więzienia przeznaczony dla kobiet, karta pocztowa wysłana 8.XI z więzienia do rodziny przez Wandę Terlecką, którą 15.III wywieziono z Pawiaka do obozu koncentracyjnego Ravensbrück; ogólnie dobry stan zachowania (sklejone niewielkie rozdarcie u dołu karty).


500 PLN
8787

1943 Dachau - Saulgau, podobóz funkcjonujący w okresie 13.IX.1943-21.IV.1945, przez obóz przeszło około 400 mężczyzn, produkowano w nim podzespoły dla rakiet V; listownik wysłany 15.XI z obozu do Łodzi; wyjątkowo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania (minimalne przebarwienia), gwarancja Schmutz.


1 800 PLN
8788

1944 przymusowe roboty w niemieckich firmach, karta pocztowa wysłana 6.XI z fabryki cukru Hedwigsburg do miejscowości Bukowska Wola; cenzura; gwarancja Falkowski.


120 PLN
8789

1944 obóz pracy (Arbeitseinsatzlager) w miejscowości Friedau poczta Ostaszewo powiat toruński; karta do obozu wysłana 15.XI z Radomia; ludność cywilną zgromadzoną w tym obozie pracy, przetrzymywano w części fortów wokół Torunia, latem 1944, w związku z szybkimi postępami frontu wschodniego, więźniowie wykonywali tam prace fortyfikacyjne; gwarancja Falkowski.


150 PLN
8790

1944 Gusen (Mauthausen), listownik wysłany 1.II z obozu do Krakowa, ręcznie korygowany wyciąg z regulaminu dotyczącego wysyłki; stempelek cenzury obozowej; znaczek złamany, ogólnie dobry stan zachowania.


120 PLN
8791

1944 Bedburg - kolejowy obóz pracy dla Polaków (Polenlager), karta pocztowa z obozu, wysłana 5.X do Częstochowy.


80 PLN
8792

1944 list z obozu w Ravensbrück.


400 PLN
8793

1944 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 6.XI z Mławy (Mielau) do obozu pracy (Gemeinschaftslager) Wesenberg.


60 PLN
8794

1944 Berlin - Köpenick obóz pracy, karta do obozu wysłana ze szpitala w Dortmundzie, przesłana 28.XII ambulansem nr.0047 Berlin Wilhelmsruh-Gross Schönebeck; minimalnie słabszy stan zachowania.


100 PLN
8795

1944 Dachau, prowizoryczna karta pocztowa wysłana 22.X.44. ze Skierniewic do obozu koncentracyjnego, znaczek jak zwykle w tego typu przesyłkach zdjęty przez cenzora, jego stempelek z podpisem po lewej, listy do obozu ze względu na zakaz ich przechowywania i warunki panujące w obozach należą do rzadkości, gwarancja Schmutz.


1 200 PLN
8796

1944 obóz pracy Laasphe - huta "Amalia", karta pocztowa wysłana 19.XII z obozu do Gorzkowic, ciekawy opis warunków pracy i życia.


60 PLN
8797

1944 obóz pracy Wesenberg, karta pocztowa do obozu wysłana 30.XI z Częstochowy.


40 PLN
8798

1944 Frankrurt-Nied kolejowy obóz pracy dla cudzoziemców - "Reichsb. Ausl. Werk", listownik Oflagu IIC Woldenberg (część na odpowiedź) wysłany 25.X do obozu, stempelek cenzury z numerem 27.


150 PLN
8799

1944 Eger - obóz pracy (W Arbeiterlager), karta pocztowa, pisana po polsku, wysłana 31.V z obozu do Francji, stempelek cenzury; gwarancja Falkowski; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


150 PLN
8800

1944 Majdanek, karta pocztowa od Polaka służącego w Armii Czerwonej, wysłana 2.IX z terenów Polski do Czerniowiec za pośrednictwem sowieckiej poczty polowej 53340, stempelek cenzury wojskowej 26999; fragment treści: "Pisałem Ci już o Majdanku w Lublinie [-] Miliony Narodów wymordowanych i spalonych w piecach na ten cel zbudowanych byłem na tem miejscu mordu i widziałem na swoje własne oczy ten straszny czyn Hitlerowski"; karta w bardzo dobrym stanie zachowania, stanowiąca dramatyczne świadectwo niemieckiego bestialstwa i ludobójstwa w czasie II wojny światowej.


400 PLN
SOLD
8801

1944 obóz przejściowy Potulice (Lebrechtsdorf), list do obozu z życzeniami Wielkanocnymi wysłany 7.IV z Inowrocławia (Hohensalza), stempelki cenzury na kopercie i na karcie; zwraca uwagę dodatkowy stempelek informacyjny "Nür Postkarten in deutscher Sprache zugelassen", zachowane przesyłki do obozów należą do bardzo rzadkich walorów, w związku z obostrzeniami dotyczącymi ich przechowywania przez więźniów, te ocalałe są zazwyczaj w kiepskim stanie, oferowany tu zestaw znajduje się w doskonałym stanie zachowania.


300 PLN
8802

1944 "Emslandlager" - karta wysłana 24.I z oflagu VIC przez Męża Zaufania jeńców polskich do komanda pracy "Arbeit Kommando 23"; idealny stan zachowania.

Emslandlager był to kompleks obozowy, w którym w miejscowości Bathorn znajdował się Stalag VIC, który ze względu na warunki w nim panujące został ustawowo przez polskie prawodawstwo zaliczony do miejsc odosobnienia, w których warunki przebywania nie różniły się od obozów koncentracyjnych.


300 PLN
8803

1944 Ohringen w Wirtembergii - obóz pracy przymusowej dla mieszkańców Warszawy wywiezionych jeszcze w czasie trwania Powstania; oficjalnie był to zakład wytwarzający meble, w rzeczywistości stanowił on zaledwie kamuflaż dla olbrzymiej podziemnej fabryki samolotów.


160 PLN
8804

1944 obóz pracy Wesenberg, karta pocztowa GG, dość rzadka z obiegu, wysłana 27.XII ze Skierniewic do obozu, pisana przez matkę do dzieci.

Fi.Cp10
80 PLN
8805

1945 korespondencja Polaków deportowanych do ZSRR, ilustrowana, propagandowa karta pocztowa (tekst hymnu radzieckiego) wysłana 12.VI z miejscowości Borowoje (Borowskoje) w Kazachstanie do Lwowa, stempelek cenzury nr.11093, kasownik odbiorczy; wiadomość od zesłańców oczekujących na powrót do kraju, fragment treści (pisownia oryginalna): "... siedzimy beznadziejnie nic nie słychać o naszej reportacji."


200 PLN
8806

1945 przymusowe roboty w niemieckich firmach, karta pocztowa wysłana 8.I z firmy Butzke G.m.b.H. w Berlinie do Pruszkowa.


50 PLN
8807

1946 list wysłany z Moskwy z Polskiej Delegacji Sowiecko-Polskiej Mieszanej Komisji do spraw ewakuacji do Polaków deportowanych w głąb ZSRR w miejscowości Głubokoje w obwodzie Kokczetawskim (północny Kazachstan).


250 PLN
8808

1954 Norylsk - polecony list lotniczy, wysłany 14.XI z obozu W.G.S.Cz. (....) w Norylsku do Krakowa, dekoracyjna całość; z kolekcji St.Barańskiego.


200 PLN
8809

1956-1961 komplet 3 karnetów poczty NRD, upamiętniający pomordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych: Buchenwald, Ravensbruck, Sachsenhausen.


60 PLN