The new auction will start soon

Auction 43. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8479

1937 Wojna domowa w Hiszpanii, oblężenie Madrytu, list polskiego ochotnika - oficera łączności w hiszpańskiej Legii Cudzoziemskiej, walczącego po stronie gen. Franco, wysłany do Warszawy z frontu, który powstał wokół Madrytu po nieskutecznej ofensywie nacjonalistów w listopadzie 1936 roku; w adresie nadawcy (podkreślone) Frente de Madrid; ilustrowana koperta z podobizną gen.Franco i hiszpańską flagą; pieczęć formacyjna (część napisu uzupełniona ołówkiem), unikalny walor w dobrym stanie zachowania.

Udział Polaków walczących w Hiszpanii przeciwko komunistom jest praktycznie nieznany, dokument ten stanowi cenne świadectwo historyczne; ex Barański.


1 500 PLN
8480

1938 Zaolzie, miejscowy list polecony, frankowany polskimi znaczkami, nadany 2.X w urzędzie pocztowym Cieszyn 2, dodatkowy stempel propagandowy "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ"; zwraca uwagę prowizoryczna erka.

Fi.310, 316
Mi.331, 337 
250 PLN
8481

1938 Anschluss - po zajęciu Austrii przez Hitlera 12.III, aby "uprawomocnić" agresję, na 10.IV wyznaczono referendum w sprawie wcielenia Austrii do Rzeszy; jak łatwo można się domyślić po "zrobieniu porządku" z przeciwnikami, ponad 99% uprawnionych głosowało "za"; karta wysłana z Wiednia 10.IV - w dniu plebiscytu, kasowniki propagujące głosowanie "za".


Mi.661, 663 
100 PLN
8482

1938 Plebiscyt w Austrii, pamiątkowa karta ostemplowana okolicznościowo z okazji plebiscytu; po zajęciu Austrii przez Hitlera 12.III, aby "uprawomocnić" aneksję, na 10.IV wyznaczono referendum w sprawie wcielenia Austrii do Rzeszy.


60 PLN
8483

1938 Brytyjskie Fałszerstwo Propagandowe niemieckiego wydania znaczków z dopłatą na pomoc zimową, górny znaczek z Himmlerem w pięknym stanie, dolny z Goeringiem (w tle) z lekko rozmytą we fragmencie gumą.


Mi.30-31 
1 200 PLN
8484

1938 Zaolzie, karta pocztowa (z ciekawą treścią) wysłana 8.X z urzędu pocztowego Frysztat w dniu zajęcia miasta przez Wojsko Polskie; kasownik z wyróżnikiem "a", przesyłka adresowana do Cieszyna.

Fi.Cp78
200 PLN
8485

1939 Kampania Wrześniowa, list (druki) wysłany 16.VII z poczty polowej nr.23 do Kielc; urząd ten został uruchomiony w ramach tzw. "cichej" mobilizacji, od 10.VI dyslokowany w rejon Koronowa i Tucholi, obsługiwał 9DP wchodzącą w skład Armii "Pomorze".

Fi.310
Mi.331 
80 PLN
8486

1939 Zaolzie, karta pocztowa wysłana 27.I z urzędu pocztowego Bogumin 2 przez Przymusowego Zarządcę Państwowego, adresowana do Zabierzowa, przesyłkę ofrankowano uszkodzonym znaczkiem; karta z uzupełnionymi otworami od dziurkacza.

Fi.312
Mi.333 
250 PLN
8487

1939 Zaolzie, korespondencja firmowa - karta pocztowa wysłana 21.I z urzędu pocztowego Bogumin 2 do Krakowa; oryginalna korespondencja z tego obszaru jest bardzo rzadko spotykana.

Fi.Cp78I
250 PLN
8488

1939 Kampania Wrześniowa, POCZTA POLOWA NR.42, karta pocztowa, wysłana 4.IX (najprawdopodobniej niedobite I z IX w kasowniku) z poczty polowej nr.42 do Wilna, unikalny stempelek cenzury "POCZTA POLOWA 42/ "Ocenzurowane"/ Podpis Cenzora/" na odwrocie parafka cenzora; podobne stempelki z września 1939 są niezwykle rzadkie, w tym typie praktycznie nieznane; całość w bardzo dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta); poczta polowa nr.42 przydzielona została do obsługi elitarnej 1 Dywizji Piechoty Legionów, wchodzącej w skład Grupy Operacyjnej "Wyszków"; gwarancja.

Fi.Cp78I
1 080 PLN
SOLD
8489

1939 Kampania Wrześniowa, polska karta pocztowa do korespondencji zagranicznej, użyta jako formularz przez żołnierza Wehrmachtu, wysłana 29.X z Poznania.

Fi.Cp79
150 PLN
8490

1939 kartka nadana z Rzeszowa 3.IX.39 do Warszawy, czerwony stempel cenzury wojskowej BC106, bardzo dobry stan zachowania i czysta odbitka stempla, gwarancja.

Fi.Cp86
650 PLN
8491

1939 Kampania Wrześniowa, ilustrowana karta pocztowa dla korespondencji zagranicznej wysłana 9.IX z Kobrynia do USA!!! Poczta Polska przypuszczalnie nie zdołała już wyekspediować karty za granicę, po 17.IX niewysłana korespondencja wpadła w ręce sowieckie, wtedy to ładnie odbity stempelek polskiej cenzury wojskowej, został niestarannie usunięty przez pocztowe(?) służby sowieckie i dodatkowo przekreślony czerwoną kredką, a kartę wysłano; już sama całostka do korespondencji zagranicznej z oryginalnego obiegu stanowi niezwykłą rzadkość, z cenzurą to prawdziwy unikat; niezwykle rzadko spotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.Cp87
1 200 PLN
SOLD
8492

1939 kartka nadana z Radomia 4.IX.39 do Garbatki, czerwony stempel cenzury wojskowej BC6, w treści "u nas po kilka razy dziennie naloty, są zabici i ranni", gwarancja.

Fi.Cp88
550 PLN
8493

1939 kartka wysłana Spiczyna koło Lublina 31.VIII.39 do Łęki Grotowskiej koło Kępna, czytelnie odbity stempel cenzury wojskowej BC41 w kolorze czerwonym.

Fi.Cp88
400 PLN
8494

1940 zestaw dwóch kartek francuskiej poczty polowej w obwolucie z ceną, na kartkach flagi: francuska, brytyjska i polska.


130 PLN
8495

1940 kartka niemieckiej poczty polowej.


25 PLN
8496

1940 kartka francuskiej poczty polowej, na kartce flagi: francuska, brytyjska i polska.


70 PLN
8497

1940 list polecony z Modrzejowa do Berlina, na odwrocie stempel odbiorczy.


70 PLN
8498

1940(?) III Rzesza, ilustrowane, formularze niemieckiej poczty polowej przedstawiające różne rodzaje broni "wczoraj i dziś": kawalerię, artylerię, lotnictwo i marynarkę wojenną; doskonały stan zachowania.


120 PLN
8499

1940 Armia Polska we Francji, obóz Assais w miejscowości Airvault (region Deux-Sevres) rejonie formowania się i koncentracji 2 Dywizji Piechoty pod dowództwem generała Prugar-Ketlinga; list wysłany 16.II przez żołnierza 5 pułku piechoty; przesyłki z kampanii francuskiej, chociażby ze względu na jej krótki czas trwania (około 6 miesięcy) są bardzo poszukiwane i trudne do zdobycia.


300 PLN
8500

1940 kartka francuskiej poczty polowej, na kartce flagi: brytyjska, polska i francuska.


50 PLN
SOLD
8501

1940 kartka francuskiej poczty polowej, na kartce flagi: brytyjska, polska i francuska.


50 PLN
8502

1940 koperta francuskiej poczty polowej, na kopercie flagi: francuska, brytyjska i polska.


70 PLN
8503

1940 sekretnik francuskiej poczty polowej, na kopercie flagi: francuska, brytyjska i polska.


70 PLN
8504

1940 list niemieckiej poczty polowej SS z Lublina (niemy kasownik) do Krakowa.


70 PLN
8505

1941 Legion Flamandzki, seria czysta, winietki używane na listach flamandzkich żołnierzy Waffen SS z frontu wschodniego.


Mi.I-IV 
300 PLN
8506

1941 dwujęzyczna nalepka poczty polowej nr.1, stosowana na przesyłkach uszkodzonych, które zostały przez służby pocztowe zabezpieczone bądź przepakowane.


100 PLN
8507

1941 list poczty polowej z Blachowni 11.7.41 do Poznania.


80 PLN
8508

1941 list z Ogrodzieńca do internowanego w Szwajcarii, zalepki cenzury wojskowej niemieckiej i szwajcarskiej, koperta rozłożona dla ekspozycji.


150 PLN
8509

1941 list polecony z Ogrodzieńca do internowanego w Szwajcarii, prowizoryczna erka, stemple cenzury, dekoracyjna całość.


200 PLN
8510

1941 Finlandia, list wysłany 24.XII z Helsinek, adresowany do Halle, cenzury: fińska i niemiecka.


Mi.232 
150 PLN
8511

1941 wojsko polskie we Francji, brzegowa seria nalepek czerwonego krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, spotykanych czasem na listach poczty polowej.


35 PLN
8512

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, widokówka wysłana 12.V z Londynu na adres skrytki pocztowej w Perth do jednostki o oznaczeniu kodowym P/76, wchodzącej w skład 1 Korpusu, stacjonującego w Szkocji, bardzo rzadki okrągły typ stempla odbiorczego "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU", spotykany praktycznie tylko na przesyłkach filatelistycznych; katalog specjalizowany określa jego wartość jako "cenę amatorską"; ładny walor w doskonałym stanie zachowania.


300 PLN
8513

1941 Prośba do PCK o rozpoczęcie poszukiwań Polaka, mieszkającego we Francji, który zaginął w trakcie kampanii francuskiej ("Fall Gelb") w maju 1941; formularz do PCK w Krakowie, datowany 10.VI, wysłany z pośrednictwa pocztowego "Iwkowa bei Brzesko", kasownik nadawczy Slotwina 12.4; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


200 PLN
8514

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list lotniczy, wysłany 12.IX z miejscowości Carbondale w USA do Perth w Szkocji, gdzie dotarł 8.X, ponieważ adresatka przeniosła się do miejscowości Scone Palace, gdzie w latach 1941-45 znajdowało się Żeńskie Gimnazjum i Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie dla polskich dziewcząt, które w wyniku wojny znalazły się w Wielkiej Brytanii, poczta brytyjska przekazała 8.X list do BIURA POCZTOWEGO 1 KORPUSU, ponieważ jednak adresatka przeniosła się do Londynu, przesyłkę ponownie skierowano do Perth (kasownik 9.X na odwrocie), skąd doręczono ją adresatce; niezwykle ciekawy walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym, obrazujący pokrętne losy Polaków w czasie ostatniej wojny; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (koperta mocno rozerwana z tyłu, podczas otwierania, bez ubytków, podklejona).


500 PLN
8515

1941 (?) kartka francuskiej poczty polowej z podobizną marszałka Rydza - Śmigłego, bardzo rzadkie i niespotykane.


200 PLN
8516

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, piękna brzegowa parka tete-beche znaczków "Dojdziemy" za 50 kop. z pełną oryginalną gumą (Fi.1100.-), gwarancja Schmutz.

Fi.1
900 PLN
SOLD
8517

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, znaczek Dojdziemy na liście od majora Leonarda Szymkiewicza ze Sztabu Polskiej Armii w ZSRR, do plutonowego podchorążego Bogdana Pilichowskiego z 5 Dywizji Piechoty stacjonującej w Dżałał-Badzie; list nadano 20.08.42, w trzecim dniu obiegu znaczka, na poczcie polowej 3000 przydzielonej do sztabu głównego w Jangi Jul; opłacono dodatkowo znaczkiem rosyjskim za 60 kop., czyli według taryfy dla listu poleconego, co sugeruje, iż miał być ekspediowany pocztą rosyjską; w dniu 21.VIII.1942 roku nastąpił wyjazd wojsk polskich do Persji i przesyłki nie przekazano poczcie cywilnej, lecz prawdopodobnie, na co może wskazywać numer ręcznie napisany niebieską kredką, wysłano kurierem; w dniach od 18 do 21.VIII. sprzedano w Rosji 263 sztuki znaczków i zachowało się z nimi jedynie kilka niewątpliwie pocztowo użytych kopert (Fi.10000.-); podobnych do oferowanej nieco więcej, ale i takie są rzadkie, kolorowy fotoatest Krawczyk (na życzenie dołączymy kserokopie całej korespondencji do podch. Pilichowskiego obrazującej jego wojenne losy).

Fi.1
4 000 PLN
8518

1942 Tajna poczta podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-9
640 PLN