The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Auction 43. Postage dues

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10735

1919 miejscowy list sądowy z Lwowa 20.VI.19 opłacony przez odbiorcę znaczkiem opłaty z miejscowym nadrukiem PORTO.

Fi.78B
60 PLN
10736

1919 miejscowy list sądowy z Lwowa 8.IX.19 opłacony przez odbiorcę znaczkiem opłaty z miejscowym nadrukiem PORTO.

Fi.78B
100 PLN
10737

1919 list sądowy z Lwowa 15.XI.19 do Krakowa, w Krakowie umieszczono znaczek opłaty z miejscowym nadrukiem PORTO lecz ze względu na na niedoręczenie list zwrócono do Lwowa.

Fi.79B
100 PLN
10738

1919 miejscowy list ze znaczkami z lokalnym nadrukiem PORTO.


80 PLN
10739

1919 miejscowy list z Cieszyna 6.VI.19 opłacony przez odbiorcę znaczkami z lokalnym stemplem PORTO.


160 PLN
10740

1919 kartka z sądu we Lwowie 8.9.19 do Przemyśla, tam umieszczono znaczki dopłaty z lokalnym nadrukiem PORTO celem pobrania należności za przesyłke od odbiorczy, odbiorca odmówił przyjecia i kartke zwrócono do nadawcy.


200 PLN
10741

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy z Krakowa 27.10.19 do Skawiny, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem porta, dwa złamania, gwarancja Schmutz.

Fi.Ca3
201 PLN
SOLD
10742

1919 wydanie krakowskie, czworoblok znaczków z nadrukiem formy IIA z poz. 51/62, gwarancja Schmutz.

Fi.D1
180 PLN
10743

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 33, gwarancja Schmutz.

Fi.D1
95 PLN
SOLD
10744

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 99, gwarancja Schmutz.

Fi.D1
45 PLN
SOLD
10745

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 97, gwarancja Mikulski, Schmutz.

Fi.D1
50 PLN
SOLD
10746

1919 seria znaczków dopłaty.

Fi.D13-21
35 PLN
SOLD
10747

1919 róg obfitości - mieszana frankatura znaczków dopłaty "pomarańczowych" i "niebieskich", znaczek za 25 fen. na niedofrankowanym liście (prawidłowa opłata wynosiła 1 mk.), wysłanym 6.IX z Krakowa do Wieliczki; w tamtejszym urzędzie pocztowym 7.IX naliczono dopłatę w dwukrotnej wysokości brakującej kwoty (2x75 fen.=1,50 mk.), którą udokumentowano znaczkami dopłaty; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.D20I, D29, 90B
Mi.P20y, P28, 107&nb
200 PLN
10748

1919 róg obfitości, marginesowa czarna próba znaczka dopłaty za 100 h. na kredowanym kartonie, gwarancja Schmutz.

Fi.D20 P
800 PLN
10749

1919 rogi obfitości, czworoblok bez perforacji poziomej, zagięty w połowie.

Fi.D26
180 PLN
10750

1919 wydanie krakowskie, czworoblok znaczków z nadrukiem formy IID z poz. 24/35, gwarancja Schmutz.

Fi.D3
160 PLN
10751

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 34, gwarancja.

Fi.D3
25 PLN
10752

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 20, gwarancja Schmutz.

Fi.D3
30 PLN
10753

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 18, gwarancja Schmutz.

Fi.D3
30 PLN
10754

1919 wydanie krakowskie, parka znaczków z nadrukiem formy IID z poz. 18-19, gwarancja Schmutz.

Fi.D3
100 PLN
10755

1919 wydanie krakowskie, dziewięcioblok znaczków z nadrukiem formy IID z poz. 16/38, gwarancja Danowski.

Fi.D3
450 PLN
10756

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 19, gwarancja Schmutz.

Fi.D3
50 PLN
10757

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 40, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.D3
35 PLN
10758

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 48, gwarancja Schmutz.

Fi.D3
50 PLN
10759

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 42 z usterką "przerwana poprzeczka litery A w POCZTA", gwarancja Jendroszek.

Fi.D3
40 PLN
10760

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 37 z błędem "ścięte C", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.D3 B5
200 PLN
10761

1919 wydanie krakowskie, "mały" 40 znaczkowy arkusz z nadrukiem formy IID z nadrukami z poz. 11-50, znaczki te przedrukowane w półarkuszach pięćdziesięcio znaczkowych lub w "małych" arkuszach składających sie z sklejonych dwóch dwudziestobloków, znaczek z błędem "ściete C", bardzo dobry stan zachowania, gwarancja Ryblewski.

Fi.D3 B5
2 000 PLN
10762

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15/36 h. z nadrukiem formą IIB poz.67, sygnatura SM i gwarancja z opisem Mikstein, Gryżewski, Falkowski.

Fi.D4I
Mi.P11 
1 250 PLN
SOLD
10763

1919 wydanie krakowskie, znaczki z nadrukiem formy IIA z poz. 7, 8, 17, gwarancja Schmutz.

Fi.D6
300 PLN
SOLD
10764

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 79, gwarancja Schmutz.

Fi.D6
100 PLN
SOLD
10765

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 7, gwarancja Schmutz.

Fi.D6
100 PLN
SOLD
10766

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 90, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.D6
100 PLN
SOLD
10767

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 39, brzydkie podlepki, gwarancja Schmutz.

Fi.D9
120 PLN
SOLD
10768

1919 lokalne prowizoria dopłat, STRYJ (typ 136) - nadruk stempelkiem drewnianym, list przewozowy (formularz z orzełkiem) wysłany 25.X z Warszawy, na odwrocie znaczek za 10 hal. z nadrukiem PORTO, zwraca uwagę prowizoryczny datownik Stryj 1 przerobiony z austriackiego stempla ambulansowego; efektowny walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Pd3
320 PLN
10769

1920 list sądowy z Lwowa 3.IX.20 do Krakowa przekierowany zwrotnie do Lwowa opłacony przez odbiorcę znaczkami opłaty z miejscowym nadrukiem PORTO.

Fi.91B
100 PLN
10770

1920 miejscowy list sądowy z Drohobycza 8.IX.19 do opłacony przez odbiorcę znaczkiem dopłaty.

Fi.D19
60 PLN
10771

1920 miejscowa kartka z Radomia 30.X.30 opłacona przez odbiorcę znaczkami dopłaty.

Fi.D20
40 PLN
10772

1920 list sądowy ze Lwowa 23.11.20 do Zniesienia koło Lwowa opłacony przez odbiorcę znaczkami dopłaty.

Fi.D29
200 PLN
10773

1920 seria znaczków dopłaty w czworoblokach.

Fi.D45-50
30 PLN
10774

1921 "porto lokalne" - RZESZÓW, Orzeł na tarczy barokowej, niekatalogowany znaczek za 200 mk., z jednym wierszem nadruku (*DOPŁATA) RZESZÓW typ 121A, kompletny dwuwierszowy nadruk znany jest tylko na wartości 500 mk. z wydania uzupełniającego; niewielkie fragmenty znaczka niepokryte gumą, co się w tym wydaniu zdarza, poza tym w ładnym stanie.


Mi.174 
250 PLN