The auction will start on 14.04.2023

Auction 43. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10632

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105
Mi.3253 
200 PLN
10633

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, sześcioblok znaczka za 350/15 zł. ze skośnie przesuniętym w górę nadrukiem nowej wartości, gwarancja Krawczyk.

Fi.3105
Mi.3253 
240 PLN
10634

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, marginesowy czworoblok znaczka za 350 zł./15 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3105 No
Mi.3253 
160 PLN
SOLD
10635

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z podwójnym nadrukiem, jednym normalnym i drugim "suchym" bez farby drukarskiej, gwarancja Więcław.

Fi.3105 Np
Mi.3253 
80 PLN
10636

1990 70. rocznica urodzin Jana Pawła II, arkusz sprzedażny. w tym znaczek z błędem "krople potu na czole".

Fi.3117
Mi.3265 
60 PLN
10637

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczka.

Fi.3121
Mi.3269 
30 PLN
10638

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, sześcioblok znaczka za 700 zł. z nadrukiem przesuniętym, gwarancja.

Fi.3121
Mi.3269 
150 PLN
10639

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3121
Mi.3269 
90 PLN
10640

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy sześcioblok znaczka za 700/60 zł. ze skośnie przesuniętym w dół nadrukiem nowej wartości, gwarancja Krawczyk.

Fi.3121
Mi.3269 
240 PLN
10641

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 
320 PLN
10642

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
240 PLN
10643

1990 rocznik kopert FDC.


42 PLN
10644

1990 Poczet królów i książąt polskich, znaczek za 50 zł., niedopuszczony do obiegu.

Fi.XIX
Mi.VIII 
200 PLN
SOLD
10645

1991 poczet królów i książąt polskich, zestaw przesunięć druku znaczka podstawowego, lewy znaczek przesunięcie w lewo - druk postaci (płaszcz) oraz unieważnionego nominału wchodzi już na lewą ramkę, prawy znaczek, przesunięcie w prawo - płaszcz i rękojeść miecza wchodzi już na prawą ramkę.

Fi.3167
30 PLN
10646

1991 wizyta Jana Pawła II w Polsce, znaczek z szczątkowym drukiem podwójnym barwy czarnej, gwarancja i opis Walisch.

Fi.3186s
Mi.3334 
100 PLN
10647

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

Fi.3195-3200
Mi.3343-3348 
30 PLN
10648

1991 Europa CEPT (III) - 500-lecie odkrycia Ameryki, arkusz czysty, lewy dolny narożnik arkusza nadłamany.

Fi.3229-3230
Mi.3377-3378 
50 PLN
10649

1991 rocznik kopert FDC.


67 PLN
10650

1992 Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie, parka z silnie przesuniętym ząbkowaniem.

Fi.3240
Mi.3388 
100 PLN
10651

1992 rocznik kopert FDC (bez Bl.104A, Bl.106I).


90 PLN
10652

1992 rok historii Armii Krajowej, blok z małym numerem na odwrocie.

Fi.bl. 106I
Mi.Bl. 120II 
200 PLN
10653

1992 Rok historii AK, blok z odmiennym krojem cyfr numeratora, bardzo rzadki kasowany, tu oferowany z bardzo niskim numerem - 00075.

Fi.Bl.106I
Mi.Bl.120II 
600 PLN
10654

1992 Rok historii AK, blok z odmiennym krojem cyfr numeratora (Mi.150 euro).

Fi.Bl.106I
Mi.Bl.120II 
450 PLN
SOLD
10655

1993 poczet królów polskich, pasek z przywieszkami z okazji wystawy filatelistycznej POLSKA 93.

Fi.3289
Mi.3437Zf 
10 PLN
SOLD
10656

1993 50. rocznica akcji Szarych Szeregów pod Arsenałem, arkusz sprzedażny.

Fi.3290
Mi.3438 
30 PLN
10657

1993 międzynarodowe turnieje rycerskie w Golubiu - Dobrzyniu, seria w arkuszach sprzedażnych.

Fi.3291-94
Mi.3439-42 
100 PLN
10658

1993 wydanie wspólne z pocztą Izraela - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim, arkusz czysty z przywieszkami na dole (tabs).

Fi.3296
Mi.3444 
60 PLN
10659

1993 rocznik kopert FDC.


100 PLN
10660

1993 Szlak bursztynowy, blok z błędem "kółko poniżej POLSKA" - bardzo rzadki, istnieje 99 sztuk - wyłącznie na blokach od 946901 do 946999.

Fi.Bl.107 B1
Mi.Bl.121III 
600 PLN
10661

1993 Szlak bursztynowy, dwa bloki z typami numeratora I i II, jeden o nakładzie 4000, a drugi jedynie 1000 sztuk - ponad 250 000 zbieraczy wykupywało w tym czasie abonament znaczków polskich, co sprawia, że będzie coraz trudniej je zdobyć, ozdoba każdego zbioru nowych znaczków poczty polskiej, cena wykazuje silną tendencją wzrostową (Fi. 2000.-).

Fi.Bl.107I, II
Mi.Bl.121I, II 
1 400 PLN
10662

1993 Szlak bursztynowy, blok z błędem "perforacja poza znaczkiem" - znaczek z bloku pozostaje z trzech stron cięty, rzadki, w katalogu Fischera cena trudna do ustalenia.

Fi.Bl.107t
Mi.Bl.121III 
800 PLN
10663

1993 szlak bursztynowy, blok z błędem "kółko poniżej POLSKA".

Fi.bl. 107u
Mi.Bl.121III 
400 PLN
10664

1993 wystawa filatelistyczna Poznań '93, cięty blok.

Fi.bl. 108A
Mi.Bl. 122B 
20 PLN
10665

1993 karnet - "Światowa Wystawa Filatelistyczna w Poznaniu - legenda o Orle Białym", blok nieząbkowany; egzemplarz karnetu ze skorygowanym nazwiskiem projektanta Jeziorkowski.

Fi.Bl.108A
Mi.Bl.122B 
45 PLN
10666

1993 karnet - "Światowa Wystawa Filatelistyczna w Poznaniu - legenda o Orle Białym", blok nieząbkowany; egzemplarz karnetu z błędnym nazwiskiem projektanta Jeziorowski.

Fi.Bl.108A
Mi.Bl.122B 
60 PLN
10667

1994 Sanktuaria Maryjne I i II - Leśna Podlaska i Święta Lipka, arkusze czyste.

Fi.3317-3318
Mi.3465-3466 
100 PLN
10668

1994 Sanktuaria Maryjne III - Kalwaria Zebrzydowska, arkusz czysty.

Fi.3341
Mi.3489 
70 PLN
10669

1994 50 rocznica Powstania Warszawskiego, arkusz czysty.

Fi.3352
Mi.3500 
50 PLN
10670

1994 Światowa Wystawa Filatelistyczna "Philakorea'94" w Seulu, arkusz czysty.

Fi.3353
Mi.3501 
50 PLN
10671

1994 Bazylika św.Brygidy w Gdańsku, arkusz czysty.

Fi.3354
Mi.3502 
120 PLN