Page:
Official stamps
Poz# Features Catalog Description Actual price
4911
Fi.1bx
Mi.1bB 

1898 Sądowe znaczki doręczeniowe, 17 1/2 Kr. niebieskofioletowo/ czarny o rzadko spotykanym ząbkowaniu ZL 12 1/2 na dowodzie doręczenia wysłanym 13.IV z Jarosławia (Fi.300.-).

180 PLN
4912
Fi.U1-11

1920 cyfry między gwiazdkami, czysta seria znaczków urzędowych.

30 PLN
4913
Fi.U1-11

1920 seria znaczków urzędowych.

15 PLN
4914
Fi.U1-11

1920 seria znaczków urzędowych.

28 PLN
SOLD
4915

Fi.U12-16

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

30 PLN
4916
Fi.U12-16

1920 seria znaczków urzędowych.

30 PLN
SOLD
4917
Fi.U13

1920 cyfry między gwiazdkami na sześciokątnej tarczy, urzędowy znaczek za 10 f. z częściowo zamazanym rysunkiem, gwarancja Krawczyk.

40 PLN
4918
Fi.U1s

1920 parka znaczków bez perforacji poziomej na dolnym znaczku.

80 PLN
SOLD
4919
Fi.U2, 3, 5, 6, 10 n

1920 cyfry między gwiazdkami na sześciokątnej tarczy, znaczki cięte, jeden 25 f. o nieco startym licu, gwarancja Krawczyk.

360 PLN
SOLD
4920
Fi.U5

1920 I wydanie, 25 fen. - frankatura pojedyncza, list wysłany 29.X z Grudziądza do miejscowości Blizno (Bliesen), niepodjęty, zwrócony do nadawcy.

30 PLN
4921
Fi.U5

1920 I wydanie, 25 fen. - frankatura pojedyncza, miejscowy list wysłany 7.X w Tarnowie.

40 PLN
4922
Fi.U5

1920 cyfry między gwiazdkami, sześcioblok kasowanych znaczków urzędowych za 25 f., trzy lewe z podwójnym ząbkowaniem pionowym, gwarancja Krawczyk.

90 PLN
4923
Fi.U5, U9

1920 polecony list urzędowy z prokuratury we Lwowie 6.VI.20.

70 PLN
4924
Fi.U5

1921 kartka z urzędu parafialnego w Tarnowie 5.III.21 opłacona znaczkami urzędowymi zamiast znaczków opłatnych.

80 PLN
4925
Fi.U17

1935 po 6-krotnym podwyższeniu taryfy, poczta dopuszczała użycie znaczków starej emisji w relacji 6:1, sześcioblok znaczków urzędowych jako opłata za list miejscowy, wysłany 2.IX w Warszawie; wysoka wycena w katalogu specjalizowanym (cena na liście x 20).

150 PLN
4926
Fi.U19
Mi.D19 

1935 przesyłka urzędowa - zwrotne poświadczenie odbioru, przesłane miejscowo w Nowym Sączu.

20 PLN
4927
Fi.U19

1936 list urzędowy z kuratorium w Krakowie 16.VII.36.

20 PLN
4928
Fi.U19

1937 list urzędowy z Ministerstwa Skarbu w Warszawie 18.X.37.

20 PLN
4929
Fi.U20
Mi.D20 

1938 polecony list urzędowy wysłany 10.XII z miejscowości Nakło nad Notecią do Szubina, kasownik odbiorczy.

20 PLN
4930
Fi.U20

1939 urzędowy miejscowy list polecony z Lwowa.

25 PLN
4931
Fi.U19

1945 znaczek urzędowy z silnie przesunietym ząbkowaniem.

15 PLN
SOLD
4932
Fi.U20

1945 znaczek urzędowy z niedodrukowanym lewym brzegiem rysunku znaczka - osobliwe.

40 PLN
SOLD
4933

Fi.U21-22 P

1945 Godło państwa w ośmiokątnej ramce, zestaw trzech prób czarnej, niebieskiej i czerwonej, gwarancja Malinowski, Witkowski i na wszystkich Schmutz.

200 PLN
SOLD
4934

Fi.U21-2 P, U22 Dp

1945 Godło państwa w ośmiokątnej ramce, zestaw trzech prób czarnej, niebieskiej i czerwonej oraz znaczek z podwójnym drukiem, gwarancje Krawczyk, Schmutz, Ryblewski.

240 PLN
4935
Fi.U21I

1945 wydanie z małym numerem kontrolnym, polecony list urzędowy wysłany 21.VI.1946 z Warszawy do Krakowa, kasownik odbiorczy na odwrocie.

20 PLN
SOLD
4936
Fi.U22IIA B
Mi.D23B 

1945 Godło Państwa, cięty znaczek na urzędowy list polecony z błędem "przecięta ośmiokątna tarcza", gwarancja Krawczyk.

30 PLN
4937
Fi.U22I
Mi.D22 

1947 "POLSKA MISJA WOJSKOWA/ W AMERYKAŃSKIEJ STREFIE OKUP. NIEMIEC/ WE FRANKFURCIE N/MENEM" list polecony wysłany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie pocztą kurierską, tam ofrankowany znaczkiem urzędowym i 22.III przesłany zwykłą pocztą jako list polecony do Radomska, kasownik odbiorczy; ładnie udokumentowany, nieczęsto spotykany obieg pocztowy.

100 PLN
SOLD
4938
Fi.U21III
Mi.D25 

1950-1954 wydanie bez numeru kontrolnego, list urzędowy, wysłany 7.I.1954 z Lublina do Radomska.

15 PLN
SOLD
4939
Fi.U22IIA, 446
Mi.D24B, 587 

1950 "groszy" frankatura mieszana - znaczek urzędowy i znaczki z nadrukiem, polecony list ekspresowy, wysłany 21.XI z Poznania do Warszawy, dopłata za ekspres znaczkami z nadrukiem typu 11; niecodzienny i rzadko spotykany walor.

200 PLN
4940
Fi.U21III
Mi.D25 

1951 "ŻĄDAMY ZAKAZU BRONI ATOMOWEJ RZĄD, KTÓRY PIERWSZY UŻYŁBY NAPASTNICZEJ BRONI ATOMOWEJ, BĘDZIE POTĘPIONY PRZEZ LUDZKOŚĆ JAKO ZBRODNIARZ WOJENNY!" odbitka wirnika propagandowego na liście urzędowym wysłanym 21.II z Katowic do Krakowa (Myślicki 50 113).

30 PLN