Page:
Official stamps
Poz# Features Catalog Description Actual price
25748
Fi.Iax
Mi.1aB 

1898 sądowe znaczki doręczeniowe, znaczek austriacki 17 1/2 Kr. (wartość w krajcarach) odmiana niebieska o ząbkowaniu ZL12 1/2 - dowód doręczenia z sądu w Przemyślu dostarczony dnia 24.XI.1899 (Fi. 220,-).

140 PLN
25749
Fi.IIax
Mi.2B 

1899 sądowe znaczki doręczeniowe, znaczek austriacki 34 h (wartość w halerzach) odmiana o ząbkowaniu ZL12 1/2 - dowód doręczenia dostarczony dnia 17.IV.1906.

100 PLN
25750
Fi.IIIa
Mi.3a 

1908 sądowe znaczki doręczeniowe, znaczek austriacki 10 h (wartość w halerzach) odmiana jasnoniebieska - dowód doręczenia z sądu w Jaworowie dostarczony dnia 16.VI.1910.

50 PLN
SOLD
25751
Fi.U5

1919 cyfry między gwiazdkami, I wydanie, 25 fen - frankatura pojedyncza, list wysłany 29.X z Grudziądza do miejscowości Blizno (Bliesen), niepodjęty, zwrócony do nadawcy.

25 PLN
SOLD
25752
Fi.U1-11

1920 cyfry między gwiazdkami, czysta seria znaczków urzędowych.

60 PLN
SOLD
25753
Fi.U6, U9

1920 polecony list urzędowy z Prokuratury Generalnej we Lwowie 2.X.20 do Tarnowa.

100 PLN
25754
Fi.U20

1935 urzędowy list polecony nadany 7.II w Ministerstwie Spraw Wojskowych, niedoręczony (stosowna nalepka pocztowa i stempelek), zwrócony do nadawcy; ciekawa erka "WARSZAWA 11 - MSW"; kopert u góry przycięta; ładnie udokumentowany obieg pocztowy.

80 PLN
25755
Fi.U19

1938 list urzędowy z Wydziału Śledczego w Wieluniu do Krotoszyna.

15 PLN
SOLD
25756
Fi.U20

1939 urzędowy miejscowy list polecony z Lwowa.

25 PLN
25757
Fi.U21-22I nz

1945 Godło Państwa, cięta seria urzędowa, gwarancja Korszeń.

40 PLN
25758

Fi.U21-22 P

1945 Godło państwa w ośmiokątnej ramce, zestaw trzech prób czarnej, niebieskiej i czerwonej, gwarancja Malinowski, Witkowski i na wszystkich Schmutz.

200 PLN
25759

Fi.U21-22 P

1945 Godło państwa w ośmiokątnej ramce, zestaw trzech prób czerwonej, niebieskiej i czarnej, gwarancja Schmutz.

240 PLN
25760
Fi.U22I nz, nz Dp

1945 Godło Państwa, cięte znaczki na urzędowe listy polecone, normalny i z podwójnym drukiem, gwarancja Korszeń, Schmutz.

60 PLN