Page:
WW2 foreign postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
23547

Mi.389 

1928 Ziemie Zachodnie, widokówka wysłana 26.X z Gorlic (Görlitz) do Głogowa (Glogau), znaczek skasowany wirnikiem propagującym usługi poczty samochodowej; temat - SAMOCHÓD.

40 PLN
23548

Mi.D115, D117 

1930 Ziemie Zachodnie, list urzędowy wysłany 2.VIII ze Słońska (Sonnenburg) do miejscowości Czarnów (Tschernow), zwrócony do nadawcy.

35 PLN
23549

Mi.250, 253, 254&nbs

1938 Ziemie Północne, list z okresu inflacji w kopercie firmowej, wysłany 28.VIII z Bytowa (Bütow) do Trzebiatkowa (Tschebiatkow); dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

30 PLN
23550
Fi.310, Cp80

1939 Obszary anektowane najpierw przez Litwę, następnie ZSRR, następnie Niemcy i ponownie ZSRR - dofrankowana karta wysłana 17.X z urzędu Wilno 2 do Lwowa, znaczek odbarwiony, na odwrocie minimalne pozostałości taśmy klejącej.

150 PLN
23551

Mi.512, W69 

1939 Ziemie Północne, list wysłany 27.VIII z Olsztynka (Hohenstein) do Bytomia (Beuthen), znaczki ostemplowane kasownikiem okolicznościowym przedstawiającym mauzoleum bitwy pod Tannenbergiem w 1914 roku.

40 PLN
23552

Mi.P236 

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa sygn. 39-128-1-B3, wysłana 4.IV z Gliwic do Świdnicy (Schweidnitz).

20 PLN
23553

Mi.P274/05 

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa, ostemplowana okolicznościowo 9.II w Dusznikch (Bad Reinerz) i wysłana do Lądku (Bad Landeck).

30 PLN
23554

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, formularz krakowski PCK wysłany 12.XII z Katowic do Zarządu Głównego PCK w Warszawie, z prośbą o rozpoczęcie poszukiwań żołnierza polskiego zaginionego w czasie Kampanii Wrześniowej; walor w bardzo dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji); ze zbiorów J.Falkowskiego; temat - CZERWONY KRZYŻ.

150 PLN
SOLD
23555

1940 Sopot, karnet okolicznościowy wystawy filatelistycznej.

15 PLN
23556

Mi.P226I 

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 7.VIII z Łodzi do Poznania, ładnie odbity wirnik propagujący działalność Niemieckiego Czerwonego Krzyża; temat - CZERWONY KRZYŻ.

40 PLN
23557

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, karta wysłana 8.VI ze Stalagu XIB do miejscowości Rubieżewicze, kasownik urzędu okręgowego Nowogródek i odbiorczy; słabszy stan zachowania; przesyłka opisana i reprodukowana w FILATELIŚCIE 3/96 w artykule prof. Stanisława Barańskiego i Józefa Falkowskiego.

180 PLN
23558

Mi.P229IF 

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa (część z opłaconą odpowiedzią) wysłana 17.III z Sosnowca do Uniwersytetu im. J.Piłsudskiego w Warszawie, znak opłaty skasowany polskim przedwojennym datownikiem; temat - PIŁSUDSKI.

30 PLN
23559

1940 list firmowy z urzędu skarbowego w Cosel (Kędzierzyn Koźle) 3.7.40 do Gnadenfeld ze stemplem "frei durch Ablösung Reich".

20 PLN
23560

1940 kartka z Wrześni do Szwajcarii ze stemplem niemieckiej cenzury wojskowej.

40 PLN
23561

Mi.681, 594 

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list polecony wysłany 6.II ze Lwowa do Warszawy, polski stempelek polecenia, na odwrocie zalepka i stempelki cenzury niemieckiej, a także kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania (koperta z niewielkim ubytkiem).

350 PLN
23562

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, koperta z listem wysłany 8.II z Łodzi do Stalagu XVIIc, prowizoryczny kasownik nadawczy (polski przedwojenny wirnik), stempelki cenzury: okrągły cenzora nr.18 i "Geprüft" z dopisaną czerwoną kredką dużą literą "K"; ładna całość w doskonałym stanie zachowania.

200 PLN
23563

1940 znaczek radziecki ze stemplem polskim z Czarnej Wsi 11.II.1940.

20 PLN
23564

1940 obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, dofrankowana sowiecka karta pocztowa (część na odpowiedź karty podwójnej), wysłana 20.VII z Baranowicz do wsi Świeciechów pod Annopolem Lubelskim, znaczki unieważnione sowieckim datownikiem; kasownik tranzytowy Mińsk; dwa stemple cenzury niemieckiej; całość w dobrym stanie zachowania.

250 PLN
23565

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, sowiecka całostka wysłana 27.III ze Lwowa do Krakowa, znak opłaty skasowany polskim przedwojennym wirnikiem; idealny stan zachowania.

200 PLN
23566Fi.bl. 2

1940 blok wydany przez pocztę litewską na anektowanych terenach.

70 PLN
SOLD
23567
Fi.46

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, karta wysłana 16.I ze Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie do miejscowości Rubieżewicze; ładnie odciśnięty stempelek szpitala, pieczątka cenzury niemieckiej, kasownik urzędu rejonowego Iwieniec; minimalnie słabszy stan zachowania.

150 PLN
23568

1941 list z treścią z Syberii (Tawda) do Lwowa, na odwrocie stempel odbiorczy.

35 PLN
SOLD
23569

Mi.519 

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 7.V z Bełchatowa do Łodzi, znaczek unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym datownikiem; brak tylnej klapy koperty.

10 PLN
23570

1941 znaczki radzieckie ze stemplem polskim z Czarnej Wsi 23.4.1941.

30 PLN
SOLD
23571

Mi.748 

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, widokówka wysłana 18.XII z Bydgoszczy do Lubska (Sommerfeld).

35 PLN
23572

Mi.519 

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 19.IV z Poznania do Nałęczowa, przeadresowany do Dęblina, ładna odbitka wirnika propagandowego.

25 PLN
23573

Mi.KZ35+36 +35+36&nb

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, ciekawie frankowany, miejscowy list polecony nadany 30.III w Katowicach, znaczki unieważnione stemplem okolicznościowym z okazji Pomocy Zimowej, kasownik odbiorczy na odwrocie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

50 PLN
23574

Mi.594, 682 

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list polecony, wysłany 22.II z urzędu pocztowego Lwów 17 do miejscowości Komorowice obecnie dzielnicy Bielska (Batzdorff über Bielitz); ładnie ofrankowana koperta, polski stempelek polecenia, znaczki unieważnione kasownikiem sowieckim; zalepka i stemple cenzury, kasownik odbiorczy z datą 31.März odciśniętą datownikiem biurowym; korespondencja pomiędzy częścią Polski okupowaną przez Niemców, a częścią okupowaną przez Rosjan, wędrowała okrężną drogą Moskwa - Berlin; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

400 PLN
23575

1941 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, karta pocztowa skasowana pamiątkowo 22.VI w miejscowości Jeziory w dniu rozpoczęcia wojny niemiecko-sowieckiej.

120 PLN
23576

1941 całostka z Lwowa 17.1.41 dofrankowana znaczkiem za 10 kop. z nadrukiem 17.IX.1939 upamiętniającym agresję na Polskę do Chrzanowa, wirnik sowiecki z 20.01.41, wirnik cenzury Wehrmachtu, parafki cenzorów.

70 PLN
SOLD
23577

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, frankatura mechaniczna 54 pf. - list polecony wysłany 11.VII z Katowic do PKO w Warszawie; kasownik odbiorczy, przedwojenny polski datownik Pocztowej Kasy Oszczędności.

35 PLN
23578

Mi.813x 

1942 Obszary anektowane przez Niemcy, czworoblok znaczków rzadkiej odmiany z gumą prążkowaną pionowo na liście poleconym (nieznacznie przefrankowanym), wysłanym 25.VIII z Poznania do Krakowa, kasownik odbiorczy na odwrocie (same znaczki kasowane - Mi.112 euro); całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

200 PLN
23579

Mi.814, KZ41, 513&nb

1942 Obszary anektowane przez Niemcy, ładnie frankowany list ekspresowy wysłany 8.VII z Poznania do Warszawy; kasownik odbiorczy na odwrocie; efektowna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - KOŃ.

100 PLN
23580
Fi.OkN 21, 24, 30, 3
Mi.1, 4, 10, 11 

1942 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ukraine", list polecony wysłany 24.VI za pośrednictwem Deutsche Dienspost Ukraine z Łucka do Góry Kalwarii, kasownik odbiorczy; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta nieznacznie uszkodzona przy otwieraniu).

250 PLN
23581
Fi.OkN8, 14

1942 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ostland", list polecony, wysłany 12.V za pośrednictwem Deutsche Dienspost Ostland z Rygi; zalepka i stempelki cenzury; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

80 PLN
23582

1943 list z Rawicza 6.2.43 do Poznania.

10 PLN
23583

1943 list urzędowy z Gliwic 7.10.43 do Tarnowa.

10 PLN
23584

Mi.836 

1943 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 10.VI z Poznania do Warszawy.

20 PLN
23585

Mi.831-842 

1943 Ziemie Zachodnie, seria wydana z okazji Dnia Wojska (Tag der Wehrmacht), ostemplowana 17.IV na karcie pocztowej w Lubinie (Loeben).

40 PLN
SOLD
23586

Mi.P294 

1943 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, karta pocztowa (bez tekstu na odwrocie) nadana grzecznościowo 16.II w Wilnie; niewielkie przebarwienia; ze zbiorów J.Falkowskiego.

60 PLN