Page:
Government-in-Excile editions
Poz# Features Catalog Description Actual price
23532
Fi.338A, B, C
Mi.360-62 

1941 przefrankowany list ze stemplem agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej, na odwrocie zalepka cenzorska.

70 PLN
SOLD
23533
Fi.338A-U
Mi.360-79 

1941 komplet wydań polskiego rządu na emigracji.

280 PLN
23534
Fi.338A-U
Mi.360-A379 

1941 - 1945 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie.

250 PLN
23535
Fi.338F
Mi.365 

1941 przefrankowany list polecony ze stemplem agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej, na odwrocie zalepka cenzorska i stempel odbiorczy.

60 PLN
SOLD
23536
Fi.A-H338
Mi.360-67 

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

35 PLN
23537
Fi.338 A-H
Mi.360-67 

1943 seria pierwszego wydania stemplowana grzecznościowo kasownikiem ORP Sokół.

45 PLN
SOLD
23538
Fi.338I-O
Mi.368-75 

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria na wycinkach z koperty.

25 PLN
SOLD
23539
Fi.338P-T
Mi.376-9 

1943 III wydanie z okazji zdobycia Monte Cassino Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria stemplowana.

100 PLN
23540
Fi.I-O338
Mi.368-75 

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

35 PLN
23541
Fi.K-
Mi.370-372, 374 

1943 II wydanie, list polecony, znaczki skasowane 1.XI - w pierwszym dniu obiegu, stemplem pocztowej agencji pokładowej nr.27 (okręt podwodny ORP "Wilk"), cenzura.

50 PLN
23542
Fi.338P-T
Mi.376-9 

1944 zdobycie Monte Cassino, seria. Bardzo ładny stan.

140 PLN
23543
Fi.P-T338
Mi.376-79 

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, seria przedrukowa w pięknym stanie.

170 PLN
23544
Fi.338U
Mi.379A 

1945 przefrankowany list polecony ze stemplem agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej, na odwrocie stempel cenzury i stempel odbiorczy.

70 PLN
SOLD
23545
Fi.338U
Mi.379A 

1945 wydanie z dopłatą na sieroty po Powstaniu Warszawskim, przefrankowany list.

40 PLN
SOLD
23546
Fi.U338
Mi.A379 

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczek z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, w pięknym stanie.

20 PLN
SOLD