Page:
Plebiscites 1920-1922
Poz# Features Catalog Description Actual price
23481
Fi.1, 10, 31

1920 Kwidzyn, I i II wydanie mediolańskie, frankatura mieszana, list polecony wysłany 18.VIII z Kwidzyna (Marienwerder) do Berlina, na odwrocie kasownik odbiorczy 19.VIII; atrakcyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

300 PLN
23482
Fi.1-10I
Mi.1-10I 

1920 Śląsk Cieszyński, seria przedrukowa (typ nadruku I) na kopertach ostemplowana 4.V w Cieszynie.

50 PLN
SOLD
23483
Fi.1IIs, Cp31

1920 kartka z Bielska 24.V.20 do Wrocławia, znaczek za 5 fen. z błędem na znaczku podstawowym "prawe F wglądające jak y", całostka bez oznaczenia waluty, ciekawa frankatura i bardzo rzadki błąd na obiegowej korespondencji.

300 PLN
23484
Fi.3

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek za 15 fen. z uszkodzonym S w nadruku.

20 PLN
23485
Fi.4

1920 znaczek wydania przedrukowego dla obszaru plebiscytowego Kwidzyna, gwarancja Schmutz.

120 PLN
23486
Fi.4

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, znaczek za 20 pf., z widocznym nawet od strony rysunku fragmentem znaku wodnego (Pergame)na(ta), na podlepce.

15 PLN
23487
Fi.4bI

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, znaczek "zwycięstwa" za 15 Pf. - nadruk ALLENSTEIN nie zakrywa DEUTSCHES REICH - nakład z lipca po wygraniu przez Niemcy plebiscytu (Fi.400.-), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

300 PLN
23488
Fi.4II, 6I, 6II

1920 Śląsk Cieszyński, list opłacony m.in. znaczkami za 1 mk. w I i II typie, wysłany 31.VIII z Bielska do Wiednia, ładnie odciśnięty stempel cenzury krakowskiej; walor o ładnym wyglądzie w dobrym stanie zachowania (koperta otwarta "energicznie").

150 PLN
23489
Fi.5, Cp2

1920 Górny Śląsk, dofrankowana całostka II wydania, wysłana 9.V z Kluczborka (Kreuzburg) - w wyniku plebiscytu przyznanego stronie niemieckiej - do Sommerfeld (Lubsko).

45 PLN
23490
Fi.6, Cp3

1920 Górny Śląsk, dofrankowana całostka II wydania, wysłana 25.V z miejscowości Głubczyce (Leobschutz) - w wyniku plebiscytu przyznanej stronie niemieckiej - do Opola.

70 PLN
23491
Fi.6s

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, znaczek za 20 fen. z błędem "H nad COMMISSION", na szarym papierze, gwarancja Korszeń.

20 PLN
23492
Fi.6s

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka znaczków za 20 fen. na szarym papierze, prawy z błędem "H nad COMMISSION", gwarancja Korszeń.

30 PLN
23493
Fi.8

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, 50 Pf. - frankatura wielokrotna, pobraniowy pomocniczy adres pocztowy wysłany 23.VI z Kwidzyna (Marienwerder) do Prabut (Riesenburg), kasownik urzędu odbiorczego 24.VI, znaczki unieważnione stemplem korkowym; efektowna całość w doskonałym stanie zachowania (jeden znaczek uszkodzony).

600 PLN
23494
Fi.11

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, nadruk 10/20 f. na znaczku z błędem "H nad COMMISSION", na szarym papierze, gwarancja Korszeń.

40 PLN
23495
Fi.13-29

1920 Górny Śląsk, podstawowa seria trzeciego wydania na wycinkach.

50 PLN
23496
Fi.16, 22

1920 firmowy list polecony z Lublińca 21.7.20 do Wrocławia, na odwrocie stempel odbiorczy.

100 PLN
23497
Fi.17, Cp10

1920 kartka z Szymonkowa do Niemiec, kartka zagięta w połowie w pionie i poziomie.

100 PLN
23498
Fi.18

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, znaczek za 20 pf. ze znacznym przesunięciem perforacji.

15 PLN
23499
Fi.18b

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf. w kolorze karminowobrązowym, cena katalogowa wykazuje silną tendencję wzrostową (Fi.1000.-),gwarancja i opis Mikulski.

600 PLN
23500
Fi.18, Cp3

1920 kartka z Chorzowa 28.9.20 do Niemiec.

60 PLN
23501
Fi.19, 2y

1920 Kwidzyn, wydanie przedrukowe, 80 Pf. (zn. z poz.18) - frankatura mieszana, list polecony, wysłany 29.VI ze Stuhm (Sztum), adresowany do miejscowości Königslutter w Brunszwiku, kasowniki odbiorcze; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

1 500 PLN
23502
Fi.20

1920 list firmowy z Katowic 9.122.20 do Gliwic.

60 PLN
23503
Fi.21IIa

1920 Kwidzyn, wydanie przedrukowe, nadruk mediewalem COMMISSION INTERALLIEE MARIENWERDER na znaczku za 1 Mk. w kolorze czerwonym, jeden z najrzadszych znaczków plebiscytowych, cień śladu po podlepce, piękny stan, nakład 180 szt., gwarancja Richter, Gryżewski.

9 000 PLN
23504
Fi.23

1920 Kwidzyn, znaczek wydania przedrukowego, gwarancja Schmutz.

20 PLN
23505
Fi.23-25

1920 znaczki wydania przedrukowego dla obszaru plebiscytowego w Kwidzynie, duże podlepki, podniesiona gwarancja Schmutz.

110 PLN
23506
Fi.26-29

1920 wydanie przedrukowe dla obszaru plebiscytu w Kwidzynie, gwarancja Sztaba.

70 PLN
23507
Fi.28

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, znaczek za 3 mk. ze znacznym przesunięciem perforacji.

25 PLN
23508
Fi.30-43

1920 Kwidzyn, seria wydania obiegowego, tak zwanego II mediolańskiego.

80 PLN
SOLD
23509

Mi.28III 

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, znaczek za 3 Mk. z ładnym, dobrze wycenionym (Mi.70 euro), błędem "kropka w obwódce pod lewym MARK", gwarancja Krawczyk.

140 PLN
23510

1920 Górny Śląsk, niemieckie dywersyjne fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, trzy znaczki.

75 PLN
23511

1920 Górny Śląsk, niemieckie dywersyjne fałszerstwo propagandowe, rzadko spotykana kompletna seria w ładnym stanie.

300 PLN
SOLD
23512

1920 znaczki plebiscytowe stemplowane grzecznościowo kasownikiem Bytomia na kopercie.

45 PLN
SOLD
23513
Fi.ex.1-11

1920 Górny Śląsk, znaczki I i II wydania ostemplowane na kopercie miejscowego listu, przesłanego 29.IV w Bytomiu.

45 PLN
SOLD
23514
Fi.I-V
Mi.II-VI 

1920 Olsztyn, nie dopuszczone do obiegu wydanie przedrukowe na znaczkach typu Germania z nowych nakładów; cztery wartości narożne, jedna marginesowa; przedrukowano jedynie po pięć arkuszy tych znaczków; piękny stan z pełną oryginalną gumą bez podlepki, taniej niż katalogowa cena zwykłej serii (Fi.2500.-), gwarancja Korszeń, Mikulski.

2 000 PLN
23515
Fi.PU1-3, 5, 10 i 4
Mi.1-3, 5, 10, 25&nb

1920 Górny Śląsk, wydanie Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej - naśladownictwo, kiedyś uznawane za II nakład (oryginalne znaczki Mi.14570 euro), znaczki za 2; 2,5; 3; 7,5 i 30 f. z niebieskim i za 5 f. z czerwonym nadrukiem na wycinkach, każdy znaczek gwarancja Krawczyk i na odwrocie Richter.

3 200 PLN
23516
Fi.U1-7

1920 wydanie przedrukowe dla Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej i władz niemieckich im podległych, seria.

10 PLN
SOLD
23517

Fi.U20 Np

1920 Górny Śląsk, II wydanie urzędowe, znaczek za 5 mk. z podwójnym nadrukiem, gwarancja Krawczyk.

10 PLN
23518
Fi.15, 19, 26, Cp1

1921 Górny Śląsk, polecona karta pocztowa I wydania dofrankowana znaczkami wydania "gołąbek nad miastem" wysłana 17.IX z Bytomia (Beuten) do Gdańska, znaczek 1 mk. z pustopolem u góry; kasownik odbiorczy.

120 PLN
23519
Fi.16, 18

1921 Górny Śląsk, niemiecka karta propagandowa wysłana z Katowic 20.III - w dniu Plebiscytu.

150 PLN
23520
Fi.19, Cp4

1921 kartka z Turawy do Wrocławia.

50 PLN