The auction will start on 19.04.2024

Auction 40. Jewish Ghetto, judaica

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
18658

1934 Judaica, WILEŃSZCZYZNA - BARANOWICZE, list, którego nadawcą jest rabin Baranowicz Chonon Waserman, wysłany w kopercie firmowej 27.VI do Filadelfii; znaczki unieważnione datownikiem z wyróżnikiem "b", na odwrocie kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji G.Hahne.

Fi.256
Mi.279 
200 PLN
18659

1936 Judaica, WILEŃSZCZYZNA - RADUŃ, list z jesziwy "Chofetz-Chaim" - szkoły talmudycznej założonej w 1864 roku w miejscowości Raduń, wysłany 27.VI w kopercie firmowej do Filadelfii, wewnątrz druk pokwitowania dokonanej wpłaty na 5 dolarów z pieczęcią uczelni; bardzo dobry stan zachowania; walor z kolekcji G.Hahne.

Fi.288II
Mi.309II 
500 PLN
18660

1940 getto warszawskie, paczkowy adres pomocniczy, wysłany 26.11 z Krosna do Pogonowa k/Baranowa nad Wieprzem, getto w pobliskich Puławach, założone w grudniu 1939 roku (datownik 2.12.40) zostało zlikwidowane w 1940 roku, a ostatni transport żydów skierowano do Baranowa, tam dosłano paczkę, adresatki w nim nie zastano, wiec po dofrankowaniu znaczkiem za 30 gr. drugi raz dosłano paczkę, tym razem do getta w Warszawie, na odwrocie stempel getta: "POSTABLAGESTELLE/ IM JUDISCHEN WOHNBEZIRK/ WARSCHAU" oraz pokwitowanie odbioru paczki; fantastyczny obieg pocztowy, gwarancja Schmutz.

Fi.46, 50
4 000 PLN
18661

1941 list lotniczy wysłany 25.II z Nowego Jorku do Tarnowa, adresowany: Josef Gottfried na ulicy Krupniczej, która po utworzeniu getta w Tarnowie, znalazła się na jego obszarze; stempelki i oznaczenia cenzury, zalepka z pieczęciami Wehrmachtu; walor ogólnie w dobrym stanie zachowania.


150 PLN
18662

1941 Getto w Krakowie, grzecznościowe odbitki kasownika z hebrajskimi napisami "Judische Gemeinde Postsammelstelle", odciśniętego 22.VI (dzień ataku niemieckiego na Związek Sowiecki) i 29.VI na karcie z dodatkowymi znaczkami, z których jeden ostemplowano wcześniej kasownikiem okolicznościowym GG; niespotykany walor filatelistyczny; gwarancja.

Fi.Cp2II, 41, 45; 9a
400 PLN
18663

1943 Theresienstadt (Terezin), banknoty dla getta utworzonego przez nazistów na terenie miejscowości Terezin na terenie Protektoratu Czech i Moraw wydane przez "samorząd" żydowski, stan banknotów bardzo dobry.


600 PLN
18664

1944 getto łódzkie, marginesowy pasek znaczków wydania niedopuszczonego do obiegu z wszystkimi pięcioma typami nadruków, stan idealny, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1A typ 1-5
1 200 PLN
18665

1944 getto w Łodzi, seria wydania nie dopuszczonego do obiegu, gwarancja.

Fi.1x, 2y, 3x
1 000 PLN
18666

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), marginesowy znaczek za 20 Pf., tak jak wydano - niegumowany, gwarancja Schmutz.

Fi.3A
Mi.V 
250 PLN
18667

1944 getto łódzkie, marginesowy pasek znaczków wydania niedopuszczonego do obiegu z wszystkimi pięcioma typami nadruków, stan idealny, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3A typ 1-5
900 PLN
18668

1944 Judaica - propagandowy listownik, pisany przez Polaka wcielonego do Armii Czerwonej, datowany 11.V, wysłany do rodziny w Kazachstanie; urywek wstrząsającej treści listu: "W Zdołbunowie rozmawiałem na stacji z żydowskim powszechnie tu szanowanym adwokatem, który ocalał jedynie dzięki temu, że przez półtorej roku chował się w rurze cementowej. Jest to chodzący trup. Z kilku tysięcy Żydów zamieszkałych w Zdołbunowie pozostało przy życiu jedenaście osób"; całość w doskonałym stanie zachowania; ze zbiorów J.Falkowskiego.


500 PLN
SOLD
18669

1944 getto w Łodzi, próba znaczka nie wprowadzonego do obiegu, gwarancja Kalinowski, Danowski (z atestem).

Fi.PIVb
900 PLN
18670

1944 poczta w Getcie Łódzkim, próba arkuszowa niezrealizowanego wydania wykonana metodą fotograficzną, słaby stan zachowania, gwarancja Gryżewski.

Fi.PIXax
380 PLN
18671

1944 poczta w Getcie Łódzkim, próba arkuszowa niezrealizowanego wydania wykonana metodą fotograficzną, słaby stan zachowania, gwarancja Gryżewski.

Fi.PIXbx
580 PLN
18672

1944 getto w Łodzi, próba znaczka nie wprowadzonego do obiegu bez oznaczenia waluty, znaczek wydrukowany na fragmencie obustronnie zadrukowanego papieru , rzadkie, gwarancja Krawczyk.

Fi.PIXby
1 500 PLN
18673

1944 poczta w Getcie Łódzkim, próba arkuszowa niezrealizowanego wydania wykonana metodą fotograficzną, gwarancja Krawczyk.

Fi.PVIIIx
780 PLN
18674

1946 Judaica - list z Centralnego Komitetu Wyzwolonych Żydów w amerykańskiej strefie okupacyjnej (CENTRAL COMMITTEE OF LIBERATED JEWS), wysłany 6.XI z Monachium do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, stempelek cenzury amerykańskiej.


Mi.934 
120 PLN
18675

1947 judaica - komplet dwóch kart, wydanych dla uczczenia ofiar hitleryzmu pomordowanych w Oświęcimiu, ostemplowanych okolicznościowo 14.VI w pierwszym dniu obiegu.

Fi.Cp97-98
80 PLN
18676

1948 Judaica - "5 rocznica powstania w getcie warszawskim", znaczek na karcie ostemplowany okolicznościowo w pierwszym dniu obiegu.

Fi.454
Mi.485 
50 PLN
18677

1993 Getto w Warszawie, wydanie wspólne z pocztą Izraela - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim, arkusz czysty z przywieszkami na dole (tabs).

Fi.3296
Mi.3444 
60 PLN