The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 40. Warsaw Uprising 1944

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
18636

1944 POCZTA HARCERSKA - koperta z listem wysłana w drugim dniu używania stempla - 9.VIII z okolic ulicy Śniadeckich na ulicę Bandurskiego, stempel z lilijką "POCZTA HARCERSKA" (Gryżewski typ 3, Fi.4000.-), w środku pełna treść, list z powodu braku komunikacji "utknął" na Mokotowie (adnotacja "Zwrot"), należy on do partii poczty niedoręczonej, która do stycznia 1945 przeleżała w gruzach przy Rakowieckiej, w latach 60-tych Polskie Radio podjęło próbę ich doręczenia, historię tę szczegółowo opisuje książka Jerzego Kasprzaka "Tropami powstańczej przesyłki", mimo przebarwień (prawdopodobnie od przemokniętych cegieł) całość, łącznie z treścią w doskonałym stanie, gwarancja.

Fi.3
3 200 PLN
SOLD
18637

1944 ORZEŁEK / POCZTA POWSTAŃCZA / WARSZAWA, SIERPIEŃ 1944, wzorcowa odbitka najrzadszego kasownika Powstania Warszawskiego użytego w urzędzie Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej 4 (u Gryżewskiego nienotowany, Fi.8b - cena amatorska); został opisany przez Z.Mikulskiego w artykule "Najrzadszy list z Powstania Warszawskiego" w "Filateliście" 9/2007; znany z jedynego, opisanego w tym artykule listu i kilku okładek karnetów zawierających kartę z serią znaczków AK (taką jak oferowana na tej aukcji z atestem L.Schmutza); w zakupionej przez Muzeum Powstania Warszawskiego kolekcji taka okładka stanowiła jeden z najcenniejszych eksponatów - pokazany jest na 12 z 95 stron tego zbioru; lekka gwarancja Krawczyk, obok Petriuk, fotoatest Petrriuk BPP.

Fi.8b
12 000 PLN
18638

1944 WARSZAWA W OGNIU - rzadki kasownik propagandowy urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej, znaczek GG z kasownikiem typu 10 (Gryżewski), z 05.8. - najwcześniejszej znanej daty użycia kasownika tej poczty (stosowany do 14.8), bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.6000.-), gwarancja Krawczyk, Petriuk BPP.

Fi.10
1 500 PLN
18639

1944 BOHATERSKIE WALKI STOLICY - rzadki kasownik propagandowy urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej, marginesowy znaczek GG z kasownikiem typu 11 (Gryżewski), z 07.8. t.j. z dnia jego wprowadzenia (w użyciu do 14.8.), bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.6000.-), gwarancja Krawczyk, Petriuk, fotoatest Petriuk BPP.

Fi.11
1 500 PLN
18640

1944 POCZTA POLOWA - PIERWSZY DZIEŃ JEJ DZIAŁANIA; ze względu na słabą aktywność Poczty Polowej AK i sprawne działanie Poczty Harcerskiej, w ramach reorganizacji połączono je w dniu 20.VIII w Pocztę Polową; tego dnia napisano zgrabny list wysłany ze Wspólnej na Nowy Świat (ze Śródmieścia Płd. na Płn.); stempel nadawczy "POCZTA POLOWA WARSZAWA" - Gryżewski typ 20 (Fi.4500.-) i stempelek cenzury No.10 typu 5; list kochającej kobiety: informacje o sobie i prośba o pamięć; bardzo dobry stan zachowania, nieco nieczytelna data kasownika i piękna odbitka stempelka cenzury ze Śródmieścia Płd., gwarancja Krawczyk, Petriuk BPP.

Fi.20
2 500 PLN
18641

1944 znaczek wydania definitywnego w kolorze czerwonym bez gumy, gwarancja.

Fi.113
320 PLN
18642

1944 świadectwo wykonania obowiązku kontrybucyjnego z okupowanej Warszawy.


20 PLN
18643

1944 POCZTA POLOWA - koperta wysłana z Dobrej na Żurawią (z Powiśla na Śródmieście Płd.), z datownikiem "24 SIERP 1944" - Gryżewski typ 29 i stempelkiem cenzury typu 5; oba przystawione w urzędzie tranzytowym Śródmieście Płn. - cenzura No.6 dwa dni później niż dotąd notowano; bardzo dobry stan zachowania, czytelne odbitki kasowników, gwarancja Krawczyk, Petriuk BPP, fotoatest Petriuk BPP.


1 200 PLN
18644

1944 korespondencja w sprawie pomocy w odnalezieniu rodzin zaginionych w czasie Powstania Warszawskiego - karta pocztowa z obozu Lager Graef w miejscowości Waltersdorf, wysłana 28.XII z Eichwalde do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


250 PLN
18645

1944 list z bardzo rzadkim stemplem Poczty Polowej 106 adresowany na ul. Złotą, stempel CENZURA HARCERSKA typ 1 i stempel CENZUROWANO No 23 typ 5, gwarancja Krawczyk, Jungjohann.


2 100 PLN
18646

1944 korespondencja w sprawie pomocy w odnalezieniu rodzin zaginionych w czasie Powstania Warszawskiego - list (koperta z zawartością) wysłany 25.X z miejscowości Boberhöh (Nowy Zagór) do Wrocławia, a stamtąd przesłany do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
18647

1944 karta pocztowa, datowana 17.XI, wysłana ze Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice) przez powstańca - żołnierza AK, który trafił tam po upadku Powstania Warszawskiego; od października do obozu przybywały transporty powstańców warszawskich, w tym dzieci, wśród których był 10-letni Jurek Szulc uznany za najmłodszego jeńca II wojny światowej; powstańców umieszczano w tzw "Russenlager"; świadectwo dramatycznych polskich losów; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
18648

1944 POCZTA POLOWA, seria znaczków I wydania definitywnego na karcie przedrukowej powstania Cp 8 (Fi.6500.-), z kasownikami "POCZTA POLOWA WARSZAWA" - Gryżewski typ 20 i "POCZTA POLOWA / 1-VIII-1944 / WARSZAWA" - Gryżewski typ 16, na odwrocie nie do końca zaadresowany list, który prawdopodobnie nigdy nie został wysłany, fotoatest Schmutz.


4 800 PLN
SOLD
18649

1944 POCZTA POLOWA - koperta z zielonym znaczkiem typu 2, wysłana 12.9. ze Wspólnej na Żurawia, ze stemplem nadawczym "POCZTA POLOWA WARSZAWA" - Gryżewski typ 20 (Fi.4500.-) i stempelkiem cenzury typu 5; listy ze znaczkami powstania mającymi charakter nalepek kierunkowych należą do wielkich rzadkości; w środku typowa treść, stan wskazuje na zamoczenie przesyłki, co zdarzało się dość często - listy czasem doręczano kanałami lub czołgając się pod osłoną barykady, ale znaczek zachował się w bardzo dobrym stanie, gwarancja Krawczyk, Petriuk BPP, fotoatest Krawczyk.


2 800 PLN
18650

1944 Powstanie Warszawskie - karta żywnościowa na sierpień 1944, zarejestrowana w Warszawie w dwóch sklepach (ich pieczątki na odwrocie) znajdujących się na terenach objętych Powstaniem; ciekawostka z okresu powstania.


80 PLN
18651

1944 Poczta Powstańcza, wydanie przedrukowe nie wprowadzone do obiegu tzw.Embicza, nadruk POCZTA POLOWA / 1-VIII-1944 / WARSZAWA na znaczkach GG, seria czysta w pięknym stanie (Mi.2500 euro), gwarancja i fotoatest Petriuk BPP.

Fi.I-X
5 000 PLN
18652

1945 Powstanie Warszawskie - list w sprawie pomocy w odnalezienia syna Brunona Kolbow (najpewniej Niemca z Litwy) - internowanego w czasie powstania wraz z matką (piszącą list) w "obozie odosobnienia w Warszawie na Marszałkowskiej ulicy 69", wysłany 1.I.1945 z miejscowości Freiheitsau w Sudetach) do do Rady Głównej Opiekuńczej; unikalny dokument w doskonałym stanie zachowania.


500 PLN
18653

1968 poczta harcerska zorganizowana w Rybniku z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego.


30 PLN
18654

1969 poczta harcerska w Krakowie zorganizowana z okazji 25 rocznicy Powstania Warszawskiego.


30 PLN
18655

1969 poczta harcerska zorganizowana z okazji 25 rocznicy Powstania Warszawskiego, numerowany arkusik znaczków pamiątkowych, skasowanych stemplami w typie powstańczych.


40 PLN
18656

1984 okolicznościowa całość przygotowana z okazji obchodów 40 rocznicy Powstania Warszawskiego.


25 PLN
18657

1984 okolicznościowa całość przygotowana z okazji obchodów 40 rocznicy Powstania Warszawskiego.


20 PLN