The auction will start on 19.04.2024

Auction 40. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
15797

1907 ozdobny blankiet "Ubezpieczenia dla służby wojskowej", niespotykany dokument w dobrym stanie zachowania.


40 PLN
15798

1914 I okupacja austro-węgierska, list (opłata zgodna z taryfą) ofrankowany znaczkiem Austrii wydania z 1908 roku, nadany 11.IX w Wolbromiu - jednym z trzech uruchomionych urzędów pocztowych; po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX), na skutek kontrofensywy rosyjskiej, placówkę zlikwidowano; dodatkowo stempelek cenzury; znaczek minimalnie uszkodzony


Mi.144 
200 PLN
15799

1914 I okupacja austro-węgierska, znaczki austriackie wydania z 1908 na kopercie listu, opłaconego zgodnie z taryfą (list II klasy) skasowane 4.IX w Miechowie - jednym z tylko trzech (!) urzędów pocztowych uruchomionych po wkroczeniu armii austriackiej na teren zaboru rosyjskiego; placówki te ewakuowano 14.IX w wyniku kontrofensywy rosyjskiej, zaledwie po kilku dniach ich funkcjonowania; dodatkowo stempelek cenzury; dobry stan zachowania (znaczki z niewielkimi przebarwieniami od światła).


Mi.139-143 
300 PLN
15800

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie, trzy ostatnie wartości gwarancja H.Fischer Wien, Schmutz.

Fi.1-21
2 000 PLN
15801

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, na podlepkach, ładny stan, najdroższy znaczek 10 Kr. lekki ślad po podlepce.

Fi.1-21
1 200 PLN
15802

1915 seria austro-węgierskiej poczty polowej, seria na podlepkach, dwa najdroższe znaczki gwarancja Schmutz.

Fi.1-21
600 PLN
15803

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego z nadrukiem Russisch Polen, seria.

Fi.1-5
120 PLN
15804

1915 seria znaczków okupacji niemieckiej dla terenów byłego Królestwa Polskiego.

Fi.1-5
60 PLN
SOLD
15805

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego - znaczki z nadrukiem Russisch-Polen, marginesowa seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-5
180 PLN
15806

1915 list firmowy z Warszawy do Niemiec.

Fi.3
30 PLN
15807

1915 list firmowy z Łodzi do Niemiec.

Fi.3
30 PLN
15808

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 1 Kr. z nadrukiem K.U.K. FELDPOST na grzecznościowym przefrankowanym liście poleconym, wysłanym 5.X z urzędu etapowego Dąbrowa in Polen do Pragi, kasownik z wyróżnikiem "a"; stempelek polecenia z dopisanym numerem przesyłki; kasownik odbiorczy "PRAG TGF 6.X" na odwrocie; doskonały stan zachowania; bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.1000,-).

Fi.17
350 PLN
15809

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria czysta na podlepkach.

Fi.22-48
420 PLN
15810

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria.

Fi.22-48
480 PLN
15811

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria.

Fi.22-48
450 PLN
15812

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Karola, seria czysta.

Fi.53-72
350 PLN
15813

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Karola, seria.

Fi.53-72
200 PLN
15814

1915 list polecony z Ryglic Niemiec, stempel cenzury wojskowej w Tarnowie.


60 PLN
15815

1915 kartka austriackiej poczty polowej.

Fi.Cp1
20 PLN
15816

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, wysłana 20.XI z Warszawy do Berlina; efektowny stempelek cenzury poznańskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
40 PLN
15817

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, wysłana 12.V.1916 za pośrednictwem urzędu etapowego Piotrków (kasownik z wyróżnikiem "c") do Katowic; stempelek cenzury wojskowej, dodatkowo pieczątka firmowa nadawcy; całość w dobrym stanie zachowania.

Fi.Cp1
120 PLN
15818

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, wysłana 12.V.1916 za pośrednictwem urzędu etapowego Piotrków (kasownik z wyróżnikiem "c") do Katowic; stempelek cenzury wojskowej, dodatkowo pieczątka firmowa nadawcy; całość w dobrym stanie zachowania.

Fi.Cp1
120 PLN
15819

1916 frankatura wielokrotna (14 znaczków) na liście poleconym z Grodna 23.11.16 do Berlina, stemple cenzury wojskowej i odbiorczy na odwrocie.

Fi.1
120 PLN
15820

1916 wydanie dla obszaru Etapów Głównodowodzącego Armii Wschód, seria znaczków z odmianami kolorów bez Fi.12a.

Fi.1-12a-c - 12a
1 000 PLN
15821

1916 list z Opola 18.2. do Szwajcarii ze stemplem wojskowego ambulansu pocztowego, stempel odbiorczy.

Fi.1, 4, 5
50 PLN
15822

1916 list polecony z Wilna 2.8.16 do Wojszyc - dzisiaj dzielnica Wrocławia, stempel cenzury wojskowej M.P.K.

Fi.1, 4, 6
70 PLN
15823

1916 wydanie dla Obszarów Etapów Głównodowodzącego Armii Wschód , czworoblok z nadrukiem matowym.

Fi.1b
80 PLN
15824

1916 list firmowy z Warszawy do Niemiec.

Fi.2, 3
40 PLN
15825

1916 list firmowy z Libau 7.8.16 do Niemiec, stempel niemieckiej cenzury wojskowej z Königsbergu.

Fi.4
90 PLN
15826

1916 list polecony z Grodna 4.12.16 do Alekszyc, stempel cenzury wojskowej i na odwrocie odbiorczy z Brzostowic.

Fi.6, 8
200 PLN
15827

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, czworoblok z nadrukiem półbłyszczącym, numer nakładu na marginesie.

Fi.6a
50 PLN
SOLD
15828

1916 wydanie przedrukowe, seria z kompletem odmian.

Fi.6a-16b
1 000 PLN
15829

1916 kartka z Konina 14.11.16 do Berlina, stempel cenzury wojskowej w Poznaniu.

Fi.6, Cp1
50 PLN
15830

1916 kartka z Płocka 29.9.16 do jeńca wojennego.

Fi.6, Cp1
20 PLN
15831

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, sześcioblok z nadrukiem półbłyszczącym.

Fi.7a
60 PLN
SOLD
15832

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek z nadrukiem błyszczącym, gwarancja i opis Miszczak.

Fi.7a
20 PLN
15833

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, dziesięcioblok z nadrukiem błyszczącym z numerem HAN.

Fi.8a
70 PLN
SOLD
15834

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek z nadrukiem smolistym.

Fi.10c
60 PLN
15835

1916 list firmowy z Łodzi do Niemiec.

Fi.11
50 PLN
15836

1916 wydanie obiegowe dla GGW, czworoblok z numerem HAN na marginesie.

Fi.11
200 PLN