The auction will start on 19.04.2024

Auction 40. Concentration camps WW2

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
18268

1940 list z obozu Gusen/Mathausen 9.XII.40.


100 PLN
18269

1940 Mauthausen, koperta z papierem listowym, wysłana 5.IX z obozu do miejscowości Mrocza (Mrotschen), niski numer więźnia - 1185; na kopercie i na odwrocie listu stempelek cenzury obozowej; bardzo rzadko spotykana, kompletna przesyłka w doskonałym stanie zachowania; ze zbiorów J.Falkowskiego.


500 PLN
18270

1940 deportacje sowieckie ludności polskiej, kata pocztowa do miejscowości Podhajce, wysłana 19.VI z kołchozu Karabułak (Kazachstan) przez Polkę wywiezioną przez sowietów prawdopodobnie w ramach drugiej masowej deportacji w dniu 13.IV; dramatyczna treść; słabszy stan zachowania.


150 PLN
18271

1940 korespondencja Polaków wywiezionych przez sowietów w ramach II deportacji (13.IV) do Kazachstanu, karta pocztowa wysłana 26.VII do Ryglic z górniczego miasteczka Stiepniak w obwodzie akmolińskim, gdzie zesłańcy pracowali przy wydobyciu złota, w pierwszym najtrudniejszym roku zsyłki zmarły prawie wszystkie polskie dzieci i ludzie starsi; dramatyczne świadectwo polskich losów w czasie II wojny; stemple cenzury Wehrmachtu; dobry stan zachowania (niewielki ubytek na froncie).


120 PLN
18272

1942 list z obozu Gusen/ Mathausen 11.9.42.


100 PLN
18273

1942 list z obozu Gusen/ Mathausen 11.9.42.


100 PLN
18274

1942 kartka z więzienia w Mysłowicach 25.2.42.


200 PLN
18275

1942 Oświęcim II - Brzezinka, zielona koperta listu, wysłanego 31.III z obozu do Krakowa; nadawca, określany jako Schutzhäftling (więzień polityczny); do tej kategorii więźniów zaliczano członków organizacji podziemnych, więziony za antyhitlerowską działalność lub osoby aresztowane np. w łapankach, którym nie udowodniono i nawet nie starano się udowodnić antyniemieckiej działalności; dramatyczne świadectwo polskich losów w czasie II wojny; stempelek cenzury; ogólnie bardzo dobry stan zachowania; ze zbiorów J.Falkowskiego.


200 PLN
18276

1943 list z obozu Gusen/ Mathausen 3.V.43.


100 PLN
18277

1944 list z Pawiaka do więźnia w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.


450 PLN
18278

1944 list z obozu Flossenburg do Poznania.


550 PLN
SOLD
18279

1944 list z obozu w Ravensbrück 7.10.44.


350 PLN
SOLD
18280

1944 list z obozu Ravensbrück 20.10.44.


450 PLN
18281

1944 list z obozu Gusen/ Mathausen 3.V.44.


120 PLN
18282

1944 kartka z obozu Dora-Sangenhausen 10.11.44.


180 PLN
18283

1944 list z obozu w Ravensbrück.


550 PLN
18284

1944 Lipusz (Lippusch) - obóz pracy, karta pocztowa, wysłana 7.X do Radomska z obozu mieszczącego się w 8 barakach, przeciętny stan, którego wynosił około 450 osób; robotnicy pracowali w firmie budowlanej "Heimstätte Danzig-Westpressen" przy budowie koszar i domów; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
18285

1944 kolejowy obóz pracy dla robotników ze wschodu w Bonn - Ostarbeiterlager "Nordpol", karta pocztowa wysłana 3.XI do Częstochowy, z treści przebija nieśmiały optymizm: "Dzisiaj cały dzień słychać artylerię z frontu, może w tym roku się skończy, zresztą oni tak w ulotkach piszą."; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
18286

1944 obóz pracy Gemeinschaftslager Wessenberg, list wysłany 31.X z Mławy (Mielau bei Zichenau) do obozu; dobry stan zachowania; gwarancja Falkowski.


150 PLN
18287

1944 Dachau, niemiecki obóz koncentracyjny, karta pocztowa do obozu, wysłana 23.X z Włoch pod Warszawą, znaczek zdjęty przez poszukującą ukrytych informacji cenzurę obozową, na jego miejscu cenzor przystawił swój stempelek z dodatkową adnotacją "Bl.18"; korespondencja do obozu należy do wyjątkowo rzadkich, gdyż otrzymaną przesyłkę więźniowie mogli przechowywać tylko do czasu otrzymania kolejnej (jednak nie dłużej niż miesiąc), a później należało ją zniszczyć; dodatkowo koperta wysłana trzy lata wcześniej 22.X.1941 w drugą stronę - z obozu do Włoch pod Warszawą; oba walory w doskonałym stanie zachowania; ze zbiorów J.Falkowskiego; kartka - gwarancja Schmutz.


1 500 PLN
18288

1945 obóz pracy Neu-Heringsdorf w dzielnicy Berlina-Köpenick, karta pocztowa do obozu, wysłana 14.II ze szpitala w miejscowości Gross-Schombeck, znaczek skasowany w Berlin-Wilhelmsruh; dobry stan zachowania.


120 PLN
18289

1945 "Unternehmen Bartold" - akcja budowy umocnień i fortyfikacji na dalekich przedpolach Wrocławia, realizowana siłami robotników przymusowych, podjęta w związku z szybkimi postępami frontu wschodniego, karta pocztowa wysłana 10.I z obozu kobiecego w miejscowości Schneidersfelde (Radziszewo) do obozu pracujących przy budowie umocnień Wilhelmshütte Gemeinschaftslager w Sprottau (Szprotawa); formacyjna pieczęć listowa "Unternehmen Bartold Gruppe V Abschnitt Poststempel"; rzadko spotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


300 PLN
18290

1946 około, karta pocztowa przedstawiająca widok ogólny obozu, wydana nakładem Państwowego Muzeum w Oświęcimiu, sygnatura zezwolenia cenzury M-15305; czysta w bardzo dobrym stanie zachowania.


50 PLN
18291

1946 korespondencja Polaków deportowanych do ZSRR, telegram wysłany z miejscowości Borowoje w Kazachstanie do Lwowa; ocenzurowany i doręczony 23.IV.


120 PLN
18292

1954 Workuta - lotniczy list polecony, wysłany 23.X przez zesłańców do Warszawy; w latach 1938-1960 w okolicach Workuty stworzono zespół kilkunastu łagrów (w okresie lat 50-tych nazywany "Workutłag"), więźniowie, wśród których były tysiące Polaków, stanowili praktycznie jedyną siłę roboczą miejscowej gospodarki, a zwłaszcza zagłębia węgla kamiennego; po wkroczeniu sowietów na tereny Polski zsyłano tam m.in. żołnierzy AK z obszaru Wileńszczyzny.


150 PLN