The auction will start on 14.04.2023

Auction 40. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
18043

1936 decyzja o przyznaniu emerytury wojskowej, pismo z Dowództwa Okręgu Korpusu nr.X, wysłane 5.III z Przemyśla; pieczęć z godłem Szefostwa Intendentury Okręgu.


25 PLN
18044

1938 Zaolzie - Frysztat, znaczek za 45 gr. na wycinku ze stemplem z dnia 8.X.38r.

Fi.286II
Mi.307II 
25 PLN
18045

1938 Zaolzie, polski znaczek na wycinku unieważniony 11.X datownikiem urzędu pocztowego w Boguminie.

Fi.294
Mi.315 
30 PLN
18046

1938 Jaworzyna Spiska, polski znaczek na wycinku unieważniony 27.XI datownikiem urzędu pocztowego w Jaworzynie Spiskiej.

Fi.294
Mi.315 
80 PLN
18047

1939 WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ, ilustrowana karta pocztowa wysłana 31.VIII.1939 z Wrocławia do Gliwic !!! przesyłka została nadana w ostatnim dniu pokoju na świecie, a właściwie już w trakcie wojny, bowiem w tym samym czasie Niemcy dokonywali ostatniej prowokacji i atakowali swą radiostację w Gliwicach udając polskich powstańców, co dało Hitlerowi ostateczny pretekst do napaści na Polskę i rozpoczęcia II wojny światowej; niepowtarzalny walor w idealnym stanie zachowania, wysłany do miejsca wybuchu II wojny w tym właśnie dniu !!! z eksponatu J.Falkowskiego.


Mi.P236 
200 PLN
18048

1939 kartka nadana z Gorżkowa 5.IX. do Warszawy, fioletowy stempel cenzury wojskowej BC27, gwarancja.

Fi.Cp88
480 PLN
SOLD
18049

1939 kartka nadana z Radomia 4.IX. do Katowic, czerwony stempel cenzury wojskowej BC6 (ładnie odbity), gwarancja.

Fi.Cp88
380 PLN
SOLD
18050

1940 list niemieckiej poczty polowej SS z Lublina (niemy kasownik) do Krakowa.


70 PLN
18051

1940 karta z Szeged 5.06. na Węgrzech od internowanego żołnierza do Rymanowa, Liczne stemple cenzury węgierskiej i niemieckiej, bardzo ładny stan, gwarancja Falkowski.


50 PLN
18052

1940 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, część adresowa zbiorczego opakowania, w którym przesłano egzemplarze "Dziennika Polskiego" do żołnierzy w Polskim Obozie w Eilock, gdzie gen. Stanisław Sosabowski rozpoczął tworzenie elitarnej Samodzielnej Brygady Spadochronowej .


100 PLN
18053

1940 "4. Technische Kompanie Große Kampffliegerschule 3" (4 kompania techniczna szkoły pilotów wojskowych nr.3) - szkoła bazowała na Okęciu w okresie 1.I.1940-VI.1941, widokówka wysłana 7.VII z Warszawy do Freiburga, kamuflażowy kasownik nadawczy, przerobionym z polskiego datownika, stosowany w Warszawie dla przesyłek niemieckiej poczty polowej; stempel formacyjny; ładna całość w doskonałym stanie zachowania.


400 PLN
18054

1941 dwujęzyczna nalepka poczty polowej nr.1, stosowana na przesyłkach uszkodzonych, które zostały przez służby pocztowe zabezpieczone bądź przepakowane, jednostronnie cięta na białym papierze.


100 PLN
18055

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list, wysłany 30.VI z Glasgow do polskiej jednostki o kryptonimie P35 adresowany na główną pocztę (G.P.O.) w Perth, owalny stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU" z datą 1.VII; bardzo dobry stan zachowania.


150 PLN
18056

1941 (?) "POZDROWIENIA Z FRONTU! ANI KROKU W TYŁ, TYLKO NAPRZÓD! - OTO HASŁO WSZYSTKICH ŻOŁNIERZY ARMII CZERWONEJ" prowizoryczny formularz propagandowy z początkowego okresu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, wydrukowany na liniowanym zeszytowym papierze; ciekawostka w idealnym stanie zachowania; z eksponatu J.Falowskiego.


100 PLN
18057

1941 (?) kartka francuskiej poczty polowej z podobizną marszałka Rydza - Śmigłego, bardzo rzadkie i niespotykane.


220 PLN
18058

1941 Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich w Egipcie, list polecony nadany 3.VIII, wysłany 6.VIII z miejsca postoju brygady w rejonie Mersa Matruh do Tel-Avivu, znaczki skasowano wypożyczonym datownikiem egipskim przydzielonym polskiej Poczcie Polowej 111 i używanym przez nią zaledwie niecałe dwa miesiące (21.VI-19.VIII), stempel cenzury nr.241 z parafką cenzora; na odwrocie datowniki brytyjskich poczt polowych: "FIELD POST OFFICE 242" z 6.VIII, "BASE ARMY POST OFFICE 4" z 7.VIII i "FIELD POST OFFICE 171" z 9.VIII, a także stempel odbiorczy Tel Aviv 10.VIII; przesyłka opłacona prawidłowo, 3 pensy za polecenie, listy wojskowych były zwolnione od opłaty; niezwykle rzadko spotykany walor w doskonałym stanie zachowania (kilka minimalnych punktowych przebarwień) z wczesnego okresu powstawania systemu polskich poczt polowych II Korpusu, wysłany zaledwie na dwa tygodnie przed wejściem brygady do walk w Tobruku. Bardzo wysoka wycena według Wagnera (300Ł).


1 500 PLN
18059

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, marginesowa parka tete-beche znaczków "Dojdziemy" za 50 kop. z pełną oryginalną gumą (Fi.1100.-), sygnowana, gwarancja Schmutz.

Fi.1
1 000 PLN
18060

1942 Dojdziemy, prywatny nowodruk w układzie zbliżonym do oryginału z oryginalnych klisz i stemplowany oryginalnymi stemplami wykonany w latach pięćdziesiątych, fotoatest z opisem Falkowski.

Fi.1
621 PLN
SOLD
18061

1942 Tajna poczta podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, znaczek za 25 gr. - polska prasa podziemna, lekkie zmatowienia na gumie.

Fi.1
30 PLN
18062

1942 Tajna poczta podziemna, seria wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego.

Fi.1-7
300 PLN
18063

1942 Tajna poczta podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-9
640 PLN
18064

1942 poczta polowa polskich sił zbrojnych w ZSRR - Dojdziemy, arkusik sześcioznaczkowy z parkami w układzie tete - beche, gwarancja Schmutz.

Fi.1 ark.
2 200 PLN
18065

1942 poczta polowa polskich sił zbrojnych w ZSRR - Dojdziemy, arkusik sześcioznaczkowy z parkami w układzie tete - beche odbity z unieważnionej matrycy.

Fi.1 ND
250 PLN
18066

1942 Tajna poczta podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, znaczek za 50 gr. - okręt podwodny ORP Orzeł.

Fi.3
50 PLN
18067

1942 Tajna poczta podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, znaczek za 55 gr. - obrona Warszawy 1939r. z błędem perforacji poziomej "brak jednego otworu".

Fi.4
60 PLN
18068

1942 Tajna poczta podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, znaczek z Władysławem Sikorskim.

Fi.8
50 PLN
18069

1942 Tajna poczta podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego.

Fi.9
50 PLN
18070

1942 Tajna poczta podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, znaczek z Kazimierzem Sosnkowskim.

Fi.13
50 PLN
18071

1942 Tajna poczta podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, znaczek z Władysławem Sikorskim.

Fi.14
50 PLN
18072

1942 Tajna poczta podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego.

Fi.15
50 PLN
18073

1942 nalepka dla wojsk desantowych, drugie wydanie - ze zmienionymi napisami i z czarnym na znak żałoby po gen.Sikorskim marginesie.


20 PLN
18074

1942 (?) formularz niemieckiej poczty polowej z sygnaturą 504, czysty w idealnym stanie zachowania.


10 PLN
18075

1942 ilustrowany czysty formularz niemieckiej poczty polowej (karnet), wydany nakładem pisemka dla żołnierzy Wehrmachtu "Soldatenblätter für Feier und Freizeit"; bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
18076

1942 kasowana parka nalepek dla wojsk desantowych, drugie wydanie - ze zmienionymi napisami.


30 PLN
18077

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, tzw."STAN" - projekt znaczka w układzie tete - beche, zatwierdzony do druku, ale zaniechany z powodów politycznych (mapa Polski na tle Orła Białego z miastami Wilno i Lwów, ku którym zmierza żołnierz i matka Polka z dziećmi - dla władz radzieckich motyw nie do przyjęcia), słaby stan zachowania - załamania.


250 PLN
SOLD
18078

1942 grzecznościowe odbitki kasowników Poczty Polskiej w ZSRR, posiadają wszystkie cechy oryginalnych kasowników opisanych przez L.Schmutza w Przeglądzie Filatelistycznym 4/2007, kasownik okrągły z "gwoździem".


70 PLN
SOLD
18079

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, dowód nadania listu poleconego (opłata 60 kop), wysłanego 9.VII za pośrednictwem poczty polowej 3003 przydzielonej do polskiej 7 Dywizji Piechoty w Karginie; wszelkie dokumenty pocztowe Armii Andersa z terenów ZSRR, należą - z oczywistych względów - do niezwykle rzadko spotykanych walorów polskich poczt polowych okresu II wojny światowej.


250 PLN
18080

1942 oryginalnie kasowana parka nalepek dla wojsk desantowych, drugie wydanie - ze zmienionymi napisami i z czarnym na znak żałoby po gen.Sikorskim marginesie.


40 PLN
18081

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, niebieska próba znaczka tzw."STAN" - zatwierdzonego do druku, ale zaniechanego z powodów politycznych (motyw - mapa Polski na tle Orła Białego z miastami Wilno i Lwów, ku którym zmierza żołnierz i matka Polka z dziećmi był dla władz radzieckich nie do przyjęcia), na białym papierze, gwarancja Schmutz


800 PLN
18082

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, fałszerstwo próby znaczka tzw."STAN" - zatwierdzonego do druku, ale zaniechanego z powodów politycznych (motyw - mapa Polski na tle Orła Białego z miastami Wilno i Lwów, ku którym zmierza żołnierz i matka Polka z dziećmi był dla władz radzieckich nie do przyjęcia); przyczyną było duże zainteresowanie kontrowersyjnym projektem, drobne różnice w rysunku, druk na białym gumowanym papierze.

Fi.FFi
120 PLN