The new auction will start soon

Auction 40. Postage dues

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
20199

1919 miejscowy list ze znaczkami z lokalnym nadrukiem PORTO.


80 PLN
20200

1919 miejscowy list z Krakowa 16.VI.19 niedopłacony o 10 hal., dopłatę pobrano w podwójnej wysokości znaczkami dopłaty z lokalnym nadrukiem.


80 PLN
20201

1919 list z Bielska do Andrychowa opłacony przez odbiorcę w podwójnej wysokości znaczkami opłaty z lokalnym stemplem PORTO, stempel porta T.


100 PLN
20202

1919 list z Frysztatu do Cieszyna opłacony przez odbiorcę w podwójnej wysokości znaczkiem opłaty z lokalnym stemplem PORTO, stempel porta T.


100 PLN
20203

1919 kartka z Rzeszowa do Kolbuszowej niedopłacona (10 zamiast 15 hal.), zwrócona przez Lwów do Rzeszowa, brakującą podwójną niedopłatę pobrano znaczkami z lokalnym nadrukiem PORTO ze Lwowa.


250 PLN
SOLD
20204

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 46, gwarancja Schmutz.

Fi.D1
35 PLN
20205

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 49, gwarancja Kronenberg.

Fi.D1
40 PLN
20206

1919 wydanie krakowskie, parka znaczków z nadrukiem formy IIA z poz. 93-94, gwarancja Schmutz.

Fi.D1
130 PLN
SOLD
20207

1919 wydanie krakowskie, parka znaczków z nadrukiem formy IIA z poz. 12-13, gwarancja Danowski.

Fi.D1
140 PLN
SOLD
20208

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 5 h. z nadrukiem formą IIA z błędem na poz.74 "odłamana ukośna część litery K", gwarancja z opisem pozycji Skarbiński.

Fi.D1 B
60 PLN
20209

1919 rogi obfitości, cięta makulaturowa parka z marginesem niegumowana, ślad podlepki.

Fi.D20
60 PLN
20210

1919 rogi obfitości, znaczek nieząbkowany.

Fi.D20I nz
40 PLN
SOLD
20211

1919 rogi obfitości, parka znaczków nieząbkowanych.

Fi.D20I nz
80 PLN
SOLD
20212

1919 rogi obfitości, znaczek nieząbkowany.

Fi.D22nz
40 PLN
20213

1919 rogi obfitości, czworoblok bez perforacji poziomej, zagięty w połowie.

Fi.D26
180 PLN
20214

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 24, gwarancja Kronenberg.

Fi.D3
30 PLN
20215

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 34, gwarancja.

Fi.D3
25 PLN
20216

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 19, gwarancja Jungjohann.

Fi.D3
30 PLN
20217

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 20, gwarancja Jungjohann.

Fi.D3
30 PLN
20218

1919 wydanie krakowskie, dziewięcioblok znaczków z nadrukiem formy IID z poz. 16/38, gwarancja Danowski.

Fi.D3
450 PLN
20219

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID z błędami na poz.34(84) "odłamana końcówka litery S" i występującym tylko w odmianach drugiej formy D i E "brak poprzeczki w A", gwarancja Mikstein, z opisem pozycji Schmutz.

Fi.D3 B
100 PLN
20220

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID z błędem na poz.33(83) "odłamany lewy koniec poprzeczki litery T", gwarancja i opis pozycji Schmutz.

Fi.D3 B
75 PLN
20221

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID z błędem na poz.41(91) "uszkodzona litera P w POLSKA", gwarancja i opis pozycji Schmutz.

Fi.D3 B
40 PLN
20222

1919 wydanie krakowskie, "mały" 40 znaczkowy arkusz z nadrukiem formy IID z nadrukami z poz. 11-50, znaczki te przedrukowane w półarkuszach pięćdziesięcio znaczkowych lub w "małych" arkuszach składających sie z sklejonych dwóch dwudziestobloków, znaczek z błędem "ściete C", bardzo dobry stan zachowania, gwarancja Ryblewski.

Fi.D3 B5
2 000 PLN
20223

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15/36 h. z nadrukiem formą IIB poz.32 w pięknym stanie, sygnatura SM, gwarancja i opis Mikstein, gwarancja firmowa KOHLER.

Fi.D4I
Mi.P11 
2 400 PLN
20224

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 20 h. z nadrukiem formą IIA poz.48 (nakład 450 szt.), gwarancja Mikstein, z opisem Schmutz.

Fi.D5
Mi.P4 
2 600 PLN
20225

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 29, gwarancja.

Fi.D6
80 PLN
SOLD
20226

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 25 h. z nadrukiem formą IIA z błędem na poz.20 "odłamana ukośna część litery K" i "słabo odbite litery ZTA w POCZTA", gwarancja z opisem pozycji Schmutz.

Fi.D6 B
Mi.P5 
250 PLN
20227

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 46, gwarancja Schmutz.

Fi.D8
600 PLN
20228

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 32, gwarancja Jungjohann.

Fi.D8
800 PLN
20229

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 40 h. z nadrukiem formą IIA poz.54 z dwoma usterkami "pęknięte litery T i K", lekki ślad po podlepce, ładne stare sygnatury, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.D8
Mi.P7 
1 400 PLN
20230

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 54, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.D9
380 PLN
SOLD
20231

1920-1 wydanie prowizoryczne znaczków dopłaty, bardzo rzadka, spotykana w starych zbiorach, próba nadruku nowej wartości 25 (f), na znaczku wzoru "róg obfitości" za 2 (h); nigdzie nie opisana, ani nie katalogowana; powstała prawdopodobnie w okresie maj 1920, kiedy nowy nakład (na cienkim prążkowanym papierze) wydania z 1919 roku zaczął być używany na obszarze całej R.P.; styczeń 1921, kiedy to dokonano przedruków wartości w markach na wydaniu halerzowym Komisji Rządzącej, ostatecznie żaden znaczek o takim nominale się nie ukazał; trudno doszukać się śladu podlepki, ale guma jest mocno spękana, gwarancja Krawczyk.


5 000 PLN
20232

1920 miejscowa kartka z Radomia 30.X.30 opłacona przez odbiorcę znaczkami dopłaty.

Fi.D20
40 PLN
20233

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, marginesowy znaczek za 6 Mk./15 hal. z małego arkusza z abklatschem nadruku na odwrocie.

Fi.D32
10 PLN
20234

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z silnym Abklatschem.

Fi.D32
30 PLN
20235

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal. z małego 50-cio znaczkowego arkusza, dwa marginesowe z fragmentami nadruku z szóstej kolumny, na poz.25(45) niekatalogowany błąd "spacja prze d", na wszystkich abklatsch, gwarancja i opis.

Fi.D32 B
80 PLN
20236

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal. z małego 50-cio znaczkowego arkusza, dwa marginesowe z fragmentami nadruku z szóstej kolumny, na poz.44(84) błąd "o u góry przerwane", na poz.50(95) błąd "nikła kropka po Mk", na wszystkich abklatsch, gwarancja i opis.

Fi.D32 B13+B15
100 PLN
20237

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal. z dużego 100-u znaczkowego arkusza; na poz.43 niekatalogowany błąd "pierwsze a przewane u dołu", a na poz.54 błąd "po Mk półksiężyc zamiast kropki", gwarancja i opis.

Fi.D32 B+B4
40 PLN
20238

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z spacją po "dopłata".

Fi.D33
30 PLN