The auction will start on 19.04.2024

Auction 40. Local postage 1944-1945

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
18837

1944 Chełm Lubelski, prywatny projekt znaczka wydania lokalnego z herbem Chełma i napisami CHEŁM i POCZTA POLSKA na prawidłowo opłaconej znaczkiem wydania definitywnego Goznak za 25 gr. unarodowionej całostce Generalnego Gubernatorstwa; całość przesłana miejscowo 9.XI w Chełmie, znaczki unieważnione charakterystycznym kasownikiem prowizorycznym z wyróżnikiem "A", stempelek cenzury wojskowej nr.165; interesująca treść korespondencji; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania, stempelek gwarancyjny lub własnościowy Z.Gniazdowski.

Jak wielka była chęć zamanifestowania również w filatelistyce radości z wyzwolenia spod okupacji niemieckiej, niech świadczy cytat z Rzeczpospolitej z 4.IX.1944: "O POLSKIE ZNACZKI POCZTOWE"
Prosimy o nadruki na znaczkach okupacyjnych np. Orzeł Polski i napis Poczta Polska... Chodzi o propagandę bo znaczki te rozejdą się po całym świecie, a ich reprodukcje będą zamieszczone we wszystkich pismach ilustrowanych. Chodzi też o sprawiedliwość. Okupant niemiecki w 1939 r. kalał znaczki pocztowe swoja wroną i drapieżną swastyką. Nadszedł czas, by czarna wrona i swastyka zniknęły pod Polskim Orłem. Takiej satysfakcji oczekujemy od Kierownika Resortu Poczt i Telegrafów.
Filateliści.".

 

2 500 PLN
18838

1944 Niezabitów, list z Niezabitowa 11.XI.44 adresowany do Lublina opłacony znaczkami z lokalnym nadrukiem, list o charakterze filatelistycznym.


290 PLN
SOLD
18839

1945 Brwinów, znaczek z lokalnym nadrukiem.


25 PLN
SOLD
18840

1945 Brwinów, znaczek z lokalnym nadrukiem.


25 PLN
SOLD
18841

1945 Brwinów, znaczek z lokalnym nadrukiem.


25 PLN
SOLD
18842

1945 Brwinów, znaczek z lokalnym nadrukiem.


40 PLN
SOLD
18843

1945 Brwinów, znaczek z lokalnym nadrukiem, gwarancja Krawczyk.


30 PLN
SOLD
18844

1945 Brwinów, znaczek z lokalnym nadrukiem.


23 PLN
SOLD
18845

1945 Falenica, seria wydania o charakterze prywatnym w czworoblokach.


280 PLN
SOLD
18846

1945 Leżajsk, znaczek z lokalnym nadrukiem, drobne naturalne skazy na gumie, gwarancja.

Fi.3
35 PLN
SOLD
18847

1945 Niezabitów, znaczek z nadrukiem lokalnym.


20 PLN
SOLD
18848

1945 Niezabitów, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja.


25 PLN
SOLD
18849

1945 Rudnik, seria znaczków z lokalnym nadrukiem typu III, znaczek 15III nieznaczny ślad po odcisku palca, ogólnie bardzo ładny stan wszystkich znaczków, gwarancja Schmutz.

Fi.1-15III
1 000 PLN
18850

1945 Wąwolnica, znaczek bez gumy z lokalnym nadrukiem, gwarancja Miszczak.


25 PLN
SOLD
18851

1945 Wąwolnica, znaczek z lokalnym nadrukiem, gwarancja.


30 PLN
SOLD
18852

1945 Wąwolnica, znaczek bez gumy z lokalnym nadrukiem, gwarancja Miszczak.


25 PLN
SOLD
18853

1945 Wąwolnica, znaczek z lokalnym nadrukiem, gwarancja.


30 PLN
SOLD
18854

1945 Wąwolnica, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Krawczyk.


30 PLN
SOLD
18855

1945 Wąwolnica, znaczek z lokalnym nadrukiem, gwarancja.


30 PLN
SOLD
18856

1945 Wąwolnica, znaczek z lokalnym nadrukiem, gwarancja Miszczak.


25 PLN
SOLD
18857

1945 Wąwolnica, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Miszczak.


30 PLN
SOLD
18858

1945 Wąwolnica, znaczek bez gumy z lokalnym nadrukiem, gwarancja Miszczak.


30 PLN
SOLD
18859

1945 Wąwolnica, znaczek bez gumy z lokalnym nadrukiem, gwarancja.


25 PLN
SOLD