The auction will start on 19.04.2024

Auction 40. WW2 foreign postage

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
18003

1933 Ziemie Zachodnie, list urzędowy wysłany 4.VII z miejscowości Słońsk (Sonnenburg) do miejscowości Czarnów (Tschernow), list niepodjęty i zwrócony do nadawcy; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.D129 
30 PLN
18004

1939 wycinek z listu z Wilna 30.X.1939.


30 PLN
SOLD
18005

1939 wycinek z listu z Stryja 12.X.1939.


40 PLN
SOLD
18006

1939 obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, znaczki rosyjskie na wycinku, unieważnione 31.X. w Hoszczy (powiat równieński) polskim datownikiem.


100 PLN
18007

1939 radziecki znaczek na wycinku z polskim stemplem z Grodna 30.X.1939.


20 PLN
SOLD
18008

1939 Kampania Wrześniowa, po napaści Niemiec na Polskę, kraje sojusznicze: Francja i Wielka Brytania wypowiadają 3.IX wojnę Niemcom i ogłaszają mobilizację; formularz francuskiej poczty polowej wysłany 21.X przez żołnierza francuskiego na brytyjską wyspę Jersey, pieczęć formacyjna i stempelek cenzury; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z eksponatu J.Falkowskiego.


350 PLN
18009

1940 miejscowy list z Sarn koło Rawicza.


10 PLN
SOLD
18010

1940 kartka z Wrześni do Szwajcarii ze stemplem niemieckiej cenzury wojskowej.


40 PLN
18011

1940 obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, dofrankowana sowiecka karta pocztowa wysłana 17.VII z Baranowicz do wsi Świeciechów pod Annopolem Lubelskim, znaczki unieważnione sowieckim datownikiem; kasownik tranzytowy (grażdanką) Mińsk; dwa stemple cenzury niemieckiej; dekoracyjna całość w minimalnie słabszym stanie zachowania (papier miejscami pogięty) dobry stan zachowania.


250 PLN
18012

1940 list z Cieszyna do Krakowa ze stemplem niemieckiej cenzury wojskowej.


60 PLN
SOLD
18013

1940 całostka wydania obiegowego.


20 PLN
18014

1940 znaczek radziecki ze stemplem polskim z Czarnej Wsi 11.II.1940.


20 PLN
18015

1940 wycinek z listu z Białegostoku 18.IV.1940.


30 PLN
SOLD
18016

1940 list firmowy z urzędu skarbowego w Cosel (Kędzierzyn Koźle) 3.7.40 do Gnadenfeld ze stemplem "frei durch Ablösung Reich".


20 PLN
18017

1940 obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, lotnicza karta polecona, wysłana 8.III z urzędu pocztowego Lwów 6 do Morawskiej Ostrawy w Protektoracie Czech i Moraw; całość ładnie frankowana, polski stempelek polecenia, "prywatna" nalepka lotnicza; niewojskowe przesyłki lotnicze z tego okresu, w szczególności z terenów okupowanych należą do bardzo rzadkich; walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja.


Mi.587, 594 
1 200 PLN
18018

1940 kartka miejscowa z Hirschberga, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.


20 PLN
18019

1940 blok wydany przez pocztę litewską na anektowanych terenach.

Fi.bl. 2
80 PLN
18020

1941 list miejscowy z Janowa.


40 PLN
18021

1941 znaczki radzieckie ze stemplem polskim z Czarnej Wsi 23.4.1941.


40 PLN
18022

1941 koperta z treścią z Syberii (Tawda) 29.3.41 do Lwowa, na odwrocie stempel odbiorczy Lbob 02-04-41.


40 PLN
SOLD
18023

1941 całostka z Lwowa 17.1.41 dofrankowana znaczkiem za 10 kop. z nadrukiem 17.IX.1939 upamiętniającym agresję na Polskę do Chrzanowa, wirnik sowiecki z 20.01.41, wirnik cenzury Wehrmachtu, parafki cenzorów.


90 PLN
18024

1941 okupacja sowiecka Litwy, seria znaczków litewskich z przedrukiem z okazji proklamowania Litewskiej SRR, skasowana w Kownie na kopercie listu poleconego 14.III w ostatnim dniu ich obiegu, będącym zarazem ostatnim dniem funkcjonowania niezależnej Poczty Litewskiej; kasownik odbiorczy na odwrocie; walor z eksponatu J.Falkowskiego.


Mi.449-456 
200 PLN
18025

1941 obszary anektowane przez Niemcy, prawidłowo opłacony, ładnie frankowany (m.in. znaczkiem za 4+3 fen przedstawiającym ratusz w Toruniu) miejscowy list polecony, wysłany 12.I w Katowicach, znaczki unieważnione stemplem okolicznościowym (saperzy budujący most) z okazji Dnia Znaczka; kasownik odbiorczy na odwrocie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.752, 756, 757, W6
60 PLN
18026

1941 list urzędowy z Löslau do Marklowic koło Rybnia, stempel niemieckiej cenzury.


40 PLN
18027

1942 obszary anektowane przez Niemcy, tzw. Wartheland (Kraj Warty), widokówka wysłana 20.X z Poznania do miejscowości Sompolno (Deutscheneck), znaczek skasowany wirnikiem propagandowym; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.785 
20 PLN
18028

1942 książeczka składkowa ubezpieczenia "Invalidenversicherung".


200 PLN
18029

1942 obszary anektowane przez Niemcy, znaczek na specjalnej karcie propagandowej, ostemplowany 13.IX w Gnieźnie (Gnesen), kasownikiem okolicznościowym z okazji 3 Parady Ogierów; bardzo dobry stan zachowania; temat-KOŃ.


Mi.818 
50 PLN
SOLD
18030

1942 obszary anektowane przez Niemcy, tzw. Wartheland (Kraj Warty), karta pocztowa wysłana 14.IX z miejscowości Gąbin koło Gostynina (Gombin über Gasten) do Sompolna (Deutscheneck); bardzo dobry stan zachowania.


Mi.P299I 
50 PLN
18031

1942 obszary anektowane przez Niemcy, wysoko wyceniona frankatura wielokrotna (Mi.140 euro) na liście poleconym (opłata niezgodna z taryfą), wysłanym 25.VIII z Poznania do Krakowa, kasownik odbiorczy na odwrocie; całość w doskonałym stanie zachowania; temat-KOŃ.


Mi.814 
160 PLN
18032

1943 obszary anektowane przez Niemcy, list adresowany do M.Dąbrowskiej, wysłany 30.VIII z Inowrocławia (Hochensalza) do Warszawy; znaczki unieważnione kasownikiem okolicznościowym; temat-ARCHITEKTURA.

Fi.514
40 PLN
18033

1943 list polecony z Równego Wołyńskiego do Berlina.


60 PLN
SOLD
18034

1943 telegram "Deutsche Post Osten" z Trittau (koło Hamburga) 26.7.43 przez Berlin i Warszawę do Brześcia Litewskiego.


120 PLN
18035

1943 świadectwo wykonania obowiązku kontrybucyjnego z okupowanej Warszawy.


20 PLN
18036

1943 list z Niemiec do Krasnegostawu ze stemplem niemieckiej cenzury wojskowej.


60 PLN
18037

1943 list polecony z Drosendorf 19.11.43 do Muszyny.


40 PLN
18038

1943 list z Rawicza 6.2.43 do Poznania.


10 PLN
18039

1943 list urzędowy z Gliwic 7.10.43 do Tarnowa.


10 PLN
18040

1944 list z Pfeilstätt przez Wieluń do Szwajcarii, zalepka i stempel niemieckiej cenzury wojskowej, na odwrocie stempel odbiorczy.


80 PLN
18041

1944 kartka miejscowa z Rawicza.


10 PLN
18042

1945 poczta polowa - HEL, znaczki wydane w marcu dla okrążonych oddziałów niemieckich Mi.280 euro), używane do frankowania poczty wysyłanej do Niemiec okrętami podwodnymi - tzw. U-Boot Hela post.

Fi.1b
Mi.13b 
600 PLN