The auction will start on 19.04.2024

Auction 40. Pre-stamp period

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
15518

1593 kompletny list podskarbiego wielkiego koronnego Jana Firleja z Dąbrowicy herbu Lewart, napisany dnia 7 października 1593 roku, do Sebastiana Lubomirskiego kasztelana małogoskiego, uważanego za twórcę potęgi i znaczenia rodu Lubomirskich; adresowany "Xe(ciu) panu... do rąk jego...", "powolny sługa..."; zachowany w świetnym stanie, papier ze znakiem wodnym, z kompletną wtłoczoną za pomocą suchej pieczęci zapinką listową; pochodzi z parcelowanego na zachodzie archiwum Potockich, sygnowany, posiada fiszkę archiwalną, wspaniały ponad 400 letni dokument historyczny !!!


1 500 PLN
15519

1596 kompletny list Sigismunda Forgacza (pochodzącego z Węgier) kapitana załogi Lubowelskiej, napisany dnia 21 października 1596 roku, do Sebastiana Lubomirskiego kasztelana małogoskiego, uważanego za twórcę potęgi i znaczenia rodu Lubomirskich; w 1591 r. na ponad 150 lat zamek w Lubowli na Spiszu przejęli właśnie Lubomirscy i dalej go rozbudowywali - powstał pałac barokowy, kaplica, rozrosły się mury obronne; w czasie wojen ze Szwecją właśnie tu hetman Jerzy Lubomirski ukrył polskie insygnia koronne; Król Jan Kazimierz złożył wówczas w Lubowli wizytę, a jego podróż w te strony opisuje w "Potopie" Henryk Sienkiewicz; to na drodze do zamku nad Popradem Kmicic z Kiemliczami, a później górale ratowali monarchę; bywał tu jeszcze Jan Olbracht, a w drodze spod Wiednia odwiedził warownię Jan III Sobieski; papier posiada herb w postaci znaku wodnego, czytelny odcisk suchej pieczęci zapinki; list pochodzi z parcelowanego na zachodzie archiwum Potockich; sygnowany, posiada fiszkę archiwalną; wspaniały ponad 400 letni dokument historyczny zachowany w świetnym stanie !!!


1 500 PLN
15520

1777 Poczta Królewska Rzeczypospolitej, kompletny list wysłany 16.IV z Warszawy do Lipska, na froncie adnotacje pocztowe (wpisane czerwonym atramentem), dotyczące wyłącznie porta, gdyż w tym czasie nie stosowano jeszcze pieczęci nadawczych; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
15521

1787-93 Poczta Królewska Rzeczypospolitej, koszulka listu z Warszawy do Krakowa nadanego w Nadwornym J.K.M-ci Pocztamtcie Warszawskim; list oznaczono pieczęcią nadawczą II typu inicjałowego (francuskiego) - z Warszawy znane są trzy różne wzory, przy czym jest to jedyna taka pieczęć z ziem polskich bez obwódki; opłacony został "jako do Galicyi" 24 grosze polskie - odręczna adnotacja 24 czerwonym atramentem na froncie, obok inne adnotacje, na odwrocie pieczęć lakowa; korespondencja z obszaru Polski z XVIII wieku jest bardzo rzadko oferowana na rynku filatelistycznym; z kolekcji S.Rosińskiego.


6 000 PLN
15522

1817 i 1820 GAZETA LWOWSKA dwa egzemplarze z idealnie odbitymi sygnetami gazetowymi Lwowskiej Dyrekcji Pocztowej o nominale 1 Kreuzera z 1817 i 1820 roku; sygnety, czyli pocztowe stemple gazetowe zostały wprowadzone w Galicji w 1802 roku, ustanowiono wtedy opłaty tzw. stemplowo-gazetowe m.in. od gazet, uiszczenie opłaty potwierdzano poprzez ostemplowanie gotowego wydawnictwa sygnetą; stemple te są prekursorami znaczków gazetowych; doskonały stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


600 PLN
15523

1819 BRODY idealnie odciśnięty stempel ramkowy - jeden z najrzadszych XIX wiecznych z terenu Galicji - na liście z pełną treścią, wysłanym 28.X z Odessy do Francomont w Niderlandach, dosłanym do austriackiego urzędu w Brodach przez prywatnych posłańców, a stąd już normalną pocztą na zachód, przez Akwizgran i miejscowość Henri Chapelle do adresata; niderlandzki stempelek graniczny "Duitsch Grensk te Henri Chapelle" w ramce; adnotacje dotyczące opłat na poszczególnych etapach podróży: "13", "5"; dekoracyjny walor o ciekawej, skomplikowanej drodze pocztowej, w bardzo dobrym stanie zachowania.


4 000 PLN
15524

1819 PORTO ZAGRANICZNE, częściowo opłacony przez nadawcę list do Kalisza, wysłany z Paryża, stempelek nadawczy "P.PAYE PARIS", przesyłka przez Wrocław (adnotacja p.Breslau) i Kępno (pruski stempel tranzytowy "KEMPEN/ 20.APR."), dotarła do Polski; pobranie opłaty Gr:19 udokumentowano nieznanym dotąd wzorem stempelka "Porto Zagraniczne"; z największym prawdopodobieństwem jest to stempelek urzędu pogranicznego w Wieruszowie (od 1817 współpracującego z urzędem w Kępnie), ale możliwe też, że z Kalisza; po utworzeniu Królestwa Polskiego, Dyrekcja Generalna Poczt w 1817 roku wprowadziła obowiązek oznaczania stemplem "Porto Zagraniczne", wszystkich przesyłek nadchodzących z Prus i nieopłaconych w całości przez nadawcę, nakazując jednocześnie, oddzielnie wytaksować należności za przewóz przesyłki w kraju i za granicą; liczne adnotacje o opłatach z poszczególnych etapów drogi listu; adresatem listu był Wincenty Niemojowski przywódca opozycji sejmowej tzw. "kaliszan", w czasie Powstania Listopadowego wiceprezes Rządu Narodowego i jednocześnie szef Wydziału Administracji i Policji, po upadku powstania skazany na karę śmierci, zamienioną na katorgę; zmarł w 1834 roku w drodze na Syberię; ładna całość w dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 800 PLN
15525

1819 list rekomendowany (koperta) adresowany do Teresy księżnej Druckiej Lubeckiej z hrabiów Scipio del Campo, wysłany 23.I z Warszawy do miejscowości Pieski (Piaski) na Litwie, doskonałej jakości odbitka stempla nadawczego typu IB (398b), dokładnie ten sam stempel (również identyczna data) jest reprodukowany w Polskich Znakach Pocztowych; szczegółowo określona przez nadawcę droga pocztowa "p. Brześć, Słonim", wpisana czerwoną kredką liczba "45" - wysokość opłaty za zagraniczny (do Rosji) list jednołutowy; bardzo dobry stan zachowania;

1826 list wysłany 29.VII z Warszawy do Kielc, stempel nadawczy typu IB (398c); stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Służba Cywil. Rząd. Od Kom: Woie. Mazow." (Czernik typ IVB); na odwrocie ładnie odciśnięta pieczęć nadawcy z orłem; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 200 PLN
15526

1824 około, list wysłany 25.VII z Piotrkowa do miejscowości Brzóstowy z dokładnym podaniem trasy p(rzez) Radom Opatów, stempel nadawczy typu IB (262a), niebieskim atramentem wpisana wysokość opłaty pocztowej 30; gwarancja Gryżewski; z kolekcji S.Rosińskiego.


150 PLN
15527

1824 list wysłany 15.VII z miejscowości Sieraków (Zirke) do Gniezna, dwuwierszowy stempel nadawczy, na odwrocie stempelek nadejścia; z kolekcji S.Rosińskiego.


40 PLN
15528

1827 list wysłany 10.V z miejscowości Wschowa (Fraustadt) do Gostynia, ładnie odciśnięty dwuwierszowy stempel nadawczy; bardzo dobry stan zachowania.


40 PLN
15529

1828 list wysłany 12.V z miejscowości Kurnik do Poznania, wyjątkowo wyraźna i czytelna odbitka dwuwierszowego stempla nadawczego; z kolekcji S.Rosińskiego.


40 PLN
15530

1828 list wysłany 23.I z Warszawy do Wolnego Miasta Krakowa, na ręce Józefa Nikorowicza, który w grudniu 1827 w dramatycznych okolicznościach został wybrany prezesem Senatu Wolnego Miasta Krakowa, czyli osobą posiadającą faktycznie największą władzę w Rzeczpospolitej Krakowskiej; w wyniku zdecydowanej ingerencji mocarstw zaborczych musiał ustąpić ze stanowiska; stempel nadawczy typu IB (389d), w lewym górnym rog listu podkreślony dopisek "Varsovie"; adnotacje dotyczące wysokości opłat pocztowych "30" i "38"; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


400 PLN
15531

1829 koszulka listu wysłanego ze Lwowa do księcia Adama Czartoryskiego w Warszawie, ozdobny stempel nadawczy Lwów (Adamczyk/Bartke 1), stempelek urzędu pogranicznego Królestwa Polskiego w Zamościu typu IB (437a), wpisana niebieskim atramentem wysokość opłaty 35; Lwów i Warszawa należały do urzędów pocztowych współpracujących ze sobą, wymiana poczty między nimi odbywała się bezpośrednio; list po stronie austriackiej został przesłany ze Lwowa Traktem Zamojskim, a po stronie polskiej Traktem Głównym Warszawa-Zamość; zgrabna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Mikstein.


500 PLN
15532

1830 ? obwoluta listu z Włocławka ze stemplem Interes Rządowy, koperta użyta zwrotnie, na odwrocie list z Sieradza do nadawcy we Włocławku.


40 PLN
15533

1834 Pruska Poczta w Wolnym Mieście Krakowie, list do Paryża wysłany 15.V za pośrednictwem pruskiego urzędu pocztowego, dwuwierszowy stempel nadawczy "KRAKAU/15.MAI." (Feuser 250,- euro); niemiecki stempelek tranzytowy określające miejsce nadania listu "C.P.R.5." i francuski "PRUSSE PAR FORBACH", dodatkowo adnotacja "90" dotycząca wysokości porta, na odwrocie niebieski okrągły stempelek nadejścia odbiorczy "27/MAI/1834"; dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 200 PLN
15534

1836 kompletny list wysłany 18.VI z Gostynia do Poznania, dwuwierszowy stempel nadawczy, w lewym górnym rogu adnotacja dotycząca wagi przesyłki; na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy i stempelek nadejścia; dobry stan zachowania.


40 PLN
15535

1837 (?) Zagraniczny Urząd Pocztowy Królestwa Polskiego w Krakowie, list (koperta) wysłany 7.XI do miejscowości Wielka Wola, krakowski dwuobrączkowy stempel nadawczy typu IV (147b), użyty jako kasownik nadawczy, na kopercie różne adnotacje: "a 7.Novembr", "p.Radom/Opoczno", "38" i "10" (na odwrocie); list był zamknięty pieczęcią lakową z herbem Jelita; koperta rozcięta na bokach; według Bojanowicza: "... niewiele korespondencji przechodziło przez niego [urząd polski w Krakowie], dlatego dysponujemy bardzo ubogim materiałem z tego źródła"; doskonały stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 200 PLN
15536

1840 około, obwoluta listu z Tarnowitz (Tarnowskie Góry) do Groß Strehlitz (Strzelec Opolskich).


40 PLN
15537

1840 kompletny list wysłany 9.I z miejscowości Mikołajów do Przemyśla, ozdobny stempel nadawczy z trąbką pocztową "MIKOLAIOW" (Adamczyk/Bartke 150,- euro), kasownik odbiorczy; dobry stan zachowania; ozdobne ostemplowania oprócz wysokiej ceny rynkowej, należą do najbardziej poszukiwanych i najchętniej zbieranych; z kolekcji S.Rosińskiego.


250 PLN
15538

1841 PORTO, list na koszt adresata oznaczony "Porto", wysłany 20.XI z Warszawy do Włocławka, wysokość należności do pobrania od odbiorcy - 33 wpisano wielkimi cyframi niebieskim atramentem, urząd pocztowy przystawił pieczątkę PORTO, te wyjątkowo rzadko spotykane stemple, używane były przede wszystkim przez Pocztamt Warszawski, stempel nadawczy z ozdobnikiem typu IIID (398l); unikalna całość w doskonałym stanie zachowania.


1 000 PLN
15539

1843 kompletny list wysłany 21.X z Tarnowa do Dębicy, odnotowana waga przesyłki "1/2 Loth"; na odwrocie bardzo ładnie odciśnięty dwuwierszowy stempel odbiorczy; dobry stan zachowania.


60 PLN
15540

1845 kompletny list wysłany 28.V z miejscowości Lądek (Landeck) do Nowej Rudy (Neurode), na odwrocie efektowna pieczęć lakowa w doskonałym stanie zachowania i stempel nadejścia; całość w idealnym stanie zachowania.


50 PLN
15541

1847 list wysłany 10.II z Jarosławia do Przeworska, dwuwierszowy stempel nadawczy, na odwrocie kasownik odbiorczy; słabszy stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


35 PLN
15542

1848 list z miejscowości Białozurka, wysłany 4/18 marca z Dubna, adresowany na ręce hrabiny Anieli Krasickiej w miejscowości Bachurze (Bachórz), okrągły stempel nadawczy grażdanką DUBNO (), dokładnie określona przez nadawcę droga pocztowa "par Brody, Leopol, Przemisl, Dubiecko", różne adnotacje pocztowe "2/5", "14"; rzadko spotykany austriacki stempelek kraju pochodzenia RUS; dobry stan zachowania;

1840 list z miejscowości Białozurka, wysłany 17.IX z Krzemieńca, przez Edmunda hrabiego Krasickiego do matki Julii hrabiny z Mniszchów Krasickiej we Wiedniu, jednowierszowy stempel nadawczy grażdanką KREMIENIEC (), z dopisaną dokładną datą; szczegółowo określona przez nadawcę droga pocztowa "par Radziwiłłów, Brody, Léopol", dopisek pocztowy "3"; stempel odbiorczy "WIEN 11 OCT."; list miejscowo podklejony taśmą samoprzylepną; dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 000 PLN
15543

1849 kompletny list wysłany 4.IV z Pilzna do Tarnowa, dwuwierszowy stempel nadawczy; słabszy stan zachowania.


15 PLN
15544

1849 kompletny list wysłany 20.I z Bystrzycy Kłodzkiej (Habelschwerdt) do Nowej Rudy (Neurode); na odwrocie pieczęć lakowa odbiorcy i stempelek nadejścia; bardzo dobry stan zachowania.


40 PLN
15545

1850 obwoluta listu z Tarnowitz (Tarnowskie Góry) do Cosel (Kędzierzyn Koźle).


40 PLN
15546

1855 około, listy wysłany z miejscowości Kalwaria (Kalwarya) do Warszawy, stempel nadawczy typu IIIA bez daty (119c), stempelek "Interes Rządowy" (Czernik typ.IIIA), zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; ze zbiorów M.Bojanowicza.


100 PLN
15547

1858 list wysłany 8.VIII z Miłosławia (Miloslaw) do Meiningen, liczne adnotacje pocztowe dotyczące wagi przesyłki i opłaty pocztowej; na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy i kasowniki odbiorcze; bardzo dobry stan zachowania.


50 PLN
15548

1858 zwrotne potwierdzenie nadania (recepis) listu wartościowego, wysłanego 3.III z Nowego Sącza; okrągły stempel nadawczy "NEU SANDEC", z boku fragment urzędowej pieczęci lakowej, którą recepis był przytwierdzony do przesyłki; z kolekcji S.Rosińskiego.


60 PLN
15549

1859 list wysłany 25.II z Wolsztyna (Wollstein) do Czeszewa, dwuwierszowy stempel nadawczy w ramce, na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy i stempelek nadejścia; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


40 PLN
15550

1861 obszar I Rzeczypospolitej - WLADIMIR WOLYNSK, datownik z okresu przedznaczkowego użyty na liście z Paryża przez Prusy i Austrię do Rosji, jest jednym z dwóch znanych w tym wzorze i jedynym znanym z użycia na znaczku; na korespondencji zagranicznej używano niekiedy w Rosji datowników pisanych alfabetem łacińskim, ale tylko kilka miało brzmienie POLSKIE !!!; pozostają one świadectwem silnych związków tych ziem z Rzeczypospolitą.


2 000 PLN
15551

1863 list wysłany z miejscowości Sompolno do Warszawy, doskonała odbitka stempla nadawczego typu IIB (345b) z datą wpisaną obok w postaci ułamka "25/5"; na odwrocie kasownik odbiorczy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


150 PLN
15552

1864 list z Brodów do Francji.


40 PLN
15553

1867 list z pełną treścią wysłany 11.V z Wrześni (Wreschen) do Czeszewa, dwuobrączkowy stempel nadawczy z datą roczną, na froncie stempelek doręczyciela MÜLLER, na odwrocie stempelek nadejścia; całość w doskonałym stanie zachowania.


35 PLN
15554

1867 około, list z Włocławka wysłany 8.VII do Kalisza, rosyjsko-polski stempel nadawczy typu IXA (417e), bardzo ładnie odciśnięty stempelek "Interes Rządowy" (Czernik typ.IIIA) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej.


50 PLN
15555

1867 "W IMIENIU KRÓLA" ("Im Name des Königs"), list na oficjalnym urzędowym papierze z efektownym nagłówkiem ozdobionym godłem, wysłany 28.V z Inowrocławia do miejscowości Gniewkowo (Wodzek); stempelek BEYER listonosza doręczającego przesyłkę; na odwrocie stempelek nadejścia; ładna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


120 PLN