The new auction will start soon

Auction 4. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
540

1918 seria pomnikowa, sześcioblok znaczka za 5/2 fen., środkowe znaczki z błędem "uszkodzona górna część litery N" i "prawa 5 z kropką wewnątrz".

Fi.2 B2, B5
Mi.2 
90 PLN
SOLD
541

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczka za 5/2 fen., lewy dolny znaczek z błędem "Poezta".

Fi.2 B1
Mi.2 
55 PLN
SOLD
542

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5/2 fen. z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.2No
Mi.2 
500 PLN
543

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczka za 3 fen. przedrukowany formą drugą, górne znaczki większy odstęp pomiędzy 2 a 3 kreską, gwarancja Schmutz.

Fi.6a
Mi.6 II 
1 000 PLN
544

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5 fen. przedrukowany formą drugą z błędem "podniesione s", nadruk GGW silnie błyszczący, gwarancja Łaszkiewicz i Schmutz.

Fi.7a B6
Mi.7 II 
350 PLN
545

1981 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczka za 5/2,5 fen. przedrukowany formą pierwszą, prawy górny znaczek z poz. 35 z błędem "kropka w P", górne znaczki podlepka, gwarancja Schmutz.

Fi.8a I
Mi.14 I 
60 PLN
546

1918 wydanie PP/GGW, trzy znaczki za 5/2,5 fen. przedrukowane formą pierwszą, lewy dolny znaczek z pozycji 27 z błędem "wcięcie w P", ślady podlepkach, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.8a
Mi.14 I 
30 PLN
547

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczka za 5/2,5 fen. przedrukowany formą pierwszą, lewy górny znaczek z pozycji 51 z błędem "5 z prostą chorągiewką", gwarancja Schmutz.

Fi.8a
Mi.14 I 
60 PLN
548

1919 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczka za 5/2,5 fen. przedrukowany pierwszą formą, dolny lewy znaczek z błędem "brak trzeciej kreski", gwarancja Schmutz.

Fi.8a B4
Mi.14 I 
80 PLN
549

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5/3 fen. przedrukowany drugą formą z silnie przesuniętym nadrukiem, nadruk GGW silnie błyszczący, gwarancja Schmutz.

Fi.9c
Mi.15 II 
140 PLN
SOLD
550

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5/3 fen. przedrukowany formą pierwszą z nadrukiem GGW farbą anilinową, gwarancja Schmutz.

Fi.9a
Mi.15 I 
55 PLN
SOLD
551

1919 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 5/3 fen. przedrukowana drugą formą, gwarancja Schmutz.

Fi.9b
Mi.15 II 
280 PLN
552

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 5/3 fen. przedrukowana formą pierwszą, lewy znaczek z błędem "brak trzeciej kreski", podlepki, gwarancja Schmutz.

Fi.9b B4
Mi.15 
50 PLN
553

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków za 5/3 fen. przedrukowany formą drugą, prawy górny znaczek z błędem "wąski odstęp pomiędzy trzecią, a czwartą kreską", liczne ślady po podlepkach, czworoblok częściowo rozerwany w pionie, gwarancja Mikstein.

Fi.9b B14
Mi.15 II 
1 000 PLN
SOLD
554

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczka za 5/3 fen. przezdrukowany drugą formą, lewy dolny znaczek z błędem "ścięte lsk", gwarancja Schmutz.

Fi.9b B11
Mi.15 II 
650 PLN
555

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5/3 fen. przedrukowany pierwszą formą z nadrukiem GGW silnie błyszczącym, gwarancja Schmutz.

Fi.9c
Mi.15 I 
50 PLN
SOLD
556

1918 wydanie PP/GGW. czworoblok znaczka za 5/3 fen. z nadrukiem GGW silnie błyszczącym, dolne znaczki ślady po podlepkach, gwarancja Schmutz.

Fi.9c
Mi.15 I 
270 PLN
SOLD
557

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczka za 5/3 fen. przedrukowany formą pierwszą, lewy górny znaczek z pozycji 85 z błędem "prosta chorągiewka cyfry 5 i kropka w a w wyrazie Poczta", górne znaczki ślad po podlepce, gwarancja Schmutz.

Fi.9a
Mi.15 I 
200 PLN
558

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczka za 5/3 fen. przedrukowany formą pierwszą, gwarancja Schmutz.

Fi.9b
Mi.15 
75 PLN
559

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 10 fen. przedrukowanych formą pierwszą, lewy znaczek z błędem "brak trzeciej kreski", gwarancja Schmutz.

Fi.10c B4
Mi.8 I 
80 PLN
SOLD
560

1918 wydanie PP/GGW, list opłacony znaczkami za 10 i 15 fen. nadany z Kutna (kasownik prowizoryczny) do Warszawy, na odwrocie kasownik odbiorczy 2.I.1919.

Fi.10c, 11c
Mi.8 I, 9 I 
300 PLN
561

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczka za 15 fen. przedrukowany formą pierwszą, lewy górny znaczek z błędem "obniżone l", gwarancja.

Fi.11 B3
Mi.9 I 
60 PLN
562

1918 wydanie PP/GGW, kartka z Włocławka do Aleksandrowa opłacona znaczkiem za 15 fen., na odwrocie stempel odbiorczy adresata.

Fi.11c
Mi.9 I 
250 PLN
563

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczka za 20 fen. przedrukowany drugą formą, prawy górny znaczek z błędem "Poczto", ślady podlepek, gwarancja Schmutz.

Fi.12c B8
Mi.10c II 
75 PLN
SOLD
564

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 20 fen. przedrukowany drugą formą z błędem "odwrócone k", gwarancja Krawczyk i Schmutz.

Fi.12c B7
Mi.10c II 
40 PLN
SOLD
565

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 20 fen. w kolorze szafirowym przedrukowany drugą formą z błędem "kropka w P", gwarancja Gryżewski i Schmutz.

Fi.12bb B10
Mi.10b II 
300 PLN
566

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków za 25/7,5 fen. przedrukowany formą drugą, lewy dolny znaczek z błędem "podniesione s", górne znaczki ślady po podlepkach, lewe znaczki naturalne załamanie papieru, gwarancja Schmutz.

Fi.13b B6
Mi.16 II 
400 PLN
567

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczka za 25/7,5 fen. przedrukowany drugą formą, lewy górny znaczek z błędem "wąski odstęp pomiędzy trzecią, a czwartą kreską", na marginesie numer HAN, gwarancja Schmutz.

Fi.13b B14
Mi.16 II 
1 100 PLN
SOLD
568

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 25/7,5 fen. przedrukowana formą pierwszą, szczątkowy druk podwójny, podlepki.

Fi.13
Mi.16 I 
25 PLN
SOLD
569

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków za 30 fen. przedrukowany formą drugą, lewy górny znaczek z błędem "odwrócone k", gwarancja Ryblewski i Schmutz.

Fi.14b B7
Mi.11 II 
70 PLN
570

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 40 fen. z anilinowym nadrukiem GGW, przedrukowany drugą formą z pozycji 49 z błędem "odwrócone k", wielka rzadkość tego wydania - znane dwa egzemplarze, gwarancja Schmutz.

Fi.15c B7
Mi.12 II 
2 400 PLN
571

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 40 fen. z silnie błyszczącym nadrukiem GGW, przedrukowany drugą formą, gwarancja.

Fi.15a II
Mi.12 II 
220 PLN
572

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczka za 60 fen. przedrukowany drugą formą, nadruk GGW błyszczący, lewy dolny znaczek z błędem "podniesione s", gwarancja Schmutz.

Fi.16a B6
Mi.13 II 
500 PLN
SOLD
573

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 60 fen. przedrukowana formą pierwszą, lewy znaczek z błędem "brak trzeciej kreski", ślady po podlepkach, gwarancja Schmutz.

Fi.16c B4
Mi.13 I 
60 PLN
574

1918 pierwsze wydanie lubelskie, gwarancja Kwaśniewski.

Fi.17-19
Mi.17-19 
90 PLN
SOLD
575

1918 pierwsze wydanie lubelskie, znaczek za 45 hal. z odwróconym nadrukiem, gwarancja Ryblewski.

Fi.19No
Mi.19 
50 PLN
SOLD
576

1918 drugie wydanie lubelskie, czworoblok znaczka za 3/15 hal., prawy górny znaczek z błędem "litera A w POLSKA krótsza", gwarancja Schmutz.

Fi.21 B2
Mi.21 
90 PLN
577

1918 drugie wydanie lubelskie, czworoblok znaczka za 10/30 hal. z nadrukiem fioletowym, na odwrocie silny podwójny abklatsch, narożny znaczek z drukiem na zagięciu - po rozprostowaniu przerwa w nadruku, bardzo rzadki i spektakularny egzemplarz tego wydania.

Fi.22b
Mi.22b 
3 000 PLN
578

1918 drugie wydanie lubelskie, czworoblok znaczka za 10/30 hal. z odwróconym przedrukiem w kolorze fioletowym, lewy dolny znaczek z błędem "HA zamiast HAL i brak lewej gwiazdki", fotoatest Schmutz.

Fi.22b No B4
Mi.22b 
3 000 PLN
SOLD
579

1918 drugie wydanie lubelskie, parka znaczków za 25/40 hal. z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.23No
Mi.23 
140 PLN
SOLD