The auction will start on 19.04.2024

Auction 39. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11127

1917 próba niezrealizowanego projektu (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal.- wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy.


200 PLN
11128

1917 próba niezrealizowanego projektu (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal.- wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze z żółtym poddrukiem, sygnowany T.Schetyna.


250 PLN
11129

1917 próba niezrealizowanego projektu (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal.- wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze z żółtym poddrukiem, sygnowany T.Schetyna.


250 PLN
11130

1918 seria pomnikowa, znaczek z poz. 36 z słabo odbitą prawą ramką, gwarancja i opis usterki znaczka podstawowego Schmutz.

Fi.2
Mi.2 
40 PLN
11131

1918 seria pomnikowa.

Fi.2-5
Mi.2-5 
80 PLN
11132

1918 seria pomnikowa.

Fi.2-5
Mi.2-5 
60 PLN
11133

1918 seria pomnikowa, seria znaczków z nadrukami z poz. 22 z błędem "o i l połączone", znaczek za 50 fen. ślad po podlepce, wszystkie znaczki gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2-5 B8
Mi.2-5  
200 PLN
11134

1918 seria pomnikowa, znaczek z poz. 45 z usterką "podwójna prawa ramka", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B
Mi.2 
100 PLN
SOLD
11135

1918 seria pomnikowa, prawe znaczki z poz. 36, 45 z uszkodzoną ramką na wskutek zużycia matrycy, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B
Mi.2 
120 PLN
11136

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5 fen./2 gr. z niekatalogowanym błędem na poz.15 "uszkodzone z", gwarancja.

Fi.2 B
40 PLN
11137

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterką uszkodzony prawy brzeg znaczka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B
Mi.2 
60 PLN
11138

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "przerwane prawe 5", rzadka usterka występująca tylko w części nakładu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B
Mi.2 
120 PLN
11139

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B1
Mi.2 
20 PLN
11140

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B2
Mi.2 
30 PLN
11141

1918 seria pomnikowa, czworoblok z błędem na lewym dolnym znaczku "uszkodzona litera N", gwarancja.

Fi.2 B2
Mi.2 
40 PLN
11142

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka w k", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B3
Mi.2 
60 PLN
11143

1918 seria pomnikowa, znaczki z nadrukiem z poz. 19-20/28-29, prawy górny znaczek z błędem występującym "uszkodzone kropka pomiędzy nóżkami k".

Fi.2 B3
Mi.2 
45 PLN
11144

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka między nóżkami litery k", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2 B3
Mi.2 
50 PLN
11145

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "prawa 5 z kropką wewnątrz", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2 B5
Mi.2 
50 PLN
11146

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem występującym w części nakładu "plamka przy l", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B8
Mi.2 
100 PLN
11147

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Danowski.

Fi.2No
Mi.2K 
600 PLN
11148

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z poz. 38 z błędem "uszkodzona 1 w prawej 10", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
11149

1918 seria pomnikowa, znaczek z poz. 18 z uszkodzonym prawym brzegiem znaczka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
11150

1918 seria pomnikowa, prawy dolny znaczek z poz. 17 z błędem "uszkodzone N", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
11151

1918 seria pomnikowa, czworoblok z poz. 37/47, prawy górny znaczek z błędem "brak noska w prawej jedynce", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
11152

1918 BIAŁYSTOK, parka na wycinku z kartki pocztowej z oryginalnego obiegu z bardzo rzadkim kasownikiem prowizorycznym BIAŁYSTOK.

Fi.3, 86A
Mi.3, 90 
200 PLN
11153

1918 seria pomnikowa, dolny środkowy znaczek z poz. 38 z błędem "prawa 1 bez noska", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B
Mi.3 
80 PLN
11154

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z niekatalogowanym błędem na poz.17 "N zakończone haczykiem", gwarancja.

Fi.3 B
30 PLN
11155

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z poz. 3 z błędem "l zamiast 1", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B
Mi.3 
60 PLN
11156

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3 B1
Mi.3 
30 PLN
11157

1918 seria pomnikowa, czworoblok z błędem na lewym dolnym znaczku "Poezta", gwarancja.

Fi.3 B1
Mi.3 
40 PLN
11158

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen. z błędem "Poezta", gwarancja.

Fi.3 B1
Mi.3 
25 PLN
11159

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B1
Mi.3 
25 PLN
11160

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B1
Mi.3 
30 PLN
11161

1918 seria pomnikowa, czworoblok z poz. 3/13, lewy dolny znaczek z błędem "poezta", dolne znaczki zagięte przed nadrukiem, podniesiona gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B1
Mi.3 
40 PLN
11162

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "uszkodzone N", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B2
Mi.3 
40 PLN
11163

1918 seria pomnikowa, lewy znaczek z błędem "uszkodzona prawa górna część litery N", prawy znaczek spacja przy prawej jedynce, oba błędy występują w niewielkiej części nakładu.

Fi.3 B2
Mi.3 
150 PLN
11164

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka w k", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B3
Mi.3 
40 PLN
11165

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z błędem na poz.20 "kropka między nóżkami litery k", gwarancja i opis.

Fi.3 B3
30 PLN
11166

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka w k", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B3
Mi.3 
40 PLN