The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 39. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10768

1914 znaczek poczty Naczelnego Komitetu Narodowego, gwarancja Mikstein.

Fi.1
120 PLN
10769

1914 znaczki poczty Naczelnego Komitetu Narodowego.

Fi.1-2
250 PLN
10770

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-2
340 PLN
10771

1914 wydanie poczty Naczelnego Komitetu Narodowego, gwarancja.

Fi.1-2
360 PLN
10772

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta, lekko matowa guma, poza tym w bardzo ładnym stanie, stare sygnatury.

Fi.1-2
200 PLN
10773

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta na jednej podlepce, poza tym w bardzo ładnym stanie, gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
180 PLN
10774

1914 wydanie poczty Naczelnego Komitetu Narodowego, gwarancja.

Fi.1-2
240 PLN
10775

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, rzadka - jako kasowana, seria na wycinkach, czytelne kasowniki w pięknym stanie, sygnowana TB - Białkowski.

Fi.1-2
700 PLN
10776

1914 zalepka w formie pieczęci lakowej wydana przez NKN.

Fi.1a
40 PLN
10777

1914 wydanie poczty Naczelnego Komitetu Narodowego, gwarancja.

Fi.2
90 PLN
10778

1914 rosyjski stempel kamuflażowy stosowany w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, widokówka (Sławiańsk-) wysłana z Kercza do miejscowości Juzowka (Donieck); znaczek unieważniony stemplem kamuflażowym Kercz typ 512.01 według Lewina, kasownik odbiorczy 8.VIII "OBKA EKATEPH.."; stemple maskujące tego typu stosowano w okresie zaledwie 3 miesięcy (VIII-X), przesyłki należą do prawdziwych rzadkości.


Mi.84 
500 PLN
10779

1914 karta pocztowa do obozu jenieckiego w Nysie (Neisse), wysłana 10.X z Kazania do Czerwonego Krzyża w Genewie, za pośrednictwem którego przekazana do obozu w Niemczech; cenzury rosyjskie, stempelek Centralnego Biura Czerwonego Krzyża; wspaniale udokumentowany, niecodzienny obieg pocztowy; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


500 PLN
10780

1914 rosyjski stempel kamuflażowy stosowany w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, widokówka wysłana 18.VIII z Żytomierza do miejscowości Villahti w Finlandii; znaczek unieważniony stemplem kamuflażowym Żytomierz typ 512.03 według Lewina; kasownik pośredni Helsingfors; stemple maskujące stosowano w okresie zaledwie 3 miesięcy (VIII-X), przesyłki należą do prawdziwych rzadkości.


Mi.86 
400 PLN
10781

1914 Legiony Polskie - POCZTA POLOWA LEGIONÓW L1., wyraźna odbitka jednego z najwcześniejszych stempli pocztowych Legionów na karcie pocztowej wysłanej 27.XI z Krakowa do 1 pułku piechoty w Jabłonkowie na Śląsku Cieszyńskim, dokąd Departament Wojskowy Legionów wraz z pocztą polową został ewakuowany w wyniku postępów ofensywy rosyjskiej w lecie i na jesieni 1914 roku; cenzura; pomimo słabszego stanu zachowania niezwykle ciekawy walor; z kolekcji S.Rosińskiego.


500 PLN
10782

1914 rosyjski stempel kamuflażowy z Warszawy - typ 512.12 według Lewina, na wycinku ze znaczkami za 2 i 3 kop. z serii 300 lecie dynastii Romanowych, stosowany w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, w związku z szybkimi postępami wojsk niemieckich, podobne rosyjskie ostemplowania z terenów Polski są rzadko spotykane.


Mi.83, 84 
70 PLN
10783

1914 rosyjski stempel kamuflażowy z Warszawy - typ 512.13 według Lewina, na znaczku za 1 kop., stosowany w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, w związku z szybkimi postępami wojsk niemieckich, podobne rosyjskie ostemplowania z terenów Polski są rzadko spotykane.


Mi.63 
40 PLN
10784

1914 widokówka (Rzeszów) napisana po polsku, datowana 12.XII, wysłana jako przesyłka rosyjskiej poczty polowej do Berdyczowa, pieczęć formacyjna "2 ROTA 11 SAPIERNAWO BATALJONA" (2-a POTA 11o CAEPHAO ATAIOHA), lakoniczna, ale wymowna treść; kasownik odbiorczy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
10785

1914 stempel kamuflażowy "IX/464" (Mielec) stosowany dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, karta poczty polowej wysłana 27.X do Wiednia, jako datownika użyto numeratora biurowego; stempelek formacyjny "K.u.K. Etappenstationskommando" i negatywowa odbitka stempla formacyjnego z godłem (prawdopodobnie pieczęć do laku); stempelek cenzura; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
10786

1914 Legiony Polskie - czysty formularz poczty polowej (Kucharski K.2.), najwyższy stopień rzadkości - 10 punktów !!! bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

Fi.Fp2
400 PLN
10787

1915 list wysłany 1.XII za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr.187 do Wrocławia.


10 PLN
10788

1915 formularz wysłany 28.X za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej V Korpusu Zapasowego do Legnicy, cenzura.


20 PLN
10789

1915 "ETPOPACKA BOEHHA EHPA" doskonale zachowana pieczęć lakowa cenzury wojskowej w Piotrogrodzie na liście poleconym, wysłanym 29.I z Warszawy do Beckenham, nalepka polecenia przeznaczona dla listów zagranicznych "Varsovie"; dodatkowo stempelek cenzora z numerem 19., kasownik odbiorczy Londyn 27.II; niezwykle ciekawa przesyłka zagraniczna z początkowego okresu trwania I wojny światowej, przesłana skomplikowaną drogą pocztową, przez Petersburg i najpewniej przez Skandynawię; całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.69I, 84 
600 PLN
10790

1915 Legiony Polskie - formularz wysłany 11.V za pośrednictwem urzędu etapowego w Piotrkowie do Wiednia, wyraźna odbitka stempla formacyjnego "Komenda IV Batalionu 2 pułku Legionów Polskich" z orłem, stempel odmienny od prezentowanego u Berka; stempelek cenzury ZENSURIERT; na odwrocie rysunek ołówkiem; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
10791

1915 widokówka, wysłana 22.IX z Bonn, adresowana do oddziału lotniczego Feld-Fliegerabtlg.70 na niemiecką pocztę polową 102.


30 PLN
10792

1915 Legiony Polskie - widokówka wysłana 13.XII z Zakopanego do Stacji Zbiorczej Transportowej dla Polskich Legionistów w Morawskiej Ostrawie, stempelek cenzury w Nowym Targu.


Mi.142 
40 PLN
10793

1915 widokówka, wysłana 4.VI z Trier jako przesyłka niemieckiej poczty polowej do jednostki wojskowej w Kolonii.


20 PLN
10794

1915 - 17 nalepka dobroczynna, we wzorze zbliżonym do Fi.3, bez perforacji poziomej w pięknym stanie.


80 PLN
10795

1915 (?) Legiony Polskie - czysta koperta "firmowa" z orłem strzeleckim i napisem "WYDZIAŁ NACZELNY TOW. OPIEKI LEGIONOWEJ KRAKÓW" (Kucharski O.E.8.), bardzo dobry stan zachowania.


40 PLN
10796

1915 karta wysłana z Nadbrzezia 16.07.15 - siedziby komendy Flotylli Wiślanej, stempel formacyjny i stempel kamuflażowy dyrekcyjny "IX 494".


750 PLN
10797

1915 Legiony Polskie - II Brygada, widokówka wysłana 25.III z Drezna do II pułku 1 Legionu na pocztę polową 355, zwraca uwagę nietypowy sposób adresowania "Ungarische Karpaten pässe"; w 2 połowie marca 1915, legiony (obie brygady) stacjonowały w rejon Kołomyi, odpoczywając po ciężkich walkach w Karpatach; doskonały stan zachowania.


50 PLN
SOLD
10798

1915 (?) formularz poczty polowej, wysłany ze szpitala wojskowego, przesłany miejscowo we Wiedniu; zwraca uwagę nietypowy, rzadko spotykany stempelek zwalniający od opłaty pocztowej: "Portofrei/ Amtl. Milit. Sanitätsangel. Handels-/ minist. Z.2399 (Postverodnungs-/ blatt 16, vom Jahre 1881.)"; bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
10799

1915 formularz wysłany 12.III z niemieckiego szpitala wojskowego do Legnicy, pieczęć listowa.


20 PLN
10800

1915 list do Berlina, wysłany 11.X ze szpitala polowego nr.145I przy 1 Dywizji Landwehry, za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 244, pieczęć formacyjna z orłem.


25 PLN
10801

1915 Legiony Polskie - I Brygada, formularz wysłany 6.VIII (I rocznica "wymarszu ku wolności") za pośrednictwem poczty polowej 118 do Krakowa, doskonała czarna odbitka stempla formacyjnego z orłem "Komenda III. Baonu I.p. I. Legionu Pol.", unikalny polski stempelek cenzury z ozdobnikami (odmiana u Berka nieopisana); dobry stan zachowania (dziurki po szpilkach);

1915 Legiony Polskie - I Brygada, formularz wysłany 6.XI za pośrednictwem poczty polowej 118 do Krakowa, stempel formacyjny "1.Brigade der polnischen Legionen", bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


350 PLN
10802

1915 Legiony Polskie - II Brygada, formularz wysłany 15.X za pośrednictwem poczty polowej 355 do Karlsbadu, stempel formacyjny "3-ci Szwadron 1-go Polskiego Legionu", niezwykle rzadki, dwujęzyczny stempelek cenzury w ramce (odmiana u Berka nieopisana); doskonały stan zachowania;

1916 Legiony Polskie - II Brygada, formularz wysłany 6.I za pośrednictwem poczty polowej 355 do miejscowości Rzęsna Polska, czytelna odbitka stempla formacyjnego z orłem "Komenda 6.Szwadronu ułanów Leg.Pol." - nieopisanego u Berka !!! na odwrocie sygnatura w ramce DEKA; dobry stan zachowania (przebarwienia); z kolekcji S.Rosińskiego.


450 PLN
10803

1915 Legiony Polskie - I Brygada, formularz wysłany 9.III za pośrednictwem poczty polowej 118 do Wiednia, doskonała czerwona odbitka stempla formacyjnego "KOMENDA 1.Baonu II-go Pułku I.BRYG.LEG.POL." - nieopisanego u Berka !!! dobry stan zachowania;

1915 Legiony Polskie - I Brygada, formularz wysłany 12.III za pośrednictwem poczty polowej 118 do Nowego Sącza, doskonała odbitka stempla formacyjnego z orłem "Komenda III.Baonu I.p.I.Legionu Pol.", dodatkowo, wyjątkowo rzadko spotykany polski stempelek cenzury z ozdobnikami !!! (odmiana u Berka nieopisana); słabszy stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


500 PLN
10804

1916 list wartościowy, wysłany 4.II za pośrednictwem austro-węgierskiej poczty polowej nr.96 (kasownik z wyróżnikiem a) do miejscowości Lubawka (Liebau) na Dolnym Śląsku, pocztowe lakowe pieczęcie zabezpieczające, stempel formacyjny i stempelek przeprowadzonej kontroli zawartości Geprüftuggeschlossen; kasownik odbiorczy na odwrocie.

Fi.22, 24, 38
150 PLN
10805

1916 nalepki dobroczynne na rzecz Legionów Polskich ząbkowane.


40 PLN
10806

1916 list z Łomży ze stemplem formacyjnym Garnizonu Batalionu Soldau 2 Kompanii.


20 PLN
10807

1916 nalepki Legionistom Polskim.


160 PLN