The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 39. Warsaw Uprising 1944

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
13363

1944 POCZTA HARCERSKA - składany list ze stemplem nadawczym "POCZTA HARCERSKA" z lilijką - Gryżewski typ 3 (Fi.4000.-), treść typowa dla takich przesyłek: informacje o sobie i pytania o stan zdrowia bliskich. Stemple na skutek kontaktu z wodą "przebiły" na drugą stronę, list należy do partii poczty niedoręczonej, która do stycznia 1945 przeleżała w gruzach przy Rakowieckiej; w latach 60-tych Polskie Radio podjęło próbę ich doręczenia, historię tę szczegółowo opisuje książka Jerzego Kasprzaka "Tropami powstańczej przesyłki", gwarancja.

Fi.3
2 000 PLN
13364

1944 POCZTA HARCERSKA - list składany, wysłany 12.VIII z ulicy Żurawiej (Śródmieście Południe) na ulicę Szpitalną (Śródmieście Północ); stempel nadawczy z lilijką "POCZTA HARCERSKA" - Gryżewski typ 3 (Fi.4000.-), stempelek cenzury harcerskiej (typ 1); nadawcą jest żołnierz, treść listu typowa, pytania o stan zdrowia bliskich i z przyczyn oczywistych skąpe informacje o nadawcy; typowy stan zachowania dla przesyłek powstańczych z oryginalnego obiegu (całość w kilku miejscach podklejana), wyjątkowo czytelne odbitki obu stempli; gwarancja.

Fi.3
1 600 PLN
13365

1944 POCZTA HARCERSKA - zgrabny list składany z Żurawiej na Sienną (Śródmieście Płd. na Płn.), ze stemplem nadawczym "POCZTA POLOWA WARSZAWA PŁD" z lilijką harcerską - Gryżewski typ 7 (Fi.3000.-), stempelek cenzury typu 5; treść typowa: informacje o sobie i prośba o odpowiedź, świetny stan zachowania, gwarancja i opis Walisch.

Fi.7
2 700 PLN
13366

1944 AK NA BARYKADACH -rzadki kasownik propagandowy urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej, znaczek GG z kasownikiem typu 9 (Gryżewski), z 09.8. t.j. z dnia jego wprowadzenia (w użyciu do 18.8.), wysoka wycena katalogowa (Fi.3500.-), gwarancja Krawczyk, Petriuk BPP.

Fi.9
1 200 PLN
13367

1944 POCZTA POLOWA - unikalny, z polskim znaczkiem przedwojennym, list z Powiśla na Śródmieście Płd.; stempel nadawczy POCZTA POLOWA / WARSZAWA o średnicy 29 mm - Gryżewski typ 18 (Fi.3500.-); z Powiśla do urzędu przy placu Napoleona (Śródmieście Płn.) list dotarł 22.SIERP.1944 (kauczukowy stempelek nadejścia), a 23.8 odprawiono go w kierunku Śródmieścia Płd. unieważniając znaczek wspomnianym wyżej stemplem nadawczym, obok stosowany w tym urzędzie stempelek cenzury - CENZUROWANO No 3; gwarancja Krawczyk, Petriuk BPP.

Fi.18
3 200 PLN
13368

1944 POCZTA POLOWA - PIERWSZY DZIEŃ JEJ DZIAŁANIA; ze względu na słabą aktywność Poczty Polowej AK i sprawne działanie Poczty Harcerskiej, w ramach reorganizacji połączono je w dniu 20.VIII w Pocztę Polową; z tego dnia pochodzi list ze Śródmieścia Płn. na Śródmieście Płd.; stempel nadawczy POCZTA POLOWA / WARSZAWA o średnicy 25 mm - Gryżewski typ 19 (Fi.6000.-) był dotąd znany z trzech listów i przypisany przez Gryżewskiego do urzędu pocztowego na Wilczej 44 (Śródmieście Płd.); należy zrewidować ten pogląd, gdyż Krucza 47 to drugi budynek od dzielących Śródmieście na dwie części Al.Jerozolimskich, a list został oznaczony tym unikalnym datownikiem w urzędzie przy placu Napoleona (Śródmieście Płn.), dowodzą tego oba stempelki CENZUROWANO No 5 - stosowane w tym urzędzie w dniu 18.8. i jak dowodzi oferowany list także dwa dni później; dopiero potem przekazano stempel nadawczy t5ypu 19 do urzędu na Wilczą (skąd jest znany z 25 i 26.8); zamieszanie spowodowane reorganizacją mogło być przyczyną, że list napisany osiemnastego został odprawiony dopiero dwudziestego; może to być jedna z pierwszych przesyłek nowopowstałej Poczty Polowej, a z całą pewnością jest to list z PIERWSZEGO DNIA jej funkcjonowania; gwarancja Perzyński, Schmutz.

Fi.19
9 000 PLN
13369

1944 WARSZAWA W WALCE - mający cechy oryginalnego obiegu unikalny wycinek ze znaczkiem wydania przedrukowego dla Śródmieścia za 30 gr. - nadruk typu 2, unieważnionego 11.08. bardzo rzadkim kasownikiem propagandowym urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej - Gryżewski typ 12, (dotąd znanego z grzecznościowych odbitek na znaczkach GG z 8.08.); bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.10000.-), to jeden z najrzadszych kasowników na najlepszym z możliwych znaczków; gwarancja Krawczyk, z opisem Juhgjohann BPP.

Fi.84
9 000 PLN
13370

1944 znaczek wydania definitywnego w kolorze czerwonym bez gumy, gwarancja.

Fi.113
320 PLN
13371

1944 I wydanie definitywne, czerwony znaczek z podwójnym ząbkowaniem dołu, na oryginalnym wycinku użytkowym, bardzo ładny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.113v
1 600 PLN
13372

1944 znaczek wydania definitywnego w kolorze jasnobrązowym typ 1, gwarancja.

Fi.114
300 PLN
SOLD
13373

1944 znaczek wydania definitywnego w kolorze zielonym praktycznie bez gumy, gwarancja i oznaczenie typ 2 Krawczyk.

Fi.115
300 PLN
13374

1944 znaczek wydania definitywnego w kolorze niebieskim, gwarancja i oznaczenie typ 2 Krawczyk.

Fi.116
300 PLN
SOLD
13375

1944 I wydanie definitywne, niebieski znaczek z podwójnym ząbkowaniem lewego boku, lekki ślad oleju po zacięciu w maszynie perforacyjnej, bardzo ładny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.116w
1 600 PLN
13376

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, narożnikowy znaczek typu 3 - "cyfra 4 połączona z marginesem grubiejącą kreską", z pustopolem na górnym marginesie, ząbkowanie podwójne, trzecie na skraju arkusza i ślad perforacji przez środek pustopola, unikat - drugi znany egzemplarz we wspaniałym zbiorze Mikulskiego, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.118
1 800 PLN
13377

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, marginesowy znaczek typu 1 - "wcięcia w literach P i T", wysoka wycena (Mi.300 euro), gwarancja Schmutz.

Fi.118
550 PLN
13378

1944 list z bardzo rzadkim stemplem Poczty Polowej 106 adresowany na ul. Złotą, stempel CENZURA HARCERSKA typ 1 i stempel CENZUROWANO No 23 typ 5, gwarancja Krawczyk, Jungjohann.


2 250 PLN
13379

1944 korespondencja w sprawie pomocy w odnalezieniu rodzin zaginionych w czasie Powstania Warszawskiego - listownik wysłany 29.XII z Frankfurtu nad Menem do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie - instytucji pośredniczącej i pomagającej w poszukiwaniach ludności.


150 PLN
13380

1944 korespondencja w sprawie pomocy w odnalezieniu rodzin zaginionych w czasie Powstania Warszawskiego - karta pocztowa wysłana 29.XII ze Słupska do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie; znak opłaty unieważniony niemym datownikiem.


150 PLN
13381

1944 Poczta Powstańcza, wydanie przedrukowe nie wprowadzone do obiegu tzw.Embicza, nadruk POCZTA POLOWA / 1-VIII-1944 / WARSZAWA na znaczkach GG, seria czysta w pięknym stanie (Mi.2500 euro), gwarancja i fotoatest Petriuk BPP.

Fi.I-X
5 000 PLN
13382

1968 poczta harcerska zorganizowana w Krakowie z okazji 24 rocznicy Powstania Warszawskiego.


30 PLN
13383

1969 poczta harcerska zorganizowana z okazji 25 rocznicy Powstania Warszawskiego.


25 PLN
13384

1969 poczta harcerska zorganizowana w Katowicach z okazji 25 rocznicy Powstania Warszawskiego.


25 PLN
13385

1982 poczta harcerska zorganizowana w Wilanowie z okazji 38 rocznicy Powstania Warszawskiego.


10 PLN