Page:
PoW Murnau camp
Poz# Features Catalog Description Actual price
13252

1940 upoważnienie dla żony do "odbioru wszelkich pieniędzy", wystawione 3.VI przez ppor. Tadeusza Święszkowskiego więzionego w obozie, niespotykany w zbiorach stempelek obozowy "Die Richtigkeit der Unterschrift bestätig Oflag VIIA, den ..." potwierdzający prawdziwość podpisu; dodatkowo pieczęć komendantury obozu i znaczek opłaty notarialnej za 1.5 marki; niespotykany dokument w idealnym stanie zachowania.

300 PLN
13253
Fi.1ax1A, 2ax3A, Cp3

1942 Budynek obozowy - niekatalogowana odmiana !!! - znaczek szary na papierze białym gładkim średnim i druty - wysoko katalogowana odmiana o bardzo niskim nakładzie (ok. 25 sztuk)!!!, na ilustrowanej karcie pocztowej o niespotykanie dużym formacie 120x75 mm !!!; unikalna całość - trzy rzadkości w jednym, gwarancja i opis Schmutz.

4 600 PLN
SOLD
13254
Fi.1ayC

1942 budynek obozowy, gwarancja Falkowski, Schmutz.

130 PLN
13255
Fi.1az1A

1942 budynek obozowy, znaczek za 10 f. o odcieniu szarym, na papierze szarobrunatnym szorstkim cienkim, z dużym marginesem wokół znaczka, gwarancja Schmutz, Krawczyk.

120 PLN
13256
Fi.1 P

1942 budynek obozowy, bardzo rzadka parka prób znaczka za 10 f. w kolorze brunatnym na papierze białym gładkim grubym, gwarancja Krawczyk, Schmutz.

2 400 PLN
13257
Fi.2-3ay1C

1942 Druty, seria w intensywnych odcieniach, na papierze szarym gładkim gumowanym średnim (Fi.1150.-), gwarancja Schmutz.

900 PLN
13258
Fi.3ax1A

1942 Druty, znaczek za 10 f. w kolorze jasnozielonym, na papierze białym gładkim średnim (nakład 50 szt. Fi.1500.-), na pięknym wycinku z oryginalnego obiegu, gwarancja i opis Schmutz.

1 200 PLN
13259
Fi.4ay

1942 trąbka pocztowa.

60 PLN
13260
Fi.4ay1C

1942 Trąbka pocztowa, unikalny jednostronnie cięty znaczek za 15 f. na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, lekkie przywarcia na gumie, gwarancja i opis Schmutz.

300 PLN
13261
Fi.4by1C

1942 Trąbka pocztowa, bardzo rzadki kasowany znaczek za 15 f. w kolorze ciemnobrunatnym na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja i opis Schmutz.

200 PLN
13262
Fi.6ay3A

1942 Wystawa Rybacka, rzadka odmiana znaczka (nakład 64 szt. - na listach nie więcej niż kilka egzemplarzy) na papierze szarym gąbczastym średnim na karcie pocztowej wysłanej 25.IV.1943, zwraca uwagę tekst na ilustracji "ostatnich świąt" wyrażający nadzieję na szybkie zakończenie wojny, piękny stan; gwarancja i opis Schmutz.

2 100 PLN
13263
Fi.6ay3A

1942 wystawa rybacka, unikalny znaczek za 15 f. na papierze szarym gąbczastym średnim (gazetowym), nakład minimalny - tylko 64 szt., na ładnym wycinku, gwarancja i opis Schmutz.

800 PLN
13264
Fi.6ay3A

1942 Wystawa Rybacka, znaczek cięty, wyglądające z prawej strony na ząbkowanie to brzeg gazety na marginesach których drukowano miedzy innymi znaczki tego wydania, gwarancja Schmutz.

500 PLN
SOLD
13265
Fi.6by1C

1942 Wystawa Rybacka, znaczek za 15 f. na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja Krawczyk.

120 PLN
13266
Fi.6x

1942 Wystawa Rybacka, gwarancja Schmutz.

30 PLN
13267
Fi.7ax3A

1942 Tryptyk z kaplicy obozowej, znaczek za 20 f. w kolorze brunatnym, na papierze białym gładkim sztywnym, gwarancja i opis 5a Schmutz.

250 PLN
13268
Fi.7dx2C

1942 Tryptyk z kaplicy obozowej, znaczek za 20 f., w kolorze brunatnoczerwonym na papierze białym gładkim grubym (nakład 70-80 sztuk) z usterką "grudka farby w prawym dolnym narożniku", gwarancja Schmutz.

500 PLN
13269

1942-1944 odbitki kasowników eksploatacyjnych i różnych stempelków, stosowanych przez Pocztę Obozową; doskonały materiał porównawczy.

150 PLN
13270

1942 Tadeusz Kluźniak - "Widok ogólny obozu na tle Alp" jedna z pierwszych (pierwsza ?) odbitek autorskich na cienkim papierze, o wyraźnym i klarownym rysunku, wszystkie detale doskonale uwypuklone, widoczne najdelikatniejsze linie rytu; opisana i sygnowana przez projektanta ołówkiem; doskonały stan zachowania.

1 000 PLN
13271

1942 dowód wpłaty przekazu pocztowego na 20 marek wysłanego 19.X z oflagu do rodzin; walor ciekawie uzupełniający zbiór poczty obozowej.

30 PLN
13272
Fi.8IayC

1943 góry, znaczek bez gumy typ "ciemne niebo", gwarancja z G i opis Schmutz.

400 PLN
13273

Fi.8IayC, 8II A+C

1943 Góry, siedem odmian kolorów i papierów, w tym najrzadsza tzw. "ciemne niebo", każda inna, wszystkie w dobrym stanie, gwarancja jeden tańszy Falkowski, reszta Schmutz.

2 000 PLN
13274
Fi.8II

1943 góry, gwarancja Schmutz.

100 PLN
13275
Fi.10c

1943 Menażka, znaczek złamany, gwarancja Schmutz.

50 PLN
13276
Fi.10y2A

1943 menażka, niekatalogowany w kolorze niebieskozielonym, cięty znaczek za 10 f. na papierze szarym średnim gąbczastym gazetowym, gwarancja Schmutz.

200 PLN
13277
Fi.8

1944 rocznica odzyskania dostępu do morza.

300 PLN
13278
Fi.12ax

1944 Kraty, znaczek bez gumy, gwarancja (z G) Schmutz.

60 PLN
13279
Fi.12ay

1944 Kraty, gwarancja Schmutz.

70 PLN
13280
Fi.12by

1944 kraty, gwarancja Schmutz.

100 PLN
13281
Fi.12by

1944 kraty, duży ślad po podklejeniu, gwarancja Schmutz.

80 PLN
13282
Fi.12by

1944 kraty, znaczek za 50 f., w kolorze jasnoniebieskim, na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja i opis Schmutz.

160 PLN
13283Fi.13

1944 kościół w Miechowie, gwarancja Schmutz.

225 PLN
SOLD
13284
Fi.13C

1944 kościół w Miechowie, gwarancja Schmutz.

240 PLN
13285
Fi.13x2C

1944 kościół w Miechowie, dwa znaczki za 1+1 mk., na papierze białym gładkim grubym, jeden jasnoniebieski z pomarańczowym, a drugi ciemnoniebieski z żółtym tłem, gwarancja Schmutz.

360 PLN
13286
Fi.13yC

1944 kościół w Miechowie, dwa marginesowe znaczki za 1+1 mk., na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, jeden z pomarańczowym a drugi z żółtym tłem, gwarancja Korszeń, Schmutz.

420 PLN
13287

Fi.13yC

1944 kościół w Miechowie, znaczek za 1+1 mk. o żółtym tle, w ośmiobloku, z pustopolem na 7 polu, nieząbkowany na dole, na szarym gładkim gumowanym papierze, największy znany fragment, w pięknym stanie, liczony tylko jak dziesięć zwykłych znaczków, gwarancja Schmutz.

2 400 PLN
13288
Fi.15x2C

1944 Festiwal Muzyki, dwa znaczki za 1 mk., na papierze białym gładkim grubym, jeden z pomarańczowym a drugi z żółtym tłem, gwarancja Krawczyk.

400 PLN
13289
Fi.15x P

1944 Festiwal Muzyki, próba znaczka za 1 mk. na papierze białym gładkim grubym z zielonym tłem, bardzo rzadka - ostatecznie tło było żółte lub pomarańczowe, gwarancja Schmutz.

2 000 PLN
13290
Fi.D1

1944 kury, gwarancja Schmutz.

150 PLN
13291
Fi.D1

1944 kury, gwarancja Schmutz.

70 PLN