The auction will start on 19.04.2024

Auction 39. PoW Murnau camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
13252

1940 upoważnienie dla żony do "odbioru wszelkich pieniędzy", wystawione 3.VI przez ppor. Tadeusza Święszkowskiego więzionego w obozie, niespotykany w zbiorach stempelek obozowy "Die Richtigkeit der Unterschrift bestätig Oflag VIIA, den ..." potwierdzający prawdziwość podpisu; dodatkowo pieczęć komendantury obozu i znaczek opłaty notarialnej za 1.5 marki; niespotykany dokument w idealnym stanie zachowania.


300 PLN
13253

1942 Budynek obozowy - niekatalogowana odmiana !!! - znaczek szary na papierze białym gładkim średnim i druty - wysoko katalogowana odmiana o bardzo niskim nakładzie (ok. 25 sztuk)!!!, na ilustrowanej karcie pocztowej o niespotykanie dużym formacie 120x75 mm !!!; unikalna całość - trzy rzadkości w jednym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1ax1A, 2ax3A, Cp3
4 600 PLN
SOLD
13254

1942 budynek obozowy, gwarancja Falkowski, Schmutz.

Fi.1ayC
130 PLN
13255

1942 budynek obozowy, znaczek za 10 f. o odcieniu szarym, na papierze szarobrunatnym szorstkim cienkim, z dużym marginesem wokół znaczka, gwarancja Schmutz, Krawczyk.

Fi.1az1A
120 PLN
13256

1942 budynek obozowy, bardzo rzadka parka prób znaczka za 10 f. w kolorze brunatnym na papierze białym gładkim grubym, gwarancja Krawczyk, Schmutz.

Fi.1 P
2 400 PLN
13257

1942 Druty, seria w intensywnych odcieniach, na papierze szarym gładkim gumowanym średnim (Fi.1150.-), gwarancja Schmutz.

Fi.2-3ay1C
900 PLN
13258

1942 Druty, znaczek za 10 f. w kolorze jasnozielonym, na papierze białym gładkim średnim (nakład 50 szt. Fi.1500.-), na pięknym wycinku z oryginalnego obiegu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3ax1A
1 200 PLN
13259

1942 trąbka pocztowa.

Fi.4ay
60 PLN
13260

1942 Trąbka pocztowa, unikalny jednostronnie cięty znaczek za 15 f. na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, lekkie przywarcia na gumie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4ay1C
300 PLN
13261

1942 Trąbka pocztowa, bardzo rzadki kasowany znaczek za 15 f. w kolorze ciemnobrunatnym na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4by1C
200 PLN
13262

1942 Wystawa Rybacka, rzadka odmiana znaczka (nakład 64 szt. - na listach nie więcej niż kilka egzemplarzy) na papierze szarym gąbczastym średnim na karcie pocztowej wysłanej 25.IV.1943, zwraca uwagę tekst na ilustracji "ostatnich świąt" wyrażający nadzieję na szybkie zakończenie wojny, piękny stan; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6ay3A
2 100 PLN
13263

1942 wystawa rybacka, unikalny znaczek za 15 f. na papierze szarym gąbczastym średnim (gazetowym), nakład minimalny - tylko 64 szt., na ładnym wycinku, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6ay3A
800 PLN
13264

1942 Wystawa Rybacka, znaczek cięty, wyglądające z prawej strony na ząbkowanie to brzeg gazety na marginesach których drukowano miedzy innymi znaczki tego wydania, gwarancja Schmutz.

Fi.6ay3A
500 PLN
SOLD
13265

1942 Wystawa Rybacka, znaczek za 15 f. na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja Krawczyk.

Fi.6by1C
120 PLN
13266

1942 Wystawa Rybacka, gwarancja Schmutz.

Fi.6x
30 PLN
13267

1942 Tryptyk z kaplicy obozowej, znaczek za 20 f. w kolorze brunatnym, na papierze białym gładkim sztywnym, gwarancja i opis 5a Schmutz.

Fi.7ax3A
250 PLN
13268

1942 Tryptyk z kaplicy obozowej, znaczek za 20 f., w kolorze brunatnoczerwonym na papierze białym gładkim grubym (nakład 70-80 sztuk) z usterką "grudka farby w prawym dolnym narożniku", gwarancja Schmutz.

Fi.7dx2C
500 PLN
13269

1942-1944 odbitki kasowników eksploatacyjnych i różnych stempelków, stosowanych przez Pocztę Obozową; doskonały materiał porównawczy.


150 PLN
13270

1942 Tadeusz Kluźniak - "Widok ogólny obozu na tle Alp" jedna z pierwszych (pierwsza ?) odbitek autorskich na cienkim papierze, o wyraźnym i klarownym rysunku, wszystkie detale doskonale uwypuklone, widoczne najdelikatniejsze linie rytu; opisana i sygnowana przez projektanta ołówkiem; doskonały stan zachowania.


1 000 PLN
13271

1942 dowód wpłaty przekazu pocztowego na 20 marek wysłanego 19.X z oflagu do rodzin; walor ciekawie uzupełniający zbiór poczty obozowej.


30 PLN
13272

1943 góry, znaczek bez gumy typ "ciemne niebo", gwarancja z G i opis Schmutz.

Fi.8IayC
400 PLN
13273

1943 Góry, siedem odmian kolorów i papierów, w tym najrzadsza tzw. "ciemne niebo", każda inna, wszystkie w dobrym stanie, gwarancja jeden tańszy Falkowski, reszta Schmutz.

Fi.8IayC, 8II A+C
2 000 PLN
13274

1943 góry, gwarancja Schmutz.

Fi.8II
100 PLN
13275

1943 Menażka, znaczek złamany, gwarancja Schmutz.

Fi.10c
50 PLN
13276

1943 menażka, niekatalogowany w kolorze niebieskozielonym, cięty znaczek za 10 f. na papierze szarym średnim gąbczastym gazetowym, gwarancja Schmutz.

Fi.10y2A
200 PLN
13277

1944 rocznica odzyskania dostępu do morza.

Fi.8
300 PLN
13278

1944 Kraty, znaczek bez gumy, gwarancja (z G) Schmutz.

Fi.12ax
60 PLN
13279

1944 Kraty, gwarancja Schmutz.

Fi.12ay
70 PLN
13280

1944 kraty, gwarancja Schmutz.

Fi.12by
100 PLN
13281

1944 kraty, duży ślad po podklejeniu, gwarancja Schmutz.

Fi.12by
80 PLN
13282

1944 kraty, znaczek za 50 f., w kolorze jasnoniebieskim, na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.12by
160 PLN
13283

1944 kościół w Miechowie, gwarancja Schmutz.

Fi.13
225 PLN
SOLD
13284

1944 kościół w Miechowie, gwarancja Schmutz.

Fi.13C
240 PLN
13285

1944 kościół w Miechowie, dwa znaczki za 1+1 mk., na papierze białym gładkim grubym, jeden jasnoniebieski z pomarańczowym, a drugi ciemnoniebieski z żółtym tłem, gwarancja Schmutz.

Fi.13x2C
360 PLN
13286

1944 kościół w Miechowie, dwa marginesowe znaczki za 1+1 mk., na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, jeden z pomarańczowym a drugi z żółtym tłem, gwarancja Schmutz.

Fi.13yC
420 PLN
13287

1944 kościół w Miechowie, znaczek za 1+1 mk. o żółtym tle, w ośmiobloku, z pustopolem na 7 polu, nieząbkowany na dole, na szarym gładkim gumowanym papierze, największy znany fragment, w pięknym stanie, liczony tylko jak dziesięć zwykłych znaczków, gwarancja Schmutz.

Fi.13yC
2 400 PLN
13288

1944 Festiwal Muzyki, dwa znaczki za 1 mk., na papierze białym gładkim grubym, jeden z pomarańczowym a drugi z żółtym tłem, gwarancja Krawczyk.

Fi.15x2C
400 PLN
13289

1944 Festiwal Muzyki, próba znaczka za 1 mk. na papierze białym gładkim grubym z zielonym tłem, bardzo rzadka - ostatecznie tło było żółte lub pomarańczowe, gwarancja Schmutz.

Fi.15x P
2 000 PLN
13290

1944 kury, gwarancja Schmutz.

Fi.D1
150 PLN
13291

1944 kury, gwarancja Schmutz.

Fi.D1
70 PLN