The auction will start on 19.04.2024

Auction 39. PoW Woldenberg camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
13009

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w niekatalogowanym kolorze ochrowobrązowym na papierze z3, bardzo rzadki - znany w kilku egzemplarzach, gwarancja i opis "3Iau" Schmutz.

Fi.Iau
300 PLN
13010

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w niekatalogowanym kolorze jasno żółtawobrązowym na papierze u, gwarancja i oznaczenie "9s 3Iau" Schmutz.

Fi.Iaus
500 PLN
13011

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze x2 (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis "1Iax2" Schmutz.

Fi.Iax2
400 PLN
13012

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze x2 (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis "1Iax2" Schmutz.

Fi.Iax2
400 PLN
13013

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze y2 (nakład 1000 sztuk), gwarancja i opis "1Iay2" Schmutz.

Fi.Iay2
100 PLN
SOLD
13014

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze z2 (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis "1Iaz2" Schmutz.

Fi.Iaz2
400 PLN
13015

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, karta pocztowa ze znaczkiem w kolorze ultramarynowym na papierze żółtawym żeberkowanym grubym; bez treści; walor po dokumentującym całość tego wydania, członku Obozowej Komisji Pocztowej obozu IIC, por.Stanisławie Megielu, z nagradzanego na wystawach międzynarodowych zbioru Edwarda Śledzia z Norwegii; gwarancja i opis, Schmutz.

Fi.Iaz3
250 PLN
SOLD
13016

1941 Wdowa pierwszego wydania - 1Icx2 - na karcie pocztowej z namalowaną (piórko i akwarela) satyryczną ilustracją meczu szachowego Lwów - Warszawa, rozgrywanego w obozie; gwarancja z opisem odmiany znaczka Schmutz. Unikat !!!

Fi.Icx2
2 000 PLN
13017

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, unikalny znaczek w kolorze zielononiebieskim na papierze szaroniebieskim gładkim średnim (nakład 60 szt.!), na wycinku z oryginalnie użytej karty pocztowej, świetny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Idu
3 000 PLN
13018

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze szaroniebieskozielonym na papierze x2 (nakład 180 sztuk), gwarancja i opis "2Icx2 7x" Schmutz.

Fi.IIcx2
350 PLN
13019

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.

Fi.IIIax2
100 PLN
13020

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x3 (nakład 150 sztuk), gwarancja i opis "3Iax3" Schmutz.

Fi.IIIax2
600 PLN
13021

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.

Fi.IIIax2
100 PLN
13022

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.

Fi.IIIax2
100 PLN
13023

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.

Fi.IIIax2
100 PLN
13024

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x3 (nakład 150 sztuk), gwarancja i opis "3Iax3 9y IIIca" Schmutz.

Fi.IIIax3
600 PLN
13025

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze żółtawym szorstkim grubym, na karcie z wzorzystej tektury, z oryginalnego obiegu pocztowego; nietypowe dla tego nakładu duże marginesy wokół znaczka; walor z nagradzanego na wystawach międzynarodowych zbioru Edwarda Śledzia z Norwegii; gwarancja i opis wg.Machowskiego 9u Schmutz.

Fi.IIIaz2
700 PLN
13026

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze z3 (nakład 1.200 sztuk), gwarancja i opis "#Iaz3" Schmutz.

Fi.IIIaz3
100 PLN
13027

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze karminowym na papierze białym gładkim bibułkowym (nakład 200 szt.), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IVax1
450 PLN
13028

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze karminowym na papierze białym gładkim cienkim (nakład 200 szt. - w tym część w odmianie różowokarminowej) i co rzadkie o bardzo klarownym rysunku, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IVax2
500 PLN
13029

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze karminowym na papierze x2 (nakład 200 sztuk), gwarancja i opis "4Iax2" Schmutz.

Fi.IVax2
360 PLN
SOLD
13030

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze karminowym na papierze x1 (nakład 200 sztuk), gwarancja i opis "4Iax1" Schmutz.

Fi.VIax1
400 PLN
13031

1941 Pocztylion pierwszego wydania, znaczek w kolorze karminowym na papierze x2, gwarancja i opis "6Iax2 13d" Schmutz.

Fi.VIax2
400 PLN
13032

1942 odbitka z unieważnionej matrycy.

Fi.1
50 PLN
13033

1942-45 Komplet czystych znaczków i bloków Woldenbergu, z widocznymi na skanie odmianami, wszystkie w bardzo dobrym stanie, z gwarancjami ekspertów Schmutz i inni.

Fi.1-51, U1, D1-6, B
5 200 PLN
13034

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze u (nakład 292 sztuk), gwarancja i opis "1IIau IAd" Schmutz.

Fi.1au
400 PLN
13035

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze x2 (nakład 1253 sztuk), gwarancja i opis "1IIx2" Schmutz.

Fi.1ax2
30 PLN
SOLD
13036

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze x3 (nakład 210 sztuk), gwarancja i opis "IAa 1IIax3" Schmutz.

Fi.1ax3
400 PLN
13037

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i opis "IAc" Schmutz.

Fi.1ay1
100 PLN
13038

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i opis "IAc 1IIay1" Schmutz.

Fi.1ay1
100 PLN
13039

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze z2 (nakład 259 sztuk), gwarancja i opis "1IIaz2 IAa" Schmutz.

Fi.1az2
400 PLN
13040

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze szaroniebieskim na papierze x2 (nakład 1137 sztuk).

Fi.1bx2
100 PLN
SOLD
13041

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, dw znaczki w kolorze szaroniebieskim na papierze białym gładkim cienkim, o skrajnych - żywym i ciemnym odcieniu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1bx2
180 PLN
SOLD
13042

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim na papierze u (nakład 203 sztuk), gwarancja i opis "1IIcu IBb" Schmutz.

Fi.1cu
400 PLN
13043

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim na papierze białym gładkim cienkim (nakład 203 szt.), gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.1cu
200 PLN
13044

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim na papierze x2 (nakład 211 sztuk), gwarancja i opis "1IIcx2 6IBa" Schmutz.

Fi.1cx2
400 PLN
13045

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim na papierze białym gładkim cienkim (nakład 211 szt.), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1cx2
200 PLN
13046

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim na papierze x2 (nakład 211 sztuk), gwarancja i opis "1IIcx2 IBa" Schmutz.

Fi.1cx2
200 PLN
13047

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze zielononiebieskim na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1dx2
110 PLN
SOLD
13048

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze zielononiebieskim na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1dx2
80 PLN
SOLD