The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 39. Concentration camps WW2

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
12982

1940 Kazabułak, osada dla wysiedlonych Polaków, karta pocztowa wysłana 28.V adresowana do miejscowości koło Tarnopola, fragment listu: "... ja znachodzę się w środkowej Azji gdzie są same stepy puszczy i stepy i silne wiatry...".


100 PLN
12983

1940 Oświęcim, unikalny wczesny formularz obozowy - specjalne jednorazowe zezwolenie na wysyłkę paczki z okazji Świąt Bożego Narodzenia 1940, karta wysłana 17.XII do Włoch pod Warszawą, opłata jak za druk, cenzura; pomimo uszkodzenia znaczka i ledwo widocznego pionowego zgięcia piękny stan zachowania; gwarancja Schmutz.


2 000 PLN
12984

1940 Wojskowy Areszt Niemiecki w Warszawie (Deutsche Strafanstalt), przy ul.Rakowieckiej 37 - miejscowy list (z treścią) wysłany 7.IX z aresztu, niemy datownik prowizoryczny, pieczęć listowa komendantury; słabszy stan zachowania.

Areszt istniał od X.1939 do 2.VIII.1944 w budynkach byłego więzienia polskiego na Mokotowie, więźniów wywożono m.in. do Oświęcimia, do więzienia ciężkiego w Wiśniczu Nowym, a także na roboty przymusowe do Rzeszy; w więzieniu wykonywano wyroki śmierci, 2.VIII na rozkaz komendanta miasta oraz dowódcy SS i policji, SS-mani rozstrzelali 500 więźniów.


300 PLN
12985

1940 Karelonowinskoje (Archangielska obłast) - osiedle dla ludności polskiej deportowanej z ziem polskich zajętych przez ZSRR w 1939 roku, karta pocztowa wysłana z "zsyłki" 20.X.


250 PLN
12986

1941 Dachau, bardzo rzadki formularz, stosowany zaledwie przez pół roku, w związku z wydrukowaniem niewłaściwego fragmentu regulaminu pocztowego (niekiedy, tak jak tu przekreślanego), wysłany 16.I do Wąchocka, na odwrocie stempelek i ślady ingerencji cenzury; uszkodzony przez cenzora lewy dolny narożnik wzmocniony; walor w przyzwoitym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


1 200 PLN
12987

1941 Edelweiss Oberhof - obóz pracy, karta pocztowa do obozu, wysłana 6.II z Rumunii z miejscowości Suclava (Suczawa), cenzury.


120 PLN
12988

1942 Gusen (Mauthausen), listownik z obozu wysłany 22.XII z Oberdonau do miejscowości Zagórze, stosunkowo niski numer więźnia - 801! formularz z sygnaturą 1285; ręcznie korygowany wyciąg z regulaminu dotyczącego wysyłki; stempelek cenzury obozowej; dostępna literatura podaje okres stosowania tego formularza na I-IX 1943, tu użyty wcześniej !!! bardzo dobry stan zachowania.


500 PLN
12989

1942 Pawiak, karta pocztowa napisana przez członka załogi więzienia, wysłana 26.II z urzędu Warszawa C1 do Hamburga, w adresie zwrotnym podano tylko nazwisko i numer skrytki pocztowej 54 - przeznaczonej do wymiany korespondencji załogi z rodzinami; rzadko spotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
12990

1942 Dachau, koperta z sygnaturą 1285, wysłana 11.II z obozu do Włoch pod Warszawą, stempelek cenzury; bardzo dobry stan zachowania.


250 PLN
12991

1942 Ravensbrück - obóz koncentracyjny dla kobiet, widokówka do obozu wysłana 13.II z miejscowości Jeleśnia, znaczek usunięty przez poszukującą ukrytych informacji cenzurę obozową, w jego miejscu wyraźna i czytelna odbitka stempelka cenzury, dodatkowe adnotacje; zachowane egzemplarze korespondencji do obozu należą do wyjątkowo rzadkich, więźniarki mogły je przechowywać tylko do czasu otrzymania kolejnej przesyłki (nie dłużej niż miesiąc), po otrzymaniu nowej, poprzednią niszczono; więźniarka ma niski numer a kartę otrzymała w kwietniu 1942 roku, przechowanie jej w tak doskonałym stanie zachowania przez ponad trzy lata graniczy z cudem, gwarancja Schmutz


1 500 PLN
12992

1943 München-Stadelheim - więzienie w Monachium, listownik z więzienia datowany 1.XI, wysłany 8.XI do Poznania; walor w dobrym stanie zachowania (formularz nieznacznie zmniejszony); ze zbiorów J.Falkowskiego.

W więzieniu München-Stadelheim zabito poprzez zgilotynowanie, Sophie Scholl 22 letnią niemiecką działaczkę organizacji ruchu oporu antynazistowskiego Biała Róża.


500 PLN
12993

1943 Oświęcim II - Brzezinka, listownik o sygnaturze 1285, wysłany 17.VIII z obozu do Radomia; podklejany od środka taśmą samoprzylepną, cenzura; ogólnie dobry stan zachowania.


100 PLN
12994

1944 Wesenber obóz pracy (Gemienschaftslager), karta pocztowa do obozu, wysłana 29.XII z Piotrkowa, opłata niezgodna z taryfą, całość w dobrym stanie zachowania.

Fi.81
60 PLN
12995

1944 Berlin - Neukölln Ostarbeiterlager - obóz pracy dla robotników z krajów Europy Wschodniej, karta pocztowa do obozu wysłana 7.XI z miejscowości Zagórze; dodatkowy stempelek pocztowy przypominający o umieszczeniu w adresach oznaczeń kodowych; bardzo dobry stan zachowania.


160 PLN
12996

1944 Majdanek, obóz koncentracyjny, zestaw trzech adresów pomocniczych do paczek wysłanych do obozu z Warszawy, Lublina i Zamościa, na każdym stempelek pokwitowania odbioru jednego z trzech zajmujących się tym niemieckich urzędników: "Steiner", "M.Wander" i "Klose"; wszystkie w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancje Schmutz.


1 200 PLN
12997

1944 karta pocztowa wysłana 3.X z "robót" w okolicy Cottbus do obozu we Frankfurcie nad Odrą, przesłana ambulansem 492 relacji Leipzig - Sagan (Lipsk - Żagań); bardzo dobry stan zachowania.


150 PLN
12998

1944 Oświęcim II - Brzezinka, listownik o sygnaturze "R.Schuster, Chemnitz, Annenstr.19"S., wysłany 12.II z obozu do Warszawy, stempelek cenzora nr.8 odbity dwukrotnie, wewnątrz bardzo czytelnie; ogólnie dobry stan zachowania.


150 PLN
12999

1944 Öhringen w Wirtembergii - obóz pracy przymusowej Hohenlocher, stworzony dla mieszkańców Warszawy wywożonych jeszcze w czasie trwania Powstania Warszawskiego; karta pocztowa wysłana 20.IX do Brwinowa; oficjalnie był to zakład wytwarzający meble, w rzeczywistości stanowiący kamuflaż dla podziemnej fabryki samolotów.


150 PLN
13000

1944 Dachau, listownik wysłany 29.XI z obozu do Ząbkowic, na odwrocie i wewnątrz stempelek cenzury rzadkiego typu z numerem 1; całość w doskonałym stanie zachowania.


300 PLN
13001

1944 obóz pracy dla robotników cudzoziemskich we Wrocławiu, karta pocztowa wysłana 6.XI do Pruszkowa koło Skierniewic, interesująca treść obrazująca życie codzienne robotników.


120 PLN
13002

1944 Bedburg - kolejowy obóz pracy dla Polaków, karta pocztowa wysłana 6.XI z obozu do Częstochowy; drobne przebarwienia, w rzeczywistości walor prezentuje się korzystniej.


60 PLN
13003

1944 Oświęcim II - Brzezinka, Krankenbau czyli "szpital więźniarski" jak go nazywano w obozie, listownik z pełną treścią, wysłany 19.V ze szpitala do Warszawy, cenzura nr. 7; dobry stan zachowania.


250 PLN
13004

1944 Klösterle, obóz pracy dla Francuzów, karta pocztowa pisana po polsku, wysłana 31.V z obozu do Sousceyrac, przesyłkę poddano cenzurze chemicznej, stempelki cenzury; dodatkowa pieczątka z nazwą obozu "Lager I.F. Klöstererle a.E"; słabszy stan zachowania (karta pionowo zgięta); reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego; gwarancja Falkowski.


150 PLN
13005

1945 roboty przymusowe w Niemczech, karta pocztowa, wysłana 25.I z fabryki cukru w Stavenhagen, adresowana do obozu pracy Wessenberg, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Falkowski.


150 PLN
13006

1945 obóz pracy "Schwarzer Weg" w Lipsku, karta pocztowa wysłana 12.I z "robót" w zakładach M.E.W. w Fürstenberg do obozu w Lipsku; doskonały stan zachowania.


150 PLN
13007

1946 korespondencja Polaków deportowanych do ZSRR, telegram z miejscowości Borowoje w Kazachstanie do Lwowa; ocenzurowany i doręczony 16.III; wiadomość od oczekujących na powrót do kraju ("wyjazd nie wcześniej niż w kwietniu"); nieczęsto spotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
13008

1955 Workuta - lotniczy list polecony, wysłany 17.VII przez zesłańców do Warszawy; w latach 1938-1960 w okolicach Workuty stworzono zespół kilkunastu łagrów (w okresie lat 50-tych nazywany "Workutłag"), więźniowie, wśród których były tysiące Polaków, stanowili oni praktycznie jedyną siłę roboczą miejscowej gospodarki, a zwłaszcza zagłębia węgla kamiennego; po wkroczeniu sowietów na tereny Polski w 1944 zsyłano tam m.in. żołnierzy AK z obszaru Wileńszczyzny.


150 PLN