The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 39. Danzig

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
14845

1773 list z Gdańska, wysłany 26.II do Bordeaux, adnotacja czerwonym atramentem "Wesel" (pruska twierdza - enklawa - na Renie, przez którą przechodziła korespondencja, poprzez Niderlandy Austriackie, idąca do Francji), niemieckojęzyczny stempelek tranzytowy MASEICK (Niderlandzkie Maaseik); adnotacje pocztowe dotyczące wysokości opłat pocztowych; dobry stan zachowania; dodatkowo (nieliczony) list (koperta) wysłany 22.VIII.1829 z Torunia, adresowany do księżnej Lubeckiej w Warszawie; doskonały stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 000 PLN
14846

1808 Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, list z okresu Księstwa Warszawskiego wysłany 3.VI z Gdańska - miejsca operowania Legii Północnej, czysto odbite kasowniki: nadawczy - No 59 GRANDE ARMEE i odbiorczy paryski z 16.VI (dowód jak sprawnie funkcjonowała poczta), na froncie odręczna adnotacja o wysokości porta, piękny stan zachowania, wspaniały walor zarówno do zbiorów poczt wojskowych jak i do zbioru Wolnego Miasta Gdańska.


1 800 PLN
14847

1844 list z Gdańska, wysłany 23.II do Bordeaux, francuski stempelek tranzytowy "PRUSSE/GIVET", adnotacje pocztowe dotyczące wysokości porta, francuski stempelek "CPR5" określający rejon Prus, z którego wysłano list, kasownik odbiorczy 2.III na odwrocie; dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


250 PLN
14848

1896 COURIER, znaczek za 2 pf. prywatnej poczty kurierskiej MERCUR w Gdańsku.


90 PLN
14849

1896 COURIER, znaczek za 3 pf. prywatnej poczty kurierskiej MERCUR w Gdańsku.


Mi.2II 
60 PLN
14850

1911 widokówka wysłana 11.IV z Gdańska do Grudziądza, dodatkowo niespotykany okrągły stempelek z trąbka pocztową "BASARPOST DANZIG", niespotykany walor w dobrym stanie zachowania (prawy dolny róg karty złamany).


Mi.85I 
500 PLN
14851

1920 wydanie przedrukowe, seria czysta na podlepkach, w ładnym stanie.

Fi.1-15
80 PLN
14852

1920 wydanie przedrukowe, unikalny marginesowy znaczek za 2 Mk. z podwójnym nadrukiem DANZIG, piękny stan, z pełną oryginalną gumą, minimalny ślad podlepki na skraju marginesu, podwójna gwarancja dr.Dub, zabezpieczenie ochronne Heirich Kohler, sygnatura i fotoatest Stoye BPP.

Fi.11 Np
Mi.11b DD 
3 000 PLN
14853

1920-43 zestaw serii obiegowych i lotniczych na podlepkach.

Fi.16 ..... 143
Mi.16 .....149 
150 PLN
14854

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 20 pf. z nadrukiem skośnie pękniętym przez całą wysokość, rzadki błąd z końcowej fazy druku (sama pęknięta belka - Mi.200 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.23
Mi.23III 
600 PLN
14855

1920 wydanie prowizoryczne, oryginalnie kasowany znaczek za 25 Pf. przedrukowany III formą, z błędem na poz.61 "belka złamana z prawej" (Mi.200 euro), gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.24t
Mi.24II 
400 PLN
14856

1920 wydanie prowizoryczne, seria z poddrukiem w kolorze szarym (z łukami na dół) na podlepkach.

Fi.26I-31I
30 PLN
14857

1920 wydanie prowizoryczne, seria z poddrukiem w kolorze lila (z łukami na dół) na podlepkach.

Fi.26III-31III
Mi.41I-46I 
300 PLN
14858

1920 znaczki wydań prowizorycznych na podlepkach.

Fi.26IV, 27III, 28IV
90 PLN
14859

1920 wydanie prowizoryczne, seria z poddrukiem w kolorze lila (z łukami w górę) na podlepkach.

Fi.26IV-31IV
Mi.41II-46II 
350 PLN
14860

1920 wydanie prowizoryczne, marginesowy znaczek za 1 Mk./30 Pf., bez poddruku (Mi.25 euro), z liczbą rozrachunkową na marginesie, gwarancja Schmutz.

Fi.26V
Mi.46III 
50 PLN
14861

1920 wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 5 Mk./2 Pf. z szarym poddrukiem w położeniu szpice w górę, z niekatalogowanymi błędami, prawy górny z poz.50 "uszkodzona 5" a prawy dolny z poz.60 "kropka nad sztandarem", gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.30I
70 PLN
14862

1920 wydanie prowizoryczne, grzecznościowo kasowany znaczek za 5 Mk./2 Pf. z szarym poddrukiem w położeniu szpice w górę, z błędem "podarty sztandar", gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.30Is
Mi.30I PF III 
20 PLN
14863

1920 wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 10 Mk./7.5 Pf. z lila poddrukiem w położeniu szpice w górę, prawy dolny znaczek z błędem na poz.20 "pęknięte D i belka" (Fi.niekatalogowany, Mi.150 euro) oraz dodatkowo "wgięcie w prawym 0", za znaczki z górnym marginesem z tego wydania w Michlu stosuje się 100% dopłaty, piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.31III
Mi.46I PF VIII 
600 PLN
14864

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 10 Mk./7.5 Pf., z błędem na poz.61 "D ścięte z góry" (Mi.250 euro), z lila poddrukiem w położeniu szpice w dół, piękny stan, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.31IIIv
Mi.46II PF VI 
500 PLN
14865

1920 wydanie prowizoryczne tzw "mały innendienst", seria na podlepkach w ładnym stanie gwarancja Schmutz, Landre, Krawczyk.

Fi.32-40
2 000 PLN
14866

1920 wydanie prowizoryczne, nadruk typ 10, poprawiana guma, gwarancja Stoye.

Fi.35
150 PLN
14867

1920 wydanie prowizoryczne - mały innendienst, marginesowy czworoblok znaczków za 80 Pf., za znaczki z górnym marginesem z tego wydania stosuje się w Michlu 300% dopłaty, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.40
600 PLN
14868

1920 wydanie prowizoryczne na przesyłki lotnicze, znaczek za 60/40 Pf. z błędem na poz.74 "pęknięta poprzeczka prawego skrzydła", gwarancja.

Fi.45
Mi.51I 
200 PLN
14869

1920 wydanie prowizoryczne na przesyłki lotnicze, dwa znaczki za 60/40 Pf., lewy z szerokim - typ 1, a prawy z wąskim - typ 2 zakończeniem ogona, gwarancja Krawczyk.

Fi.45 t.1+t.2
Mi.51 
40 PLN
14870

1920 wydanie prowizoryczne na przesyłki lotnicze, czworoblok skatalogowanego ostatnio znaczka za 1Mk./40 Pf. z podwójnym nadrukiem; w zbiorach niemieckich nieznany, w polskich kilka sztuk z jednego źródła; piękny stan z pełną oryginalną gumą bez podlepki, wspaniały walor, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.46 Np
Mi.52DD 
14 000 PLN
14871

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/10+30/10 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta.

Fi.Cp9
100 PLN
14872

1920 wydanie przedrukowe, znaczek za 20 Pf. z numerem nakładu przedruku.

Fi.HANb - 4
Mi.4HAN A 
60 PLN
14873

1921 proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, seria nacinana.

Fi.47-56
Mi.53-62 
240 PLN
14874

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - "Koga", seria nacinana na podlepkach.

Fi.47-56
Mi.53-62 
70 PLN
14875

1921 proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, ząbkowany znaczek za 25 Pf. z przesunięty środkiem, gwarancja Krawczyk.

Fi.57
Mi.63 
40 PLN
14876

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - "Koga", seria ząbkowana na podlepkach.

Fi.57-59
Mi.63-65 
30 PLN
14877

1921 wydanie przedrukowe, znaczek za 60/75 Pf. z nominałem na środku znaczka, podwójna gwarancja Krawczyk.

Fi.66s
Mi.72I 
250 PLN
14878

1921 VI wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, 40 Pf, przerwy w kropkowanych liniach adresowych: w drugiej od góry linii (bliżej prawego końca linii), nad grubą linią (na prawo od środka linii), pod grubą linią (bliżej prawego końca linii); czysta.

Fi.Cp16
Mi.P15 
120 PLN
14879

1921-23 zestaw serii dopłaty na podlepkach.

Fi.D1-29
40 PLN
14880

1921-23 zestaw serii urzędowych na podlepkach.

Fi.U1-40
90 PLN
14881

1921 herb Gdańska - urzędowe wydanie przedrukowe, znaczek za 5 mk, ze znakiem wodnym leżącym (Mi.40 euro).

Fi.U24u
Mi.D24Y 
80 PLN
14882

1921 herb Gdańska - urzędowe wydanie przedrukowe, pionowy pasek znaczków za 10 mk, z błędami, przerwa w "pionowej kresce M" na pierwszym (Mi.45 euro) i "ukośnej kresce M" na trzecim znaczku, gwarancja Krawczyk.

Fi.U27u
Mi.D27II 
160 PLN
14883

1922 wydanie obiegowe - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, oryginalnie kasowany znaczek za 5 Mk. z leżącym znakiem wodnym (Mi.340 euro), gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.102t
Mi.108Y 
700 PLN
14884

1922 IX wydanie przedrukowe, 3 Mk/ 80 Pf nadruk silnie przesunięty do góry, usterki karty podstawowej przerwy w kropkowanych liniach adresowych: 1, 2, 3 (nad grubą linią); karta czysta w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.Cp23
160 PLN