The auction will start on 19.04.2024

Auction 39. Official stamps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
14701

1919 miejscowy list urzędowy z Sądu Powiatowego we Lwowie.


15 PLN
14702

1919 list urzędowy z Sądu Powiatowego w Przemyślanach.


15 PLN
14703

1919 polecony list urzędowy z Sądu Powiatowego we Lwowie.


15 PLN
14704

1919 list urzędowy z Sądu Powiatowego w Myślenicach..


15 PLN
14705

1919 miejscowy polecony list urzędowy z Sądu Powiatowego we Lwowie.


15 PLN
14706

1919 polecony list urzędowy z Sądu Powiatowego we Lwowie.


15 PLN
14707

1919 miejscowy list urzędowy z Sądu Powiatowego we Lwowie.


15 PLN
14708

1920 sądowy dowód doręczenia.


15 PLN
14709

1920 polecony list urzędowy z prokuratury we Lwowie 6.VI.20.

Fi.U5, U9
75 PLN
14710

1921 kartka z urzędu parafialnego w Tarnowie 5.III.21 opłacona znaczkami urzędowymi zamiast znaczków opłatnych.

Fi.U5
90 PLN
14711

1935 list urzędowy, wysłany 21.XI.1936 z Urzędu Celnego w Poznaniu do Krakowa.

Fi.U19
20 PLN
14712

1935 polecony list urzędowy, wysłany 3.VIII.1937 z Krakowa do Tarnowa, kasownik odbiorczy.

Fi.U20
20 PLN
14713

1936 WILEŃSZCZYZNA - KONIAWA, ORANY - list urzędowy za zwrotnym poświadczeniem odbioru (stąd dwa znaczki), wysłany 26.III z Wilna do zaścianka Michaliszki w gminie Koniawa (powiat wileńsko-trocki), stamtąd przesłany do Wilna, niezwykły walor o ciekawym obiegu pocztowym; bardzo dobry stan zachowania (koperta z lewej strony przycięta); z kolekcji G.Hahne.

Fi.U19
250 PLN
SOLD
14714

1936 list urzędowy z kuratorium w Krakowie 16.VII.36.

Fi.U19
25 PLN
14715

1937 list urzędowy z Ministerstwa Skarbu w Warszawie 18.X.37.

Fi.U19
25 PLN
14716

1938 po 6-krotnym podwyższeniu taryfy dla przesyłek urzędowych 1.IV.1935, poczta dopuszczała użycie znaczków starej emisji; sześć znaczków urzędowych wydania z 1933 roku jako opłata za list miejscowy, wysłany miejscowo 19.XI z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Warszawie; wysoka wycena w katalogu specjalizowanym (cena na liście x 20); niewielkie przebarwienia.

Fi.U17
250 PLN
14717

1945 Godło państwa w ośmiokątnej ramce, zestaw trzech prób czarnej, niebieskiej i czerwonej, gwarancja Malinowski, Witkowski i na wszystkich Schmutz.

Fi.U21-22 P
200 PLN
14718

1945 Godło państwa w ośmiokątnej ramce, zestaw trzech prób czarnej, niebieskiej i czerwonej, gwarancja Krawczyk, Schmutz.

Fi.U21-22 P
220 PLN
14719

1946 Godło państwa, wydanie z dużym numerem kontrolnym - list wysłany 20.I.1948 z więzienia karno-śledczego w Toruniu do Golubia.

Fi.U21IIA
Mi.D23B 
35 PLN
SOLD
14720

1948 wydanie z małym numerem kontrolnym, karta pocztowa wysłana 20.II z Chojnic do Chęcin.

Fi.U21I
10 PLN
14721

1950 "groszy" ZNACZEK URZĘDOWY Z NADRUKIEM !!! zarządzenie o przedrukowaniu znaczków dotyczyło znaczków opłaty i dopłaty, nie wspominało o znaczkach urzędowych, list polecony wysłany 10.XI z Radomia do Kielc, w pierwszym tygodniu funkcjonowania reformy walutowej, ofrankowany znaczkiem dla przesyłek poleconych z nadrukiem typu 4, kasownik odbiorczy na odwrocie; niespotykany, prawdopodobnie unikalny walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.U22IIB
Mi.D24A 
750 PLN
14722

1954 Godło państwa, czworoblok znaczków za (60 gr.), blok legitymacyjny.

Fi.U23
40 PLN
14723

1955 list urzędowy z Łochowa.

Fi.U23
15 PLN