The auction will start on 19.04.2024

Auction 39. Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
13647

1944 Wodzowie, wycinek z kartki z Przemyśla z pierwszych dni obiegu 10.IX.44.

Fi.339
Mi.380 
310 PLN
SOLD
13648

1944 Wodzowie, list na formularzu listowym od żołnierza z poczty polowej 83542E stacjonującej w Lublinie wysłany 20.XII. do Rzeszowa, na odwrocie stempel radzieckiej jednostki wojskowej nr 40 i stempel polskiej cenzury wojskowej nr 24, bardzo dekoracyjna i rzadka całość idealna do ekspozycji, fotoatest.

Fi.339
Mi.380 
5 500 PLN
SOLD
13649

1944 Wodzowie, zestaw trzech kart wydania przedrukowego, każda karta dofrankowana znaczkiem innej wartości, ostemplowane 13.IX w Lublinie; karta ze znaczkiem za 1 zł, opłacona zgodnie z taryfą dla karty poleconej (1,25 zł); wszystkie gwarancja Krawczyk.

Fi.339-341
Mi.380-382 
1 500 PLN
13650

1944-1945 roczniki znaczków czystych.

Fi.339-387
Mi.380-420 (ohne 409
620 PLN
13651

1944 Wodzowie, seria, gwarancja.

Fi.339-41
Mi.380-2 
210 PLN
13652

1944 Wodzowie, seria, gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82 
250 PLN
13653

1944 Wodzowie, seria w parkach, gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82 
500 PLN
13654

1944 Wodzowie, seria w czworoblokach, gwarancja.

Fi.339-41
Mi.380-82 
1 100 PLN
13655

1944 Wodzowie, dwie czyste serie rozdzielone międzypolem, na tzw. "zawiasach", gwarancja Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82 
1 500 PLN
13656

1944 Wodzowie, rzadko obecnie spotykane "czeskie" fałszerstwo pierwszej powojennej serii polskiej z rastrem pod kątem około 70 stopni, wersja w zamienionych kolorach poszczególnych nominałów.

Fi.339-41 FFi
Mi.380-82 
600 PLN
13657

1944/79 Wodzowie, seria nowodruków z tekstem na odwrocie.

Fi.339-41 ND
Mi.380-82 
50 PLN
13658

1944 Wodzowie, marginesowa seria arkuszowych prób siatkowych typu V - z nieopiłowanymi marginesami, piękny stan, gwarancja Krawczyk, Falkowski, z opisem Schmutz, Mikulski.

Fi.339-41 PV
Mi.380-82 
3 600 PLN
13659

1944 Wodzowie, parka znaczków w rzadkim kolorze pomarańczowoczerwonym ze stemplem Krasnystawu, gwarancja.

Fi.339e
Mi.380 
500 PLN
SOLD
13660

1944 Wodzowie, parka odbitek w kolorze niebieskim z unieważnionej przez pionowe przecięcie, próbnej kliszy znaczka za 25 gr. z R.Trauguttem, opisana w "Poczta Polska w 1944" (ilustracja str.79), w pięknym stanie, gwarancja Gryżewski.

Fi.339 P
Mi.380 
3 600 PLN
SOLD
13661

1944 Wodzowie, narożny czworoblok arkuszowych prób siatkowych typu V - z nieopiłowanymi marginesami, znaczka za 25 gr. z R.Truguttem, piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.339 PV
Mi.380 
7 200 PLN
13662

1944 Wodzowie, parka ze stemplem Krasnystaw, pod spodem fragment z koperty, gwarancja.

Fi.340
Mi.381 
350 PLN
13663

1944 Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr. na stronie adresowej listu zamiejscowego; znaczek unieważniony unikalnym kasownikiem prowizorycznym z Garbowa, znanym do tej pory tylko na znaczkach za 25 gr. - karta pocztowa z 20.IX.1944r ze zbioru A.Oleckiego pokazana na str.221 monografii POCZTA POLSKA w 1944 ROKU; pod znaczkiem data 27.IX.1944 wpisana tym samym ołówkiem kopiowym co na wspomnianej karcie; piękny walor z powodzeniem mogący w eksponacie zastąpić kompletny list, gwarancja.

Fi.340
Mi.381 
2 161 PLN
SOLD
13664

1944 kartka wydania prowizorycznego wysłana miejscowo w Lublinie 14.IX.44 jako polecona, kartka ma charakter pamiątki filatelistycznej - opłata niezgodna z taryfa pocztową, na odwrocie bez treści.

Fi.341, 342, Cp89
Mi.382, 383 
300 PLN
SOLD
13665

1944 Goznak, wydanie obiegowe, seria znaczków ciętych w parkach (Fi.8000.-); za 25 gr. w poziomej - gwarancja Gryżewski, Mikulski, a za 50 gr. w pionowej - gwarancja Melnik.

Fi.342-43 nz
Mi.383a-84 U 
7 200 PLN
13666

1944-1950 zestaw znaczków, wraz z odmianami, zawartych w klaserze jubileuszowym - tom I; aby ułatwić zakup wyłączono z niego serie: wodzowie (339-41), brązowoczerwona Warszawa (348b), bojownicy seria z bloku (489-91b) oraz bloki 9, 10 i 11; każdą z tych serii można będzie w dowolnym momencie dokupić; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 1700 złotych; nabywcy krajowi otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

Fi.342-541b
Mi.383-679 
1 000 PLN
13667

1944 Goznak, znaczek z III walca za 25 gr. z błędem na poz.65 "skośne kreski od L i KA", gwarancja i opis.

Fi.342 B
Mi.383 
25 PLN
13668

1944 Goznak, znaczek z III walca za 25 gr. z błędem na poz.3 "lewa cyfra 2 wyszczerbiona", gwarancja i opis.

Fi.342 B
Mi.383 
40 PLN
13669

1944 Goznak, znaczek z III walca za 25 gr. z błędem na poz.2 "połączone litery CZ", gwarancja i opis.

Fi.342 B
Mi.383 
25 PLN
13670

1944 K.R.N., pionowy parka znaczków za 1 zł./25 gr., górny poz.45 z pojedynczym, a dolny poz.55 z podwójnym nadrukiem, możliwe jest teoretyczne istnienie dziesięciu parek z każdego arkusza, ale część z nich została rozerwana; powojenna gwarancja Mikstein (na znaczku z podwójnym nadrukiem podwójna).

Fi.344+344 Np
Mi.386 
6 000 PLN
13671

1944 K.R.N. znaczek oryginalnie kasowany na wycinku, z nominałem 1 zł. na dole znaczka, gwarancja.

Fi.344x
Mi.386 
120 PLN
13672

1944 P.K.W.N. znaczek za 2 zł./25 gr. z błędem na znaczku podstawowym z III walca na poz.16 "kropka pomiędzy L i S", gwarancja i opis.

Fi.345 B
Mi.387 
30 PLN
13673

1944 P.K.W.N. znaczek za 2 zł. z błędem nadruku na poz.3 (w części nakładu) "wcięcie w cyfrze 2" na wycinku z oryginalnego listu zagranicznego !!! wysłanego z Ursusa do Lwowa (jeżeli uznać, że Lwów był już zagranicą), znaczek unieważniony stemplem prowizorycznym, kasownik odbiorczy "Lwów 10" z 18.III; na odwrocie sygnowano stempelkiem BMK w ramce; gwarancja.

Fi.345 B1
Mi.387 
350 PLN
SOLD
13674

1944 wydanie przedrukowe, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał częściowo na dole znaczka.

Fi.346
Mi.388 
35 PLN
SOLD
13675

1944 zestaw znaczków z kasownikami prowizorycznymi.


100 PLN
13676

1944 list druk urzędowy z Rejonowej Komendy Uzupełnień w Nisku 20.XII.44 do Tarnobrzega, stempel cenzury wojskowej 93, stan zachowania jak na ilustracji, gwarancja Schmutz.


80 PLN
13677

1944 wydanie przedrukowe na obiegowych znaczkach Generalnego Gubernatorstwa z podobizną Hitlera, niedopuszczone do obiegu przez Ministerstwo PiT, 9 znaczków przewidzianych początkowo do obiegu i 4 próby, gwarancja Mikstein, fotoatest.

Fi. VII-XIX
3 500 PLN
13678

1944 Kraków, wydanie przedrukowe na znaczkach GG z Hitlerem, zamówione - lecz niedopuszczone do obiegu, znaczek za 50/20 gr. z nadrukiem typu 1 - okrągła kropka, z gapą na marginesie, gwarancja Schmutz.

Fi.X
350 PLN
13679

1945 Goznak, narożny czworoblok.

Fi.343
Mi.384 
10 PLN
13680

1945 list polecony z Sulisławic 4.II.45 do Lublina, stempel cenzury wojskowej 91, prowizoryczny stempel Sulisławic i poniemiecka erka, list opłacony 6,50 zł zamiast 7 zł jak za list polecony powyżej 250 g, koperta rozcięta dla ekspozycji i nieznacznie uszkodzona, bardzo dekoracyjny walor.

Fi.343
Mi.384 
250 PLN
13681

1945 kartka z Bochni 2.IV.45 do Zakopanego ze stemplem cenzury wojskowej nr 545, kartka złamana w połowie.

Fi.343
Mi.384 
60 PLN
13682

1945 R.T.R.P. znaczek za 3 zł./25 gr. z błędem nadruku na poz.45 "ukośna kreska drugiej cyfry 4 przerwana u góry", a także z błędem na znaczku podstawowym (II walec) "lewa litera "r" z kropką u góry", na liście poleconym, wysłanym 24.I.1945 z Kraśnika do Janowa Lubelskiego (opłata niezgodna z taryfą), znaczki unieważnione niemym kasownikiem prowizorycznym z dostawionym jednowierszowy stemplem "Krasnik"; stempelek cenzury wojskowej nr.166; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.346B7, 340
Mi.388, 384 
500 PLN
SOLD
13683

1945 R.T.R.P., najrzadszy w tym wydaniu nadruk odwrócony, pasek trzech znaczków za 3 zł./25 gr. z lekko przesuniętym odwróconym nadrukiem z poz.13-15/36-38, na prawym znaczku podstawowym z I walca - występujący w części nakładu, błąd z poz.38 "kropka łącząca Z i T w POCZTA (+ występująca w całym nakładzie kropka pod lewym r)", sygnatura i opis pozycji nadruku Łaszkiewicz, gwarancja i opis pozycji znaczka.

Fi.346 No B
Mi.388 
8 000 PLN
SOLD
13684

1945 Traugutt - powstanie styczniowe, znaczek w kolorze brązowaworóżowym na cienkim 0,075 mm lekko prześwitującym papierze, gwarancja i opis koloru Schmutz.

Fi.347a
Mi.389 
240 PLN
13685

1945 rocznica Powstania Styczniowego, arkusz znaczków w kolorze brązoworóżowym o różnych odcieniach, dwa katalogowane błędy nadruku: na poz.12 "akcent nad T" i na poz.23 "PÓLSKA", oprócz tego niekatalogowana plama na poz. 8 w prawym dolnym rogu znaczka, gwarancja.

Fi.347a v2, v4
Mi.389 
3 200 PLN
13686

1945 wyzwolenie dziesięciu miast, seria podstawowa 10 znaczków z nadrukami, prawidłowo skasowana 19.IV w Krakowie na ozdobnej karcie; znaczki tego wydania bardzo rzadko spotyka się "dobrze kasowane", na ogół są to grzecznościowe ostemplowania z okresu późniejszego.

Fi.348a-357
Mi.390I-X 
350 PLN