The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 39. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
12827

1939 okolicznościowa karta przygotowana z okazji powstania Generalnego Gubernatorstwa, 7.XI ostemplowana okolicznościowo; ponieważ znaczki dla GG nie zostały jeszcze przygotowane, użyto znaczka Rzeszy.

Fi.1
Mi.732 
50 PLN
12828

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe.

Fi.1-125, D1-5, U1-3
920 PLN
12829

1939-1940 komplet 4 serii, przedrukowych wydań okupacyjnych na znaczkach z prezydentem Hindenburgiem: Generalne Gubernatorstwo, Alzacja (Elsass), Lotaryngia (Lothringen), Luxemburg; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-13
Mi.1-16 
200 PLN
12830

1939-1943 zestaw serii kasowanych (Fi. 195,-).

Fi.1-13, 40-51, 52-5
110 PLN
12831

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr. - frankatura pojedyncza, ofrankowany formularz kartkowy wysłany 29.VIII.1940 z Warszawy do Krakowa, stempelek Rady Głównej Opiekuńczej.

Fi.3
50 PLN
12832

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr. - frankatura pojedyncza, ofrankowany formularz kartkowy wysłany 28.II.1940 z Warszawy do Wilna, znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym polskim przedwojennym wirnikiem, stempelek cenzury królewieckiej.

Fi.7
120 PLN
12833

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr. - frankatura pojedyncza, karta pocztowa opłacona według podwyższonej taryfy, wysłana 8.II.1940 za pośrednictwem Deutsche Dienspost Osten z Grójca do Krakowa, znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym, na odwrocie pozostałości taśmy klejącej, ogólnie bardzo dobry stan zachowania; ciekawostkę stanowi wykorzystanie jako karty, przedwojennego formularza poczty polowej!

Fi.7
120 PLN
12834

1939 I wydanie przedrukowe - frankatura dwukolorowa, polecona karta wysłana 9.VIII ze Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie do miejscowości Rubieżewicze; kasownik odbiorczy, cenzury; słabszy stan zachowania; przesyłka opisana i reprodukowana w FILATELIŚCIE 3/96 w artykule prof. Stanisława Barańskiego i Józefa Falkowskiego.

Fi.8, 9
120 PLN
12835

1939 I wydanie przedrukowe, 50 gr. - frankatura pojedyncza, list wysłany 27.XII z Gorlic do "Administracji Łemkowszczyzny" w Sanoku, znaczek z dolnym marginesem unieważniony kasownikami prowizorycznymi; przesyłka poszukiwała adresata, liczne adnotacje na odwrocie.

Fi.9
120 PLN
12836

1939 list z prowizorycznym stemplem Bydgoszczy do Berlina, koperta naddarta.


45 PLN
12837

1939 list polecony z prowizorycznym kasownikiem z Krotoszyna do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.


45 PLN
12838

1939 prekursor, znaczek obiegowy Rzeszy za 15 fen. użyty na terenie GG, polska karta pocztowa, wykorzystana jako formularz, ofrankowana znaczkiem niemieckim i wysłana 20.XII z Warszawy do Pruszkowa; znaczek unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym datownikiem.


Mi.520 
200 PLN
12839

1939 1.XII, karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr. "krótkie e".

Fi.Cp1I
80 PLN
12840

1939 I wydanie przedrukowe - dofrankowana całostka za 12 gr."długie e" wysłana 29.II.1940 z Krakowa do Radomia; idealny stan zachowania (Mi.100 euro).

Fi.Cp1II, 1, 3
200 PLN
12841

1939 1.XII, karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr. "krótkie e".

Fi.Cp2I
100 PLN
12842

1939 karty pocztowe wydania przedrukowego, 30 gr. obie odmiany "długie i krótkie e", z oryginalnego obiegu pocztowego, wysłane z Radomia do Wilna, cenzury Wehrmachtu; bardzo dobry stan zachowania (Mi.235 euro).

Fi.Cp2I-II
450 PLN
12843

1940 "RADOMER HERBSTMESSE" bardzo rzadki kasownik okolicznościowy z wyróżnikiem "b" na oryginalnej bankowej korespondencji !!! karta pocztowa, wysłana 10.X z oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego w Radomiu do Buska; ostemplowanie, wyjątkowo rzadko spotykane na przesyłkach nie inspirowanych filatelistycznie; doskonały stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.5b, 17, 21
600 PLN
12844

1940 1 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, seria czterech specjalnych pamiątkowych kart, ostemplowanych okolicznościowo 26.X w głównych miastach dystryktów: Krakowie, Warszawie, Lublinie, Radomiu.

Fi.6a-d
80 PLN
12845

1940 "1. KRAKAUER MUSTERMESSE 1940" - znaczek na kopercie, skasowany okolicznościowo 7.XII w Krakowie.

Fi.7; 14II
50 PLN
12846

1940 wydanie przedrukowe, seria czysta, w pięknym stanie, z oboma odmianami znaczków za 50/50 i 12/15 gr. (Fi.413.-), najdroższe gwarancja.

Fi.14-39
360 PLN
12847

1940 karnet - polska seria historyczna z przedrukiem (28 znaczków) ostemplowana okolicznościowo 26.X w Krakowie.

Fi.14-39
250 PLN
12848

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana, w pięknym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
240 PLN
12849

1940 list nadany w pośrednictwie pocztowym Michałowice koło Krakowa z Posterunku Polskiej Policji w Michałowicach.

Fi.20, 34
60 PLN
12850

1940 list nadany z pośrednictwa pocztowego w Gdowie koło Myślenic na nicowanej kopercie banku PKO z Posterunku Polskiej Policji w Gdowie.

Fi.22
60 PLN
12851

1940 list nadany z pośrednictwa pocztowego w Gdowie koło Myślenic z Posterunku Polskiej Policji w Niegowici.

Fi.22
60 PLN
12852

1940 Urodziny A.Hitlera, specjalna pamiątkowa karta, ofrankowana odmianą znaczka z małym odstępem nadruku, ostemplowana okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

Fi.24II; 3
50 PLN
12853

1940 kartka okolicznościowa zawodów narciarskich w Zakopanem.

Fi.30
10 PLN
12854

1940 kartka okolicznościowa ze stemplem zawodów narciarskich w Zakopanem.

Fi.30
30 PLN
12855

1940 specjalne wydanie okolicznościowe Deutsche Post Osten, przygotowane z okazji zawodów narciarskich rozegranych w Zakopanem.

Fi.30; 2
50 PLN
12856

1940 list nadany z Miechowa ze stemplem Posterunku Polskiej Policji w Książu Wielkim do Krakowa.

Fi.34, 41
60 PLN
12857

1940 widoki zabytkowych budowli (I), 50 gr. - frankatura wielokrotna, paczkowy adres pomocniczy wysłany 18.VIII.1943 z Wierzbnika do Ojcowa.

Fi.48
120 PLN
12858

1940 widoki zabytkowych budowli (I), 50gr. + 60gr. - frankatura dwukolorowa, list polecony wysłany 31.III z Krakowa do Pfäffikon - obozu polskich żołnierzy internowanych w Szwajcarii, zalepka cenzury niemieckiej, liczne stempelki cenzury, w tym cenzora szwajcarskiego 380, kompletna (zazwyczaj zdarta) kartka kierunkowa !!! stempelek "Zuzustellen Feldpostdirektion"; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.

Fi.48, 49
300 PLN
12859

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria w czworoblokach skasowana okolicznościowo 17.VII w Warszawie na kartach w pierwszym dniu obiegu, dodatkowo oryginalna koperta Versandstelle fur Sammlermarken Krakau.

Fi.52-55
250 PLN
12860

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż - komplet 4 oficjalnie przygotowanych kart, ostemplowanych okolicznościowo 17.VIII w pierwszym dniu obiegu w: Krakowie , Warszawie, Radomiu i Lublinie.

Fi.52-55
100 PLN
12861

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria na kopercie ostemplowana okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

Fi.52-55
50 PLN
12862

1940 1 Rocznica utworzenia GG - seria ostemplowana okolicznościowo na kopercie 26.X w Krakowie.

Fi.56-58
40 PLN
12863

1940 1 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, specjalna pamiątkowa karta, ostemplowana okolicznościowo 26.X w Warszawie.

Fi.58; 6b
20 PLN
SOLD
12864

1940 znaczek opłaty stemplowej za 1 zł.


30 PLN
12865

1940 polska koperta pocztowa z królem Kazimierzem Jagiellończykiem, z nadrukiem, wysłana z agencji Dobre do Mińska Mazowieckiego, stempelek agencji odciśnięty obok znaku opłaty, który został skasowany w Mińsku.

Fi.Ck1
100 PLN
12866

1940 polska karta pocztowa z prezydentem Mościckim o ciemnozielonoszarym znaku opłaty, z nadrukiem, sygnatura (VI-1938); hasło propagandowe H - "TELEFON ZAOSZCZĘDZA CZAS I PIENIĄDZE", wysłana z Warszawy do Lublina; całostka bardzo rzadko spotykana (Mi.450 euro, Fi.1200.-); bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.Cp3I
1 000 PLN