The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 39. WW2 foreign postage

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
12696

1933 Ziemie Zachodnie, list (koperta okienkowa) wysłany 3.III z Wrocławia; zwraca uwagę data wysyłki 3.3.33 !!!


Mi.469 
50 PLN
12697

1934 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa, wydana z okazji Międzynarodowego Dnia Pracy, ostemplowana okolicznościowo 3.V we Wrocławiu; temat - LOTNICTWO.


Mi.P251 
30 PLN
12698

1938 Ziemie Zachodnie, druk przesłany miejscowo 29.VII we Wrocławiu, ofrankowany znaczkiem przedstawiającym Ostrów Tumski (Dominsel) i ostemplowany kasownikiem okolicznościowym; zwraca uwagę tradycyjne niemieckie pozdrowienie filatelistyczne; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.665 
50 PLN
12699

1939 wycinek z listu z Wilna 30.X.1939.


40 PLN
12700

1939 radziecki znaczek na wycinku z polskim stemplem z Grodna 30.X.1939.


30 PLN
12701

1939 wycinek z listu z Stryja 12.X.1939.


30 PLN
12702

1939 obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, polska karta pocztowa użyta jako formularz, ofrankowana sowieckimi znaczkami, wysłana 20.X z Kowla do Kielc, znaczki unieważnione polskim datownikiem; krótka ale ciekawa treść; dobry stan zachowania.


Mi.677 
200 PLN
SOLD
12703

1939 kartka z Nadwórna (powiat Stanisławowski) 28.11.39 do Lwowa, stempel odbiorczy na froncie, ślady po złamaniu kartki.


50 PLN
12704

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 11.XII z Sosnowca do oflagu XIB w Brunszwiku, przesyłka poszukiwała odbiorcy, w oflagu XIA w miejscowości Osterode am Harz, skąd dosłano ją do oflagu XIIA, owalny stempelek cenzury obozowej z wizerunkiem sowy; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.AnN11a
Mi.522a 
100 PLN
SOLD
12705

1940 obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, karta wysłana 10.XII ze Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie do miejscowości Rubieżewicze; stempel urzędu pośredniego Iwiniec 8.I.1941 i kasownik odbiorczy Rubieżewicze 10.I.1941, cenzura Wehrmachtu, dodatkowo stempel szpitala, słabszy stan zachowania; przesyłka opisana w FILATELIŚCIE 3/96 w artykule prof. Stanisława Barańskiego i Józefa Falkowskiego.

Fi.46
150 PLN
12706

1940 znaczek radziecki ze stemplem polskim z Czarnej Wsi 11.II.1940.


20 PLN
12707

1940 wycinek z listu z Białegostoku 18.IV.1940.


40 PLN
12708

1940 kartka z Krzemieńca 4.6.40 do Zakopanego.


200 PLN
12709

1940 polecona kartka z Lwowa 6.V.40 do Ostrawy na Morawach, stempel odbiorczy.


Mi.670 
80 PLN
12710

1940 obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, Brody-Zamek - obóz dla polskich jeńców w ZSRR, budujących pod nadzorem NKWD drogi, m.in. strategiczną Nowogród Wołyński - Lwów, karta podwójna, część z opłaconą odpowiedzią, wysłana 29.IV z Równego do Lublina, cenzura; bardzo dobry stan zachowania.


250 PLN
12711

1940 obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - karta informacyjna z Oflagu IIB, wysłana 3.VI do Tarnopola, kasownik odbiorczy, w charakterze datownika nadawczego zastosowano numerator biurowy; doskonały stan zachowania.


200 PLN
12712

1940 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa z sygnaturą (40-157-1-B9), skasowana okolicznościowo 23.VIII we Wrocławiu kasownikiem Niemieckiej Wystawy Kolonialnej.


Mi.P236 
50 PLN
12713

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, unikalny lotniczy list polecony, wysłany 14.XII z urzędu pocztowego Lwów 10 do Krakowa; ładnie ofrankowana koperta, fioletowe stempelki: polski polecenia i rosyjski "ABO"; zalepka i stemple cenzury, kasownik odbiorczy Kraków 30.XII; korespondencja pomiędzy częścią Polski okupowaną przez Niemców, a częścią okupowaną przez Rosjan, wędrowała okrężną drogą Moskwa - Berlin i na tym właśnie odcinku jako lotnicza; przesyłki lotnicze wysyłane w obrębie okupowanej Polski należą do rzadkości; wyjątkowy walor w idealnym stanie zachowania; gwarancja.


Mi.594, 682, 736&nbs
2 000 PLN
12714

1940 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa o sygn. 40-157-1-B9, wysłana 26.VIII z Wrocławia do Katowic (Kattowitz), znak opłaty unieważniony wirnikiem propagandowym Niemieckiego Czerwonego Krzyża, ładna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.P236 
60 PLN
12715

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.


Mi.P6-8 
60 PLN
12716

1940 kartka z Wrześni do Szwajcarii ze stemplem niemieckiej cenzury wojskowej.


40 PLN
12717

1940 blok wydany przez pocztę litewską na anektowanych terenach.

Fi.bl. 2
80 PLN
12718

1941 znaczki radzieckie ze stemplem polskim z Czarnej Wsi 23.4.1941.


40 PLN
12719

1941 lotniczy list polecony z Lwowa 9.4.41 do Niemiec, stemple cenzorskie i zalepka.


100 PLN
12720

1941 okupacja niemiecka terenów litewskich i polskich anektowanych uprzednio przez ZSRR, wydanie przedrukowe, kompletna seria na kopercie, skasowana 2.VIII w Wilnie (znaczki kasowane Mi.400.- euro).


Mi.1-9 
800 PLN
12721

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list do Czortkowa, wysłany 30.IV z maleńkiej miejscowości Duliby koło Buczacza, kasownik odbiorczy na odwrocie; dobry stan zachowania.


140 PLN
12722

1941 kartka z Wileńszczyzny LENTVARIS 15.4.41 do Poznania z stemplem cenzury Wermachtu.


80 PLN
12723

1941 obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, karta pocztowa dofrankowana znaczkiem z serii upamiętniającej "wyzwolenie" połowy Polski przez Sowietów, wysłana 8.II z miejscowości Busk do Gródka Jagiellońskiego, kasownik odbiorczy.


Mi.736 
150 PLN
12724

1941 koperta z treścią z Syberii (Tawda) 29.3.41 do Lwowa, na odwrocie stempel odbiorczy Lbob 02-04-41.


35 PLN
12725

1941 Protektorat Czech i Moraw, podwójna karta pocztowa, czysta.


Mi.P13 
50 PLN
12726

1941 całostka z Lwowa 17.1.41 dofrankowana znaczkiem za 10 kop. z nadrukiem 17.IX.1939 upamiętniającym agresję na Polskę do Chrzanowa, wirnik sowiecki z 20.01.41, wirnik cenzury Wehrmachtu, parafki cenzorów.


110 PLN
12727

1941 obszary anektowane przez Litwę, blok okolicznościowy z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będący w obiegu na terenach okupacji litewskiej.

Fi.AnL Bl.2
Mi.Bl.2 
80 PLN
12728

1941 okupacja niemiecka terenów anektowanych uprzednio przez ZSRR, wydanie dla okręgu wileńskiego, seria przedrukowa w pięknym stanie, wysoka wycena w katalogu Fischer, gwarancja dwóch najdroższych wartości Krawczyk.

Fi.OkNL1-9
Mi.10-18 
3 200 PLN
SOLD
12729

1943 tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ukraine", list polecony z Połogi przez Zaporoże 14.1.43 do Królewca, na odwrocie stempel odbiorczy, list prywatny ostemplowany pieczęcią służbową.


280 PLN
12730

1943 list polecony z Równego Wołyńskiego do Berlina.


60 PLN
12731

1944 list z Pfeilstätt przez Wieluń do Szwajcarii, zalepka i stempel niemieckiej cenzury wojskowej, na odwrocie stempel odbiorczy.


80 PLN
12732

1945 poczta polowa - HEL, znaczki wydane w marcu dla okrążonych oddziałów niemieckich Mi.280 euro), używane do frankowania poczty wysyłanej do Niemiec okrętami podwodnymi - tzw. U-Boot Hela post.

Fi.1b
Mi.13b 
600 PLN