The auction will start on 19.04.2024

Auction 39. Plebiscites 1920-1922

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
12625

1920 seria bez znaczka za znaczka za 5 mk. na liście ekspresowym z Markushof (Markusy) 11.7.20 do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.1-13
100 PLN
12626

1920 Olsztyn, seria z odmianami kolorów (21 znaczków), znaczki 4a i 4b gwarancja Schmutz.

Fi.1-14
350 PLN
12627

1920 wydanie Komisji Rządzącej, dwie serie w różnych odmianach barwy lub papieru.

Fi.1-9
150 PLN
12628

1920 Górny Śląsk, seria wydania Komisji Rządzącej z odmianami.

Fi.1-9a, b
50 PLN
12629

1920 Śląsk Cieszyński, próba znaczka za 5 f. z przesuniętym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.1 P1
750 PLN
12630

1920 kartka z Bytomia 21.2.20.

Fi.3, 4
30 PLN
12631

1920 znaczek wydania przedrukowego dla obszaru plebiscytowego Kwidzyna, gwarancja Schmutz.

Fi.4
120 PLN
12632

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, znaczek "zwycięstwa" za 15 Pf. - nadruk ALLENSTEIN nie zakrywa DEUTSCHES REICH - nakład z lipca po wygraniu przez Niemcy plebiscytu (Fi.400.-), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.4bI
300 PLN
12633

1920 list firmowy z Bielska 5.VII.20 do Wiednia opłacony znaczkami wydania dla Śląska Cieszyńskiego.

Fi.5
120 PLN
SOLD
12634

1920 list z Świętochłowic 11.5.20 do Będzina.

Fi.5
80 PLN
12635

1920 list polecony z Mrągowa (Sensburg) 10.5.20 do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.10
250 PLN
SOLD
12636

1920 Górny Śląsk - II wydanie plebiscytowe, nadruk 10/20 f. na znaczku z błędami "H nad SCHLESIEN" i aklatsch, na szarym papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.11 B
60 PLN
12637

1920 Olsztyn - I wydanie plebiscytowe, narożny znaczek za 1,50 Mk. w kolorze różowawobrązowym (Fi.400.-), gwarancja i opis Althen BPP.

Fi.12b
360 PLN
12638

1920 Górny Śląsk - II wydanie plebiscytowe, znaczek za 50 fen./5 mk. (Mi.typ IIIa+IIIb - stara wycena parki na podlepce 10000 MM, obecnie -.- euro) z nakładu berneńskiego z matowym nadrukiem, prawy znaczek lekki ślad, lewy bez podlepki, gwarancja z opisem nakładu Schmutz.

Fi.12ba
Mi.12b W3 
4 800 PLN
12639

1920 Górny Śląsk, podstawowa seria trzeciego wydania na wycinkach.

Fi.13-29
60 PLN
12640

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, znaczek za 5 Mk. w kolorze ultramarynowym, lekki ślad podlepki, gwarancja Richter, Schmutz.

Fi.14ay
Mi.14a 
200 PLN
12641

1920 list z Opola 23.8.20 do Wrocławia.

Fi.16
50 PLN
12642

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf. w kolorze karminowobrązowym, cena katalogowa wykazuje silną tendencję wzrostową (Fi.1000.-),gwarancja i opis Hey BPP.

Fi.18b
540 PLN
SOLD
12643

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf. w kolorze karminowobrązowym, cena katalogowa wykazuje silną tendencję wzrostową (Fi.1400.-),gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.18b
800 PLN
12644

1920 kartka z Chorzowa 28.9.20 do Niemiec.

Fi.18, Cp3
60 PLN
12645

1920 Kwidzyn, znaczek wydania przedrukowego, gwarancja Schmutz.

Fi.23
30 PLN
12646

1920 Kwidzyn, znaczek wydania przedrukowego, gwarancja Schmutz.

Fi.23
20 PLN
12647

1920 znaczki wydania przedrukowego dla obszaru plebiscytowego w Kwidzynie, duże podlepki, podniesiona gwarancja Schmutz.

Fi.23-25
110 PLN
12648

1920 wydanie przedrukowe dla obszaru plebiscytu w Kwidzynie, gwarancja Sztaba.

Fi.26-29
100 PLN
12649

1920 Kwidzyn, seria wydania obiegowego, tak zwanego II mediolańskiego.

Fi.30-43
130 PLN
12650

1920 znaczki plebiscytowe stemplowane grzecznościowo kasownikiem Bytomia na kopercie.


30 PLN
12651

1920 Górny Śląsk, niemieckie dywersyjne fałszerstwo propagandowe, rzadko spotykana kompletna seria w ładnym stanie.


300 PLN
12652

1920 Górny Śląsk - II wydanie plebiscytowe, nadruk 5/15 f. - typu IVa, na znaczku fioletowym zamiast niebieskim (Mi.550 euro), piękny stan, gwarancja Krawczyk.


Mi.10F 
1 100 PLN
12653

1920 Olsztyn, seria czysta nie dopuszczonych do obiegu znaczków typu Germania, w pięknym stanie (Fi.2500.-), gwarancja.

Fi.I-V
Mi.II-VI 
1 500 PLN
12654

1920 Olsztyn, nie dopuszczone do obiegu znaczki typu Germania, wszystkie trzy wartości 20,30,40 drukowane z płyty - w parkach z numerem HAN(nakładu) znaczka podstawowego, wartości 5,10 drukowane z walca (nie posiadały takiego numeru) - w parkach z oznaczeniami na marginesach, przedrukowano jedynie po pięć arkuszy tych znaczków, teoretycznie może istnieć tylko po pięć parek z oznaczeniem HAN, piękny stan z pełną oryginalną gumą bez podlepki, taniej niż katalogowa cena zwykłych serii (Fi.5000.-), kolorowy fotoatest Mikulski.

Fi.I-V
Mi.II-VI 
4 250 PLN
12655

1920 wydanie przedrukowe dla Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej i władz niemieckich im podległych, seria.

Fi.U1-7
20 PLN
12656

1920 wydanie przedrukowe dla Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej i władz niemieckich im podległych, seria.

Fi.U1-7
60 PLN
SOLD
12657

1920 wydanie przedrukowe dla Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej i władz niemieckich im podległych, seria.

Fi.U8-20
30 PLN
SOLD
12658

1920 wydanie przedrukowe dla Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej i władz niemieckich im podległych, seria.

Fi.U8-20
50 PLN
SOLD
12659

1921 Górny Śląsk, niemiecka karta propagandowa, wysłana 20.III w dniu Plebiscytu z Opola do Lubania (Lauban); karta w rzeczywistości prezentuje się korzystniej niż na powyższej reprodukcji (niewielkie przebarwienia).

Fi.16, 18
100 PLN
12660

1921 kartka z Katowic do Niemiec.

Fi.18
40 PLN
12661

1921 niemiecka kartka patriotyczna z Będzina 19.3.21 do Niemiec.

Fi.21
60 PLN
12662

1921 Górny Śląsk - wydanie okolicznościowe z okazji plebiscytu, znaczek za 15 fen. z abklatschem, gwarancja Bruba, Schmutz.

Fi.31
150 PLN
12663

1921 Górny Śląsk - poczta powstańcza tzw. wydanie Korfantego.


50 PLN
SOLD
12664

1921 Górny Śląsk - poczta powstańcza tzw. wydanie Korfantego.


50 PLN
SOLD