The auction will start on 14.04.2023

Auction 38. Central Lithuania

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
6843

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na obustronnie zadrukowanym srednim gąbczastym papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), gwarancja.

Fi.1 P1
50 PLN
6844

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowa próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na średnim żeberkowanym papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Berbeka.

Fi.1 P1
50 PLN
6845

1920 godło Litwy Środkowej, parka znaczka za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.2A
Mi.2B 
15 PLN
6846

1920 godło Litwy Środkowej, bardzo rzadki, potrójny druk próby znaczka za 1 mk., w kolorze niebieskim na papierze gąbczastym gazetowym, gwarancja Schmutz.

Fi.2 P11
120 PLN
6847

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczka za 2 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.3A
Mi.3B 
40 PLN
SOLD
6848

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk znaczka za 2 mk., gwarancja.

Fi.3B Dp
Mi.3A 
20 PLN
6849

1920 OSZMIANA - rzadkie ostemplowania Litwy Środkowej - godło Litwy Środkowej, oryginalnie kasowany w Oszmianie znaczek za 2 mk. o podwójnym druku, gwarancja Krawczyk.

Fi.3B Dp
Mi.3A 
60 PLN
6850

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 2 mk., w kolorze fioletowym na papierze gąbczastym gazetowym, gwarancja.

Fi.3 P3
40 PLN
6851

1920 wydanie przedrukowe, gwarancja Schmutz.

Fi.5
30 PLN
SOLD
6852

1920 godło Litwy Środkowej, parka znaczka za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.21A
Mi.21B 
15 PLN
SOLD
6853

1920 godło Litwy Środkowej, znaczek za 2 mk. o podwójnym druku, skasowany grzecznościowo w ambulansie Grodno-Mosty, gwarancja Krawczyk.

Fi.22A Dp
Mi.22B 
20 PLN
6854

1920 godło Litwy Środkowej, parka znaczków za 2 mk., z międzypolem.

Fi.22B
Mi.22A 
40 PLN
6855

1920-21 zestaw czystych serii w ładnym stanie.


55 PLN
SOLD
6856

1920-22 zestaw błędnodruków i makulatury - przesunięcia kolorów, podwójne i obustronne druki, z grzecznościowym kasownikiem ambulansu Grodno-Mosty, w cenie wywoławczej poniżej połowy cen detalicznych takich walorów, gwarancja Krawczyk.


240 PLN
6857

1920 Operacja wileńska, z inspiracji Józefa Piłsudskiego 9.X wybucha "bunt" dywizji litewsko-białoruskiej, dowodzonej przez gen. Lucjana Żeligowskiego; działając oficjalnie wbrew woli Naczelnika Państwa, zajęto Wilno wraz z Wileńszczyzną, a 12.X proklamowano powstanie nowego państwa Litwy Środkowej; sekretnik, wysłany 20.X za pośrednictwem poczty polowej 46 przez żołnierza słuckiego pułku strzelców wchodzącego w skład dywizji litewsko-białoruskiej, przesyłka adresowana do Zarządu Sekcji Opieki nad Harcerkami w Warszawie; listowa pieczęć formacyjna Dowództwa pułku, kasownik odbiorczy; unikalny dokument historyczny w doskonałym stanie zachowania (ślady archiwizacji nie obniżają ani rangi ani wartości waloru), gwarancja Schmutz.


2 500 PLN
6858

1921 dekoracyjnie frankowany list polecony (opłata za wysoka) wysłany 3.III z urzędu Wilno 1 do Lwowa, dobry stan zachowania.

Fi.15-19B
Mi.15-19A 
400 PLN
6859

1921 różne rysunki, druk obustronny znaczka za 2 mk. w czworobloku, po jednej stronie grzecznościowy kasownik ambulansu Grodno-Mosty, gwarancja Krawczyk.

Fi.16A
Mi.16B 
30 PLN
6860

1921 różne rysunki, znaczek za 6 mk., z podwójną odbitką koloru szarego na odwrocie, z grzecznościowym kasownikiem ambulansu Grodno-Mosty, gwarancja Krawczyk.

Fi.18A
Mi.18B 
20 PLN
6861

1921 różne rysunki, czworoblok znaczka za 10 mk., z wzajemnym przesunięciem kolorów i grzecznościowym kasownikiem ambulansu Grodno-Mosty, gwarancja Krawczyk.

Fi.19A
Mi.19B 
30 PLN
6862

1921 różne rysunki, czworoblok znaczka za 10 mk., z wzajemnym przesunięciem kolorów.

Fi.19A
Mi.19B 
80 PLN
6863

1921 różne rysunki, znaczek za 10 mk., z wzajemnym przesunięciem kolorów, gwarancja.

Fi.19B
Mi.19A 
20 PLN
6864

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, ząbkowany znaczek za 2/2 Mk. z odwróconym nadrukiem, tylko niewielka częśc nakładu była gumowana, gwarancja Schmutz.

Fi.28B No
Mi.28A 
750 PLN
6865

1921 wydanie na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, parka tete-beche.

Fi.30A
Mi.30B 
50 PLN
SOLD
6866

1921 wydanie na rzecz PCK, znaczek za 4+1 mk. z poczwórnym nadrukiem, w tym jednym odwróconym, gwarancja.

Fi.30A Npc
Mi.30B 
150 PLN
6867

1921 wydanie na rzecz Polskiego Białego Krzyża, pięć czystych serii (5 x 31-33A, Fi.80.-).

Fi.31-33A
Mi.31-33B 
40 PLN
6868

1921 wydanie na rzecz Polskiego Białego Krzyża, znaczek za 10 mk., bez koloru żółtego, gwarancja.

Fi.33A
Mi.33B 
25 PLN
6869

1921 różne rysunki, dziesięć serii czystych (10 x 34-41B, Fi.500.-).

Fi.34-41B
Mi.34-41A 
250 PLN
6870

1921 różne rysunki, czworoblok znaczka za 1 mk., ze znacznym przesunięciem tła i grzecznościowym kasownikiem ambulansu Grodno-Mosty, gwarancja Krawczyk.

Fi.34A
Mi.34B 
40 PLN
6871

1921 list o wartości 10.000 marek, wysłany 6.VII z urzędu pocztowego Wilno 1 do Warszawy, przesyłka obowiązkowo polecona i zabezpieczona pieczęciami lakowymi, największa, odciśnięta w urzędzie pocztowym, zachowana w idealnym stanie, widoczny na niej jest (z najdrobniejszymi szczegółami) herb Litwy Środkowej - Orzeł i Pogoń, a na obwodzie napis URZĄD POCZTOWO-TELEGRAFICZNY WILNO 1, pozostałe stemple lakowe prywatne nadawcy, jest to tak zwany list wartościowy otwarty celem urzędowego przeliczenia zawartości, listy takie z tego okresu są znane w pojedynczych egzemplarzach (opisane przez J.Auleytnera w Filateliście 6-8/2006), na froncie koperty stempelek polecenia, na odwrocie kasowniki odbiorcze: Warszawa 8.7 i charakterystyczny Warszawa 8 z 9.VII; bardzo rzadki, dekoracyjny i efektowny walor w doskonałym stanie zachowania, o niecodziennym obiegu pocztowym, wyróżniający się wśród nielicznych przesyłek z oryginalnego obiegu, ze słynnej kolekcji G.Hahne.

Fi.34B, 40B, 41A
Mi.34A, 40A, 41B&nbs
4 000 PLN
6872

1921 różne rysunki, potrójny druk - makulatura, gwarancja.

Fi.34MK
30 PLN
6873

1921 różne rysunki, podwójny druk - makulatura, gwarancja.

Fi.35MK
50 PLN
6874

1921 różne rysunki, podwójny druk - makulatura, gwarancja Miszczak.

Fi.36MK
30 PLN
6875

1921 różne rysunki, makulatura znaczka za 4 mk., gwarancja Krawczyk.

Fi.37A
Mi.37B 
25 PLN
6876

1921 różne rysunki, znaczek za 4 mk. z przesuniętym drukiem tła i podwójnym ząbkowaniu naroża, gwarancja.

Fi.37B
Mi.37A 
30 PLN
6877

1921 różne rysunki, podwójny druk - makulatura, gwarancja.

Fi.39MK
50 PLN
6878

1921 różne rysunki, znaczek za 10 mk. ze zdeformowanym na skutek zagięcia arkusza ząbkowaniem.

Fi.40B
Mi.40A 
50 PLN
SOLD
6879

1921 różne rysunki, czworoblok próby znaczka za 10 mk., w kolorze fioletowym bez tła, gwarancja Schmutz.

Fi.40 P2
240 PLN
6880

1921 różne rysunki, znaczek za 20 mk. ze znacznym przesunięciem tła, gwarancja.

Fi.41A
Mi.41B 
25 PLN
6881

1921 różne rysunki, podwójny druk - makulatura, gwarancja.

Fi.41MK
30 PLN
6882

1921 1 rocznica zajęcia Wilna przez gen. Żeligowskiego, znaczek za 100 mk., w kolorze niebieskim z przesuniętym tłem, gwarancja.

Fi.42B
Mi.42A 
50 PLN