The auction will start on 19.04.2024

Auction 38. Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
6286

1917 niezrealizowane projekty (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal. w kolorach karminowym i zielonym, wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze kredowym


300 PLN
6287

1917 niezrealizowany projekt (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal. w kolorze czerwonym, wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze kredowym z żółtym poddrukiem - rzadki.


350 PLN
6288

1918 KUTNO - wydanie GGW, znaczek za 5 fen. na pięknym wycinku, z rzadkim kasownikiem prowizorycznym z Kutna.

Fi.8
120 PLN
6289

1918 ZNACZEK DZIELONY NA LIŚCIE, obszary byłego zaboru rosyjskiego pod okupacją austro-węgierską, współkursory (wydania lubelskiego) - znaczki austriackie i wojskowej poczty austro-węgierskiej użyte po wprowadzeniu znaczków polskich wydań przedrukowych, list polecony, wysłany 7.XII z Lublina do Krakowa, opłacony znaczkiem za 30 hal. poczty austriackiej i połówką znaczka za 30 hal. poczty wojskowej, znaczki unieważnione unarodowionym kasownikiem austriackiej poczty polowej, na odwrocie kasownik odbiorczy Kraków 1 z 13.XII; gwarancja Krawczyk.

Po odzyskaniu niepodległości, w pierwszym okresie korzystano powszechnie z pozostawionych zapasów znaczków, spotykane są frankatury zastępcze, w których zamiast znaczków opłaty użyto znaczków dzielonych i to zarówno opłaty, urzędowych czy dopłat, podręcznik Polskie Znaki Pocztowe w III tomie, wymienia te frankatury zastępcze; dzielone znaczki poczty polowej za 30 hal. znane są np. z Sandomierza czy Dąbrowy; prezentowana całość stanowi swoistą osobliwość pocztową, z pierwszych dni po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Fi.63
Mi.224 
1 800 PLN
6290

1918 BIALYSTOK, germania, znaczek za 10 f. z rzadkim kasownikiem prowizorycznym z Białegostoku, na wycinku.


60 PLN
SOLD
6291

1918 współkursory - znaki austro-węgierskiej poczty polowej użyte na ziemiach polskich, dofrankowana karta pocztowa wysłana 11.XII z Lublina do Krakowa, kasownik unarodowiony.

Fi.OA55, OACp3
200 PLN
6292

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria w czworoblokach, znaczki za 6 hal. gwarancja Schmutz.

Fi.55-65
Mi.54-64 
300 PLN
6293

1919 wydanie Komisji Rządzącej (PKL), seria z prywatnymi ząbkowaniami z Żywca i Wadowic, rzadkie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.55-65
Mi.54-64 
300 PLN
6294

1919 wydanie PKL, seria lokalnie ząbkowana, znaczek za 6 h. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65 ZL
Mi.54-64 
160 PLN
6295

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z błędem "zgrubienie na szyi orła".

Fi.56s
Mi.55 
50 PLN
6296

1919 wydanie Komisji Rządzącej, parka z obiegu, gwarancja Schmutz.

Fi.58
Mi.57 
80 PLN
6297

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 6 h., z błędem "kolec na lewym skrzydle orła", gwarancja i opis.

Fi.58s
Mi.57 
120 PLN
6298

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z błędem "kolec na skrzydle", gwarancja.

Fi.58s
Mi.57 
100 PLN
6299

1919 wydanie PKL, lokalnie ząbkowany z trzech stron najdroższy w serii znaczek za 6 h., lekka prześwitka po podlepce, gwarancja.

Fi.58 ZL
Mi.57 
50 PLN
6300

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 10 h., z prywatną perforacją i co bardzo rzadkie gumowany podobnie do wydania markowego, gwarancja Krawczyk.

Fi.59
Mi.58 
60 PLN
6301

1919 wydanie PKL, podwójnie lokalnie ząbkowany znaczek za 10 h., gwarancja Krawczyk.

Fi.59 ZL
Mi.58 
50 PLN
6302

1919 wydanie PKL, pasek trzech znaczków z ciekawym Abklatschem na odwrocie.

Fi.60
Mi.59 
80 PLN
6303

1919 przekaz pieniężny z Rakszawy 10.III.19 do Krakowa.

Fi.61, 63
140 PLN
SOLD
6304

1919 wydanie PKL, lokalnie ząbkowany i gumowany znaczek za 25 h., lekka podlepka, bardzo ładny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.62 Zl
Mi.61 
50 PLN
6305

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta.

Fi.73-84A
Mi.65-76 
320 PLN
6306

1919 list z Raciborowic 3.XI.19 do Krakowa, nadawca Urząd Gminy w Batowicach.

Fi.74, 77B
Mi.78, 81 
25 PLN
6307

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok prób arkuszowych znaczka za 5 hal. w kolorze ciemnozielonym.

Fi.74 P4
Mi.66 
150 PLN
6308

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok prób arkuszowych znaczka za 50 hal. w kolorze jasnoniebieskim.

Fi.74 P5
Mi.71 
300 PLN
6309

1919 list wartościowy z Sanoka 25.X.19 do Podgórza (Kraków), obcięta prawa część koperty.

Fi.76, 78, 80, 82B
Mi.80, 82, 84, 86&nb
160 PLN
6310

1919 wydanie w walucie koronowej, 15 hal - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 29.XII z Puław adresowana do Skierniewic, znaczek unieważniony datownikiem prowizorycznym przerobionym ze stempla austro-węgierskiej poczty etapowej.

Fi.76B
Mi.80 
40 PLN
6311

1919 wydanie w walucie koronowej, 25 hal. - frankatura wielokrotna, list z Jarosławia do Zurichu, opłacony według pierwszej oficjalnej polskiej taryfy zagranicznej z 25.II.1919, pod znaczkami, wpisana przez odbiorcę, firmę SCHELLER, data nadejścia przesyłki 9/8/1919; znaczki skasowane unarodowionym austriackim datownikiem z wyciętym napisem JAROSLAU; stempelek cenzury krakowskiej z numerem 1; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.78B
Mi.82 
100 PLN
6312

1919 miejscowy list polecony z Kakowa 3.XII.19.

Fi.79B
Mi.83 
20 PLN
SOLD
6313

1919 CENZURA BIELSKO, wydanie w walucie koronowej, 50 hal - frankatura pojedyncza, list zagraniczny, wysłany 10.X z Bielska do Wiednia, bardzo wczesna (jedna z pierwszych), czysta i wyraźna odbitka stempelka B2 - cenzury bielskiej, wprowadzonego do użytku w październiku 1919; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.79B
Mi.83 
300 PLN
6314

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok prób arkuszowych znaczka za 50 hal. w kolorze ciemno lilaultramarynowym.

Fi.79 P6
Mi.71 
300 PLN
6315

1919 wydanie w walucie koronowej, bardzo mocno przesunięty w pionie druk podwójny marginesowego, ciętego znaczka za 1 kr. (Fi.250.-), żyłka w papierze, ładna pasiasta guma, gwarancja Schmutz.

Fi.80A Dp
Mi.72 
200 PLN
6316

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 1 kor. na papierze prążkowanym pionowo.

Fi.80A Dp
Mi.72 DD 
50 PLN
6317

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 1.50 kr. (Fi.500.-), ku prawej stronie parki druk z powodu braku farby zanika, gwarancja Krawczyk.

Fi.81A Dp
Mi.73 
180 PLN
6318

1919 wydanie w walucie markowej, druk znaczka za 2 kr. małą ilością farby - makulatura.

Fi.82A
Mi.74 
35 PLN
6319

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 2 kr.

Fi.82ADp
Mi.74DD 
40 PLN
6320

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 5 kr.

Fi.84ADp
Mi.76DD 
60 PLN
6321

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk próby znaczka o wysokim nominale 5 kr., rzadkiej na cienkim białym papierze, gwarancja Falkowski.

Fi.84 P2 Dp
Mi.76 
300 PLN
6322

1919 wydanie w walucie markowej, seria cięta skasowana 9.V na kopercie listu poleconego w Warszawie; znaczki w bardzo dobry stanie zachowania, koperta w słabym.

Fi.85-96A
Mi.89-100 
220 PLN
6323

1919 współkursory - frankatura mieszana, niemiecka karta pocztowa użyta na ziemiach polskich, dofrankowana polskim znaczkiem wydania markowego, wysłana 4.IX z miejscowości Parkowo do Poznania, znaczki unieważnione kasownikiem niemieckim; spośród róznych możliwych kombinacji frankatur, mieszane polsko-niemieckie są najrzadsze; całość w dobrym stanie zachowania (na końcach kilku ząbków niewielkie przebarwienia).

Fi.86B
Mi.P106, 102 
300 PLN
6324

1919 wydanie w walucie markowej, znaczek z ładnym abklaczem.

Fi.86B
Mi.102 
60 PLN
6325

1919 kartka z Warszawy 30.9. do Londynu, stempel cenzury wojskowej.

Fi.86B, Cp24
30 PLN