The auction will start on 14.04.2023

Auction 38. Local postage 1918-1919

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5735

1918/19 Bielsko, austriacka całostka poczty polowej z nadrukiem lokalnym "POCZTA POLSKA 15 hal" i dodatkowym nadrukiem wydania krakowskiego w typie 133, całostki najpierw uzyskały nadruk lokalny, a ponieważ nie był zbytnio czytelny przesłano do Krakowa gdzie uzyskały nadruk krakowski, jedna z najrzadszych pozycji wydań lokalnych 1918-19, znane około 10 całostek z obiegu z Bielska i okolic (Czechowice, Żywiec) i pojedyncze czyste egzemplarze, pojedyncze egzemplarze całostek z tym nadrukiem lokalnym odkryto w latach trzydziestych XX wieku, a czyste były długi czas nieznane, doskonały stan zachowania, gwarancja i opis na odwrocie Schmutz.

Fi.Cp2
10 000 PLN
SOLD
5736

1918 Grodzisk, znaczki z nadrukiem unaradawiającym stemplowane kasownikiem prowizorycznym.


100 PLN
5737

1918 Kalisz - wydanie I, znaczek za 60 f. z lokalnym nadrukiem, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.15
150 PLN
5738

1918 Kalisz, znaczek I wydania, gwarancja Schmutz.

Fi.6
120 PLN
5739

1918 Kalisz, parka znaczków pierwszego wydania, gwarancja Schmutz.

Fi.8a
200 PLN
5740

1918 Kalisz, karta pocztowa z lokalnym nadrukiem typu 1, przygotowana do obrotu zamiejscowego przed 25.XI - przedrukowaną kartę za 7,5 fen. (taryfa miejscowa), dofrankowano przedrukowanym uprzednio znaczkiem za 2,5 fen. do taryfy 10 fen. (taryfa zamiejscowa), przygotowanie prawidłowo opłaconych kart miało zapewne na celu usprawnienie pracy urzędu pocztowego, gwarancja

Fi.Cp1
750 PLN
5741

1918 Kalisz, karta pocztowa z lokalnym nadrukiem typu 1, przygotowana do obrotu wewnętrznego po 25.XI - dofrankowana do taryfy 15 fen. przez doklejenie znaczka za 7,5 fen. i potem przedrukowana ! - w tym okresie karty przygotowywano w pośpiechu i powstało nieco odwrotek i takich jak wyżej nadruków ukośnych, przygotowanie prawidłowo opłaconych kart miało zapewne na celu usprawnienie pracy urzędu pocztowego, na odwrocie rzadko spotykany na kartach lekki abklatsch nadruku GGW, gwarancja.

Fi.Cp1
1 250 PLN
5742

1918 Kalisz, całostka z lokalnym nadrukiem grzecznościowo stemplowana, gwarancja na odwrocie.

Fi.Cp2A
200 PLN
5743

1918 Myślenice, znaczek opłaty za 10 h. z odwróconym lokalnym nadrukiem typu IIIa, na wycinku, ze zbioru, zagwarantowany i opisany jako porównawczy przez Miksteina.


Mi.188 
500 PLN
5744

1918 Myślenice, znaczek dopłaty za 20 h. z lokalnym nadrukiem typu IIIb, na wycinku, ze zbioru, zagwarantowany i opisany jako porównawczy przez Miksteina.


Mi.P50 
150 PLN
5745

1918 Myślenice, znaczek za 15 h. z lokalnym nadrukiem typu IIIa, na wycinku, sygnowany T i Toll, gwarancja Krawczyk.


Mi.221 
120 PLN
5746

1918 Myślenice, znaczek opłaty za 20 h. z lokalnym nadrukiem typu IIIa, gwarancja Krawczyk.


Mi.222a 
80 PLN
5747

1918 Tarnów, komplet znaczków opłaty, z najrzadszymi wartościami za 3 i za 10 Kr. oraz znaczek dopłaty za 1 Kr., z lokalnym nadrukiem typu III, skasowane 16.I na kopercie, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Krawczyk.

Fi.30-48, 58
800 PLN
5748

1918 Tarnów, kasowany znaczek opłaty za 2 kr. z lokalnym nadrukiem typu III, na wycinku.

Fi.45
30 PLN
5749

1918 Tarnów, kasowany znaczek opłaty za 4 kr. z lokalnym nadrukiem typu III, na wycinku.

Fi.47
100 PLN
5750

1918 Tarnów, znaczek opłaty za 40 h. z lokalnym nadrukiem typu II w kolorze brunatnym, gwarancja Krawczyk.


Mi.194 
40 PLN
5751

1918 Tarnów, najrzadszy znaczek kasowany trzeciego wydania za 3 kr., gwarancja Krawczyk.


Mi.46 
240 PLN
5752

1918 Tarnów, znaczek opłaty za 60 h. z lokalnym nadrukiem typu II w kolorze czerwonobrunatnym, gwarancja Krawczyk.


Mi.196 
45 PLN
SOLD
5753

1918 Tarnów, znaczek pospieszny za 2 h. z niekatalogowanym na tym wzorze znaczka, lokalnym nadrukiem typu II, na wycinku, fantastyczna jakość nadruku, świetny jako wzorcowy egzemplarz, gwarancja Krawczyk.


Mi.219 
150 PLN
5754

1918 Tarnów, znaczek opłaty za 1 Kr. z lokalnym nadrukiem typu II, na wycinku, fantastyczna jakość nadruku, świetny jako wzorcowy egzemplarz, gwarancja Krawczyk.


Mi.199 
80 PLN
5755

1918 Tarnów, znaczek opłaty za 80 h. z lokalnym nadrukiem typu II, na wycinku, fantastyczna jakość nadruku, świetny jako wzorcowy egzemplarz, gwarancja Krawczyk.


Mi.187 
80 PLN
SOLD
5756

1918 Włocławek, znaczki z nadrukiem "Na Skarb Narodowy" stemplowane kasownikiem prowizorycznym.


100 PLN
5757

1918 Włocławek, III wydanie - seria znaczków okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" z przedrukiem lokalnym "Na Skarb Narodowy", ostemplowana na kopercie kasownikiem prowizorycznym.


250 PLN
5758

1919 Myślenice, kartka austriackiej poczty polowej z lokalnym nadrukiem unaradawiającym.


600 PLN
5759

1919 Skałat, znaczki za 3 i 20 h. z lokalnym nadrukiem w pięknym stanie, gwarancja.

Fi.1, 5
250 PLN
5760

1919 Tarnów, całostka austriacka grzecznościowo stemplowana z nadrukiem lokalnym.


200 PLN
SOLD
5761

1919 Włocławek, kartka GGW z lokalnym nadrukiem stemplowana grzecznościowo doręczeniowym kasownikiem prowizorycznym, gwarancja.


300 PLN
5762

1919 Włocławek, całostka GGW z nadrukiem lokalnym "Na skarb Narodowy", gwarancja.


400 PLN
5763

1921 Słuck, wydanie Nadzwyczajnej Rady Słuczczyzny, nadruk białoruskiej Pogoni, skrótu rosyjskiego brzmienia nazwy Rady i nominału w walucie kopiejkowej, przygotowane jako znaczki opłaty za doręczanie listów w Słucku, niedoszłe do obiegu, seria czysta, naturalne zmatowienia i pęknięcia gumy.

Fi.1-3
150 PLN