The auction will start on 14.04.2023

Auction 38. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5609

1915 Częstochowa, list miejscowy ze stemplem doręczeniowym poczty miejskiej.


120 PLN
5610

1915 Warszawa "Orzeł", rzadki znaczek pierwszego wydania w kolorze ciemnoczerwonym z żółtawym tłem (Mi.120 euro), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2f
Mi.2c 
150 PLN
5611

1915 Warszawa, kasowany znaczek z fioletowoczarnym nadrukiem (Mi.350 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.3II
Mi.3ca 
350 PLN
5612

1915 Warszawa, połówka znaczka na wycinku z błędem "uszkodzone y" w czerwonym nadruku groszy (zwykły znaczek - Mi. 35 euro), gwarancja Falkowski.

Fi.3IIt
Mi.3aa 
150 PLN
5613

1915 Warszawa, znaczek z niebieskofioletowym nadrukiem z błędem "uszkodzone y", lekki ślad podlepki, gwarancja Rembieliński, Borzęcki, Krawczyk.

Fi.3IIt
350 PLN
5614

1915 Warszawa, znaczek z tłem żółtobrązowym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4aIa
150 PLN
5615

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości w kolorze czerwonolila, połówka znaczka o klarownym nadruku na wycinku, gwarancja Falkowski.

Fi.4Ib
Mi.4ba 
150 PLN
5616

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości w kolorze czarnym na niewprowadzonym do obiegu znaczku za 5 gr. - Herb Miasta w kolorze szarozielonym, bardzo rzadkie, obecnie opisywany tak jak na znaczku wydanym w kolorze niebieskim jako grzecznościowy, ale w Niemczech jako pełnoprawna próba, sygnatura Rachmanow, podwójna gwarancja Rembieliński, z opisem Krawczyk.

Fi.4 P/I
1 200 PLN
5617

1915 Warszawa, parka z dwoma różnymi rodzajami nadruku, gwarancja Schmutz.

Fi.5 I, II
400 PLN
5618

1915 Warszawa, makulatura, czworobloki ciętych znaczków bez nadruku - nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej, z lekkimi śladami podlepek pomiędzy znaczkami.

Fi.6-7 nz
80 PLN
5619

1915 Warszawa, miejscowy list (druk) wysłany 13.XII, doręczenie opłacono dzielonym znaczkiem poczty miejskiej, opłata Poczty Miejskiej za doręczenie wynosiła 2 gr.

Fi.7
80 PLN
5620

1915 Warszawa, nadużycie formy, znaczek przedrukowy z fantazyjnym kolorem tła, gwarancja Łaszkiewicz.

Fi.8 P
Mi.7 
40 PLN
5621

1915 Warszawa, miejscowy list wysłany 28.XII, doręczenie opłacone przez nadawcę, stempelek WRĘCZENIE OPŁACONE w kolorze czerownolila (98 x 17 mm); znaczek poczty miejskiej unieważniony kasownikiem z wyróżnikiem b; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.27IIb
200 PLN
5622

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Ia
400 PLN
5623

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu z piaskowym tłem, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Ia
400 PLN
5624

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIa
300 PLN
5625

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIa
300 PLN
5626

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, ledwo widoczny lekki ślad podlepki, gwarancja Schmutz, Falkowski.

Fi.I-II
400 PLN
5627

1915 Warszawa, próby bez tła, piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.I-II P
500 PLN
5628

1916 Białystok, znaczek pierwszego wydania z podpisem, gwarancja Schmutz.

Fi.1I
720 PLN
SOLD
5629

1916 Białystok, znaczek drugiego wydania z podpisem bez gumy, gwarancja Schmutz.

Fi.2I
630 PLN
SOLD
5630

1916 Białystok, znaczek drugiego wydania bez podpisu, gwarancja Schmutz.

Fi.2II
1 200 PLN
5631

1916 Białystok - poczta doręczeniowa, znaczek wydania przedrukowego za 1 Mk./25 Pf., z ledwo widocznym cieniem śladu po podlepce, w bardzo ładnym stanie.

Fi.2II
Mi.2I 
2 000 PLN
5632

1916 Częstochowa, list firmowy z Łodzi, stempel cenzury wojskowej w Warszawie i stempel poczty miejskiej w Częstochowie, brak klapy koperty.

Fi.2a
250 PLN
5633

1916 Częstochowa, list miejscowy ze stemplem doręczeniowym poczty miejskiej.


80 PLN
5634

1916 Częstochowa, list z łodzi ze znaczkiem doręczeniowym poczty miejskiej.


250 PLN
5635

1916 Częstochowa, list miejscowy ze stemplem doręczeniowym poczty miejskiej.


100 PLN
5636

1916 Częstochowa, list miejscowy ze stemplem doręczeniowym poczty miejskiej.


150 PLN
5637

1916 Częstochowa, list miejscowy ze stemplem doręczeniowym poczty miejskiej.


120 PLN
5638

1916 Częstochowa, wycinek z telegramu z odbitką bardzo rzadkiego stempla opłaty doręczeniowej typu IV za 30 fen., w bardzo atrakcyjnej cenie.

Fi.IVe
80 PLN
SOLD
5639

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.50 euro), lekki ślad podlepki, gwarancja Witkowski.

Fi.1-2
80 PLN
5640

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.100 euro), gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
100 PLN
5641

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130 euro), piękny stan, gwarancja.

Fi.1-2
220 PLN
5642

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.280 euro), piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
340 PLN
5643

1916 Sosnowiec, seria kasowana z gumą (Mi.280 euro), piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
220 PLN
5644

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.110 euro), lekki ślad podlepki, bardzo ładny stan, gwarancja Gryżewski.

Fi.3-4
120 PLN
5645

1916 Sosnowiec, znaczek na wycinku.

Fi.5
60 PLN
5646

1916 Sosnowiec, znaczek poczty miejskiej na wycinku z koperty.

Fi.5
40 PLN
5647

1916 Sosnowiec, kompletny arkusz znaczka poczty miejskiej z herbem miasta, charakterystyczne nierównomierne nałożenie gumy na arkuszu, stąd około połowa znaczków ma braki w gumie, parafka Kronenberg.

Fi.5
5 000 PLN
5648

1916 Sosnowiec, herb miasta, czworoblok znaczków w kolorze różowoczerwonym zawierający różne kombinacje parek tete-beche w bardzo dobrym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.5b
800 PLN