The auction will start on 19.04.2024

Auction 38. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5466

1904 wojna rosyjsko-japońska, widokówka wysłana 14.IX za pośrednictwem Głównej Poczty Polowej z Harbina na ziemie polskie do Wilna przez żołnierza 24 Brygady Artylerii 2 Dywizji, pieczęć formacyjna; rzadko spotykany, ciekawy walor w doskonałym stanie zachowania.


500 PLN
5467

1904 wojna rosyjsko-japońska, walki w Korei - widokówka napisana 28.VIII przez Polaka służącego w armii carskiej, wysłana z Harbina do Mszany Dolnej, pieczęć formacyjna "Okrużn.Sztab Wojenno-Okrużnych Uprawen. Mandżur Armii". Urywek treści "Dziś przyjechałem z Laojanu gdzie armia japońska stoi pod miastem i lada chwila czekają bitwy" i dopisek na końcu: "Jadę do Korej pełnomocnym naczelnikiem oddziału przy armii przedniej". Dwa dni później 30.VIII, Japończycy rozpoczęli natarcie na 30 kilometrowym froncie, na odcinku Liaojung-Mukden w Mandżurii, w wyniku którego armia rosyjska musiała się wycofać. Unikalna przesyłka i wspaniały dokument historyczny.


2 000 PLN
5468

1914 wydanie poczty Naczelnego Komitetu Narodowego, gwarancja.

Fi.1-2
250 PLN
5469

1914 znaczki poczty Naczelnego Komitetu Narodowego, naturalne zmarszczki w papierze, gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
1 200 PLN
5470

1914, Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-2
340 PLN
5471

1914 wydanie poczty Naczelnego Komitetu Narodowego, gwarancja Miszczak.

Fi.1-2
280 PLN
5472

1914, Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta na jednej podlepce, poza tym w bardzo ładnym stanie, gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
180 PLN
5473

1914 wydanie poczty Naczelnego Komitetu Narodowego, gwarancja.

Fi.2
90 PLN
5474

1914 formularz przekazu pieniężnego niemieckiej poczty polowej, złamany w połowie.


10 PLN
5475

1914 formularz przekazu pieniężnego niemieckiej poczty polowej.


10 PLN
5476

1914 widokówka wysłana 14.XII ze szpitala fortecznego nr.4 w Krakowie, pieczęć formacyjna.


40 PLN
5477

1914 kartka z opłaconą odpowiedzią z Czech 1.XI.14 do Komendy Etapowej w Krakowie, stempel POCZTA POLOWA LEGIONÓW L. 1., bardzo wczesny okres.


450 PLN
5478

1914 kartka z Gdańska 20.10.14 ze stemplem okrętu Augsburg "Kaiserliche Marine / BRIEFSTEMPEL / Kommando / S.M.S. Augsburg".


120 PLN
5479

1914 widokówka - lotnicy.


20 PLN
5480

1914 kartka z Gdańska 2.11.14 ze stemplem okrętu Lübeck "Kaiserliche Marine / BRIEFSTEMPEL / Kommando / S.M.S. Lübeck", z tyłu nie wypisana.


120 PLN
5481

1914 widokówka wysłana 3.XII przez Polaka służącego w armii carskiej ze szpitala w Rydze adresowana do Chabarowska, pieczęć listowa.


120 PLN
5482

1914 stempel kamuflażowy "IX/267" (?) Gładyszów - stosowany dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, formularz poczty polowej wysłany 3.XI do Wiednia; pieczęć formacyjna.


50 PLN
5483

1914 Legiony Polskie - POCZTA POLOWA LEGIONÓW L.1., wyraźna odbitka jednego z najwcześniejszych stempli pocztowych Legionów na karcie pocztowej wysłanej 3.X z Poronina do Krakowa adresowanej do "I Legionu"; doskonały stan zachowania; gwarancja Schmutz, z kolekcji S.Rosińskiego.


700 PLN
5484

1914 kartka poczty polowej 27.10.14 do Krakowa ze stemplem formacyjnym "III KOMPANIA BAONU UZUPEŁNIAJĄCEGO POLSKICH LEGIONÓW".


150 PLN
5485

1914 karta z Piotrkowa do Żywca, rzadki stempel POCZTA POLOWA LEGIONÓW L.1., gwarancja.


135 PLN
5486

1914 Legiony Polskie - "Feldpost der polnischen Legionen Nr.1" stempel z niemieckim tekstem na liście przesłanym 13.XII.1914 ambulansem nr.441 relacji Jablonkau-Oderberg (Jabłonków-Bogumin) do Żywca, polski stempelek cenzury CENZUROWANE; wskutek postępów ofensywy rosyjskiej w 1914 roku Departament Wojskowy Legionów wraz z pocztą polową ewakuował się do Jabłonkowa, według PZP stempel "Feldpost der polnischen Legionen Nr.1" był używany dopiero po przydzieleniu Legionom austriackich poczt polowych, czyli nie wcześniej niż w II połowie stycznia 1915 roku, tu najwcześniejsze - o miesiąc wcześniejsze użycie !!! doskonałej jakości odbitka stempla, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 000 PLN
5487

1914 cholera !!! "Sanitatspflege" nienotowany stempelek do oznaczania przesyłek poddanych dezynfekcji, odciśnięty na formularzu poczty polowej, wysłanym 22.VIII ze Szpitala Zapasowego w Rozwadowie do Czech; przesyłki ze szpitali poddawano procesowi odkażania w obawie przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych - głównie cholery; podobne walory należą do bardzo rzadko spotykanych; dodatkowo, stempelek kamuflażowy "IX/57" (Rozwadów).


200 PLN
5488

1914 karta z frontu ze zdjęciem kwatery w Worochcie, rzadki stempel POCZTA POLOWA LEGIONÓW L.2., gwarancja.


210 PLN
5489

1914 rosyjska ofensywa w Galicji, w jej wyniku wojska rosyjskie zajęły 3.IX.1914 Lwów, list wysłany 23.XII z rosyjskiej poczty polowej nr.114, stacjonującej we Lwowie, do Kopenhagi, znaczki unieważniono datownikiem "...N114", przesyłkę przez Kijów, skierowano do Piotrogradu do ocenzurowania i dalszej wysyłki; na odwrocie owalny stempelek cenzury i kasownik odbiorczy KJBENHAVN 22.I.1915; niezwykle ciekawa całość z wczesnego i krótkiego okresu okupacji Lwowa przez wojska rosyjskie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.69 
500 PLN
5490

1914 formularz przekazu pieniężnego niemieckiej poczty polowej, zażółcenia w lewym górnym rogu.


10 PLN
5491

1914 formularz przekazu pieniężnego niemieckiej poczty polowej.


10 PLN
5492

1915 (?) "II Marine Fliegerabteilung" - list wysłany z bazy lotniczej List na wyspie Sylt przez oficera jednostki wodnosamolotów cesarskiej marynarki wojennej do Bayreuth; stempel pocztowy bazy lotniczej; koperta pionowo zgięta; temat - LOTNICTWO.


120 PLN
5493

1915 Naczelny Komitet Narodowy, dekoracyjny w formie i patriotyczny w stylistyce, kwit kasowy wystawiony 6.VIII w Krakowie dla Ligi Kobiet z Zakopanego, za sprzedane wydawnictwa, dochód ze sprzedaży których, przeznaczony był na cele legionowe.


150 PLN
5494

1915 widokówka wysłana 24.III ze szpitala wojskowego w Jałcie do Żyrardowa, pieczęć szpitala, kasownik odbiorczy; temat - CZERWONY KRZYŻ.


150 PLN
5495

1915 trzyczęściowy formularz austriackiej poczty polowej z opłaconą odpowiedzią (nierozerwany) wysłany z poczty etapowej 355 1.XII.15 do Krakowa, stempel cenzury i stemple formacyjne.


80 PLN
SOLD
5496

1915 Legiony Polskie - formularz wysłany 20.IV za pośrednictwem poczty polowej 118, niespotykany polski stempelek cenzury spełniająca równocześnie funkcję pieczęci formacyjnej - "CENZUROWANO/ B,1 P, FELDPOST 118", w fundamentalnej pracy Berka nienotowane!


350 PLN
5497

1915 kartka na ozdobnym formularzu poczty polowej z Kutna do Niemiec.


80 PLN
5498

1915 kartka z poczty etapowej 355 28.V.15 do Krakowa ze stemplami formacyjnymi "KOMENDA 3go BATALIONU 2-go PUŁKU I-go POLSKIEGO LEGIONU".


250 PLN
5499

1915 kartka z poczty etapowej 355 20.XII.15 ze stemplem formacyjnym "KOMENDA 3go BATALIONU 2-go PUŁKU I-go POLSKIEGO LEGIONU".


150 PLN
5500

1915 widokówka (Kraków) wysłana 9.VI do Colmar w Alzacji za pośrednictwem poczty polowej 186, stempelek cenzury.


30 PLN
5501

1915 "K.k. Staatsbahn-Krankenzug No 55" formularz poczty polowej, wysłany 16.IX z pociągu szpitalnego, przez członka załogi z Pomocniczego Legionu Akademickiego; dekoracyjna całość, wyraźne odbitki stempli formacyjnych, cenzura; temat - CZERWONY KRZYŻ, KOLEJ.


250 PLN
5502

1915 Legiony Polskie - znaczek-nalepka za 2 hal. w bardzo rzadkim różowym kolorze (Fi.750.-) !!! "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SAMARYTANINA", skasowana stemplem cenzury na widokówce wysłanej 12.IX z Białej do Szczakowej, całość z niewielkimi zabrudzeniami; gwarancja Schmutz.


Mi.1a 
400 PLN
5503

1915 Legiony Polskie - I Brygada, karta pocztowa, wysłana 29.XI za pośrednictwem poczty polowej 118 do Krakowa, stempel formacyjny z orłem "I BRYGADA PIŁSUDSKIEGO Komenda taboru 5. pułku ..." - nieopisany u Berka !!! bardzo dobry stan zachowania;

1915 Legiony Polskie - I Brygada, formularz wysłany 18.I za pośrednictwem poczty polowej 118 do 11 pułku huzarów na pocztę polową 75, bardzo dobrej jakości odbitka stempla formacyjnego z orłem "LEGIONY POLSKIE. 1 BRYGADA PIŁSUDSKIEGO KOMENDA 1 BAONU 2-go p.p.", doskonały stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


450 PLN
5504

1915 kartka z poczty etapowej 351 15.IV.15 do Krakowa ze stemplem formacyjnym "LEGION POLSKI PUŁK 2 BATALION III KOMPANIA 11".


150 PLN
5505

1915 obiegowe znaczek rosyjski za 2 kop., uniewazniony utajniającym miejsce nadania listu niemym kasownikiem wojennym - Warszawa, rzadki typ 512.09 według Lewina.


Mi.64A 
60 PLN