The auction will start on 19.04.2024

Auction 38. Jewish Ghetto, judaica

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
7686

1933 Judaica - list wysłany 29.I z miejscowości Wołożyn (wileńszczyzna) do Filadelfii przez rabina J.Szapiro, dwa różne stempelki rabinackie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji G.Hahne.

Fi.256
Mi.277 
200 PLN
7687

1933 Judaica - ilustrowana karta pocztowa pisana po hebrajsku !!! wysłana 12.XII z ZSRR do Krakowa, stempel tranzytowy Stołpce 20.XII.


Mi.P129I 
100 PLN
7688

1937 Judaica - znaczek na karcie ostemplowany 8.XI w Monachium kasownikiem propagującym niemiecką wystawę antyżydowską "Der ewige Jude".


Mi.651 
120 PLN
7689

1940 Getto w Łodzi, banknot 50 fenigów, idealny stan zachowania.


200 PLN
7690

1940 Getto w Łodzi, banknot 1 marka, idealny stan zachowania.


200 PLN
7691

1941 Getto w Annopolu, karta pocztowa napisana 2.VI i wysłana z miejscowości Horodziej (polskie ziemie zajęte w wyniku agresji 17.IX), poprzez Mińsk dostarczona do getta w Annopolu Lubelskim; cenzura Wehrmachtu. Przed wojną mieszkało tu około 1200 Żydów.


600 PLN
7692

1941 Getto warszawskie, paczkowy adres pomocniczy, wysłany 20.V z Częstochowy, adresowany na ulicę Zamenhofa, na odwrocie stempel odbiorczy getta POSTABLAGESTELLE/ IM JUDISCHEN WOHNBEZIRK/ WARSCHAU oraz mały stempelek z datą 30.V.


800 PLN
7693

1941 znaczek rozrachunkowy Rady Starszych Getta w Częstochowie za 50 gr, bardzo rzadki walor - jedyne wydanie stosowane do pobierania opłat wewnętrznych w gettach - w Łodzi przygotowano znaczki, ale nie wprowadzono ich do obiegu - w niektórych gettach stosowano stempelki taryfowe, taki sam znaczek sprzedano w maju 2000 na aukcji w Nowym Jorku za ponad 1000$, ten z pełną oryginalną gumą bez podlepki.


2 400 PLN
7694

1941 Getto warszawskie, zagraniczny list ekspresowy, wysłany 22.VII z terenu getta (ulica Dzielna) do Beverly Hills w Kalifornii!!! zalepka cenzury niemieckiej; kasownik tranzytowy Nowy Jork 25.VIII; niezwykła całość w dobrym stanie zachowania.


350 PLN
7695

1942 Judaica - pozwolenie dla Żyda na odbycie podróży koleją z Siedlec do Białej Podlaskiej i z powrotem.


200 PLN
7696

1943 Theresienstadt (Terezin), banknoty dla getta utworzonego przez nazistów na terenie miejscowości Terezin na terenie Protektoratu Czech i Moraw wydane przez "samorząd" żydowski, stan banknotów bardzo dobry.


600 PLN
7697

1944 getto łódzkie, marginesowy pasek znaczków wydania niedopuszczonego do obiegu z wszystkimi pięcioma typami nadruków, stan idealny, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1A typ 1-5
1 200 PLN
7698

1944 getto łódzkie, marginesowy pasek znaczków wydania niedopuszczonego do obiegu z wszystkimi pięcioma typami nadruków, stan idealny, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3A typ 1-5
900 PLN
7699

1944 niezrealizowane wydanie II, wszystkie trzy wartości z pełną oryginalną gumą bez podlepki - jeden, za 10 Pf., z popękaną; przez wiele lat nie do zdobycia - dopiero ostatnio odnaleziono po kilka sztuk, gwarancje oraz Kalinowski i Danowski, 5 i 20 Pf. atest z obszernym opisem Danowski.

Fi.IV-VI
4 800 PLN
7700

1947 judaica - komplet dwóch kart, wydanych dla uczczenia ofiar hitleryzmu pomordowanych w Oświęcimiu, ostemplowanych okolicznościowo 14.VI w pierwszym dniu obiegu.

Fi.Cp97-98
80 PLN
7701

1948 Judaica - "5 rocznica powstania w getcie warszawskim", znaczek na karcie ostemplowany okolicznościowo w pierwszym dniu obiegu.

Fi.454
Mi.485 
50 PLN
7702

1993 judaica - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim - wydanie wspólne z pocztą Izraela.

Fi.3296
Mi.3444 
60 PLN
SOLD