The auction will start on 21.06.2024

Auction 38. Postage dues

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9157

1919 miejscowy list ze znaczkami z lokalnym nadrukiem PORTO.


80 PLN
9158

1919 miejscowy list z Cieszyna 6.VI.19 opłacony przez odbiorcę znaczkami z lokalnym stemplem PORTO.


160 PLN
9159

1919 kartka z Rzeszowa do Kolbuszowej niedopłacona (10 zamiast 15 hal.), zwrócona przez Lwów do Rzeszowa, brakującą podwójną niedopłatę pobrano znaczkami z lokalnym nadrukiem PORTO ze Lwowa.


250 PLN
9160

1919 wydanie krakowskie, parka znaczków z nadrukiem formy IIA z poz. 91-92, gwarancja Schmutz.

Fi.D1
120 PLN
SOLD
9161

1919 wydanie krakowskie, parka znaczków z nadrukiem formy IIA z poz. 93-94, gwarancja Schmutz.

Fi.D1
120 PLN
9162

1919 wydanie krakowskie, parka znaczków z nadrukiem formy IIA z poz. 16-17, gwarancja.

Fi.D1
130 PLN
SOLD
9163

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 46, gwarancja Schmutz.

Fi.D1
35 PLN
9164

1919 rogi obfitości, cięta makulaturowa parka z marginesem niegumowana, ślad podlepki.

Fi.D20
60 PLN
9165

1919 rogi obfitości, znaczek nieząbkowany.

Fi.D20I nz
40 PLN
9166

1919 róg obfitości, marginesowa czarna próba znaczka dopłaty za 100 h. na kredowanym kartonie, gwarancja Schmutz.

Fi.D20 P
800 PLN
9167

1919 rogi obfitości, znaczek nieząbkowany.

Fi.D22nz
40 PLN
9168

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID poz. 37 z błędem "ścięte C", gwarancja (faksymile) Mikstein.

Fi.D3 B5
150 PLN
SOLD
9169

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15/36 h. z nadrukiem formą IIB poz.67, sygnatura SM i gwarancja z opisem Mikstein, Gryżewski, Falkowski.

Fi.D4I
Mi.P11 
1 100 PLN
9170

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 45, gwarancja Schmutz.

Fi.D6
80 PLN
SOLD
9171

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 58, gwarancja Schmutz.

Fi.D6
110 PLN
SOLD
9172

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 46, gwarancja Schmutz.

Fi.D8
600 PLN
9173

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 20, gwarancja Schmutz.

Fi.D9
160 PLN
SOLD
9174

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 48, gwarancja Schmutz.

Fi.D9
80 PLN
SOLD
9175

1919 wydanie krakowskie, czworoblok znaczków z nadrukiem pierwszej formy z poz. 72/83, górny prawy znaczek z błędem "dwukropek", tylko 60 znaczków przedrukowano z tym błędem, bardzo rzadkie, w idealnym stanie jak ten czworoblok unikalne, fotoatest Schmutz.

Fi.D9B2
6 000 PLN
9176

1919 "porto lokalne" - ZAMARSTYNÓW, znaczek wydania markowego 20 f. z niekatalogowanym na tej wartości rzadkim lokalnym nadrukiem PORTO typ 161.


Mi.105 
216 PLN
SOLD
9177

1920 kartka ze Lwowa 1.XII.20 niewłaściwie opłacona, dopłatę uiścił odbiorca w Krakowie.

Fi.D19
25 PLN
9178

1921 list z Sochaczewa 14.VII.21 do Żyrardowa, niewłaściwie opłacona - dopłatę uiścił odbiorca znaczkami dopłaty.


35 PLN
9179

1921 "porto lokalne" - RZESZÓW, Orzeł na tarczy barokowej, niekatalogowany znaczek za 200 mk., z jednym wierszem nadruku (*DOPŁATA) RZESZÓW typ 121A, kompletny dwuwierszowy nadruk znany jest tylko na wartości 500 mk. z wydania uzupełniającego; niewielkie fragmenty znaczka niepokryte gumą, co się w tym wydaniu zdarza, poza tym w ładnym stanie.


Mi.174 
250 PLN
9180

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z silnym Abklatschem.

Fi.D32
30 PLN
9181

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z małego 50-cio znaczkowego arkusza, dwa marginesowe z fragmentami nadruku z szóstej kolumny, na poz.4 błąd występujący w części nakładu "dziurka w 6", na wszystkich abklatsch, gwarancja i opis.

Fi.D32 B
80 PLN
9182

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z dużego 100-u znaczkowego arkusza, na poz.81 błąd "drugie a w dopłata cienkie", gwarancja i opis.

Fi.D32 B12
30 PLN
9183

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z dużego 100-u znaczkowego arkusza, na poz.84 błąd "o przerwane u góry", a na poz.93 i 94 niekatalogowane błędy "szczerba w a" i "szczerba w k", gwarancja i opis.

Fi.D32 B13+B+B
60 PLN
9184

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z dużego 100-u znaczkowego arkusza, na poz.95 błąd "kropka po Mk nikła", a na poz.96 błąd "p przerwane u dołu", gwarancja i opis.

Fi.D32 B15+B16
40 PLN
9185

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z dużego 100-u znaczkowego arkusza, na poz.62 błąd "pionowa kreska k skośnie ścięta", a na poz.72 niekatalogowany błąd "szczerby w 6, M i pierwszym a", gwarancja i opis.

Fi.D32 B7+B
40 PLN
9186

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z małego 50-cio znaczkowego arkusza, na poz.32 błąd "pionowa kreska k skośnie ścięta", a na poz.38 "brak kropki po Mk", na wszystkich abklatsch, gwarancja i opis.

Fi.D32 B7+B9
80 PLN
9187

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z małego 50-cio znaczkowego arkusza, dwa marginesowe z fragmentami nadruku z szóstej kolumny, na poz.34 błąd "skośna kreska k cienka u nasady", a na poz.40 błąd "6 przerwane u góry" i spacja przed nadrukiem z szóstej kolumny, na wszystkich abklatsch, gwarancja i opis.

Fi.D32 B8+B11+B
120 PLN
9188

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z dużego 100-u znaczkowego arkusza, na poz.66 błąd "brak kropki po Mk", a na poz.75 błąd "6 przerwane u góry" i dodatkowa spacja po dopłata, gwarancja i opis.

Fi.D32 B9+B11+B
60 PLN
9189

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z spacją po "dopłata".

Fi.D33
30 PLN
9190

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z błędem z poz. 84 "o przerwane u góry".

Fi.D33 B13
15 PLN
9191

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./25 hal., na poz.84 błąd "o przerwane u góry", a na poz.93 i 94 niekatalogowane błędy "szczerba w a" i "szczerba w k", gwarancja i opis.

Fi.D33 B13+B+B
60 PLN
9192

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./25 hal., z błędami -na poz.95 "kropka po Mk nikła", a na poz.96 "p przerwane u dołu", gwarancja i opis.

Fi.D33 B15+B16
40 PLN
9193

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z błędem z poz. 62 "pionowa kreska k skośnie ucięta".

Fi.D33 B7
15 PLN
9194

1921 wydanie prowizoryczne, dolny prawy znaczek z błędem "brak kropki po Mk".

Fi.D33 B9
25 PLN
9195

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./25 hal., na poz.66 błąd "brak kropki po Mk", a na poz.75 błąd "6 przerwane u góry" i dodatkowa spacja po dopłata, gwarancja i opis.

Fi.D33 B9+B11+B
60 PLN
9196

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./25 hal.,z niekatalogowanymi błędami - na poz.16 "plamka między 6 a Mk", a między poz.15 i 16 "dodatkowa spacja", gwarancja i opis.

Fi.D33 B+B
40 PLN