The auction will start on 14.04.2023

Auction 38. Official stamps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9130

1919 list urzędowy z Sądu Powiatowego w Myślenicach..


15 PLN
9131

1919 list urzędowy z Sądu Powiatowego w Przemyślanach.


15 PLN
9132

1919 miejscowy list urzędowy z Sądu Powiatowego we Lwowie.


15 PLN
9133

1919 miejscowy polecony list urzędowy z Sądu Powiatowego we Lwowie.


15 PLN
9134

1919 miejscowy list urzędowy z Sądu Powiatowego we Lwowie.


15 PLN
9135

1919 polecony list urzędowy z Sądu Powiatowego we Lwowie.


15 PLN
9136

1919 polecony list urzędowy z Sądu Powiatowego we Lwowie.


15 PLN
9137

1920 sądowy dowód doręczenia.


15 PLN
9138

1920 list urzędowy z Komisji Gospodarczej 3./V. Baonu Wartowniczego z Białej.


15 PLN
SOLD
9139

1920 cyfry między gwiazdkami na sześciokątnej tarczy, parka urzędowych znaczków za 600 f. ze śladową perforacją poziomą pomiędzy znaczkami i bez perforacji na dolnym marginesie.

Fi.U11
300 PLN
9140

1920 cyfry między gwiazdkami, czysta seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
30 PLN
9141

1920 urzędowy list polecony z Sejmiku Chełmskiego do Radomia, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.U6
30 PLN
SOLD
9142

1920 polecony list urzędowy z Prokuratury Generalnej we Lwowie 2.X.20 do Tarnowa.

Fi.U6, U9
100 PLN
9143

1934 WILEŃSZCZYZNA - RYMSZANY - list urzędowy wysłany 4.VIII z miejscowości Rymszany (powiat Brasław) do Wilna, znaczek unieważniony datownikiem z wyróżnikiem "*"; koperta z lewej strony przycięta, bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji G.Hahne.

Fi.U17
80 PLN
9144

1935 sądowe znaczki doręczeniowe, III wydanie Ministerstwa Sprawiedliwości - karta pocztowa wysłana 6.XI z Ostrowa Wielkopolskiego do sądu grodzkiego w Bojanowie; pobrano 2,40 zł opłaty za doręczenie.

Fi.6
150 PLN
9145

1935 list urzędowy z Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie 4.I.35.

Fi.U19
10 PLN
SOLD
9146

1935 orzeł na ośmiokątnej tarczy II wydanie, list wysłany 29.XI.1939 z miejscowości Kowalewo do Poznania, adresata nie odnaleziono i list omyłkowo przesłano do miejscowości Kowalew, a dopiero stamtąd skierowano go prawidłowo; dekoracyjna całość o ładnym obiegu.

Fi.U19
50 PLN
9147

1938 list urzędowy z Wydziału Śledczego w Wieluniu do Krotoszyna.

Fi.U19
15 PLN
9148

1939 front koperty urzędowego listu poleconego, kopertę użyto powtórnie.


20 PLN
SOLD
9149

1945 Godło państwa w ośmiokątnej ramce, zestaw trzech prób czarnej, niebieskiej i czerwonej, gwarancja Malinowski, Witkowski i na wszystkich Schmutz.

Fi.U21-22 P
200 PLN
9150

1945 godło w ośmiokątnej ramce (mały numer kontrolny), cięta parka z międzypolem, guma ze śladami przywarcia

Fi.U21I
20 PLN
SOLD
9151

1945 Godło państwa w ośmiokątnej ramce, marginesowa parka prób w kolorze czarnym, gwarancja Schmutz.

Fi.U21 P1
240 PLN
9152

1945 Godło Państwa, cięty znaczek na urzędowy list polecony z częściowym brakiem rysunku, gwarancja Schmutz

Fi.U22I nz
50 PLN
9153

1945 Godło Państwa, marginesowe cięte znaczki na urzędowe listy polecone, normalny i z podwójnym drukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.U22I nz, nz Dp
40 PLN
9154

1946 wydanie z dużym numerem kontrolnym - list z więzienia kolonii rolnej w Trzeciewnicy, wysłany 29.VII.1948 z Nakła nad Notecią do Golubia; ślady archiwizacji.

Fi.U21IIA
Mi.D23B 
25 PLN
SOLD
9155

1946 wydanie z dużym numerem kontrolnym - list wysłany 2.III.1950 z Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Wąbrzeźnie do Golubia; kasownik odbiorczy.

Fi.U21IIB
Mi.D23A 
25 PLN
9156

1948 wydanie z małym numerem kontrolnym, karta pocztowa wysłana 6.IV z Chojnic do Chęcin, kasownik przejściowy Mniów.

Fi.U21I
15 PLN